Annonce
Skanderborg

Hovsa på Himmelbjerget: Omstridt plan med wauw-effekt kolliderer med fredninger

Skanderborg Kommune har betalt et arkitektfirma 300.000 kroner for en helhedsplan med fokus på at løfte formidlingen af Himmelbjerget. Men hverken kommunens materiale eller planen tager hensyn til to fredninger samt en søbeskyttelseslinje i området. Foto: Kim Haugaard

I halvandet år har Skanderborg Kommune arbejdet med en helhedsplan for et løft til Himmelbjerget. Men to fredninger og en vigtig søbeskyttelseslinje optræder ikke i sagsakterne, og dele af planen kolliderer endda med fredningerne og søbeskyttelsen. Der er stor forbløffelse.

Annonce

SKANDERBORG: En ny og stærkt omdiskuteret helhedsplan for Himmelbjerget kan være umulig at gennemføre.

Det skyldes to fredninger og en søbeskyttelseslinje ved turistattraktionen nær Ry i Skanderborg Kommune.

- De fredninger er ekstremt vigtige. De definerer meget restriktive bestemmelser for byggeri og andre tiltag på Himmelbjerget, så dem vil vi bruge mange kræfter på at bringe på banen i forhold til kommunens helhedsplan. Planen er overordnet smagløs ud over alle grænser. Og for os at se er den på flere punkter i direkte strid med fredningerne, siger formand Tina Fleischer fra Danmarks Naturfredningsforening i Skanderborg.

Den vigtige styregruppe

I første halvår af 2016 havde Skanderborg Kommune et særligt udvalg vedrørende turisme til at arbejde med den lokale udvikling af turismen. Det skete for at sætte handling bag byrådets strategi for udvikling.En af udvalgets anbefalinger gik på at udarbejde en helhedsplan for Himmelbjerget. Udgangspunktet var, at planen skal skabe en planmæssig ramme for udviklingen af området, men også sætter rammen om udviklingen af Himmelbjergets brand.

Onsdag 25. januar 2017 vedtog Skanderborg Byråd et kommissorium for en helhedsplan for Himmelbjerget. Det definerede blandt andet sammensætningen af en styregruppe med ansvar for udviklingen af en helhedsplanen.

Styregruppen består af: Lisbeth Binderup, kommunaldirektør i Skanderborg Kommune og formand for styregruppen, Peter Busck, formand for Tårnkomitéen, Søren Hald, skovridder, Naturstyrelsen, Kristina Ceravolo, formand for Søhøjlandet Turistforening, Bente Hornbæk, stabschef for Kultur, Borger og Plan i Skanderborg Kommune, Søren Nielsen, Skanderborg Byråd og Birthe M. Andersen, Skanderborg Byråd.

Formidlingen af Himmelbjergets historie kan gøres bedre. Det mener Skanderborg Byråd, som har lavet en helhedsplan for turistattraktionen. Foto: Kim Haugaard
Annonce

Bjerghytter og sti

I slutningen af maj vedtog Skanderborg Byråd en ny helhedsplan for Himmelbjerget.

Planen er på byrådets bestilling skabt af arkitektfirmaet Labland Architects, og den har udløst voldsom modstand. På Facebook har protestgruppen "Folkets Bjerg" i løbet af fem uger samlet 1.700 medlemmer, der er utilfredse med blandt andet tankerne om at skabe wauw-effekt og selfie-tilstande på Himmelbjerget.

Men måske behøver modstanderne ikke være så bekymrede.

Himmelbjerget er for det første hjemsted for to fredninger, der har rødder helt tilbage i 1919. Ifølge fredningerne må der ikke opføres bygninger og markante ændringer uden dispensationer fra Fredningsnævnet.

Det betyder, at eksempelvis helhedsplanens idé om bjerghytter til overnatning kan blive vanskelig at gennemføre. Det samme gælder etablering af en ny sti.

Desuden er der en søbeskyttelseslinje for Julsø ved Himmelbjerget. Helhedsplanen arbejder med etablering af et søbad og et nyt havneanløb, men på grund af søbeskyttelseslinjen er det ulovligt at ændre terrænet, bygge eller plante indenfor 150 meter af bredden.

