Annonce
Debat

Hvem bærer skylden? Lige nu de 98 kommuner

Peter Kiær, næstformand for Bæredygtigt Landbrug, Storgårdsvej 1, Haslev

Læserbrev: Flere medier har bragt historien om, at kvælstof fra landbruget er skyld i iltsvind i de indre danske farvande. Men i virkeligheden er det fosfor fra byernes spildevand (menneskegylle), der er årsagen.

Det har været en ekstrem våd og varm vinter. Derfor har der været store mængder spildevand, der er udledt til vandmiljøet. Dette spildevand indeholder store mængder fosfor.

Fosfor giver en tidlig opblomstring af alger, og det har en meget stor påvirkning på iltsvindet.

Annonce

Spildevand står for omkring en tredjedel af fosforudledningen.

En tredjedel er opløst fosfor, som kommer fra alle arealer blandt andet moser og våde enge.

Endelig kommer en tredjedel fra brink-erosion i åerne.

Den fosfor, der bruges i landbruget i dag, har derfor meget lille betydning for vandmiljøet.

Danske renseanlæg er i en langt dårligere kvalitet, når det gælder rensning af fosfor end i andre lande i Østersøområdet.


Danske renseanlæg er i en langt dårligere kvalitet, når det gælder rensning af fosfor end i andre lande i Østersøområdet.


Man kunne uden problemer sænke fosforudledningen fra spildevand i Danmark med mere end 90 procent. Det ville blot kræve investeringer i spildevandsprojekter, der skal teknologisk udvikles.

Kommunerne er økonomisk udfordret, da staten ikke vil give deres opbakning til at kommunerne afsætter penge til at kunne forbedre deres rensning af spildevand.

Målinger viser, at spildevand fra København har et højt fosforindhold. Det viser sig også at være et problem i mange kommuner rundt om i landet - det må og skal der gøres noget ved!

Så kom i gang med at rense spildevandet bedre og stop for de mange udledninger af urenset spildevand, så vil vandmiljøet få det bedre.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Horsens

Så faldt dommen efter dødsvold i Lunden: To mænd kendt skyldige i vold med døden til følge

Hedensted For abonnenter

Byrådsmedlem nægter holdningsskifte efter stemmeflyt: - Jeg havde sagt ja til noget, jeg i bund og grund ikke var enig i

Annonce