Annonce
Erhvervsretlig brevkasse

Hvordan sikrer jeg, at jeg får reklameret rettidigt over et mangelfuldt produkt?

Advokaterne Jannik Haahr Antonsen (t.v.) og Lars Langhoff svarer på erhvervsretlige spørgsmål. Spørgsmålene kan sendes til jha@codexlaw.dk. Arkivfoto: Morten Pape

Jeg har desværre fundet ud af, at, jeg ikke har reklameret rettidigt over et mangelfuldt produkt, jeg har købt gennem min virksomhed. Kan I forklare, hvordan jeg en anden gang skal reklamere rettidigt over for sælger?

Svar: 

Det er som erhvervsdrivende vigtigt at reklamere over for sælgeren rettidigt og korrekt, hvis man ikke er tilfreds med et produkt/ydelse.

Hvis reklamationen ikke er korrekt i indhold/rettidig, vil køber miste sine rettigheder til f.eks. forholdsmæssigt afslag. Køber har bevisbyrden for, at reklamationen har været fyldestgørende/rettidig.

Det er af bevismæssige årsager en god idé at sende reklamationen skriftligt til sælger. Hvis en reklamation skal have den ønskede retsvirkning, skal reklamationen beskrive, hvad fejlen fra sælgers side består i, og hvilken beføjelse køber vil gøre gældende, og reklamationen skal komme frem rettidigt.

Meddelelsen til sælgeren skal være så klart formuleret, at det må/bør stå sælgeren klart, at køber mener, at der foreligger en eller flere mangler ved produktet/ydelsen.

En reklamation anses for at være tilstrækkelig, når sælgeren har mulighed for at vurdere rigtigheden af indsigelsen. Det er ikke tilstrækkeligt at skrive: ”Produktet fungerer ikke ordentligt”, da beskeden ikke gør sælgeren i stand til at vurdere indsigelsen.

I forhold til tidspunktet for afsendelsen skelnes der imellem neutrale og specifikke reklamationer.

En neutral reklamation er, hvor manglen påpeges, men uden at der angives, hvilken/hvilke beføjelser man vil gøre gældende. Denne skal afgives straks efter, at man har opdaget manglen eller burde have opdaget manglen. Hvad der er ”straks”, afhænger af flere omstændigheder, men vil som udgangspunkt være 1-2 dage.

En specifik reklamation er, hvor manglen beskrives, samt der angives hvilken/hvilke beføjelser man vil gøre gældende. Hvis man ikke allerede straks sendte en specifik reklamation til sælgeren, da man opdagede manglen, skal en neutral reklamation følges op af en specifik reklamation.

Hvis køber vil ophæve købet eller kræve omlevering af produktet/ydelsen, skal den specifikke reklamation afgives til sælgeren ”uden ugrundet ophold,”. Det er så hurtigt, som det er muligt for én at vurdere situationen.


Meddelelsen til sælgeren skal være så klart formuleret, at det må/bør stå sælgeren klart, at køber mener, at der foreligger en eller flere mangler ved produktet/ydelsen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Horsens

Bor du i et område med høj eller lav smitte: Find dit sogn på kortet

Annonce