Annonce
Horsens

Knap 100 mio. i Horsens Provstis kirkekasser: Det her skal pengene gå til

Siden slutningen af april har en større renovering af Brædstrup Kirke været i gang. Taget er blevet udskiftet, murværket fuget om og loftet over kirkerummet isoleret på ny. Nu følger en tiltrængt indvendig istandsættelse - det er over 25 år siden, kirken sidst blev kalket og malet. Arkivfoto: Søren E. Alwan

55,5 mio. kr. går til driften, mens 17,4 mio. kr. til en lang række anlægsopgaver i de lokale kirker og på de lokale kirkegårde.

Horsens: Tæt på 100 mio. kr. skal i 2018 cirkulere gennem kirkekasserne i de 30 sogne i Horsens Provsti.

Af dem går 17,4 mio. kr. til en lang række anlægsopgaver. I stort set alle sognene sættes (som det fremgår af faktaboksen) opgaver i gang - fra i den lave afdeling Yding Kirkes indgangsportal, der skal repareres for 40.000 kr., til Brædstrup og Vær-Nebel, hvor der afsættes million-beløb til bl.a. udvidelser med ekstra konfirmandstuer.

I million-klassen er også en indvendig istandsættelse af Tyrsted Kirke og en ny personalebygning på Vestre Kirkegård.

Annonce

Her skal de lokale folkekirker i gang

Stort set alle de lokale sogne har i år anlægs-opgaver, de skal i gang med. Her er en oversigt over bevillingerne:

Brædstrup: 607.000 kr. i tillægsbevilling til den indvendige renovering af kirken, som er i gang.

Brædstrup-Tønning-Træden-Grædstrup-Sønder Vissing Pastorat: 2.900.000 kr. til en udvidelse af sognehuset i Brædstrup med kontorer og en ekstra konfirmandstue.

Østbirk: 638.000 kr. til restaurering og konservering af pulpiturstol.

Yding: 500.000 kr. til afslutning af den indvendige renovering af kirken; oveni lægger menighedsrådet 70.000 kr. fra egne midler. Desuden 40.000 kr. til reparation af kirkens indgangsportal.

Lundum: 900.000 kr. til indvendig renovering af kirken.

Tamdrup: 150.000 kr. plus 83.750 kr. fra egne midler til kalkning af kirke, kapel og graverbygning. Desuden 212.000 kr. til renovering og nyt tag på kapellet.

Føvling: 260.000 kr. til indvendig kalkning af kirken.

Tamdrup-Nim-Underup-Føvling Pastorat: 120.000 kr. til færdiggørelse af garage m.v. ved præsteboligen i Nim. 75.000 kr. til tilsvarende opgave i Tamdrup.

Ørridslev: 350.000 kr. til renovering af smedejerns-rækværk på kirkegården. 570.000 kr. til renovering af kirkedige. 170.000 kr. til materialeplads ved kirkegården.

Kattrup-Tolstrup: 78.000 kr. til opførelse af toilet i kirkehuset.

Hatting: 633.700 kr. til etablering af 40 p-pladser på Toften.

Tyrsted-Uth: 1.900.000 kr. til indvendig renovering af Tyrsted Kirke efter opsættelsen af nyt alter.

Vær-Nebel: 1.000.000 kr. til indvendig ombygning af administrationsbygningen (den tidligere præstebolig). 3.406.000 kr. til udvidelse af konfirmandbygning med endnu en konfirmandstue.

Klostersognet: 485.000 kr. til bl.a. udskiftning af højttaleranlæg i kirken.

Projekt "Kirken i midtbyen": 581.456 kr. til renovering af Getsemane Kirke.

Horsens Kirkegårde: 1.800.000 kr. til ny personalebygning på Vestre Kirkegård.

Kirkeskatten sat ned

Selv om de i alt 96,4 mio. kr. på de kirkelige budgetter lyder af meget, er det mindre end i 2017.

Som tidligere omtalt slipper folkekirkens lokale medlemmer da også lidt billigere i kirkeskat. Procentsatsen sættes ned fra 0,89 til 0,84 i Horsens Provsti, der i udstrækning svarer til Horsens Kommune.

Det betyder, at de lokale kirker siger nej tak til små seks mio. kr. - det beløb, der ville være kommet ind ekstra, hvis skatteprocenten blev fastholdt på 0,89. Nu er udgangspunktet, at "hvad har vi uden at være overdådige brug for til driften af provstiets sogne", som provst Annette Brounbjerg Bennedsgaard har sagt.

