Annonce
Horsens

Horsensianerne har fået ryddet op i skuret: Affaldsmængderne er steget i et corona-år

Der var kø langt hen ad Høegh Guldbergs Gade, da genbrugspladsen i Horsens genåbnede i begyndelsen af april efter omkring tre ugers nedlukning. Og Horsens Kommune oplyser også, at man kan mærke, at mange har benyttet corona-nedlukningerne til at få ryddet op i skure og på lofter. Arkivfoto: Søren E. Alwan
Corona-nedlukningerne har ændret på mange ting for horsensianerne. Også på de mængder affald, vi afleverer på genbrugspladser - og på de tidspunkter, vi afleverer det.
Annonce

Horsens: Mange horsensianere har formentlig benyttet det seneste års corona-nedlukninger til at få ryddet op på loftet og i skuret.

I hvert fald mærker man i Horsens Kommune en ændring i både mønstret og mængden af affald, der bliver afleveret på kommunens genbrugspladser.

Det fortæller Marie Tefre, der er afdelingsleder i affald- og genbrugsafdelingen i Horsens Kommune.

- Den samlede mængde affald på vores genbrugspladser steg med knap fem pct. fra 53.007 ton i 2019 til 55.615 ton i 2020. Det er ikke i sig selv usædvanligt. Men ser vi på, hvornår vi har fået affaldet ind, er fordelingen anderledes end normalt, siger hun.


Stigningen i det brændbare affald kan måske forklares ved, at mange folk har brugt nogle af de ekstra timer hjemme på oprydning på lofter og i kælderrum.

Marie Tefre, afdelingsleder, Horsens Kommune


Annonce

Ændring i mønsteret

Det var særligt i ugerne og månederne lige efter den første nedlukning i marts, at kommunens tre genbrugspladser oplevede travlhed.

- I månederne lige efter nedlukningen (april, maj, juni og juli) fik vi på genbrugspladserne indleveret næsten halvdelen af alt det affald, som vi fik indleveret i løbet af hele året. En del af det skyldtes nok nedlukningen i marts, men at den høje affaldsmængde fortsætter efter april måned, kan tyde på, at folk generelt har haft mere gang i oprydning og forskellige projekter derhjemme, siger Marie Tefre.

Corona-effekten på horsensianernes affald

Horsens Kommune oplevede en stigning i affaldsmængden på omkring 4000 ton i 2020 i forhold til 2019. Det er dog ifølge kommunen normalt, at affaldsmængderne svinger lidt fra år til år, og stigningen på 4000 ton er faktisk lidt mindre end stigningen fra 2018 til 2019.

På genbrugspladserne steg mængden af affald fra 53.007 ton i 2019 til 55.615 ton i 2020. Det er en stigning på knap fem pct. Det mest bemærkelsesværdige i den forbindelse er dog, at næsten halvdelen af affaldet er blevet indleveret i månederne april, maj, juni og juli.

Det er særligt affald i kategorien "småt brændbart", der er blevet mere af. Der er dog også afleveret meget byggeaffald. Her har kommunen registreret en stigning på knap 1000 ton svarende til 7,5 pct. Særligt det asbestholdige affald er der blevet meget mere af - nemlig 20 pct.

Til gengæld har der ikke været den store ændring i mængden af det affald, der er blevet hentet hjemme hos horsensianerne, oplyser kommunen.

Horsens Kommune oplyser, at hvis trenden fra de første tre måneder i 2020 var fortsat gennem året, kunne man antage, at årets totale affaldsmængde ville være tættere på affaldsmængden i 2019, end det endte med at blive tilfældet.

Ifølge afdelingsleder i affald- og genbrugsafdelingen Marie Tefre er det bemærkelsesværdigt, at affaldsmængderne steg markant fra april 2020 og herefter lå væsentligt højere måned for måned sammenlignet med 2019.

- Denne stigning fra april og frem vurderer vi til at være et tegn på en ”corona-effekt”, siger hun.

Hun oplyser også, at de typer affald, der blev indleveret på genbrugspladserne, tyder på, at horsensianerne har haft gang i oprydningen.

- Særligt vores brændbare affald er steget meget markant. Fra 2019 til 2020 steg mængden af brændbart affald indleveret på vores genbrugspladser med ca. 1000 ton. Det er en stigning på over 15 pct. Vi arbejder hårdt på at genbruge og genanvende fremfor at forbrænde, så det er selvfølgelig ærgerligt, at det er denne type affald, der har været en så markant stigning på. Samtidig må vi erkende, at corona også på affaldsområdet har været en udfordring. Stigningen i det brændbare affald kan måske forklares ved, at mange folk har brugt nogle af de ekstra timer hjemme på oprydning på lofter og i kælderrum. Under sådanne oprydninger vil man ofte finde anderledes affald, som man måske ikke lige ved, hvor skal placeres. Det ender derfor ofte i småt brændbart, siger Marie Tefre.

Annonce

Mindre vejledning

Hun påpeger, at der dog også kan være andre grunde til, at mere affald er endt i containeren med småt brændbart.

- Særligt i foråret holdt pladsfolkene på genbrugspladserne ekstra afstand til de besøgende. Og det har givet mindre vejledning i at sortere korrekt. Dertil meldte vi også ud i de første corona-måneder, at borgerne skulle bruge mindst mulig tid, når de besøgte genbrugspladserne. Dette kan muligvis også være en delårsag, som resulterede i, at forskellige typer affald kun blev afleveret som én type, nemlig brændbart affald, siger afdelingslederen.

Mens horsensianerne altså afleverede mere affald på genbrugspladserne, så kan kommunen ikke se nogen tydelige forandringer i hverken mængden eller fordelingen af de fire typer affald, som kommunen afhenter ved husstandene.

Det drejer sig om restaffald, madaffald, papir og emballage.

- Selvom manges hverdag ændrede sig markant i 2020, og de fleste har været noget mere hjemme, end de plejer, så har det ikke givet nogen tydelige ændringer i husholdningsaffaldet, oplyser Marie Tefre.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Horsens

Betjente slukkede brand i emhætte

Østjylland

Her er forklaringen på kaos: Regionen indkalder langt flere end der er vacciner til

Annonce