Annonce
Odder

Kæmpe plan for midtby: Se de 13 områder, der skal fornyes de næste fem år

Folkeparken er et af de første delprojekter på tegnebrættet. Visualisering: BOGL
I alt 14 delprojekter i en samlet pakke for fornyelse og forskønnelse af bymidten i Odder er blevet vedtaget i byrådet. Prisen for kommunen lyder indtil videre på 45 millioner kroner, og de penge kan - trods modstand fra de konservative - findes i budgettet gennem lån.

Odder: Områdefornyelsesprogram for Odder bymidte.

Det lyder måske ikke som det mest spændende at kaste sig over på en søndag, men bag den tunge titel gemmer sig en oversigt over en lang række projekter, der skal forskønne Odder frem til og med 2026. Inklusiv en overordnet tidsplan og et overordnet budget.

I alt er der tale om 14 delprojekter, hvoraf de 13 er listet længere nede.

Annonce

Den sidste er egentlig det første af projekterne i programmet, og det er et overordnet et af slagsen, som handler om planlægning, information og borgerinddragelse. Det har der allerede været en masse af siden 2018, og det skal fortsætte, hvilket er grunden til, at det er med i programmet.

Til det projekt er der budgetteret med seks millioner kroner - en om året frem til og med 2026 - og det er kun en brøkdel af det samlede.

I alt lyder det foreløbige budget på 53,5 millioner kroner, hvoraf 7,8 millioner ifølge budgetoversigten hentes gennem støtte fra Realdania og staten.

De sidste 45,7 millioner kroner skal Odder Kommune selv finde - men ikke nødvendigvis i budgetterne. Det blev nemlig vedtaget på byrådsmødet 8. november, at det skulle være muligt at låne pengene.

Netop det punkt var grunden til, at Det Konservative Folkeparti som eneste parti stemte imod:

"Konservative ønsker ikke muligheden for låntagning. Pengene skal findes i kommunens eget økonomiske råderum," lyder det i en udtalelse fra partiet, som blev ført til protokol på byrådsmødet.

På byrådsmødet var det Martin Mikkelsen (K), der talte de konservatives sag, og han fik modsvar fra flere andre partier, heriblandt Radikale Venstre, hvor Kresten Bjerre fortalte ham, at han skal se det som en investering:

- Områdefornyelsen er med til at forbedre de kvaliteter, der er i de byrum, vi har i midtbyen. Den skal forbedre livet og de muligheder, der er for at udvikle byen og handelslivet, sådan at Odder kan overleve som en god by og en god handelsby. Derfor skal man være forsigtig med at sige, at lån er en dårlig metode, sagde han.

Områdefornyelsesprogrammet blev vedtaget, og her følger 13 af de delprojekter, der skal realiseres de næste fem år.

1 2021-2023: Folkeparken

Vinderforslagets udgave af Folkeparken set fra Rådhusgade. Visualisering: BOGL

"En grøn og frodig park" er blandt ordene, Odder Kommune bruger til at beskrive den kommende udgave af Folkeparken.

Derudover beskrives den som et grønt byrum, der kan skabe sammenhæng, sociale muligheder og øget biodiversitet - og at det skal være et centralt mødested i hjertet af byen.

Den vestlige del af parken bliver et stort parkrum, mens der i den østlige er fokus på vild natur og bæredygtighed.

Projektet er støttet af Realdania med 7,5 millioner kroner, hvoraf Odder Kommune skal betale 17,5 procent i fondsafgift. Ifølge seneste finansieringsplan koster projektet 18,2 millioner i alt, hvoraf næsten 9,5 millioner kroner skal hentes gennem et områdefornyelseslån i overensstemmelse med kommunens 2022-budget.

Projektet skal endeligt vedtages i byrådet 13. december og ventes at stå klar i 2023.

2 2021-2023: Cykelparkering

Den nuværende cykelparkering skal have en opgradering og blandt andet have bedre forhold for el- og ladcykler. Foto: Nicolai Skovgård

Stil cyklen og fortsæt din rejse i bus eller letbane. Sådan en tanke kræver optimale parkeringsforhold for jernhesten, og derfor har Odder Kommune besluttet at oprette et "avanceret cykel-parkerings- og -serviceringssted".

Det sker i samarbejde med Trafikstyrelsen, som også spytter penge i projektet - halvanden million kroner.

Samme beløb kommer det ifølge budgettet i områdefornyelsesprogrammet til at koste Odder Kommune, der for pengene får 285 tidssvarende pladser til cykler mod 117 pladser tidligere. El- og ladcykler indtænkes også i projektet, der forventes at være færdigudviklet i 2022 og realiseret i 2023.

3 2021-2024: Vitapark-værksteder og -mødesteder

Der er flere planer for Vitapark i Odder Kommunes områdefornyelsesprogram for bymidten. Arkivfoto: Morten Pape

Det er en del af områdefornyelsesprogrammet, at der inden for en kort årrække skal etableres arbejdende værksteder og mødesteder i de gamle sygehuslokaler i Vitapark.

Enkelte lokaler er allerede ledige, og her arbejdes der med konkrete planer for, hvordan de bedst kan udnyttes. Der nævnes blandt andet ungdomskultursted eller samlingspunkt for sundhedsorienterede aktiviteter.

Derudover er Odder Lille Friskole initiativtager til Odder Lille Oplevelsesplads, som kommunen og mange andre også er en del af. Oplevelsespladsen skal skille sig markant ud, tiltrække både børn og unge og have fokus på sundhed, bevægelse, natur, klima og læring.

Der er afsat en halv million kroner til værksteder og mødesteder, mens der ikke er finansiering på plads for oplevelsespladsen, som i høj grad skal være fondsstøttet. Der forventes en løbende realisering frem til 2024.

4 2021-2026: Centralhotellet

Hvad skal der ske med Centralhotellet? Det håber Odder Kommune at finde ud af sammen med blandt andre den nye ejer af bygningen. Arkivfoto

I områdefornyelsesprogrammet er der afsat rundt regnet 100.000 kroner om året frem til 2026 til forskellige aktiviteter og muligheder på Centralhotellet.

I forvejen lejer kommunen butikslokalet til diverse aktiviteter, og det vil fortsætte i en periode endnu, mens der også er en undersøgelse i gang af,  hvad bygningen kan bruges til fremadrettet.

Den blev iværksat på baggrund af Centralhotellets omskiftelige tilværelse, og den seneste ejer har indvilget i, at undersøgelserne fortsætter. Det er i den forbindelse, at der er afsat penge i områdefornyelsesprogrammet.

Pengene er ikke afsat til noget specifikt, men kan bruges til at videreudvikle undersøgelsen og til at blive klogere på, om bygningen kan bruges til formål, kommunen kunne have interesse i. Det kunne være bibliotek, musikskole eller borgerhus.

5 2022-2026: Remisen

Remisen har været brugt til kulturelle arrangementer tidligere. I 2017 gav Savage Rose koncert. Arkivfoto: Søren E. Alwan

Odder Kommune overtager remisen og arealerne omkring - i alt cirka 15.000 kvadratmeter - via et mageskifte med Letbanen.

Hvad der skal ske med området er endnu uvist, men noget skal der ske, og det fremgår af områdefornyelsesprogrammet, at området skal sendes i udbud - eventuelt inklusiv en arkitektkonkurrence.

Nye boliger, uddannelse, kreative og kulturelle aktiviteter er noget af det, der nævnes som anvendelsesmuligheder.

Planlægningen forventes at foregå fra 2022 til 2024, og derefter skal den fysiske udvikling af området gerne være færdig i 2026. Der er sat 600.000 kroner af til planlægningsfasen i det foreløbige budget.

