Annonce
Østjylland

Hvad skal vi bruge Aarhus Bugt til? Konservative sparker gang i borgerdebat

Der foregår allerede nu mange aktiviteter i Aarhus Bugt, her under sommerens VM i sejlads ved Aarhus. Foto: Jens Thaysen

- Vi skal gerne få masser af ideer og kunne gå klogere derfra, fortæller byrådsmedlem om formålet med at invitere til en offentlig konference om en samlet visionsplan for Aarhus Bugt.

Annonce

AARHUS: Hvordan får vi aktiveret Aarhus Bugt til flere aktiviteter, skabt flere udflugtsteder langs kysten over kommunegrænserne, udnytter vores fantastiske vikingefortid ved vandet, skaber renere vand i bugten og får genoplivet færgeruten Aarhus-Samsø?

Det er blot få af de mange spørgsmål og emner, der kan komme til debat og vil blive belyst ved en åben og gratis offentlig konference om Aarhus Bugt lørdag 3. november i Aarhus Havns hovedkontor på havnen.

Bag invitationen står det Konservative Folkeparti i Aarhus, hvis afgående politiske leder i Aarhus Byråd, Marc Perera Christensen, dermed også får sagt farvel til byrådet med et solidt fingeraftryk på det kommende arbejde. Han udtræder af byrådet til nytår for at blive direktør for Dansk Erhverv Aarhus.

- Formålet med konferencen om Aarhus Bugt er at starte en debat om vores bugt som rekreativt område, som turistattraktion, som udviklingsområde og som miljøområde. Jeg forventer, at alle deltagerne vil få mere viden at reflektere over. Vi skal gerne alle gå derfra med nye ideer og meget klogere til at kunne deltage i debatten på et mere oplyst grundlag. I den henseende er formålet en klassisk videnoverlevering, forklarer Marc Perera Christensen.

Programmet

Programmet for konferencen om en visionsplan for Aarhus Bugten er som følgende (der tages forbehold for løbende ændringer)09.30-09.45 - Velkomst og baggrund for dagen v. Marc Perera Christensen

09.45-10.00 - Bugten fra naturens perspektiv (taler tilgår)

10.15-10.35- Aarhusbugten historie v. Casper Clemmensen

10.35-10.45 - Pause

10.45-11.00 - Visionen for Aarhus Havn v. Jakob Flyvbjerg

11.00-11.15 - Infrastruktur i bugten v. Per Urban Olsen

11.15-11.30 - Fritidsliv i bugten v. Daniel Astola

11.30-11.45 - Bugten som turistattraktion (taler tilgår)

11.45-12.00 - Pause

12.00-12.45 - Paneldebat mellem oplægsholderne

12.45-13.00 - Opsamling på dagen v. Mona Juul

Vikingetiden i bugten kan anvendes turistmæssigt, som da Havhingsten fra Roskilde var på besøg ved Tangkrogen, peger Teknik og Miljø på. Foto: Flemming Krogh
Annonce

Visionsplan

I forvejen har byrådet på opfordring fra Det Konservative Folkeparti sat et arbejde i gang med at udarbejde en visionsplan for Aarhus Bugt, der skal beskrive, hvad der skal ske med bugten i fremtiden og hvilke muligheder, der ligger i en ren og sund bugt. De konservative foreslår, at man inviterer Norddjurs, Syddjurs, Samsø og Odder kommuner med i arbejdet. Og det er et arbejde, som partiet altså nu supplerer med konferencen.

I løbet af konferencen vil der være oplæg om bugten fra naturens perspektiv, om Aarhusbugtens historie ved Casper Clemmensen fra Aarhus Sea Rangers, om visionen for Aarhus Havns udvidelse ved havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen, om infrastruktur som færgeforbindelse og Kattegatforbindelse ved byrådsmedlem fra Samsø, Per Urban Olsen (K), om fritidsliv i bugten ved Daniel Astola og om byen som turistattraktion. Endelig er der paneldebat og opsamling ved folketingskandidat Mona Juul (K) fra reklamebureauet Envision.

- Det kan godt være, der bliver små ændringer i det endelige program. Men vi har for eksempel ikke sat Tangkrogen og et nyt renseanlæg på som selvstændigt punkt, fordi den debat allerede er langt fremme. Det betyder ikke, at vi ikke kan tale om det også, men vi vil gerne have en debat i en større sammenhæng om hvordan vi bruger bugten fremover, siger Marc Perera Christensen.

Visioner

AARHUS: Visionsplanen for Aarhus Bugt kan ifølge en vurdering og udtalelse fra Teknik og Miljø for eksempel indeholde:Afklaring af færgeforbindelse mellem Aarhus og Samsø.

Holdning til en fast broforbindelse over Kattegat via Samsø.

Yderligere aktiviteter knyttet til friluftslivet ved kysten, for eksempel overnatningsmuligheder for kajakroere, badebroer med mere.

En udvidet blå rambla ("promenade", red.) over kommunegrænser.

Etablering af flere udflugtssteder med kystnær beliggenhed forbundet af gode stinet for gående og cyklister.

Sammenbinding af flere stiforbindelser på tværs af kommuner.

Afdækning af og eventuel fælles formidling mellem kommuner af hjemmesider, apps med videre om natur og aktiviteter.

Øget samarbejde mellem nabokommuner om større udbud af kystrelaterede friluftsaktiviteter.

Udvikling af havsvømmebaner og kystrev til dykning og snorkling.

Mere aktiv brug af områdets og bugtens vikingehistorie over for turister.

En kobling til projektet "Bæredygtig Kystkultur" fra Norddjurs, der protesterer mod store havbrug og gerne vil udbrede fokus på bæredygtigt livsgrundlag for kystkulturen og bringe liv og arbejdspladser tilbage til kystsamfundene i hele Aarhus Bugten, hvor man kan fiske, dyrke, høste, forædle, sælge og distribuere havets råvarer på miljømæssig og bæredygtig måde.

Aarhus Byåd har sat et arbejde i gang for at lave en visionsplan for brug af Aarhus Bugt. Nu følger den konservative gruppe op med en konference om emnet. Foto: Jens Thaysen
Annonce

Inspireret af Enhedslisten

De Konservative blev inspireret til visionsforslaget af et tidligere forslag fra Enhedslisten om en hav- og fiskeripolitik for bugten. Enhedslistens forslag blev trods stor forståelse parkeret af byrådet, da det ikke er en kommunal opgave at lave hav- og fiskeripolitik. I maj 2017 vedtog Folketinget da også en treårig delaftale om hav- og fiskeripolitik, der blandt andet skal sikre gode vilkår for kystfiskeri og en bæredygtig ressourceudnyttelse og bedre havmiljø.

Til gengæld har byrådet som en udløber af Enhedslistens forslag i foråret 2018 sendt et brev til Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, hvor man kritiserer planerne om et havbrug ved Djursland tæt på Aarhus Bugt.

Konferencen om visioner for Aarhus Bugt lørdag 3. november foregår kl. 9.30-13 i lokaler hos Aarhus Havn, Vandvejen 7, 8000 Aarhus C, med en efterfølgende let frokost. Det er gratis at deltage, men af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig via e-mail til: formanden@aarhuskonservative.dk ved at skrive "Bugt" i emnefeltet og skrive navnene på deltagerne i mailen.

Aros har i flere år skabt en stor turistattraktion ved at udstille kunstværker langs kysten fra Tangkrogen til Ballehage. Foto: Axel Schütt
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce