Annonce
Erhverv

Klagenævn ophæver dispensation: Kystnært boligprojekt får nej

Fakkegravvej 31 har stået efterladt hen siden branden i 2012. Brandtomten og ruiner af bygninger står tilbage på grunden, der ligger for enden af vejen og tæt på vandet. Foto: Michael Svenningsen

Et projekt med ni rækkehuse på grunden til det nedbrændte Fakkegrav Badehotel har fået nej af klagenævn. En dispensation givet af Kystdirektoratet er ophævet.

Annonce

Stouby: Ideen om at opføre ni rækkehuse ved det nedbrændte Fakkegrav Badehotel er blevet skudt ned af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Nævnet har taget stilling til en klage over Kystdirektoratets dispensation og givet klageren, Danmarks Naturfredningsforening Hedensted, medhold.

Afgørelsen betyder, at ejendommens ejer, Jørgen Madsen, ikke kan komme videre med dette specifikke projekt, medmindre han går rettens vej.

- Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden for seks måneder, skriver klagenævnet i brevet, der blev sendt ud forleden.

Et flertal i Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at der ikke foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde en dispensation fra forbuddet i naturbeskyttelseslovens paragraf 15, stk. 1, til det ansøgte.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse.

For og imod

Kystdirektoratet vurderede, at der er tale om nybyggeri, som egentlig ikke er tilladt.Direktoratet vurderede dog også, at genopførelse af hotellet ville være tilladt. Og at der fra hotellets lejligheder til de ni boliger er tale om en form for udvidelse af eksisterende bebyggelse, hvilket godt kan dispenseres.

Det er Naturbeskyttelsesloven, der fortolkes. Paragraf 15 forbyder ændringer af arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Under samme lov åbnes der for dispensationsmuligheder.

Danmarks Naturfredningsforening mener ikke, der foreligger en særlig begrundelse for at se bort fra det generelle forbud mod at bygge nyt inden for strandbeskyttelseslinjen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet er enig og siger derfor nej.

Annonce

Mangler nødvendigt formål

Projektet vurderes ikke til at være en genopbygning, men et nybyggeri, og det tillader naturbeskyttelsesloven ikke så tæt på stranden.

Kystdirektoratet vurderede tilbage i 2016, at der var grundlag for en dispensation bl.a. ud fra, at en genopbygning af hotellet vil være ok, og at det nye byggeri ikke adskiller sig negativt fra det. Hotellet rummede også helårsboliger - fem styk.

Klagenævnet har i deres afgørelse først og fremmest forholdt sig til, at en dispensation til nybyggeri kræver særlige forhold, eks. et nødvendigt formål.

Det anser flertallet i nævnet ikke helårsboliger for at være.

Annonce

Frygter præcedens

Nævnet lægger også vægt på, at boligerne vil fremstå anderledes i landskabet end badehotellet, og at brugen af dem, efter nævnets overbevisning, vil belaste naturen mere end badehotellet.

Det, at badehotellet rummede helårsboliger, er ikke nok til at ændre noget for nævnet, der i begrundelsen også noterer, at "en dispensation vil kunne skabe en uheldig præcedensvirkning for tilsvarende ansøgninger".

Annonce

Flere års tovtrækkeri

Med ophævelsen af dispensationen er der sat et midlertidigt punktum for projektet. Det har budt på flere års tovtrækkeri og ventetid.

Helt tilbage i 2013, kort tid efter badehotellet brændte, indsendte Jørgen Madsen det første skitseprojekt.

Hos klagenævnet har sagen været siden juni 2016. Den lange behandlingstid beklages i afgørelsen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
AC Horsens

God vilje, men ingen garanti for flere penge til indkøb i AC Horsens

Horsens

Festligt lag endte med knytnæveslag

Annonce