Annonce
Ikast-Brande

Kæmpevindmøller: Kratlund-gruppen råber vagt i gevær

De ni vindmøller skal efter planen placeres i en halvbue fra Skærlund Skolevej til Engebækvej. Oversigtskort: Ikast-Brande Kommune
Området ved kratlund Plantage bliver for voldsomt præget af store vindmøller, mener beboere.
Annonce

Skærlund: Da byrådet skulle beslutte, hvorvidt planlægningen for de ni møller i Kratlund Plantage ved Skærlund skulle sættes i gang, stemte syv af de 22 tilstedeværende byrådspolitikere imod. Det gjorde de blandt andet på baggrund af stor skepsis i lokalområdet.

Udover de fire ejendomme, der skal lægge marker til møllerne og derfor står til at blive opkøbt og nedlagt som beboelsesejendomme, ligger der yderligere 14 ejendomme samt tre fritidsejendomme indenfor en afstand af 900 meter fra mindst en af møllerne.

Sammen har de 14 omkringliggende husstande etableret Kratlund-gruppen, og tre repræsentanter for gruppen, Britta Rosenkilde, Aage Harrild Nielsen og Finn Bøgedahl, har sat Brande Bladet stævne i Skærlund Forsamlingshus for at fortælle om deres bekymringer i forbindelse med vindmølleprojektet. De to førstnævnte bor begge på Kokmosevej, mens Finn Bøgedahl bor på Skærlund Skolevej, hvorfra han også driver sin virksomhed, Bøgedahl Skovbrug.

I gruppen er der enighed om, at ni møller – 19 i området i alt – er alt for voldsomt.

– Hvor mange kan området bære, og hvordan kommer de i givet fald til at påvirke lokalsamfundet, spørger de.

- Vi går op i vores lokalområde, understreger Aage Nielsen, der både ser en risiko for, at folk i fremtiden ikke vil bosætte sig i området, og at nogen af dem, der allerede har bosat sig der, vælger at flytte igen med ubeboede boliger til følge. Det vil få konsekvenser for et større område end Skærlund; både skolerne i Uhre og Blåhøj risikerer at miste elever, hvilket især Blåhøj Skole med det aktuelle elevtal får svært ved at overleve, og en nedlagt skole i området vil uvægerligt medføre værditab for andre end de nærmeste naboer til vindmøllerne.

- Vi er et yderområde i forvejen, pointerer Britta Rosenkilde, som heller ikke lægger skjul på sin frygt for, at de planlagte vindmøller kommer til at påvirke hele området.

- Man risikerer at sætte en bevægelse i gang – en negativ spiral, supplerer Aage Nielsen, inden Britta Rosenkilde fastslår, at ”det vil komme til at betyde noget – men hvor meget?”

- Jeg synes, byrådet bør tage den bekymring alvorligt, siger hun.

Annonce

Hvem siger stop?

Finn Bøgedahl er sådan set helt med på, at man både nationalt og lokalt har en ambitiøs klimaplan – men når man har en plan, er man også nødt til at have et mål, påpeger han.

- Hvor mange møller har vi egentlig brug for – det er der ingen, der ved. Der er ingen, der har taget stilling til antallet. Hvem er det, der skal sige stop, spørger Britta Rosenkilde.

Aage Nielsen hæfter sig også ved, at det er HOFOR – (Hovedstadens Forsyningsselskab) – der har planer om at stille møller op i Skærlund.

- Det kommer ikke Ikast-Brande Kommunes borgere til gode, konstaterer han.

Endvidere peger han på, at Ikast-Brande Kommunes landdistriktspolitik om liv i alle dele af kommunen er i direkte modstrid med vindmøllepolitikken.

- Der bliver lavet et stort arbejde i Landdistriktrådet – der er vi glade for, understreger Britta Rosenkilde, som derfor er om muligt endnu mere skuffet over, at man fra politisk hold tilsyneladende ser helt bort fra dette arbejde.

Med flere unge tilflytter-familier i området, er man ret godt med på bosætningsområdet, uddyber hun, men med møllerne kan det hurtigt vende, hvis de ikke kan låne til renovering, fordi deres ejendom med vindmøller i nabolaget karakteriseres som risikoejendomme.

