Annonce
Debat

Hvor er retssikkerheden for mennesker med handicap i Odder Kommune

Annonce

Læserbrev: Social- og Indenrigsministeriet har netop udgivet det nyeste ”Danmarkskort” for 2019. Et kort der viser, hvor mange sager på henholdsvis voksen- og børnehandicapområdet, der omgøres af Ankestyrelsen, hvis en borger klager over kommunens afgørelse.

Totalt set har Ankestyrelsen omgjort mere end 50% af de afgørelser Odder Kommune har truffet i forbindelse med 40 klager. Nogen vil måske mene, at det ikke betyder så meget, når der er tale om så få klager, men når Ankestyrelsen omgør 8 ud af 9 klager (89%) på børnehandicapområdet, så syntes vi i handicapforeningerne at det er alvorligt – og på voksenhandicap området er det ikke meget bedre, da 75% af de indsendte klager er omgjort.

At Ankestyrelsen omgør en kommunal afgørelse betyder, at afgørelsen enten ændres, fordi den er forkert, eller at Ankestyrelsen sender den tilbage til kommunen, fordi sagen er mangelfuldt behandlet.

I de lokale handicaporganisationer er vi skuffede over, at Odder Kommune ikke lever op til sine lovmæssige forpligtelser! Ikke mindst når såvel politikere som forvaltning jævnligt fortæller os om alle de forbedringer de er i gang med.

Hvad årsagen til denne meget dårlige udvikling skyldes ’svæver i vinden’ - nogen vil mene, at kommunen ikke har nok fokus på de borgere med handicap, de er ansat til at betjene, andre mener det skyldes fokus på interne reorganiseringer m.v., andre mener, at det er de provisionslønnende konsulenter, der hjælper kommunen med en bedre økonomi, og andre mener …., ja, det bliver spændende at se hvordan forvaltningen, udvalgsformænd, borgmester og det øvrige byråd vil handle på denne udvikling – eller om de bare syntes at pårørende fortsat skal overkomme både at tage sig af deres handicappede barn og dets søskende og samtidig fungere som jurist og sagsbehandler for kommunens forkerte eller mangelfulde afgørelser?

Hvor er retssikkerheden for mennesker med handicap i Odder Kommune?

Vi har eksempler på forældre til børn med handicap, der får både to, tre og fire klager omgjort af Ankestyrelsen. Og så skal man ikke glemme det meget store mørketal, der gemmer sig bag statistikkerne.

At kunne læse en kommunal afgørelse og at klage over den, fordi man mener, den er forkert, er slet, slet ikke alle mennesker forundt. Og hvem hjælper et menneske, der ikke har kræfter eller evner til at klage over en forkert afgørelse?

Vi kan kun anbefale, at hvis man er i tvivl om kommunes afgørelser, så send en klage til Ankestyrelsen, og har man brug for hjælp hertil, så kontakt Borgerrådgiveren eller sin handicapforening, der alle kan hjælpe hermed.

Vi må forlange, at Odder Kommune træffer sine afgørelser på et lovmæssigt korrekt grundlag. Andet hører ikke hjemme i en kommune, der bryster sig af at være ”ret OK”.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Horsens

Fængselsansattes formand venter Madsen flyttet til nyt fængsel: Enner Mark og Nyborg er i spil

Annonce