Annonce
Horsens

Indgreb mod massivt fravær på Sprogcenter Midt

I dag er der 201 borgere i Horsens Kommune, som er visiteret til at lære dansk på Sprogcenter Midt som led i et integrationsprogram. Gruppen tæller 95 flygtninge og 106 familiesammenførte eller selvforsørgende. Men kursisterne møder kun op til to tredjedele af undervisningen på skolen. Fraværet er for højt, derfor samarbejder sprogcentret med jobcentret om at sænke det. Foto: Morten Pape

Sprogcenter og jobcentret samarbejder for at få fraværsprocenten ned. Seneste tal tyder på, at indsatsen virker. Byrådsmedlem Claus Kvist opfordrer til, at kommunen skrider hurtigere ind med flere sanktioner over for højt fravær.

Horsens: Fraværet blandt flygtninge, familiesammenførte og selvforsørgende, der som led i et integrationsforløb lærer dansk på Sprogcenter Midt, havde i 2017 en fraværsprocent på 34 og 30 pct.

De 34 pct. gælder flygtninge, mens de 30 pct. gælder familiesammenførte og selvforsørgende.

Det fremgår af tal, som byrådsmedlem Claus Kvist (DF) har bedt forvaltningen om at finde.

- Det er et absurd højt niveau. Jeg vil klart opfordre beskæftigelsesudvalget til at skride ind, når det gælder folk på offentlige ydelser, siger Claus Kvist.

- Det er sådan, at når man kommer fra den anden side af verden, uden at vi har bedt om det, og så bliver mødt af nogle forventninger, så skal man leve op til dem, men det kniber åbenbart med motivationen, vurderer Claus Kvist.

Det er et absurd højt niveau. Jeg vil klart opfordre beskæftigelsesudvalget til at skride ind, når det gælder folk på offentlige ydelser.

Claus Kvist (DF)

Integrationsprogram


  • Når kommunen modtager opgørelsen over fravær for flygtninge og familiesammenførte, har den pligt til at vurdere, om fraværet er lovligt.
  • Hvis fraværet er uden rimelig grund og vurderes til ikke at være lovligt, kan kommunen nedsætte hjælpen for den eller de dage, fraværet har fundet sted.
  • Sprogcentret registrerer fraværet, mens Jobcentrets integrationsafdeling følger op på fraværet og indstiller til sanktioner for uberettiget fravær, mens ydelsesafdelingen afgør, om sanktionen skal gennemføres.
  • I årets første syv måneder er der 42 gange anmodet om sanktioner for 31 unikke integrationsborgere. Beskæftigelseschefen skønner, at ca. 70 pct. af anmodningerne er imødekommet.
  • Sanktionsniveauet i Horsens Kommune for job- og aktivitetsparate integrationsydelsesmodtagere har gennem 2017 og til og med 1. kvartal 2018 været noget lavere end landsgennemsnittet.
  • Fraværet blandt integrationsborgere på landets sprogcentre lå i første halvår af 2017 på 35,5 pct. På Sprogcenter Midt lå det på 34,5 pct.
  • Pr. 1. august har Horsens Kommune 201 borgere under integrationsprogram visiteret til Sprogcenter Midt. Det tæller 95 flygtninge og 106 familiesammenførte og selvforsørgende.

Kilde: Horsens Kommune og Udlændinge- og Integrationsministeriet

Fravær dalet 1. halvår

På Sprogcenter Midt er centerchef Mette Hedegaard Jørgensen meget opmærksom på, at skolen har et problem med for højt fravær blandt denne målgruppe.

- Derfor har vi det seneste år intensiveret opfølgningen på fraværet.

Dels modtager udeblevne kursister en sms om, at han eller hun skal møde op med det samme, dels følger vejlederne de enkelte kursister i et tæt samarbejde med jobcentret.

Centerchefen forklarer, at fraværet dækker al fravær - berettiget som uberettiget. Sygdom, for sent fremmøde, varslet fravær, barnets første sygedag.

- Alt tæller med. Desuden er der en del teknisk fravær, når en kursist skifter undervisningsdage for at kunne passe sin praktik på en virksomhed, som er det primære i integrationsprogrammet.

Der går lidt tid, inden ændringen registreres, derfor vil man blive noteret for fravær, man reelt ikke har.

- Vi kalder det teknisk fravær, og det fylder faktisk en del.

Hun glæder sig over, at den intensiverede indsats ser ud til at have effekt.

I første halvår af 2018 er fraværet blandt målgruppen faldet. Her ligger den på 28 pct. blandt flygtninge i integrationsforløb og på 25 pct. blandt familiesammenførte og selvforsørgende. Tallet var i hele 2017 henholdsvis 34 og 30 pct.

For Claus Kvist rokker det ikke rigtig ved noget, om fraværet er 25 eller 34 pct. Det er alt for højt, og konsekvensen for at blive væk fra undervisningen skal skærpes, er hans holdning.

Bonus og gebyr

Jobcentret, som står for at sanktionere, bruger muligheden over for målgruppen, der modtager offentlige ydelser. Sanktioner hvor man skærer i den offentlige ydelse.

I år er der frem til 1. august foretaget 42 anmodninger om sanktioner for 31 unikke integrationsborgere. Af forvaltningens svar fremgår det, at man ikke umiddelbart kan aflæse, om det sker som konsekvens af fravær, men det forventes, at det er årsagen.

Beskæftigelseschef i Horsens Kommune Bjarke Thomsen er enig i, at fraværet er for højt. Og der arbejdes på at få det ned.

- Vi er f.eks. ved at undersøge muligheden for, at barnets 1. sygedag kan løses på anden måde end fravær. Har man ikke andre pasningsmuligheder, er det svært.

Han påpeger, at der blandt kursisterne er traumatiserede flygtninge, som har et særdeles højt fravær på grund af psykiske lidelser.

Fra 1. juli kan borgere på integrationsydelse søge om en bonus hver gang, de består en danskprøve. Det sker samtidig med, at integrationsydelsen er skåret med tre pct.

- Vi håber, det kan være med til at få fraværet ned, siger Bjarke Thomsen.

Fra 1. juli skal selvforsørgende betale et deltagergebyr. Det, håber han også, kan mindske fraværsprocenten for den gruppe.

Horsens Kommune har pr. 1. august 201 borgere, der lærer dansk på sprogcentret som led i kommunens integrationsprogram. Gruppen tæller 95 flygtninge og 106 familiesammenførte og selvforsørgende.

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

På samme måde kan man i klimadebatten spørge: Kan det nu også passe?

Læserbrev: Da jeg i sin tid underviste elektrikerlærlinge, sagde jeg til dem, når de skulle beregne en kondensator, at de lige skulle stoppe op og spørge sig selv: "Kan det nu også passe?" Ellers kunne man med alle de mange millioncifre få en kondensator ud af det, som rent fysisk næppe kunne være i en stor beboelsesejendom. På samme måde kan man i klimadebatten spørge: Kan det nu også passe? Ida Auken fortæller verdens mægtigste mand, hvordan han skal bære sig ad - for hun ved det om nogen. Jeg er bestemt heller ikke enig i Trumps klimapolitik, men Ida Auken ved godt, hvad der giver pote i medierne. Macron rider med på den klimabølge, der giver bonus i øjeblikket, og siger om brandene i Amazonas regnskove, at Jordens lunger brænder, vi må gøre noget! Den går rent ind - eller gør den? Er lunger ikke noget, der optager ilt? Og er der ikke forskere, der siger, at underskoven i regnskoven forbruger næsten lige så megen ilt, som træerne producerer? Det er havet, der er verdens iltmager. Selvfølgelig skal man ikke underkende træernes optag af CO2, som er meget vigtig. Et stort problem ved de skovbrande er også den CO2, der dannes. Greta Thunberg sejler til USA under stor bevågenhed og flyver hjem i hemmelighed! Dansk Folkeparti er nu også klimabevidste, for i fortvivlelsens stund er man jo nødt til at få surfbrættet op på den klimabølge, hvor man før skred i kultveilten op til valget til stor glæde for Danmarks Radios journalister, der jo nødigt ser deres grønne gren savet over af DF. Jeg er ikke på Facebook, så alle I, der nu vil give mig en over nakken med svulstige gloser over dette indlæg, må finde jer i, at jeg ikke kan læse det. Jeg vil så i sandhedens navn lige nævne et par ting: Jeg cykler, når jeg skal købe ind, og har min cykelkurv med til varerne, så jeg ikke skal bruge plastposer. Jeg har aldrig været i Thailand på ferie - jeg foretrækker at cykle på ferien i vort dejlige land, som jeg holder af og er så heldig at leve i.

Annonce