Annonce
Erhvervsretlig brevkasse

Kan min varevogn være del af kapital, hvis jeg stifter et nyt selskab?

Advokaterne Jannik Haahr Antonsen (t.v.) og Lars Langhoff svarer på erhvervsretlige spørgsmål. Spørgsmålene kan sendes til jha@codexlaw.dk. Arkivfoto: Morten Pape

Jeg er håndværker og går med tankerne om at stifte min egen virksomhed. Jeg er klar over, at der er minimumskrav for indskud ved stiftelse af et kapitalselskab, som er den selskabsform, jeg ønsker.

Men jeg har hørt, at man måske kan indskyde en del af beløbet i genstande - er det korrekt? Jeg har nemlig en varevogn, som jeg tænker, kunne være en del af indskuddet. Kan det lade sig gøre?

Svar:

Det er helt korrekt, at det er muligt at indskyde andre værdier end kontanter, hvilket kaldes apportindskud. Der er dog nogle betingelser for stiftelse af et kapitalselskab ved apportindskud.

Apportindskuddet skal have en økonomisk værdi og må ikke bestå i pligt til at udføre et arbejde eller levere en tjenesteydelse. Et apportindskud kan f.eks. bestå i en bil, som du nævner.

Desuden skal der udarbejdes en vurderingsberetning, som skal indeholde følgende: (1) en beskrivelse af hvert indskud, (2) oplysning om den anvendte fremgangsmåde ved vurderingen, (3) angivelse af det vederlag, som er fastsat ved overtagelsen, og (4) erklæring om, at den ansatte økonomiske værdi mindst svarer til det aftalte vederlag, herunder den eventuelle pålydende værdi af de kapitalandele, der skal udstedes, med tillæg af overkurs.

Vurderingsberetningen skal udarbejdes af en eller flere uvildige, sagkyndige vurderingsmænd. Desuden skal vurderingsberetningen vedhæftes stiftelsesdokumentet og må ikke være foretaget mere end fire uger før stiftelsesdokumentets underskrivelse. Der er få undtagelsestilfælde, hvor det ikke er nødvendigt at udarbejde en vurderingsberetning.

Du skal være opmærksom på, at hvis hele eller en del af kapitalen indbetales ved apportindskud, skal hele selskabskapitalen indbetales fuldt ud. Dette er vigtigt, fordi det er til forskel fra indskud ved kontanter, hvor det gælder, at der til enhver tid skal være indbetalt 25 procent af selskabskapitalen, dog mindst 40.000 kr.

Hvis din varevogn har en økonomisk værdi, og du får udarbejdet en vurderingsberetning, burde der ikke være noget til hinder for at indskyde denne som apportindskud, under forudsætning af, at du indbetaler hele selskabskapitalen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Horsens

Bor du i et område med høj eller lav smitte: Find dit sogn på kortet

Annonce