- Vi kan flytte, konstaterer hun – det samme er ikke nødvendigvis en realistisk mulighed for dem, der har bosat sig i området for nylig.

Annonce

Magtesløs

Med hensyn til Ikast-Brande Kommunes vindmøllekodeks – den politiske aftale, et enigt byråd indgik i juni 2019 – finder Aage Nielsen den grundlæggende positivt, at man fra kommunens side har ønsket at stille borgerne i Ikast-Brande bedre, end de nationale regler foreskriver, men han savner en evaluering af aftalen. Den trænger simpelthen til at blive revurderet. Det er man åbenbart ikke kommet til endnu, konstaterer han.

- Er der noget der skal skrues bedre sammen? Det har man fuldstændig glemt i den her aftale, påpeger han.

Overfor professionelle vindmølleopstillere og projektmagere, der – om man så må sige - har været møllen igennem massevis af gange, står man mere eller mindre magtesløs, oplever Britta Rosenkilde, der også oplever, at vindmøllekodekset nærmest bliver anvendt som en ”drejebog” for processen.

- De er kun forpligtet til at lytte, ikke til at handle. Hvis de opfylder kravene, kan byrådet ikke sige nej, konstaterer hun, og vurderer, at byrådet dermed har givet sig selv håndjern på.

På den lidt større skala går udviklingen – og de politiske strømninger – i retning af flere havvindmøller. Senest er planerne om at investere et trecifret milliardbeløb i anlæggelse af en decideret energiø i Nordsøen kommet frem, så ikke mindst på den baggrund spørger Britta Rosenkilde, om det med de mange potentielt negative konsekvenser overhovedet er det værd at stille 9 vindmøller op i Skærlund.

Annonce

Ønsker ingen vetoret

Finn Bøgedahl er heller ikke videre imponeret over, at man iværksætter planlægningen, før man ved, om elnettet har kapacitet til at absorbere strømmen fra møllerne. Han undrer sig også over, at fem af de planlagte ni møller er placeret indenfor skovbyggelinjen, når man i forbindelse med de tre planlagte vindmøller øst for Blåhøj har valgt at placere møllerne i et trekantmønster for ikke at overskride skovbyggelinjen her.

Aage Nielsen understreger endnu engang, at det ikke handler om økonomi, men om hvor meget et område kan bære.

- Vi værner om lokalsamfundet, men vi er sat under pres. Vi vil have en fair og ordentlig ordning for alle, understreger Britta Rosenkilde, og Aage Nielsen fastslår:

- Vi vil behandles ordentligt.


Vi vil behandles ordentligt.

Aage Nielsen


Derimod har borgerne i området ikke bedt om vetoret, som det ellers blev udlagt på byrådsmødet at et par af politikerne, understreger hun, men:

- Jeg synes, politikerne er forpligtet til at kigge på lokalområdet og den betydning, det vil få.

Generelt har både hun og resten af gruppen oplevet en god dialog med politikerne, som har været meget imødekommende.

- Det er vi rigtig glade for. Vi håber på, det fortsætter, siger hun, inden Aage Nielsen afslutningsvis stiller spørgsmålet: ”Hvem skal egentlig varetage vores interesser?” og selv giver svaret: ”Det skal vi selv!”

Solceller tæt på kommunegrænsen

En af de ting, Kratlund-gruppen helt konkret har gjort, er at starte Facebook-gruppen ”Bevægelsen om kæmpevindmøller i Ikast-Brande”.

Et andet aspekt i sagen er de solceller, som en repræsentant fra Eurowind i forbindelse med et informationsmøde i forsamlingshuset 3. december bekræftede er en fremtidig del af projektet, i første omgang i forbindelse med de tre vestligst placerede vindmøller nærmest kommunegrænsen mod Herning.

Ansøgningen ligger angiveligt klar, men er ikke indsendt endnu.

Formentlig fordi byrådet har nedsat et tværgående §17.4-udvalg, der skal se på lige præcis retningslinjerne for at opstille solceller i Ikast-Brande Kommune.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Horsens

Betjente slukkede brand i emhætte

Østjylland

Her er forklaringen på kaos: Regionen indkalder langt flere end der er vacciner til

Annonce