Annonce
Horsens

Hospitalspolitikere ønsker forslag om lavdosis CT-skanning nærmere afklaret

Lægerne og politikerne Ulrich Fredberg (t.v.) og Jørgen Winther har ikke opgivet deres kamp for at få røntgenundersøgelser af lungerne erstattet med lavdosis CT -skanninger, som efter deres mening vil kunne redde menneskeliv. Privatfoto
Ulrich Fredberg og Jørgen Winther, begge læger og medlemmer af regionsrådet, har ikke opgivet kampen om at få alle andre til at indse, at røntgen bør afskaffes i udredning af symptomer fra brystkassen og erstattes af lavdosis CT-skanning.

Regionen: Medlemmerne af hospitalsudvalget i Region Midtjylland var ikke direkte afvisende, men var enige om lige at undersøge sagen nærmere, inden de vendte tomlerne op til et forslag, som de to Venstre-medlemmer af regionsrådet Ulrich Fredberg og Jørgen Winther havde stillet.

De to havde foreslået, at man i Region Midtjylland straks eller hurtigst muligt giver de praktiserende læger i regionen mulighed for at henvise patienter med visse typer symptomer fra brystkassen direkte til en såkaldt lavdosis CT-skanning.

Det skete med blandt andet henvisning til, at den mulighed har lægerne i Region Nordjylland, som kan notere markant bedre overlevelsesrater for lungekræftpatienter end andre regioner. I Nordjylland benytter man dog ikke lavdosis CT, men højdosis med kontrast.

Annonce

Mangler oplysninger

Et flertal i udvalget mente sig dog ikke tilstrækkeligt informeret til at kunne stemme for forslaget, som blev sendt videre til nærmere afdækning af forskellene mellem behandling og resultater i de to regioner.


Jo længere vi venter, des færre liv redder vi.

Ulrich Fredberg


Anvendelsen af lavdosis CT har været diskuteret blandt fagfolk i flere år, men debatten tog for alvor til i intensitet og bredte sig fra medicinske tidsskrifter til almindelige nyhedsmedier, da Ulrich Fredberg som kulmination på en strid med både hospitals- og regionsledelsen i foråret 2020 måtte forlade stillingen som ledende overlæge ved Diagnostisk Center i Silkeborg.

Her havde han stået i spidsen for en praksis, som netop gav praktiserende læger mulighed for at henvise direkte til lavdosis CT af brystregionen. Centret blev, selv om man i Silkeborg faktisk fandt flere tidligere stadier af lungekræft end noget andet sted i landet, beordret til at stoppe den systematiske brug af lavdosis CT med den begrundelse, at fordele og ulemper ikke var tilstrækkeligt dokumenteret.

Annonce

MTV på vej

27. januar i år vedtog regionsrådet at opfordre Sundhedsstyrelsen til at iværksætte en såkaldt Medicinsk Teknologivurdering (MTV) af lavdosis CT og dermed sikre den nødvendige  dokumentation.

Det bifalder Ulrich Fredberg, men at han og Jørgen Winther alligevel vælger at foreslå, at man indfører metoden her og nu, begrunder han med følgende:

- Jo længere vi venter, des færre liv redder vi. Fra regionens side har man jo fastslået, at ingen patienter i Silkeborg på nogen måde har lidt skade ved vores brug af lavdosis CT. Og Sundhedsstyrelsen har heller ikke forbudt brugen af det. Blot mener styrelsen ikke, at der foreligger den nødvendige dokumentation til, at man kan tillade udbredt systematisk brug af lavdosis CT.

Annonce

Kan mistanke gradbøjes?

Et springende punkt i diskussionen for og imod lavdosis CT har været, hvorvidt mistanke om lungekræft kan gradbøjes.

Alle er og har hele tiden været enige om, at foreligger der en begrundet mistanke om lungekræft, skal patienten henvises til kræftpakke og dermed til undersøgelse med høj dosis CT med kontraststof.

- Men der er symptomer, som kan være tegn på mange ting, og hvor kræft ikke er det mest sandsynlige, men dog en mulighed. I den slags tilfælde har man traditionelt henvist til røntgen af lungerne, hvilket der efterhånden breder sig en enighed om ikke er det mest hensigtsmæssige.

- Om røntgen så skal erstattes af høj- eller lavdosis CT, vil jeg ikke afgøre. MTV-undersøgelsen vil kunne afgøre, hvad der er bedst for patienterne og for samfundsøkonomien. Med højdosis finder man marginalt flere kræfttilfælde, men til gengæld er undersøgelsen også mere belastende for patienten, siger Ulrich Fredberg og tilføjer:

- Så lad os dog bruge lavdosis CT, indtil MTV'en foreligger.

Annonce

Notat advarer

Det advarer et notat fra administrationen i Region Midtjylland dog om. Blandt andet anfægtes det i notatet, at henvisningerne til CT-skanning i Region Nordjylland ikke, som Fredberg og Winther siger, sker uden visitationsfilter.

Således hedder det blandt andet i notatet, at "der på de radiologiske afdelinger i Region Nordjylland foregår en visitation af henvisningerne, hvilket sker under hensyn til strålebeskyttelsesloven og Sundhedsstyrelsens tilhørende bekendtgørelse".

I notatet konkluderes det, at der principielt ikke er forskel fra Region Nordjylland til Region Midtjylland, når det gælder muligheden for at henvise patienter til CT-skanning. Samtidig bekræftes det, at nordjyderne udfører flere CT-skanninger end midtjyderne.

Imidlertid er det ikke undersøgt, hvad forskellen i retningslinjer for visitation består af. Og det er altså det, hospitalsudvalget nu ønsker belyst.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Hedensted

Borgmester og hele kommuneledelsen i coronaisolation: Kommunen flirter med omsiggribende nedlukningsgrænse

Annonce