Annonce
Ikast-Brande

Komposteringsanlæg gav hovedbrud

Ikast-Brande Kommunes Teknik- og miljøudvalg havde foreslået, at komposteringspladsen (det firkantede område) i stedet skulle placeres vest for de tre gyllebeholdere, udvalget tidligere har givet tilladelse til, men den løsning kunne Axel Månsson ikke tiltræde, og nu har han fået tilladelse til den oprindeligt ønskede placering nord for gyllebeholderne. Illustration: Ikast-Brande Kommune
Naboindsigelser påvirkede ikke placering af komposteringsplads ved biogasanlæg
Annonce

Brande: I et halvt år har placeringen af en komposteringsplads og tre gyllebeholdere i forbindelse med biogasanlægget på Grarupvej i Brande givet Ikast-Brande Kommunes teknik- og miljøudvalg hovedbrud, men nu er der truffet en endelig beslutning i sagen.

Tilbage i december måned afviste udvalget at udstede en landzonetilladelse til at placere komposteringspladsen og de tre gyllebeholdere øst for biogasanlægget. I stedet bad udvalget forvaltningen om at afsøge alternative placeringer og belyse komposteringsanlæggets påvirkninger af omgivelserne nærmere.

Det førte til et nyt forslag om at placere komposteringspladsen og de tre gyllebeholdere nord for biogasanlægget, men heller ikke denne løsning kunne udvalget tiltræde i første omgang.

I stedet foreslog udvalget på sit møde i april, at komposteringspladsen blev placeret umiddelbart vest for de tre planlagte gyllebeholdere.

Baggrunden herfor var ikke mindst voldsomme protester fra seks af de nærmeste naboer mod nord og nordøst.

I en fælles indsigelse pegede naboerne på en række fejl i kommunens behandling af sagen, og naboerne var heller ikke tilfredse med, at ansøger, Axel Månsson, efter at have fået afslag på den oprindelige ansøgning efter deres opfattelse havde delt den i to og på den baggrund opnået landzonetilladelse til at opføre de tre gyllebeholdere.

Desuden stillede indsigerne spørgsmålstegn ved, om komposteringspladsen overhovedet er nødvendig for ansøger og påpegede det paradoksale i, at ansøger ikke selv ønsker at leve med konsekvenserne af komposteringsanlægget, men ikke har problemer med, at det bliver placeret mindre end 500 meter fra nærmeste nabos stuehus.

Annonce

Uønsket kompromisforslag

Selvom Ikast-Brande Kommunes Tekniske Område afviste samtlige klagepunkter, forsøgte Teknik- og miljøudvalget sig som nævnt med en tredje placering, men det faldt hverken i god jord hos ansøger eller naboerne.

Axel Månsson påpeger bl.a., at den placering, han har ønsket, opfylder alle kriterier for at kunne godkendes, at aktiviteterne er naturligt hjemmehørende i landzone, og at komposteringspladsen, som måler 60 x 112 meter, placeres i et område, hvor landskabet allerede er forstyrret. Desuden påpeger han, at placeringen er nøje udvalgt under hensyntagen til afstand til skel, naboer, logistik og landbrugsfaglige kriterier.

De seks naboer har suppleret deres oprindelige indsigelse med fem alternative forslag til placering af komposteringspladsen, men Teknisk Område afviser fire af disse som uegnede til formålet. På en af de foreslåede placeringer er der fredskovpligt, på en andet er der en hønsegård, på en tredje en demonstrationshave og på den fjerde er der søgt byggetilladelse til en løghal. Den femte (syd for biogasanlægget) vurderes ikke som værende bedre egnet end nord for biogasanlægget. Dette begrundes bl.a. med, at den hyppigst forekommende vindretning i Danmark ganske vist er vestlig eller sydvestlig, men at vinden hyppigst kommer fra sydøst, når det er varmest, hvilket medfører de største lugtgener.

Udvalget endte med at godkende den placering nord for de tre gyllebeholdere, som Axel Månsson havde ønsket, og så dermed bort fra naboernes indsigelser.

- Vi kunne godt have ønsket os en anden placering, siger udvalgsformand Henrik Engedahl (V), men eftersom man har vurderet, at ansøgningen fra Axel Månsson ligger indenfor eksisterende lovgivning og rammer, har udvalget valgt at imødekomme ansøgningen, oplyser han.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Horsens

Ejer af Oasen: Jeg troede, det var en kunde, der ringede for at aflyse...

Hedensted

Galleri udstiller samlerobjekter

Horsens For abonnenter

Borgmester er ærgerlig over Learnmark-beslutning - bestyrelsesformand åbner dør på klem

Annonce