Annonce
Læserbrev

Hvorfor har vi fortsat et system, der skaber dårligere vilkår for lige deleordninger?

Inden svadaen mod os "fædrerettighedskæmpere" kommer, så lad mig indskyde, at den helt naturlige grund til at denne debat altid bliver kønsfikseret, er, at 9 ud af 10 samværsforældre er fædre, og at denne skæve magtdeling ligger i de to nævnte begreber bopæls- og samværsforælder.

Læserbrev: Forældreansvarsloven 2020 indeholder de samme kritisable problematikker som den tidligere.

Vi hører ofte om forældre, særligt fædre, der mødes af et system, der ikke anerkender denne forælders rolle for egne børn.

Hvor der fortsat er rig mulighed for bopælsforælderen til at skabe situationer, hvor børn og samværsforældre hindres i kontakt.

Lovgivningen og sagsbehandlerne i særligt familieretshuset er en central og aktiv del i en forældrefremmedgørende adfærd, hvor særligt fædre fremmedgøres over for egne børn.

Begreberne bopæls- og samværsforælder eksisterer fortsat og fastholder den samme uligevægt mellem forældrene, hvor den ene part har magt over den anden.

Den økonomiske skævvridning eksisterer fortsat, hvor bopælsforælderen tildeles økonomiske tilskud, mens samværsforælderen ingen økonomisk støtte får.

Erfaringerne med sagsbehandlerne er fortsat de samme som i statsforvaltningen, hvor samværsforælderen føler sig negativt behandlet af partisk prægede sagsbehandlere.

Børnesamtaler foregår fortsat på samme måde, hvor de foretages over ganske kort tid af de samme partiske sagsbehandlere, og hvor det kan konstateres, at disse ikke "opdager", når barnet er præget.

Sjældent ser man børnesamtaler, hvor sagsbehandleren stiller simple "hv"-spørgsmål i forsøg på at belyse, hvad der reelt set er barnets egne udtalelser, holdninger og ønsker.

Det fortsat udefinerede begreb "konflikt" bruges i flæng af familieretshuset - jvf. forældreansvarsloven, hvori det fremgår, at: "skyldsspørgsmålet har ikke betydning"...

Dette efterlader et system, der ved at følge lovgivningen skaber rum, hvor det kan betale sig for særligt bopælsforælderen at skabe konflikter eller blot illusionen om dette, for ved konflikter skal barnet skånes, hvilket betyder konsekvens for samværet med samværsforælderen.

Forældrenes indbyrdes samarbejde har selvfølgelig betydning for samværsomfanget. Men når konflikter og samarbejde går hånd i hånd, er der altså også her rig mulighed for bopælsforælderen til at bestemme udfaldet af samvær og hindre en lige deleordning.

Når vi har utallige forskningsresultater, der alle konkluderer det samme, nemlig at lige deleordninger skaber bedst trivsel for børn, og jo skævere samværsordning des dårligere trivsel, hvorfor har vi så fortsat et system, der skaber dårligere vilkår for lige deleordninger og ligefrem belønner forælderen, der umuliggør disse ordninger?

Inden svadaen mod os "fædrerettighedskæmpere" kommer, så lad mig indskyde, at den helt naturlige grund til at denne debat altid bliver kønsfikseret, er, at 9 ud af 10 samværsforældre er fædre, og at denne skæve magtdeling ligger i de to nævnte begreber bopæls- og samværsforælder.

Annonce
René Ørum. Arkivfoto: Klaus Madsen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Vi har brug for at stoppe udhuling af dagpengene og få trygheden tilbage for de danske lønmodtagere

Læserbrev: Her i Danmark er vi stolte af "den danske model". Den giver os et samfund med et roligt, reguleret og velfungerende arbejdsmarked. Samtidig bygger den i høj grad på sikkerhed og fleksibilitet. Det betyder, at det er nemt for virksomhederne at hyre og fyre, men de ansatte skal heller ikke gå fra hus og hjem, hvis man bliver ledig. Samtidig er det muligt at uddanne sig hele livet. Det betyder, at de ansatte ikke gror fast i deres job, men søger nye udfordringer. Samtidig giver det plads til nyuddannede, og tilsammen giver det et godt og fleksibelt arbejdsmarked, som er beundret verden over. Den balance er desværre i høj grad ved at tippe. I løbet af de seneste mange år er dagpengenes dækning blevet udhulet mere og mere. Det betyder, at for eksempel en gennemsnitlig industriansat i dag kun får 46 pct. af sin tidligere løn ved ledighed, hvorimod det for eksempel i 2014 var 51 pct. Forringelserne gør, at det bliver sværere for os som fagbevægelse at forsvare de meget lempelige danske regler for at hyre og fyre med, at vi til gengæld har en god forsikringsordning i de danske dagpengeregler. Udviklingen skal stoppes, fordi trygheden er udfordret. Vi skal derfor til at handle, hvis det ikke skal udgøre en økonomisk og social katastrofe at miste sit arbejde. Et trygt dagpengesystem er nemlig forudsætningen for det danske velfærdssystem, og det er samtidig en hjørnesten af den danske model. Vi har brug for at stoppe udhuling af dagpengene og få trygheden tilbage for de danske lønmodtagere. Dansk Metal er derfor gået sammen med fagforbundene 3F, HK og FOA om en kampagne, som skal råbe de danske politikere op. Det er på tide, at Christiansborg forstår, at den danske model og dermed vores gode, fleksible arbejdsmarked er udfordret, og at det er på tide at gøre noget.

Annonce
var adsmtag = adsmtag || {}; adsmtag.cmd = adsmtag.cmd || [];