Annonce
Ikast-Brande

Kommunen skærper kursen overfor affalds-virksomheder

Mosegården i Gludsted er igen aktuel, men virksomheden får ikke lov til at øge sin aktivitet med affaldsknusning. Arkivfoto: Peter Hald
Fremover skal større affaldsbehandlingsanlæg placeres i industriområder

Gludsted: Virksomheder, der arbejder med affald i større målestok, skal ikke længere gøre sig håb om at kunne få lov til at operere på nedlagte landejendomme eller lignende steder i Ikast-Brande Kommune. Fremover vil kommunen henvise den type virksomheder til industriområder.

- Affaldsbehandlings-anlæg, der har et større omfang, vil vi gerne have placeret i industriområder, der er planlagt til formålet, siger formanden for kommunens teknik- og miljøudvalg, Henrik Engedahl (V).

Baggrunden for, at kommunen nu fremover vil henvise store affaldsbehandlingsanlæg til industriområder er, at der i den senere tid har været en hel del sager om den type anlæg.

Annonce

Mest polemik har der været om en lokalplan, der skulle have banet vejen for et stort udendørs betonknuse anlæg på den tidligere maskinstation Mosegården på St. Nørlundvej 1 ved Gludsted. Massive protester fra Gludsted-borgerne betød, at kommunen droppede lokalplanen tidligere på året.

Frygten for tung trafik, forurening og støj er de gennemgående temaer i de 32 høringssvar, som Ikast-Brande Kommune modtog, da lokalplanen var i offentlig høring.

Virksomheden, der havde ønsket knuse-anlægget, Midt & Vestjylland Ressourcepark, der slog sig ned på Mosegården i fjor, har imidlertid været på banen igen med en ny ansøgning, dog ikke helt så omfattende som forrige gang. Virksomheden havde søgt om landzonetilladelse og miljøgodkendelse "til oplagring og nedknusning af ikke forurenet bygnings- og træaffald på eksisterende plads". Men på udvalgsmødet 20. april blev denne ansøgning afvist af politikerne.

- Budskabet er, at den type aktivitet hører hjemme i et industriomområde, lyder det fra Henrik Engedahl.

Også en ansøgning fra et andet firma, der ville oprette et affaldsanlæg til knusning af beton på Tykskovvej 8B i nærheden af Ejstrupholm, blev afvist. Begrundelsen var primært, at der bor en nabo meget tæt på stedet. Men knusepladsen ville også komme til at ligge i udkanten af det bevaringsværdige landskab, der er udpeget for at beskytte ådalene ved Skjern Å og Brande Å.

"Ansøger ønsker at etablere et oplag af beton og foretage nedknusning af det på ejendommen beliggende Tykskovvej 8B, Ejstrupholm. Materialet til nedknusning vil primært være overskudsbeton, som tømmes af betonkanoner ved fyraften i forbindelse med ansøgers vognmandsforretning, der drives fra en anden adresse", fremgår det fra udvalgsdagsordenen.

Men som nævnt siger udvalget nej.

Flere sager

I det hele taget har Ikast-Brande Kommune tilsyneladende virket tiltrækkende på affaldsvirksomheder. Balladen om knuseanlægget på Mosegården har langtfra været den eneste sag. I begyndelsen af marts måtte teknik- og miljøudvalg således afvise skrotvirksomheden Fragmentum, der ønskede tilladelse til etablering af et affaldsbehandlingsanlæg i den tidligere trælast i Ejstrupholm på Nyholmvej 2.

Stedet var udset til modtagelse og behandling af elektronikaffald såsom udtjente computere og fjernsyn, men set i lyset af, at Fragmentum er kommet i myndighedernes søgelys, fordi det ikke behandler affaldet, men bare flytter det rundt og oplagrer det, så var medlemmerne i teknik- og miljøudvalget ikke lang tid om at sige nej til ansøgningen dengang. Nu er den gamle trælast blev solgt til en træ-virksomhed, så det er dermed udelukket at den bygning nogensinde kan bruges til affald.

Udvalgsmedlem Kirsten Hoffman (S) har derfor efterlyst en politik om, at større affaldsvirksomheder fremover skal placeres i industriområder:

- Vi skal jo overveje grundigt, hvad vi vil have i det åbne land. Det er fint med håndværker-virksomheder, men når der kommer noget miljøtungt på dagsordenen, bør de røde lamper lyse, siger hun.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Horsens For abonnenter

Kaotisk forløb: Efter total forvirring kom der afslag på tidlig genåbning - og så åbnede det hele alligevel

Annonce