Annonce
Debat

Investering i ny infrastruktur er nødvendig

Udvikling: Udvidelse af E45 og Billund Lufthavn, højhastighedstog imellem Aarhus og Hamborg, en Fyn/Als-forbindelse og en bedre vestlig vejforbindelse imellem Esbjerg og landegrænsen til vores naboer i Tyskland.

Hvordan sørger vi for at udvikle vores tilgængelighed og kobling imellem Danmark og Tyskland?

Spørgsmålene er afgørende, da fælles investeringer i ny infrastruktur er nødvendige for at fremtidssikre vores region. Med den nye regering i Danmark og en relativt ny delstatsregering i Kiel har vi nu regeringer, som begge bør prioritere fornuftige og nødvendige investeringer. Derfor vil vi opfordre til, at den nye danske transportminister Benny Engelbrecht stiller Region Syddanmark centralt: Investeringer i ny infrastruktur er afgørende, hvis vi skal udvikle og fremtidssikre hele vores grænseregion fra Vejle til landegrænsen og sydover.

En styrket mobilitet er forudsætningen for at skabe øget vækst og velstand i Syddanmark og Slesvig Holsten. Samarbejdet har eksisteret i over ti år og i de senere år bekræftet i skriftlige strategiaftaler imellem Vejle-Kiel. I dag består samarbejdet af langt flere danske og tyske kommuner end der f.eks. er i Hovedstadsregionen inkl. den svenske side.

Vores vision bør være at binde Region Syddanmark og Nordtyskland endnu bedre sammen. Vi ønsker at skabe nye faste forbindelser via Jyllandskorridoren i vores grænseregion. I Region Syddanmark står vi sammen om udbygning af Billund Lufthavn som et internationalt knudepunkt, bedre vejforbindelser over Fyn og en Als-Fyn forbindelse, der burde stå færdig i 2030. Det vil ændre mobiliteten for mennesker og transporten af gods.

Broforbindelsen og de bedre tog- og vejforbindelser over landegrænsen vil bringe os tættere på vækstcentret i Hamborg, men giver også nye trafikstrømme, som skaber behov for yderligere udbygning af infrastrukturen. Vi arbejder derfor også for højhastighedstog fra Aarhus til Hamborg med nye spor og nye togstation i Erritsø, Flensborg og Kiel samt bedre vejforbindelser til Billund Lufthavn - inklusiv en ny parallelmotorvej til E45, så vi får Jylland til at hænge bedre sammen på langs og desuden skaber øget mulighed for godstransport over den dansk-tyske landegrænse, hvor der dagligt passerer mere end 6.000 lastbiler.

Vores grænseregion står over for tre centrale udfordringer. For det første er regionen udfordret af for ringe transportforbindelser kollektivt og individuelt. Vi er i dag over fire mio. indbyggere på dansk og tysk side, og transportforbindelserne er ikke meget bedre end for årtier siden. Der skal køres længere end før i tiden for at få og fastholde et job. Større og større mængder gods passerer landegrænsen, og generelt større trængsel gør, at veje og jernbaner kommer under pres, som vil hæmme mobiliteten og forlænge rejsetiden for både personer og gods.

Det andet er, at grænseregionen er i benhård international konkurrence. Mange virksomheder har brug for kvalificerede medarbejdere og internationalt højtuddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende med en målrettet indsats, så det bliver endnu nemmere for borgere og virksomheder at komme til, fra og rundt i hele grænseregionen. På samme måde skal det være nemt og attraktivt for virksomheder og potentielle medarbejdere at vælge Region Syddanmark.

For det tredje bliver arbejdsstyrken ældre de kommende år på begge sider af landegrænsen. Det udfordrer vores arbejdsgivere, som på sigt vil mangle kvalificeret arbejdskraft. Hvis virksomhederne bliver nødt til at flytte aktiviteter ud af Region Syddanmark for at finde medarbejdere, vil Danmark går glip af arbejdspladser og produktion. Samtidig er der brug for flere arbejdspladser i andre dele af regionen og i Nordtyskland.

Forudsætningen for, at efterspørgslen og udbuddet i forhold til arbejdskraften kan udlignes er, at vi har et sammenhængende og integreret arbejdsmarked i hele regionen. Det kræver, at vi styrker vores trafikale infrastruktur, så kære Benny Engelbrecht, som ny transportminister håber vi, at du vil være med til at løse udfordringerne og prioritere en transportpolitik.

Annonce
John Lohff
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Vi mennesker er slet ikke ufejlbarlige - og E-coli kommer fra byspildevand

Læserbrev: Hver gang emnet er vandmiljø, kigger man på de marker, der skråner ned mod bæltet/fjorden og siger "uha", for de marker får mindst én gang om året gødning, der passer til de afgrøder, samfundet høster for at overleve. Kigger man så ved siden af markerne bare ved Lillebælt, ligger der noget, der svarer til en grisestald med 50.000 grise, Fredericia. Hvor mange toiletskyl om dagen? Der er rensningsanlæg, ja, og det synes utopisk at overdimensionere dem så meget, at de kan omsætte 100 pct. Hvor mange procents omsætning er acceptabelt ved daglig drift, ved spidsbelastninger? Der er ingenting, der "bare" forsvinder, og renset kloakvand er ikke kemisk rent vand! Man kan dyrke bakterier og ændre kemiske forbindelser, men intet forsvinder - alt er et eller andet sted i kredsløbet. Det her gælder ikke kun vores nærområde, det er fælles endestation. Nogle steder separerer man kloak og regnvand, en god idé, men sjovt nok er man begyndt at bruge forskellig farve rør til de to ting, og rørfarven i sig selv hindrer ikke fejlkobling eller retter op på gamle fejl. Vi mennesker er slet ikke ufejlbarlige - og E-coli kommer fra byspildevand. Hvor tager man prøver af vandet - ude i det fri vand, ud for rensningsanlægget, i åen eller i drænrørene på marken?? Ud over at tænke sig bare lidt om kan man også kigge med, når der dumpes slam i Lillebælt ud for Trelde Næs. Den "fint" farvede og lange hale fra dumpningen viser, at slammet ikke bare graver sig selv ned i bunden - det er sikkert også bare landbrugets skyld, eller...

Odder

Budget i Odder: Partier er glade for fuldt låne-stop og vil afdrage på kommunens gæld

Annonce