Annonce
Læserbrev

Klimadebat: Det helt store og fundamentale problem er Jordens store befolkningstilvækst

På den måde, som mange mennesker agerer overfor bortkastet affald og en hvilken som helst anden form for selvskabt forurening, er jeg alvorligt bange for, at de tiltag, der gøres nu og i fremtiden, ikke hjælper meget mere end en skrædder i helvede.

Læserbrev: Selvfølgelig skal vi gøre en indsats for et bedre globalt klima. Realiteterne er bare, at det fundamentale problem kan vi ikke gøre noget ved, og derfor er alle de tiltag, vi gør, desværre ikke tilstrækkelige til at afstedkomme en mærkbar, varig ændring til det bedre.

Der er ingen tvivl om, at opdragelse er et af de "våben", der må tages i anvendelse, og her menes opdragelse på globalt plan.

Der har været vist talrige skræmmebilleder af plast i verdenshavene, og hvad det giver af problemer for havmiljøet og dyrelivet. Er det så plastens skyld?

Nej, naturligvis ikke. Det er alene forbrugernes skyld.

Og sådan er det for øvrigt med megen af den forurening, vi er vidne til.

Så dette at forbyde engangsplastic til hverdagsbrug svarer nærmest til at skulle give os en bedre samvittighed. "Se, vi gør skam alt, hvad vi kan".

Det helt store og fundamentale problem er Jordens store befolkningstilvækst. FN's Klimapanel (IPCC) peger i sin seneste status fra 2014 på befolkningsvæksten som en af årsagerne til, at Jordens klima løber løbsk.

FN har præsenteret følgende tal for Jordens befolkningstilvækst: I 1950 var vi ca. 2,6 mia., i 2019 forventes vi at være 7,7 mia., og i 2050 forventes vi at være 9,3 mia.

I Afrika er der p.t. ca. 860 mio. mennesker. Dette tal forventes at stige til ca. 2,2 mia. i 2050.

Det er skræmmende læsning, for alle disse nye verdensborgere belaster jo klodens miljø og klima. De skal have mad og klæder. De skal også have noget at bo i. De vil da også have del i de velstandsgoder, som andre, de sammenligner sig med, har.

Det kan kun ske ved at kloden udpines endnu mere for alle de nødvendige råstoffer.

I min optik ændrer de forskellige tiltag, vi gør, ikke ret meget for et bedre globalt klima.

I Singapore går man mere håndfast til værks. Her kan man få en bøde på 10.000 kr. for at smide et stykke affald på gaden. Sker det flere gange, kan man idømmes samfundstjeneste, hvor man skal samle affald iklædt en selvlysende grøn jakke med ordene "Jeg har været et svin" på ryggen.

Her er bøderne ikke kun tomme trusler. I 2015 blev der f.eks. udstedt 26.000 bøder for at smide affald på gaden. I Danmark blev der udstedt lidt over 35 bøder over en 10-årig periode.

Måske skulle vi følge - og udbygge - Singapores eksempel med at straffe enhver forurening med bøder og samfundstjeneste.

På den måde, som mange mennesker agerer overfor bortkastet affald og en hvilken som helst anden form for selvskabt forurening, er jeg alvorligt bange for, at de tiltag, der gøres nu og i fremtiden, ikke hjælper meget mere end en skrædder i helvede.

Som sædvanlig, fristes jeg til at sige, skal vi begynde med os selv, så bare kom i gang.

Eyvind Stæger-Holst. Arkivfoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

5G er 'den mest stupide idé i verdenshistorien': Skal vores børn have en fremtid?

Læserbrev: Fredag 20. september kl. 19-22 er der borgermøde om 5G på Vejle Bibliotek med pensioneret professor Olle Johansson fra Sverige, biolog, miljøvejleder og lærer Pernille Schriver samt it-specialist Henrik Eiriksson. I det seneste nyhedsbrev fra 5G Space Appellen fortælles der om en lang række borgere i Schweiz og Canada, der oplever alvorlige symptomer præcist sammenfaldende med aktiveringen af 5G i området. En 29-årig mand beskriver det som at være "i en mikrobølgeovn", mens en kvinde betegner Vancouver som værende blevet "radioaktiv". Symptomerne omfatter også søvnsløshed, brystsmerter, tinnitus eller andre høje, indre lyde m.m. Nyhedsbrevet fortæller også om forskning og skræmmende observationer vedrørende fugle og insekter. Vi ved vel efterhånden alle, hvor alvorligt det står til - nok de færreste er klar over, at meget peger på det trådløse som primær årsag. Men hvorfor? Hvorfor hører vi ikke om alt dette i medierne? Mens en ekspert på emnet som professor emeritus i biokemi Martin Pall på den ene side kalder 5G for "den mest stupide idé i verdenshistorien", så lader sandhed og fakta til at være blevet en by i Rusland for ikke mindst Danmarks Radio. Kunne det spille ind, at DR p.t. tester 5G sammen med TDC? Kunne sandheden gå hen og kompromittere et eventuelt forspring på et teknologisk 5G-fodfæste i de allerede udfordrede medietider? Fornyelse ér godt nok tiltrængt, for det jo nærmest støver, når man tænder for DR, men hvad er prisen? Kunne det også spille ind, at Detektors "strålingsjournalist", Ida Elmdal Thagesen, er som snydt ud af næsen på underdirektør i Dansk Industri Peter Thagesen? Forud for Detektors "faktatjek" af 5G tidligere i år havde daværende folketingsmedlem for Alternativet Julius Grantzau givet Ida en lang liste med førende forskere og eksperter, hun kunne kontakte. Men ikke en eneste kom til orde - ud fra DR's "redaktionelle frihed", var svaret senere. Til gengæld kunne "alle dem", Ida havde talt med - herunder industriens private interesseorganisation ICNIRP - forsikre om, at der bare slet ikke er noget at bekymre sig om med 5G, som hun sad og pludrede. Og ja, jeg skrev pludrede. DR's "redaktionelle frihed" er gået for vidt, men verden ligger, som vi har redt på grund af en kollektiv laissez faire, hvor 5G kan blive den ultimative udfordring. Jeg gad vide, hvornår de mange tavse stemmer kan eller tør istemme frit? Hvor meget vores børns fremtid er værd? Borgermødet vil vise det.

Horsens

Endnu et mislykket forsøg: Tre upålidelige pile udsætter behandling af syg vildhest

Annonce