Fredninger og søbeskyttelse

I 1919 fastlagde Fredningsnævnet den første fredning omkring Himmelbjerget. Den blev i 1932 fulgt op med endnu en fredning, så der er fredninger på to sider af Himmelbjerget. Fredningerne tæller et areal på 16 hektar.Der er tale om såkaldte tilstandsfredninger, der som udgangspunkt forbyder byggeri på arealerne. Fredningsnævnet kan dog dispensere, hvis et byggeprojekt ikke strider mod formålet med fredningen. Borgere, foreninger eller andre kan klage til Natur- og miljøklagenævnet over en eventuel dispensation.

Ved Himmelbjerget er der også en søbeskyttelseslinje på 150 meter. Den tager afsæt i en almen bestemmelse, der skal sikre søer og åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder for dyre- og planteliv.

Sø- og åbeskyttelseslinjen gælder for blandt andet søer med en vandflade på mindst tre hektar. Julsø ved Himmelbjerget har et overfladeareal på 565 hektar. Indenfor beskyttelseszonen må der ikke foretages tilplantninger eller ændringer i terrænet.

Danmarks Naturfredningsforening har længe arbejdet på at få fredet et betydelig større område omkring Himmelbjerget.

Skanderborg Kommune har bedt Labland Architects fra Aarhus lave en helhedsplan for Himmelbjerget. Det er endt med blandt andet denne tegning for en turistattraktion med et mere moderne snit og bedre formidling af lokalhistorien samt naturen.
Annonce

Usynlige fredninger

Der står ingenting om fredninger og søbeskyttelseslinje i helhedsplanen.

Fredninger og beskyttelseslinjen for Julsø nævnes heller ikke i det kommissorium, som Skanderborg Byråd 25. januar 2017 vedtog som fundament for arbejdet med at give Himmelbjerget et nyt udtryk.

I sagsfremstillingen ved byrådets vedtagelse af helhedsplanen onsdag 30. maj berøres de tre restriktive elementer heller ikke. Det samme gælder, da politikerne i byrådets økonomiudvalg fem dage tidligere - fredag 25. maj - så på sagen om Himmelbjerget.

- I referater, dokumenter og andet offentligt tilgængeligt materiale ser spørgmålet om fredningerne ikke ud til at have indgået i hverken forarbejdet eller udarbejdelsen af helhedsplanen. Det virker helt ubegribeligt. Har arkitekterne overhovedet fået de rigtige forudsætninger at arbejde med? Eller er fredningerne simpelthen glemt i udarbejdelsen af en plan til 300.000 kroner, spørger Anders Hougaard, der står i spidsen for protestgruppen Folkets Bjerg.

Annonce

Proces forude

I Skanderborg Byråd er der nedsat en styregruppe til at håndtere det grundlæggende arbejde med projektet for Himmelbjerget.

De syv medlemmer af gruppen holdt i første halvdel af 2017 seks møder, og derefter blev det i september sidste år besluttet at lade Labland Architects udarbejde helhedsplanen med et prisskilt på ca. 300.000 kroner.

Avisen har talt med tre af styregruppens syv medlemmer. De fortæller, at der ikke har været fælles drøftelser af fredninger og søbesyttelseslinjen ved Himmelbjerget.

- Men Naturstyrelsen sidder med i styregruppen, så hensynet til naturen har været repræsenteret i hele forløbet. Aktuelt er jeg ikke vidende om, at fredningerne forhindrer gennemførelse af helhedsplanen. Men det skal naturligvis undersøges, så de endelige tiltag er afstemt med fredningerne, siger Søren Nielsen (S), byrådsmedlem i Skanderborg og medlem af styregruppen.

Annonce

Penge i farezonen

I Skanderborg Byråd har Anders Rosenstand Laugesen (V) som den eneste stemt imod helhedsplanen for Himmelbjerget.

Det skete i økonomiudvalget, da han fandt planen ufærdig.

I dag er Anders Rosenstand Laugesen bekymret for, at situationen omkring de manglende fredninger i sidste ende kan få betydning for kommunens muligheder for at rejse penge til at udvikle formidlingen af Himmelbjerget.

Idéen er, at en stor del af pengene skal komme fra fonde.

- Byrådet gør det ikke let for sig selv. Der er skabt en situation, hvor en ufærdig helhedsplan har udløst voldsom folkelig modstand. Fonde vil helst støtte projekter med bred opbakning, så det kan påvirke mulighederne for at hente penge fra fonde til at gøre projektet på Himmelbjerget til virkelighed. Det her overgår alt det venstrehåndsarbejde, som jeg tidligere har set fra Skanderborg Kommune, understreger Anders Rosenstand Laugesen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sport

Jacob Knudsen stopper i Odder

Annonce