Annonce
Ikast-Brande

Kommunalt sygefravær fortsætter med at stige

Antallet af sygemeldinger blandt kommunalt ansatte er igen steget. Arkivfoto: Morten Pape
Efter genåbningen har sygefraværet igen taget fart.

Ikast/Brande: I starten af 2020 satte kommunaldirektør Flemming Storgaard sig selv i spidsen for en projektgruppe, der skulle nedbringe det kommunale sygefravær, men den ønskede effekt, som også skulle være med til at spare kommunekassen for udgifter til vikarer, er indtil videre udeblevet.

Siden 2016 har sygefraværet i Ikast-Brande Kommune år for år været svagt stigende fra 5,54 procent til 5,93 procent i 2020, endda selvom fraværet i årets første kvartal faldt ret markant med 0,8 procentpoint.

Forbedringen blev dengang tilskrevet den delvise corona-nedlukning i marts, men efter genåbningen tog sygefraværet igen fart.

Annonce

Det største sygefravær findes indenfor sundhed og omsorg samt arbejdsmarkedsområdet, hvor det udgør 6,61 procent, mens teknik- og stabsområdet ligger lavest med 4,15 procent.

Relativt flest langtidssyge finder man til gengæld indenfor børne- og fællesskabsområdet, hvor den gennemsnitlige fraværsprocent er opgjort til 5,64.

De knap 29 fuldtidsansatte indenfor visitation og myndighed står til sammen for over 1.000 sygefraværsdage. Det svarer til en fraværsprocent på 9,27, den klart højeste på afdelingsniveau. I 2019 var afdelingens fraværsprocent på blot 3,87.

Samlet set har 234 kommunalt ansatte haft mere end 90 sygedage i 2020.

Tallene ovenfor omfatter udelukkende egentligt sygefravær og altså ikke eksempelvis fravær på grund af barsel.

135 afskedigelser

Totalt set havde Ikast-Brande Kommune i 2020 3.077 personer ansat. Omregnet til fuldtidsstillinger udgjorde de 2.629 fuldtidsansatte. Det er et mindre fald i forhold til 2019 på 0,55 procent, og faldet skyldes især færre ansatte indenfor sundhed og omsorg samt arbejdsmarkedsområdet.

I alt har 449 personer forladt deres job hos Ikast-Brande Kommune i løbet af 2020; nogen er gået på pension, andre har selv sagt op, og endelig er 135 blevet afskediget.

74 af disse på grund af langvarig sygdom, 39 på grund af besparelser og 22 af andre årsager. Afskedigelser med baggrund i besparelser har især ramt børne- og fællesskabsområdet.

Både psykiatri- og handicapområdet og skoleområdet ligger på niveau med 2019 med den forskel, at langtidssygefraværet udgør en relativt større andel af fraværet på skoleområdet, mens det mellemlange sygefravær udgør en større andel på psykiatri- og handicapområdet.

Annonce

Færre arbejdsulykker – mere krisehjælp

En ansat i Ikast-Brande Kommune oppebærer i gennemsnit en månedsløn på 37.313 kroner. De ansatte indenfor teknik- og stabsområdet har den højeste gennemsnitlige månedsløn på 41.311 kroner, mens de ansatte indenfor sundhed og omsorg samt på arbejdsmarkedsområdet i gennemsnit må nøjes med 34.729 kroner om måneden.

Oplysningerne fremgår af den HR-rapport, Ikast-Brande Kommune udarbejder en gang om året.

I rapporten kan man også læse, at antallet af henvendelser om psykologisk rådgivning og krisehjælp aldrig har været højere: 186 gange i løbet af 2020 henvendte en medarbejder fra Ikast-Brande Kommune sig til kommunens partner på området, SOS International.

162 gange bundede henvendelsen i noget arbejdsrelateret, hvilket var en stigning på 26,6 procent i forhold til året før.

Blandt andet blev antallet af henvendelser på grund af vold og trusler fordoblet fra 23 i 2019 til 46 i 2020.

Antallet af anmeldte arbejdsulykker har til gengæld været støt faldende siden 2017, hvor der blev anmeldt 226 arbejdsulykker. I 2020 var tallet faldet til 173.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce