Annonce
Horsens

Iværksættere med spørgsmål til advokater: Hvilken selskabsform skal vi vælge?

Advokaterne Jannik Haahr Antonsen (t.v.) og Lars Langhoff svarer på erhvervsretlige spørgsmål. Spørgsmålene kan sendes til jha@codexlaw.dk. Arkivfoto: Morten Pape

Vi er et par, som har besluttet at skabe vores egen virksomhed. I forbindelse med opstart af virksomheden skal vi have valgt, hvilken selskabsform vi vil drive virksomheden i.

Vi er enige om, at vi ikke ønsker at hæfte personligt for selskabet, og har hørt, at vi derfor skal stifte et kapitalselskab. Er det korrekt? Og kan vi evt. få yderligere vejledning om, hvad dette indebærer?

Svar:

Der er mange overvejelser, når man skal stifte et selskab, så det er helt forståeligt, at I har brug for vejledning.

Det er helt korrekt, at et kapitalselskab er den rette løsning for jer, hvis I ikke ønsker at hæfte personligt for selskabet. I et kapitalselskab hæfter man begrænset, hvilket betyder, at man hæfter med det indskud, man deltager med.

Under kategorien kapitalselskaber hører aktieselskabet og anpartsselskabet. I skal beslutte, hvilken af disse der passer bedst på jeres behov. I det følgende opridses nogle af de væsentlige forskelle.

En stor forskel ses i kapitalkravet, der for aktieselskaber er på 400.000 kr. og for anpartsselskaber er på 40.000 kr. For begge selskaber gælder, at kapitalen kan indskydes som kontanter eller værdier, eller en kombination heraf. Ved indskud i værdier skal der foretages en vurderingsberetning.

Desuden er der forskel i krav til ledelse. For aktieselskaber er det et krav, at der er en direktion samt enten en bestyrelse eller et tilsynsråd. Dette adskiller sig fra anpartsselskabet, hvor det er et krav, at selskaber har en direktion, mens det som udgangspunkt er valgfrit at have en bestyrelse eller et tilsynsråd.

En sidste fremhævet forskel er, er at det kun er aktieselskaber, der kan børsnoteres. Anpartsselskaber må ikke udbyde anparter til offentligheden og kan derfor ikke børsnoteres. Formålet med børsnotering kan blandt andet være at rejse kapital til selskabet. Børsnotering forudsætter dog at adskillige krav er opfyldt, heriblandt at selskabet skal have haft en levetid på mindst tre år, og aktierne skal have en forventet kursværdi på mindst en million euro.


Det er kun aktieselskaber, der kan børsnoteres.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Coronavirus

Rejsevejledninger bliver lempet - men ferierejser frarådes

Annonce