6 2023: Vitapark - stier

Parken i forbindelse med Vitapark "bør fremhæves, styrkes og bruges af endnu flere". Sådan lyder det i områdefornyelsesprogrammet, hvor der også er sat en halv million kroner af i 2023 til en række forbedringer.

Pengene skal bruges til at arbejde med stier, parkeringsforhold, trafiksikkerhed og forskønnelse.

Projektet skal ses i forlængelse af, at Odders nye sundhedshus er på vej, og at der generelt udvikles meget i området. Det kræver en opgradering af trafikale forhold, og samtidig er det et ønske fra Lokaludvalget for Vitapark, at parken ikke bliver mindre, end den er planlagt til lige nu.

7 2023-2025: Torvet

Torvet står også for tur. Arkivfoto: Morten Pape

Mens Folkeparken skal være en "central park i hjertet af byen", skal Torvet være "byens centrale mødested – byens hjerte". Det lyder ens, men om ikke andet betyder det, at der også på Torvet skal gøres noget for, at området bliver mere indbydende.

Tanken er at inddele Torvet i forskellige zoner med udgangspunkt i belægning, belysning og træer samt "fleksibelt byinventar herunder siddemøbler, boder, planter, overdækninger mv.", og så skal området både kunne bruges til smalle og brede aktiviteter.

Til Torvet er der budgetteret med 15 millioner kroner, som fordeles over tre år - fra 2023 til 2025, hvor projektet skal stå færdigt.

8 2024: Fra Folkeparken til Kvickly

Området nord for Nørregade kalder kommunen for "det robuste område" med store dagligvarebutikker som Kvickly og Løvbjerg placeret midt i. På den anden side af Nørregade etableres Folkeparken, og de to områder skal være forbundne.

Det kræver en overgang på Nørregade, som er attraktiv for både bilister og bløde trafikanter, og som indbyder til, at man bevæger sig mellem de to områder nord og syd for vejen. Det skal også være med til at forbinde "det robuste område" bedre med Torvet og Rosensgade.

Projektet ventes at blive realiseret, når Folkeparken står klar, og der er budgetteret med en million kroner.

9 2024-2025: Klimaboulevarden

Aabygade er en vigtig del af forbindelsen mellem det føromtalte "robuste område" ved Kvickly og bymidten med Torvet og Centralhotellet, som kommunen så rigtigt skriver.

Den er nedslidt, konstaterer kommunen også, og derfor er der planer om at bruge syv millioner kroner på en klimavenlig fornyelse, således at gaden bliver en grøn klimaboulevard.

Her er tanken, at den skal være ensrettet fra Nørregade til Rosensgade, og at den smallere vej giver plads til et bredere fodgængerspor samt regnbede og beplantning.

Projektet skal laves i 2024 og 2025.

10 2026: Fire forskønnelser

Holsteinsgade, Dommerpladsen, Centrumpladsen og Aaparkeringen skal have en tur i 2026 ifølge områdefornyelsesprogrammet.

Der er ifølge kommunen forskønnelsespotentiale alle fire steder, og der skrives både om omlægninger og forskønnelser samt om samarbejde med byens interessenter.

Noget konkret er der ikke på tegnebrættet, men det skal der gerne komme i løbet af de kommende år, så der ligger projekter klar, som kan realiseres i 2026.

Indtil videre er der budgetteret med to millioner kroner.

11 2026: Forbindelse mellem Vitapark og bymidten

Vitapark skal forbindes bedre med Odders bymidte. Foto: Thomas Lund

Med områdefornyelsesprogrammet er der en masse steder i det centrale Odder, der kan se frem til en kærlig hånd, og så er der alle "hullerne" derimellem.

De huller påpeger kommunen også i programmet, og for at lukke nogen af dem, påtænkes det at lave en forbindelse mellem Vitapark og bymidten.

