Annonce
Erhverv

KMC bliver på sporet

Årets resultat og aktiviteter var præget af den meget varme og tørre sommer i 2018. En sommer der påvirkede høsten af kartofler i en sådan grad, at KMC-gruppen modtog færre kartofler end forventet. Arkivfoto
KMC - kartoffelmelcentralen i Brande - viste regnskab med stigende omsætning.
Annonce

Brande: KMC’s formand, Peter C. Petersen, kunne på virksomhedens generalforsamling fredag præsentere endnu et tilfredsstillende regnskab.

Årets omsætning steg med godt 4 procent fra 1,62 milliarder kroner til 1,69 mia. kr. Det ordinære resultat efter skat udgjorde 163,6 mio. kr., hvilket er godt 20 procent højere end sidste års resultat på 135,5 mio. kr.

Formanden kunne berette, at blandt andet virksomhedens mangeårige forædlingsstrategi har bidraget til resultatet. Denne har betydet, at en forholdsvis større andel af selskabets omsætning stammer fra forædlede produkter.

Annonce

Færre kartofler

Årets resultat og aktiviteter var præget af den meget varme og tørre sommer i 2018. En sommer der påvirkede høsten af kartofler i en sådan grad, at KMC-gruppen modtog færre kartofler end forventet. Samtidig var kartoflernes stivelsesindhold lavere end normalt, hvilket var en uheldig kombination. Situationen i resten af Europa var ikke bedre – tværtimod. Det medførte, at der i regnskabsåret 2018/2019 var underskud af kartoffel-stivelse på verdensmarkedet. Denne situation drev priserne op, hvilket var med til delvist at kompensere for avlernes ringere udbytte og øgede omkostninger til vanding.

Inden for pulverproduktion har KMC’s aktiviteter fortsat de gode takter fra de seneste år, hvor produktions-kapaciteten er 100 procent udnyttet. Den gode produktionsøkonomi sammen med markedsudviklingen har betydet et stabilt niveau for afregningsprisen på pulverkartofler.

Der er fokus på at udvikle og optimere KMC’s produktprogram, der omfatter et bredt spektrum af stivelses-, protein-, fiber-, og pulverprodukter. Senest har KMC netop lanceret et kartoffelprotein til anvendelse i fødevarer. Et produkt, der matcher den internationale fødevaretrend, hvor der ses en voldsom stigning i efterspørgslen på plantebaserede proteiner.

KMC ser også fremadrettet positivt på udviklingen. Vækstplanen følges op af markante investeringer i form af øget produktionskapacitet, produktudvikling og styrkelse af medarbejderkompetencer.

Kartoffelavlerne har dog atter udfordringer – denne gang på grund af det rekordvåde efterår, der visse steder har medført store problemer med at bjærge høsten. Aktuelt er der stadig kartofler ude i markerne, og en del af dem vil ikke kunne reddes. Trods dette forventes en større høst end i 2018 og en mere normaliseret markedssituation i det nye regnskabsår.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce