Annonce
Debat

Konservative miljøprioriteringer: Flere vilde fisk og mindre overløb af spildevand

Søren Vanting. Arkivfoto

Læserbrev: Flere vilde fisk og mindre overløb af spildevand. Det er, hvad Konservative i Hedensted Kommune vil gøre noget ved.

Når det regner kraftigt, kan der opstå situationer, hvor rensningsanlæggene og kloakkerne får tilført så meget vand på en gang, at de ikke kan følge med.

Det er en af årsagerne til overløb af spildevand.

Annonce

Overløbsbygværker/punktkilder leder spildevandet til et renseanlæg og er placeret på kloakledning-nettet eller renseanlægget. Siden 2004 har den samlede udledning af kvælstof, fosfor og organisk stof fra punktkilder været på stort set samme niveau.

I kommunen har vi punktkilder følgende steder: Castberggård, Hedensted, Hjarnø Camping, Hjarnø Efterskole, Juelsminde, Korning, Rohden Gods, Tørring og Aale.

Renseanlæg er den største af punktkilderne, når det kommer til udledning af kvælstof og fosfor til det marine miljø. Over halvdelen af udledningen af næringsstoffer fra punktkilder kommer fra renseanlæg.

Udledningen af næringsstoffer fra renseanlæg og kloaksystem sker i form af renset spildevand, overløb, tagvand og overfladevand. Derfor skal vi have kloakker og renseanlæg dimensioneret til at kunne klare de kraftige regnskyl og projekteret i håndtering af regnvandet på overfladen.

Spildevandsudledning påvirker havmiljøet negativt. Investeringer foretages for at stoppe iltsvind i vores fjorde og sikrer os sundt hav og vandmiljø.


Yderligere investeringer skal prioriteres i reetablering af ødelagte stenrev og etablering af nye i Horsens Fjord og Vejle Fjord.

Søren Vanting


Yderligere investeringer skal prioriteres i reetablering af ødelagte stenrev og etablering af nye i Horsens Fjord og Vejle Fjord.

Et netværk af stenrev vil kunne fungere for mere fiskeyngel og gøre bestandene større af en lang række af fiskearter.

Vi kan gøre det bedre.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv For abonnenter

39-årige Katrine tager kampen op med skoletræthed for at blive elektriker: Jeg er et bedre forbillede for mine børn nu

Annonce