Det projekt skal realiseres i 2026, men planlægningen kan starte før, og der er det tanken, at Lokaludvalget for Vitapark og sikkert også andre med interesse i forbindelsen skal inddrages. Der er indtil videre afsat 300.000 kroner.

12 2026: Området syd for Pakhuset

Parkeringspladsen her skal forskønnes, men der skal også stadig være plads til at parkere. Foto: Nicolai Skovgård

Grus-parkeringen syd for Pakhuset trænger til forskønnelse, lyder det i områdefornyelsesprogrammet, men fornyelsen ligger ikke først for.

Det skyldes, at den er tænkt ind i omdannelsen af hele remise- og stationsområdet, og det starter først, når kommunen har overtaget arealerne, og Letbanen har flyttet alle aktiviteter til Rude Havvej.

Der er dog allerede nogle tanker om, hvad der skal ske. Området skal nemlig stadig byde på parkeringsmuligheder, bare i en mere grøn udgave, og samtidig skal det være en naturlig overgang fra banegårdspladsen til remisen.

Der er foreløbig budgetteret med knap 1,8 millioner kroner til forskønnelsen, som skal gennemføres i 2026.

13 Overordnet: Citymanager

Pt. er Flemming Rasmussen citymanager, og han blev i foråret ansat i en projektstilling, som skulle udløbe til nytår. Arkivfoto: Lars Aarø (med tilladelse fra UdviklingOdder)

Et sidste lille sideprojekt i denne forskønnelses-pakke er et samarbejde om en citymanager med kommunen på den ene side af samarbejdet og Køb Odder og UdviklingOdder på den anden.

"Citymanagerens opgave bliver at bidrage til liv og engagement i Odder by samt at bidrage til styrkelsen af samarbejdet mellem handel og kultur. Opgaven er også at være med til at tiltrække kunder til byens detailhandel og at være bindeled mellem Odder Kommune og KøbOdder," lyder det i områdefornyelsesprogrammet.

Der er afsat halvanden million kroner i alt frem til og med 2026 til citymanager-projektet.

Annonce
Hedensted For abonnenter

For lidt plads i spandene og mangel på information frustrerer borgerne - men der er også ros til den nye affaldsordning

Danmark

Mandagens coronatal: 570 er testet positive siden i går

Annonce
Annonce
Annonce
Kultur

Fødselsdagsfest i fangernes gamle fort: Se hvad Fængslet har skabt gennem 10 år

Erhverv For abonnenter

HAI skaffer nye kunder midt i krisen: - Det er helt surrealistisk for at sige det mildt

Erhverv

Ny administrerende direktør i spidsen for M+ Ejendomme, som har rod i Michael A. Mortensens første selskab

HH Elite For abonnenter

HH Elites storskytte om svært første halvår i klubben: Derfor har sigtekornet været under niveau - sådan vil hun indstille det til den kommende sæson

Se debatten her: Messerschmidt og Carsten Nielsen krydsede klinger inden afstemning om forsvarsforbeholdet

Horsens

Slut med dankort og pantkort: Nu skal du bruge en app for at komme af med dine tomme flasker og dåser på pantstation

Erhverv For abonnenter

Råvarepriser driller betonfirma, succes med pulsure og tilbagegang i lokalbrugser: Her er 19 lokale regnskaber

Brædstrup

Varmekunder kan tjene på varmecheck: Det er lovsjask af værste skuffe, mener formand for varmeværk

Odder

Efter fire mislykkede graviditeter: Nu lever Nicolai og Jannie af legetøj

Det halter med udredning af astmapatienter: I fire år troede Janne, at hun havde astma, men medicinen hjalp aldrig

Horsens

Skrev historie: Horsensianer tog første danske VM-medalje i 20 år

Erhverv For abonnenter

Kollegiebyggeri, der skyder op ved banegården, får en kvadratmeterpris langt over normalen: De unge skal kunne spejle sig i godt håndværk

Hedensted

Brand i etageejendom: Alle beboerne blev evakueret

Annonce