Annonce
Ikast-Brande

Kommunens økonomi bedre end nogensinde

For en gangs skyld skal Kkast-Brande Kommune ikke ud i en større spareøvelse med det kommende budget. Mange af tallene ser pæne ud. Arkivfoto: Mette Mørk
Selskabsskat og udligningsreform er med til at styrke kommunens økonomi.
Annonce

Ikast/Brande: ”Det bedste udgangspunkt i Ikast-Brande Kommunes tid!” Ordene blev sagt som afrunding på torsdagens offentliggørelse af det, der i fagsproget benævnes kommunens basisbudget, som er de tal, politikerne tager udgangspunkt i, når økonomien for de kommende år skal forhandles på plads, og afsenderen var kommunaldirektør Flemming Storgaard.

Ikke sjældent – faktisk nærmere altid – har Flemming Storgaard i sin tid som den sammenlagte kommunes økonomidirektør været manden med det kedelige budskab til politikerne om, at sparekniven (endnu engang) skulle hvæsses, så der var ikke noget at sige til, at han greb mikrofonen, da hans efterfølger på posten, teknik- og stabsdirektør Kenneth Jensen, havde afsluttet fem kvarters gennemgang af den kommunale økonomi, som den tegner sig i de kommende år.

Annonce

Penge i kassen

Udgangspunktet for de kommende budgetforhandlinger er ikke mindre end 174 mio. kroner bedre, end det ville have været under normale omstændigheder. I stedet for et beskedent overskud på driften på 55 mio. kr. efter fremskrivninger opererer man nu med et overskud på 229 mio. kroner, hvilket dels skyldes, at resultaterne af den turnaround-proces, der blev igangsat sidste år, nu begynder at vise sig, dels udefrakommende faktorer, som for en gangs skyld er i Ikast-Brandes favør.

Dels kan kommunen i 2021 se frem til en selskabsskattebetaling (baseret på virksomhedernes 2018-regnskaber) på 134 mio. kr. hvilket er noget nær historisk højt og mere end dobbelt så meget som forventet. Desuden belønner udligningsreformen Ikast-Brande Kommune med 32 mio. kroner.

Endelig er det finansieringsbidrag fra staten, som de seneste 10 år har været midlertidigt, nu blevet gjort permanent. Det sender yderligere 38 mio. kroner ned i kommunekassen, som i forvejen er fyldt godt op med de lån, Ikast-Brande ligesom landets øvrige kommuner ekstraordinært har haft mulighed for at optage i forbindelse med corona-pandemien.

206 mio. kroner er der hentet hjem på den konto, heraf 145 mio. til fremrykkede anlægsprojekter, mens de resterende 71 mio. er til drift, primært fremrykning af betaling til kommunens leverandører. Selvom de godt 200 mio. naturligvis skal betales tilbage til staten igen, påvirker de her og nu den kommunale likviditet positivt. Aktuelt er kommunens kassebeholdning således helt oppe på 350 mio. kroner, men de ekstra lån betyder også, at Ikast-Brande i de kommende år skal afdrage ca. 50 mio. kr. årligt, en årlig ekstraudgift på ca. 15 mio.

Annonce

Ikke lutter lagkage

Med de fremrykkede anlægsinvesteringer når det kommunale anlægsniveau i 2020 op på ca. 300 mio. kroner, ikke mindst på grund af byggeriet af den nye skole Artium i Centerparken i Brande.

Det økonomiske udgangspunkt for de politiske forhandlinger i overslagsårene (2022 – 2024) ser ud til at lande i omegnen af 200 mio. kroner baseret på den økonomiske politik, byrådet vedtog sidste år.

Det er dog ikke lutter lagkage det hele. Eksempelvis forventes antallet af + 80-årige indbyggere i kommune at stige fra ca. 1600 i 2020 til godt 2000 i 2024, en stigning på 25 procent, som alt andet lige vil lægge et pres på udgiftsniveauet. Det samme vil den forventede stigning i arbejdsløsheden som følge af corona-nedlukningen, og også indenfor seniorpension og sygedagpenge opereres der i budgettet med en stigning i antallet af modtagere. Samlet set er der med Kenneth Jensens ord udsigt til, at ”færre skal forsørge flere.”

Mange ønsker

Som en del af den økonomiske politik blev det vedtaget kun at fremskrive omkostningerne med halvdelen af det, den demografiske udvikling (befolkningssammensætningen, red.) forventes at medføre. Regner man i stedet med fuld fremskrivning, virkningen af en række forslag fra den kommunale administration (eksempelvis it-sikkerhed, højere rengøringsstandard, et varigt løft på ældreområdet og en tidligere indsats på børne-/ungeområdet) samt en række regnskabstekniske faktorer, der vil betyde, at man – næsten – kan opretholde det nuværende serviceniveau, er der allerede lagt beslag på over halvdelen af de 229 mio.

Alle områder er egentlig blevet pålagt at finde et årligt effektiviseringsbidrag decentralt på en procent, men selvom det skal ske ”uden væsentlige serviceforringelser for borgerne”, bliver det sværere og sværere at finde den ene procent, samtidig med at både priser og lønninger stiger. Når man desuden bærer rundt på igangværende anlægsprojekter, som vil koste 76,5 mio. kroner at færdiggøre i 2021. Dermed er det økonomiske råderum pludselig til at overskue, ikke mindst når der både fra politisk hold og fra flere foreninger og institutioner foreligger investeringsønsker for tocifrede millionbeløb. Her har ikke mindst Brande City været ude med en lang ønskeseddel, som blandt andet omfatter en sammenbygning af Brande Hallerne og den nye skole til 21,5 mio. kroner, en cykel- og gangsti på Vejlevej til 5 mio. og en cykelsti mellem Uhre og Brande til 6 mio.

Annonce

Næppe skattestigning

Kenneth Jensen anførte også, at en skattestigning ikke er en farbar vej.

– Kun kommuner, der taber på udligningsreformen, kan sætte skatten op, oplyste han.

Selvom muligvis ikke alle oplever det sådan, har Ikast-Brande faktisk en relativt lav skattesats og kan derfor heller ikke få kompensation for de tabte indtægter, hvis man sætter skatten ned.

Når det hele er talt sammen, er der med Kenneth Jensens regnemaskine ca. 40 mio. kroner tilbage for politikerne at lægge arm om, men han manede samtidig til besindighed.

Byrådet mødes til budgetseminar i weekenden 10.-11. september, og indtil da har alle, der har en interesse i det, såvel foreninger og organisationer som privatpersoner, mulighed for at komme med deres input til budgettet i form af et høringssvar.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Horsens

HFS rystede topholdet

Annonce