Annonce
Horsens

Hvordan kan vi holde på medarbejdere ved en virksomhedsoverdragelse?

Hvis en virksomhed er til salg, kan den beskytte sig mod, at potentielle købere stjæler medarbejdere, ved at lave jobklausuler. Foto: Colourbox

Vores virksomhed er til salg, og vi er som ejere begyndt at føle os meget udsatte i salgsprocessen.

Når potentielle købere foretager undersøgelser af virksomheden, er det ganske sårbare informationer, der udveksles. Særligt informationer om vores medarbejdere, synes vi, er problematiske, mest fordi vi er nervøse for, om en potentiel køber kan finde på at springe fra handlen og efterfølgende forsøge at ”stjæle” vores medarbejdere.

Er der noget, man som sælger kan gøre for at holde på vores medarbejdere?

Annonce

Svar:

Det er bestemt en sårbar situation, når man skal sælge sin virksomhed.

I forhold til jeres medarbejdere er der mulighed for at beskytte virksomheden under en virksomhedsoverdragelse ved at benytte jobklausuler. Som udgangspunkt kan jobklausuler efter den 1. januar 2016 ikke længere lovligt indgås, men netop i forhold til virksomhedsoverdragelser er der en undtagelse. I forbindelse med forhandlinger om virksomhedsoverdragelser kan jobklausuler lovligt indgås.

Advokaterne Jannik Haahr Antonsen (t.v.) og Lars Langhoff svarer på erhvervsretlige spørgsmål. Spørgsmålene kan sendes til jha@codexlaw.dk. Arkivfoto: Morten Pape

En jobklausul er en aftale, som virksomheden indgår med en anden virksomhed med henblik på at hindre eller begrænse en lønmodtagers muligheder for at opnå ansættelse i den anden virksomhed. Der er ikke noget krav om, at medarbejderen skal orienteres om aftalen om en jobklausul.


I forbindelse med forhandlinger om virksomhedsoverdragelser kan jobklausuler lovligt indgås.


Man kan lovligt indgå aftaler om jobklausuler fra det tidspunkt, hvor de egentlige forhandlinger om overdragelsen indledes, og indtil forhandlingerne afbrydes eller overdragelsen gennemføres. Derfor kan I indgå jobklausuler med en potentiel køber i forbindelse med, at denne skal have adgang til fortrolig information om jeres medarbejdere.

Jobklausulen kan opretholdes i seks måneder efter indgåelsen af klausulen, uanset om salget gennemfø-res. Hvis virksomhedsoverdragelsen gennemføres, kan jobklausulen desuden opretholdes i seks måneder efter tidspunktet, hvor overdragelsen er gennemført.

I skal være opmærksomme på, at der ikke kan indgås jobklausuler for medarbejdere, der har været ansat i virksomheden i tre måneder eller derunder.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce