Annonce
Brevkasse

Kan man fyre medarbejdere for private telefonsamtaler i arbejdstiden?

Hvis en virksomhed har som politik, at der ikke må foretages private opkald i arbejdstiden, kan det medføre fyringsgrund, hvis medarbejderne ikke respekterer det. Genrefoto: Colourbox
Annonce

Kære brevkasse.

Det er blevet et stigende problem i min virksomhed, at de ansatte både har private telefonsamtaler, skriver private mails, sms'er og lignende. Der er en klar politik om, at sådan adfærd udelukkende accepteres i et meget begrænset omfang, og kun når det ikke kan vente.

I særdeleshed er nogle enkelte medarbejdere slemme til det og respekterer på ingen måde denne politik.

Kan jeg afskedige disse medarbejdere på den baggrund?

Annonce

Svar

Du har som arbejdsgiver en ledelsesret. Den indebærer, at du som udgangspunkt fastsætter retningslinjerne for arbejdets udførelse, herunder telefonpolitikker og lignende.

Ligeledes betyder det, at dine ansatte har pligt til at følge dine beslutninger, instrukser, ordensreglementer og så videre. Efterkommer en ansat ikke sådanne regler, udgør det en misligholdelse af ansættelsesforholdet, hvilket i nogle tilfælde kan sanktioneres med en afskedigelse.

Ledelsesretten er begrænset til, at du som arbejdsgiver ikke må misbruge ledelsesretten. Heri ligger et krav om, at ledelsesretten skal udøves sagligt. Et forbud mod privat kommunikation via mail, telefon og lignende kan dog ikke udgøre et misbrug af din ledelsesret og er desuden sagligt begrundet, da det antageligvis er for at sikre et effektivt arbejdsmiljø.

Det vil altså sige, at dine ansatte ikke kan gøre indsigelse mod sådanne regler, og de er derfor forpligtet til at overholde dem.

Selvom en overtrædelse af en sådan politik udgør en misligholdelse af ansættelsesforholdet, er det langt fra altid nok til at begrunde en umiddelbar afskedigelse. Det skyldes, at en overtrædelse af en telefonpolitik eller lignende typisk vil udgøre en mindre forseelse, hvorfor medarbejderen i første omgang alene bør modtage en advarsel.

Overholder den ansatte efter en advarsel fortsat ikke reglerne, bør det overvejes, om der skal gives endnu en advarsel frem for afskedigelse, set i lyset af eventuel anciennitet, tid gået fra første advarsel, overtrædelsens grovhed osv. Herefter er det muligt at afskedige medarbejderen for sin private kommunikation i arbejdstiden.

Du bør således give medarbejderen i hvert fald én advarsel, inden overtrædelsen af reglerne sanktioneres med en afskedigelse, for ikke at risikere at skulle betale økonomisk kompensation svarende til flere måneders løn til den pågældende medarbejder.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sport

Jacob Knudsen stopper i Odder

Annonce