Annonce
Juridisk brevkasse

Hvornår må en virksomhed sende min sag til opkrævning ved inkasso?

Advokat Anne Koch og advokat Jens Glavind besvarer spørgsmål sendt pr. brev til advokatkontoret LRP, Løvenørnsgade 17, eller pr. mail til jg@lr-p.dk. Arkivfoto

Jeg skylder nogle penge til en virksomhed, som nu har sendt min sag til opkrævning ved et inkassobureau. Jeg har dog kun modtaget én rykker fra virksomheden. Kan de godt bare sende det til inkasso?

Svar:

For at virksomheden kan sende dit krav til inkasso, kræver det, at virksomheden har givet dig et skriftligt varsel med en frist på 10 dage til betaling, hvoraf det fremgår at kravet sendes til inkasso, såfremt der ikke betales. Det bliver ofte kaldt et inkassobrev, en inkassovarsel eller en påkravs-skrivelse.

Der er visse krav til udformningen af inkassovarslet, som skal overholdes. Det er blandt andet, at der skal være en betalingsfrist på mindst 10 dage. Kreditor skal oplyses om, hvor stor gælden er, og hvad den dækker over. Det vil være god skik at vedhæfte den ubetalte faktura. Derudover skal det oplyses, hvor betalingen skal ske til, samt om kravet overdrages til anden side.

En rykker kan afsendes uden, at der er tale om en inkassovarsling. Du har ikke krav på at modtage et vist antal rykkere, men du må maksimalt pålægges tre rykkere med et gebyr på 100 kr. pr. rykker. Der skal gå 10 dage mellem hver rykker.

Flexbolig - hvad er det ?

Jeg overvejer at købe en bolig på Møn og kan se, at der er tale om det, der hedder en flexbolig.

Hvad dækker det begreb over, og er det tilladt at udleje sådan en bolig?

Svar:

En flexbolig er en helårsbolig uden bopælspligt.

Du kan således anvende huset hele året rundt som sommerhus, fritidsbolig eller et ekstra hjem.

Det er tilladt at udleje en flexbolig, hvilket kan ske efter de samme regler som et sommerhus. Det er reguleret af sommerhusloven.

Udlejning må således alene ske som et supplement til eget brug og må ikke få en professionel karakter.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Horsens

Bor du i et område med høj eller lav smitte: Find dit sogn på kortet

Annonce