Fra småt til stort

En god del af de 96,4 mio. kr. - helt præcist 55.465.400 kr. - går til den daglige drift af de lokale sogne.

Beløbene svinger meget - fra blot 155.700 kr. i Underup Sogn til omkring fem mio. kr. i de store bysogne: Kloster, Vor Frelsers, Tyrsted-Uth og Torsted.

Desuden løber Horsens Kirkegårde - Nordre, Østre og Vestre - med sin broderpart: 8,2 mio. kr.

17,1 millioner kr. ryger af sted som lokalt bidrag til landskirkeskatten.

Væk fra bureaukratiet

På provstiets og provstiudvalgets konto står 4,6 mio. kr., der dækker en række formål.

Selve driften af provstiet løber op i 1,9 millioner kr. Heraf går 500.000 kr. til møde- og kursusvirksomhed for præster og menighedsråd.

Desuden er en række fælles projekter for menighedsrådene konteret under provstiet.

- Tidligere var dette område lidt bureaukratisk på den led, at ethvert fælles projekt skulle betales med lige dele fra hvert af de deltagende menighedsråd. Det undgår vi ved at lade projekterne køre under provstiet, fortæller Annette Brounbjerg Bennedsgaard.

De 2,6 millioner kr. på dette område dækker natkirke-studenterpræst, skole-kirke-medarbejere, personalekonsulent, regnskabsfører, den fælles pinsegudstjeneste i Lunden samt samarbejde mellem kirkegårdene.

Penge til projekter

Provstiet fortsætter også med sin projektpulje, der i år får tilført 1,4 millioner kr.

Beløbet dækker ikke udgifterne til alle de projekter, der med puljens hjælp er sat i gang, men fra tidligere år står ubrugte midler, der nu kan trækkes på.

Projekterne er bl.a. "Kirken i midtbyen" - et fælles forsøg fra de tre midtbysogne på at række ud mod de 20-40-årige. Her er en ny præst, Sarah Lodberg, netop ansat og begynder sit arbejde 1. februar.

Nyt er også, at sognepræst René Høeg fra Klostersognet tiltræder som halvtids kommunikationsmedarbejder i provstiet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Leder: Sæt et ansigt på, Skat

På et klassisk medie som vores kan man godt kaste et beundrende blik i retning af, hvor mange kommunikationsfolk der efterhånden er ansat i offentlige og private organisationer. Skulle nogen tro, at en vigtig opgave for en kommunikationsafdeling er at betjene offentligheden og diverse medier hurtigt og effektivt, kan jeg afsløre, at sådan er det langt fra altid. Eller hos Skat. Fredag før vinterferien nåede rygterne om en stor rokade frem til avisen. Skattestyrelsen rømmer den gamle adresse i Horsens og rykker i stedet ind i Guldberghus på Grønlandsvej. Tre andre lejere skal derfor flytte ud. Det er en vigtig nyhed, som har betydning for rigtig mange lokalt. På avisen indleder vi derfor jagten på nogen, som kan fortælle os flere detaljer. Avisens journalist kommer fredag eftermiddag igennem til Skattestyrelsens pressefunktion, der ikke vil udtale sig, men i stedet henviser til Administrations- og Servicestyrelsen. Denne styrelses presseafdeling svarer ikke på avisens opkald før mandag formiddag, da en medarbejder korrigerer noget af det, avisen skrev lørdag. Den pågældende kan vi ikke få lov at citere med navn, og vi kan ikke komme til at tale med andre. En uge senere modtager vi et skriftligt svar fra samme afdeling, som nu korrigerer sig selv i forhold til det første svar og svarer på en række spørgsmål. I skriftlig form og uden navn på afsenderen. Med andre ord: I en sag, der handler om flytning af 300-400 arbejdspladser, kan avisen på intet tidspunkt komme til at tale med en ansvarlig chef, hverken én med kommunikationsansvar eller én med direkte ansvar for afdelingerne i Horsens. For en styrelse, der i den grad har brug for at genoprette sin troværdighed, er det ganske enkelt et klasseeksempel på, hvordan man ikke skal gøre. Det er muligt, at Skattestyrelsen havde en helt anden plan for, hvordan nyheden om flytningen skulle lanceres. Men punkt 1 i håndbogen om krisestyring er at handle hurtigt og stille sig til rådighed. Måske skulle Skattestyrelsen søge råd hos SAS' pressechef Kristoffer Meinert, som i parentes bemærket havde haft jobbet i en uges tid, da en vis reklamefilm blev lanceret.

Annonce