Annonce
Erhverv

Kæmper du for noget eller imod noget?

Jonathan Løw. Pressefoto

AARHUS: På engelsk har man en meget vigtig sproglig skelnen imellem to ting, som vi mennesker ofte har en tendens til at blande sammen: "Making change or making a point".

De fleste af os ønsker at skabe positive forandringer i vores hverdag. Når vi ytrer os, sker det ud fra nogle værdier, holdninger og ting, vi tror på. Derfor bliver vi frustrerede, når vi møder modstand, fordi vi naturligt nok har svært ved at forstå, at andre ikke opfatter verden på samme måde, som vi gør.

Det er fuldstændig logisk og menneskeligt at have det sådan. Det er en del af at turde tro på og stå for noget. Problemet er imidlertid, at vi i vores tilgang til kommunikation, forhandlinger og ledelse har en tendens til at gøre det, som englænderne kalder "making a point", frem for det, der i praksis virker bedst - nemlig "making change".

Når vi argumenterer for noget, gør vi det dels for at få vores holdninger igennem og dels i håbet om, at andre deler disse holdninger, værdier eller planer. Hvis vi gør dette på en stædig og ikke lydhør måde, vil vi som regel opleve, at det ikke har den gennemslagskraft, vi havde håbet på. Vi står altså tilbage og er kommet igennem med vores budskaber (making a point), men de fører ikke til den forandring eller konsensus, vi reelt gik efter (making change).

Jeg har i år haft den store ære at skrive forordet til den amerikanske ledelsesguru Simon Sinek's nye bog Find dit hvorfor. I bogen følger Simon Sinek op på bestselleren Start with why (dansk titel: Start med hvorfor) og beskriver bl.a. ovenstående dilemma på følgende måde:

- There's a difference between fighting against something and fighting for something. You can either stand outside the city wall and throw rocks at it, or you can befriend the king.

Pointen med Sineks budskab er ikke, at vi skal give køb på vores værdier, når vi forsøger at gøre os venner med 'kongen' frem for at stå udenfor og protestere. Tværtimod er Sinek en stærk fortaler for, hvor vigtigt vores personlige hvorfor er - dels for at leve et meningsfyldt liv og dels for at lykkes med de ting, vi sætter os for.

Simon Sineks budskab er i stedet, at vi meget sjældent lykkes med vores forehavende, hvis vi fra starten placerer os i den ene grøft og taler derfra.

Jeg tilstræber i mit daglige arbejde at følge filosofien omkring "at lytte højere", som også er navnet på min virksomhed Listen Louder. Når jeg hjælper virksomheder og organisationer med at finde frem til motivationen, at skabe udvikling eller lykkes med forandringsprocesser, så tager det altid afsæt i et forsøg på at understøtte dem i at blive endnu bedre til at lytte for at lytte frem for at lytte for at tale.

Det indebærer i praksis, at man som menneske reelt forsøger at forstå den person, man samtaler med, før man kan gøre sig forståelig. På den måde kæmper man ikke imod vedkommende, men kæmper for noget, samtidig med at man prøver at sætte sig i den andens sted og derigennem på en bedre og mere relevant måde kunne argumentere for det, man tror på.

Det at kæmpe imod noget skaber fra starten af et modsætningsforhold imellem mennesker. Nogle vil hævde, at det kan bruges til at skabe et stærkt sammenhold internt i teams, fordi man kæmper imod en ekstern fjende, men i praksis er det sjældent noget, der afføder hverken ret meget glæde eller succes på den lange bane.

At kæmpe for noget har derimod en tendens til at gøre alting mere menneskeligt, hvilket igen gør det nemmere for at andre at relatere til det, man kæmper for, fordi vi alle er præcis det - mennesker.

Hvis man kaster sten imod bymuren, beviser man sin pointe, men det ændrer ikke noget. Hvis man i stedet investerer tid og kræfter - og det vil det kræve - på at finde et fællesskab med det menneske, man er i dialog med, har det en tendens til at ændre alting. Og dermed i sidste ende skabe den ændring, man hele tiden havde kæmpet for.

Vejen derhen går derfor igennem at finde frem til dette hvorfor, der er større end hverdagens små kampe og konflikter. Ønsker du inspiration hertil, kan jeg på det varmeste anbefaling af dykke ned i "Find dit hvorfor" og lade Simon Sinek kickstarte denne proces.

Annonce

Klummen

Jonathan Løw er iværksætter, foredragsholder og driver sin egen virksomhed Listen Louder. Han har udgivet flere bøger om emner som innovation, iværksætteri, ledelse og disruption. Har du kommentarer til denne klumme, kan du kontakte Jonathan Løw direkte på jonathan@listenlouder.dk

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce