Annonce
Horsens

Hvornår kan jeg blive vaccineret? Hvordan foregår det? Hvad med transport? Få svar på en række spørgsmål om corona-vaccinen

I skrivende stund er borgere over 65 år, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem, på listen over dem, der kan bestille vaccine-tider. Samtidig gives der løbende til frontpersonale, udvalgte pårørende og sygehuspatienter. Arkivfoto: Mette Mørk
Over det næste halve år skal Danmark vaccineres mod coronavirus. Det afføder spørgsmål, og på Folkebladet har vi fundet svar på nogle af dem.

Horsens: Corona-pandemien afføder hele tiden nye spørgsmål, og i denne tid er det særligt vaccinerne, der optager danskerne.

Det kan vi mærke på avisen gennem "Spørg Folkebladet", hvor læserne kan stille spørgsmål om stort og småt i Horsens Folkeblads dækningsområde.

Den seneste uge er der kommet mange spørgsmål - især i forlængelse af Horsens Kommunes opfordring til, at borgere i en bestemt målgruppe undersøgte, om de var blevet berettiget til vaccinen og dermed kunne bestille tider til at få den.

Annonce

Vi har fået spørgsmål om, hvornår man selv kan forvente at blive vaccineret, hvordan med transport til vaccinationscentret, og om det er muligt at blive vaccineret i eget hjem.

Spørg Folkebladet

Har du et spørgsmål eller en undren, som du gerne vil have Horsens Folkeblad til at undersøge?

Send det til os via spørgeboksen på spoerg.hsfo.dk. Så er du med til at præge, hvad avisen går i dybden med.

Folkebladet vil jævnligt kigge på spørgsmålene. Hvis der kommer mange, vil vi vælge en række spørgsmål ud og lade læserne stemme på, hvilket af de udvalgte spørgsmål, vi skal gå i dybden med.

Herunder følger svar på en række spørgsmål, og derudover kan man på www.vacciner.dk finde svar på det meste om vaccinerne.

Hvem kan blive vaccineret lige nu?

Svaret er egentlig simpelt, men der er alligevel en masse, som kan skabe forvirring.

Målgruppen, der primært tilbydes vacciner lige nu, er borgere over 65 år, som modtager både praktisk hjælp og personlig pleje i eget hjem.

Alle i den gruppe bør have fået besked via e-boks eller fysisk brev om, at de kan bestille tid til vaccination. Men der har været tekniske udfordringer; der kan være forsinkelse på breve; og det er ikke lige alle, der får tjekket e-boksen på daglig eller ugentlig basis.

Derfor opfordrede Horsens Kommune i sidste uge til, at man - hvis man var i målgruppen - var opsøgende i forhold til at bestille tid til vaccination, da der stadig var ledige tider på vaccinationscentret i Horsens.

Det affødte en del forvirring, og derfor er beskeden nu, at man væbner sig med tålmodighed, inden man ringer til kommunen eller regionen. Der har nemlig været tryk på linjerne fra borgere, som endnu ikke er berettiget til vaccinen.

- Budskabet herfra er, at man går ind på vacciner.dk og tjekker, om man kan logge ind og bestille tid. Kan man ikke, så kan det være, at man kan i morgen i stedet, og derfor behøver man ikke ringe med det samme, fortæller Søren Grotkær, der er økonomi- og administrationschef i kommunens afdeling for velfærd og sundhed.

Han understreger desuden, at man bør have fået besked, hvis man kan vaccineres nu, og ellers er Horsens Kommune i gang med at kontakte samtlige cirka 900 borgere, der er i den målgruppe, for at hjælpe og vejlede med vaccineringen.

En anden målgruppe, der tilbydes vaccination, er personer med svære kroniske sygdomme, og her sker det løbende, at man får besked fra sygehuset, hvis man er berettiget til vaccinen, fortæller Søren Grotkær.

- Det er relativt få borgere, som er i kraftig behandling. De er meget syge, og de har fået det at vide på sygehuset. Så har man ikke hørt noget, er man ikke i den kategori, siger han.

Fra vaccinationscentret i Horsens lyder det også, at det er hospitalsafdelingerne, der skal sørge for, at borgere i den målgruppe kan bestille tider. I weekenden var det patienter på dialyseafsnittet i Horsens, som blev vaccineret.

Som det sidste er man lige nu også i gang med at vaccinere frontpersonale og udvalgte pårørende. De indkaldes løbende, mens det også snart er tid til at give beboere på plejecentret det andet stik.

Hvornår kan jeg blive vaccineret?

Vaccinationskalender, som den ser ud hos Sundhedsstyrelsen 18. januar 2021. "Alle tal er skøn og skal tages med forbehold. Der kan også være overlap af personer mellem grupperne. Tallene for vaccineforsyningerne frem til marts 2021 er baseret på bekræftede mængder fra producenterne, mens tallene for april og frem er baseret på Lægemiddelstyrelsens seneste estimater," lyder det fra Sundhedsstyrelsen. Grafik: Sundhedssstyrelsen

Folkebladet har fået flere henvendelser fra læsere, der spørger, hvornår man er i begtragtning til vaccination, hvis man for eksempel har kol, hjerteflimmer eller er i dialysebehandling.

Først og fremmest er det væsentligt at fortælle, at man kun kan bestille tid til vaccine, når man har modtaget en invitation, eller man får besked om det fra sygehuset. Det er regionerne, der indkalder på baggrund af sundhedsmyndighedernes prioriterede liste, der ser således ud:

1. Borgere i plejebolig mv.

2. Borgere over 65 år, som får både praktisk hjælp og personlig pleje.

3. Borgere over 85 år.

4. Udvalgt frontpersonale i sundheds-, ældre- og dele af socialsektoren.

5. Udvalgte patienter med særligt øget risiko, f.eks. kræftsyge, svært immunsupprimerede og personer med meget svær hjerte- lunge eller leversygdom.

6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko.

7. Borgere 80-84 år.

8. Borgere 75-79 år.

9. Borgere 65-74 år.

10. Borgere under 65 år med tilstande, som giver øget risiko.

11. Personale, som varetager samfundskritiske funktioner.

12. Øvrig befolkning fra 16 år og op.

Sundhedsstyrelsen har desuden lavet en vaccinationskalender, som man kan finde på styrelsens hjemmeside. Her kan man se, hvornår målgrupperne kan forvente at blive tilbudt vaccinerne.

Der tages udgangspunkt i årgange, så er man for eksempel 74 år og bliver 75 i løbet af 2021, hører man til gruppen 75-79 år.

Det er forventningen, at alle i de 12 grupper er vaccineret eller i hvert fald har haft mulighed for at få de påkrævede to stik senest 27. juni.

Sundhedsstyrelsen følger af forskellige årsager ikke listen til punkt og prikke, da der for eksempel er frontpersonale - gruppe fire - som arbejder på plejehjem og derfor er blevet vaccineret sammen med plejehjemsbeboerne - gruppe et. Derfor kan det se ud som om, nogle grupper er blevet "sprunget over", men det er ikke tilfældet, hvilket vaccinationskalenderen også viser.

Børn under 16 år, gravide og kvinder, der ammer, bliver ikke tilbudt vaccinen - i hvert fald ikke i første omgang, da vaccinerne ikke er blevet testet på de grupper. Der vil dog være undtagelser ud fra konkrete lægefaglige vurderinger.

Hvordan bestiller man tid til vaccination? Og kan man få hjælp til transport?

Når man har fået en invitation til, at man kan få vaccinen, er det muligt at reservere en tid på vaccinationscentrene, hvor den i Horsens vaccinerer borgere fra Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg Kommuner.

Bestillingen foretager man på www.vacciner.dk. Her logger man ind med sit nem-id. Hvis man ikke kan bestille en tid der, er det, fordi man endnu ikke er berettiget vaccinen og dermed må vente lidt endnu.

Der kan frem til klokken 20 hver aften bestilles tid til den efterfølgende dag. Er der ingen ledige tider, må man forsøge igen senere. Der er kun ledige tider til rådighed i det omfang, der er vacciner tilgængelige.

Man skal bestille tid til to vaccinationer, der skal gives med tre-fire ugers mellemrum, og man kan - hvis det er muligt - bestille begge tider med det samme.

Har man ikke nem-id, kan man bestille tid telefonisk hos Region Midtjylland. Nummeret er 70 23 24 15, og man skal ringe på hverdage mellem klokken otte og 16.

Der opfordres fra flere sider til, at man som pårørende til borgere, der har svært ved at bestille tid (og svært ved at bruge digitale løsninger, transportere sig og andet, som vanskeliggør det at blive vaccineret), hjælper i det omfang, det er muligt.

Horsens Kommune har valgt at tage kontakt til alle cirka 900 borgere i målgruppen med personer, der modtager både personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem. Kommunen hjælper med bestilling af tid og eventuel også med transport til vaccinecentret.

Skal man have kommunal hjælp til transport, skal man ifølge Sundhedsstyrelsen ikke selv bestille tid. Det gør kommunerne i forbindelse med bestillingen af transport. Det skyldes selvfølgelig, at koordineringen af transport skal stemme overens med, hvornår borgerne skal vaccineres.

Man skal kontakte sin kommune, hvis man har brug for hjælp til transport. Et kærkomment alternativ er at trække på sine pårørende, da kommunerne kan være presset på transport-kapaciteten i disse dage.

Kan man blive vaccineret i eget hjem? Eller på egen ø?

Folkebladet har fået et spørgsmål omkring det, og andre er sikkert i samme situation, hvor det af en eller anden grund ikke er muligt at tage hjemmefra for at få vaccinen. I så fald er der en løsning på vej.

Først og fremmest gælder det dog, at alle så vidt muligt skal møde op på vaccinationscentrene, hvilket selvfølgelig kan være besværligt for nogen.

Vaccinationscentret i Horsens er opmærksom på, at enkelte ikke kan møde op til test, og centret er ifølge seniorprojektleder Kirsten Lysdahl i dialog med kommunerne om en løsning.

Det gælder blandt andet også for øboere, hvor der dog ikke nødvendigvis bliver tale om vaccination i eget hjem, men at det dog foregår på øerne frem for, at man skal med færge til fastlandet.

Det har været et ønske fra Horsens, Hedensted og Odder kommuner, at øboere vaccineres i samlet flok på øerne, og Region Midtjylland har tilkendegivet, at man arbejder på en løsning for vaccine på Endelave, Tunø, Samsø og Anholt.

Hvordan løsningerne bliver, og hvem der i så fald tilbydes vaccination i eget hjem, er i skrivende stund uvist.

Hvordan foregår det, når man skal vaccineres?

Vaccinationscentret i Horsens ligger på Fuglevangsvej 61, og det er her, langt de fleste skal have vaccinen. Enkelte vil få den på plejecentrene, sygehusene, i eget hjem eller på egen ø.

Folkebladet har lavet en gennemgang af, hvordan det foregår på vaccinationscentret, som man kan finde på hsfo.dk. Den hedder "Sådan foregår det, når du skal vaccineres mod covid-19 i det nye center".

I korte træk møder man op ved en skranke ved indgangen, hvor man viser sit sundhedskort - eller i mangel på det et billede-id som pas eller kørekort.

Man skal have mundbind på, og det anbefales, at man har tøj med løse ærmer på, så de nemt kan smøges op, når man skal stikkes i overarmen.

Efter vaccinationen skal man blive til observation i 15 minutter i tilfælde af akutte bivirkninger. Derefter kan man tage hjem. Alt efter, hvilken vaccine man får, skal man tre-fire uger senere have sit andet stik.

Kan man blive vaccineret, hvis man er syg? Og hvad betyder det, hvis man er eller har været covid-19-smittet?

Der er begrænset viden om immunitet, efter man har været smittet med covid-19, og derfor er det Sundhedsstyrelsens anbefaling, at tidligere smittede også bliver vaccineret.

"Du kan ikke blive vaccineret, mens du har covid-19, men du kan godt blive vaccineret, hvis du har haft covid-19. Dog anbefaler vi, at du venter med at blive vaccineret til én måned efter overstået sygdom," lyder det på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Det er ifølge Sundhedsstyrelsen ikke nødvendigt, at man lader sig teste op til vaccinationen for at sikre, at man ikke har covid-19. Det skal man kun, hvis man har symptomer, eller hvis en nær kontakt er smittet.

Hvis man er syg med høj feber - 38 grader eller derover - eller har akut alvorlig infektion som f.eks. lungebetændelse, er anbefalingen også, at man udskyder.

"Du kan godt blive vaccineret, hvis du blot har let temperaturstigning eller lette infektioner som f.eks. forkølelse, men overvej altid, om du kunne have covid-19," oplyser Sundhedsstyrelsen.

Det efterlader spørgsmålet om, hvad man gør, hvis man bliver syg eller covid-19-smittet mellem sine to vaccinestik, som skal gives med cirka fire ugers mellemrum? Her lyder svaret, at man bliver vaccineret hurtigst muligt derefter.

"Der er kun dokumentation for vaccinernes høje effektivitet (hhv. 94 procent og 95 procent), hvis intervallet mellem første og anden vaccination overholdes. Det forventes, at begge vacciner fortsat vil have høj effektivitet, også selvom man ikke når at få anden vaccination til tiden," skriver Sundhedsstyrelsen.

Styrelsen forventer i øvrigt ikke, der er øget sundhedsmæssig risiko forbundet med at modtage vaccinen, mens man er smittet med covid-19.

Indtager man medicin i forvejen vil man i stort set alle tilfælde godt kunne blive vaccineret. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside fremgår det kun, at hvis man på grund af sin sygdom eller medicinering ikke må få indsprøjtninger i musklen, gælder det også for covid-vaccinen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sport

En vaskeægte, spil-levende legende blev hædret med kongelig belønningsmedalje, bog, taler og kærligt dril

Annonce