Annonce
Erhvervs-brevkasse

Hvilke muligheder har jeg - min jord er gået fra landzone til byzone?

Hvis landbrugsjord går fra at være defineret som liggende i landzone til byzone, kan ejeren af jorden kræve, at kommunen overtager jorden. Foto: Victoria Kondysenko, Colourbox
Annonce

Jeg er en landmand, der driver et landbrug bestående af såvel svine- og planteavl. En lokalplan vedtaget af byrådet i min kommune betyder, at min landejendom overgår fra at være beliggende i landzone til at være beliggende i byzone.

Det vil gøre det sværere for mig at sælge min ejendom med fortsat landbrugsdrift, når den er beliggende i byzone. Jeg har hørt, at der er regler, hvor jeg kan få kommunen til at overtage ejendommen, når den overgår til byzone. Kan I oplyse mig om, hvad det er for nogle regler?

Jannik Antonsen og Lars Langhoff skriver til erhvervsretlig brevkasse. Foto: Morten Pape
Annonce

Svar

Det er korrekt, at planloven indeholder regler, hvor du under visse betingelser kan kræve, at kommunen overtager din ejendom.

I en situation, hvor der sker overgang fra landzone til byzone, indeholder planloven en regel vedrørende fast ejendom, der benyttes til bl.a. landbrug. Efter reglen kan du inden fire år fra overførslen fra landzone til byzone forlange, at kommunen overtager ejendommen for et beløb fastsat efter reglerne om ekspropriation.

Det vil som udgangspunkt være et beløb svarende til handelsværdien, dvs. beløbet, som det forventes, at du vil kunne sælge ejendommen for. Der er et yderligere krav om, at du fortsat bruger ejendommen til landbrug, når du forlanger ejendommen overtaget af kommunen.

Der er en anden mulighed for at forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning, når en lokalplan har forbeholdt ejendommen til et offentligt formål. Du har intet oplyst om lokalplanens formål. Det er ikke muligt at afvise, at du eventuelt vil kunne bruge denne mulighed.

Derudover er der krav om, at arealet ikke kan bruges på en økonomisk rimelig måde. Det vil sige, at der er krav om årsagsforbindelse mellem lokalplanens offentlige formål og forringelsen af de økonomiske udnyttelsesmuligheder.

Der er således en tålegrænse for, hvornår kommunen har overtagelsespligten. Salgsvanskeligheder pga. lokalplanen kan efter praksis ikke begrunde overtagelse fra kommunen.

Du kan forlange, at kommunen overtager din ejendom, når ejendommen overføres fra landzone til byzone. Du skal blot huske, at det skal ske inden for fire år efter overførslen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sport

Jacob Knudsen stopper i Odder

Annonce