Annonce
Horsens

Horsens' ny ringvej kan blive et forsvarsværk mod vandet

Her ses et udsnit af en illustration i Trafikplan 2030, der viser, hvor den kommende ringvej lander i byen. Om den del, der løber fra Bollervej over til havnen, skal bygges som et sluseanlæg, er endnu uvist - men muligheden er oplagt, vurderer klimatilpasnings-koordinator Rasmus Rønde Møller. Illustration: Horsens Kommune

Bilisme og klimasikring flyder måske sammen på ny vej ind til Horsens midtby.

Annonce

Horsens: Horsens kommende Ringvej Syd kan ende som mere end en ny rute for bilister ind og ud af byen. Vejen mellem Bjerrevej og Horsens midtby kan også blive en vigtig del af det klima-forsvarsværk, der skal sikre horsensianerne mod fremtidens stigende vandmasser.

Strækningen, som borgmester Peter Sørensen (S) tidligere har udtalt, at han gerne vil have rykket frem i Horsens Kommunes vejplanlægning, skal forbinde den nuværende del af ringvejen ved Bjerre med midtbyen via Boller og havneområdet. Og netop den del, der forbinder Boller-siden med havnen, kan komme i spil, oplyser kommunens klimatilpasnings-koordinator Rasmus Rønde Møller og afdelingschef i Natur og Miljø Flemming Larsen.

Ideen kan være at bygge en dæmning. Bilerne kører ovenpå, og indeni er anlægget udstyret med sluser, der kan regulere vandgennemstrømningen. I kombination med store bassiner og Samn Forsynings systemer vil man kunne styre vandmasserne og deres potentielle hærgen langt bedre end i dag ved at lukke af mod fjorden, forklarer de.

I forbindelse med ringvejen kunne man også vælge at bygge en bro, men en bro er meget dyr, og den vil ikke give noget værn mod fjorden.

Rasmus Rønde Møller, koordinator for klimatilpasning

Klima set fra Horsens

De kommende uger stiller Folkebladet skarpt på et altid aktuelt emne, klimaet. Og vi gør det med afsæt i den lokale virkelighed.Hvad er lokalt de største udfordringer på klima-området? Hvad gør kommunen? Og hvad er vigtigt for borgerne? Det er nogle af de spørgsmål, vi i en række artikler i de kommende uger forsøger at besvare.

Klimaet er i sig selv en artikelserie værd, men artiklerne fungerer også som en optakt til avisens uddeling af Bojsen-priserne 5. april.

Til forskel fra tidligere år uddeles priserne i år på baggrund af et tema. Det valgte tema er klimaet, og for at komme i betragtning til en pris skal man have udmærket sig på en måde, der har med klimaet at gøre.

Udover at skrive artikler om emnet vil Folkebladets journalister løbende portrættere nogle af de forhåbentlig mange indstillede kandidater.

Forlængelsen af Ringvej Syd skal lette fremkommeligheden for bilisterne, men den kan også hjælpe til med at sikre horsensianerne mod fremtidens stigende vandmasser. På billedet fra venstre kommunens klimakoordinator, Rasmus Rønde Møller, og Flemming Larsen, afdelingsleder i Natur og Miljø, Horsens Kommune. Foto: Søren E. Alwan
Annonce

En del af byens fremtids-design

Horsens er adskillige gange i de seneste måneder blevet ramt af oversvømmelser fra fjorden, hvor vandstanden fire gange siden oktober er steget til mellem ca. en meter og 1,50 meter over normalen. Det er oversvømmelser, der ellers ikke "burde" optræde med så høj frekvens, og det er situationer som dem, en dæmning og tilhørende bassiner kan afbøde konsekvensen af.

- I forbindelse med ringvejen har vi mulighed for at lave noget bassindannelse, og vi ser på, om vi og Samn Forsyning også kan have gavn af et dige, ved at vi kan lukke af, så der ikke kommer vand ind over byen ude fra fjorden, siger Rasmus Rønde Møller og peger på, at den langsigtede værdi af projektet også kan være stor.

- Vi skal tage højde for, at vandstanden er stigende, og at den engang ude i fremtiden mere permanent står højt. Derfor skal vi allerede i dag indrette den lave del af Horsens by, så den er designet og tilpasset til at kunne håndtere udfordringerne med mere vand, forklarer han.

Annonce

Klima-merværdi

Rasmus Rønde Møller og hans kolleger har i tæt samarbejde med bl.a. Samn Forsyning i de senere år arbejdet med enorme datasæt om klimaudvikling, konsekvenser og mulige tiltag i Horsens Kommune.

Senest har deltagelse i det EU-finansierede regionsprojekt Coast to Coast også kastet værdifulde ideer af sig.

I Coast to Coast, der løber over adskillige år, taler klimafolk på tværs af kommuner i Region Midtjylland sammen om, hvordan man bedst sikrer sig mod de våde problemer. Ud af det udspringer bl.a. tiltag, der kan give "klima-merværdi" til projekter, der alligevel skal gennemføres - f.eks. en ny ringvej i Horsens.

- I forbindelse med ringvejen kunne man også vælge at bygge en bro, men en bro er meget dyr, og den vil ikke give noget værn mod fjorden. Derfor kan der være en fordel i, at vi som kommune tænker alternativt, forklarer Rasmus Rønde Møller.

Han og Flemming Larsen pointerer, at det ikke er politisk besluttet, hvilken rolle ringvejen kan få i klimatilpasningen.

Selv om det kommunale forsyningsselskab Samn Forsyning måske kan finansiere en del af projektet, vil en dæmning- og sluseløsning angiveligt fordyre vej-byggeriet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Hvor blev lyrikken af?

Horsens

Trods påbud og dødsfald: - Jeg har tillid til både personale og ledelse, når jeg taler med avisen

Annonce