Annonce
Odder For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Odder

På vej frem: Lidt mindre tab hos Safe4 Security Group A/SKysing-virksomheden Safe4 Security Group A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -130.853 til -94.307 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -39.851 kroner til -21.401 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -1,6 millioner til -1,7 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Ronnie Rohd Poulsen. Virksomheden ejes af Safe4 Security Group AS. I Erhvervsstyrelsens register er Safe4 Security Group A/S anbragt i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er produktsalg af tekniske løsninger og serviceydelser samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedad: It-virksomhed i Odder fik igen tabOdder-virksomheden RingDesigner ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -18.791 til -25.962 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 23.412 kroner året før til -13.703 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 34.260 til 8298 kroner . Virksomheden ledes af direktør Benny Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Benny Andersen, Patrick Steffen Pedersen, Nicklas Mark Pedersen og Jannick Alexander Pedersen. RingDesigner ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udvikle programmel til designmoduler til anvendelse på smartphones, tablets og laptops og derigennem medvirke direkte og indirekte til styrkelse af markedsføringen og salg af smykker
Nyt regnskab: Restaurantvirksomhed i Bjerager får underskudDet seneste år er endt med underskud i Bjerager-virksomheden Restaurant Fru Møllers anno 2022 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -45.968 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -12.196 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Michele Bøstrup. I første omgang er det Michele Bøstrup, Casper Thuesen Steffensen og Aaby & Co. Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Michele Bøstrup og Casper Thuesen Steffensen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Restaurant Fru Møllers anno 2022 ApS anbragt i branchen "Restauranter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem kapitalinteresser i andre virksomheder at drive virksomhed inden for restaurantvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed eller anden virksomhed, hvorved selskabets aktiver udnyttes kommercieltKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Hegomatek ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårHegomatek ApS, der er en virksomhed i Gosmer, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 39.084 til 279.665 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 740.933 kroner til 996.675 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gosmer-virksomheden fra 362.531 til 528.954. Firmaet ledes af direktør Henrik Pedersen. I første omgang er det HEGOMATEK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Pedersen, der er den dominerende ejer. Hegomatek ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for smede-og maskinbranchen samt hermed beslægtet. virksomhed samt investering i fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Gosmer-virksomheden Rohde Transport ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Rohde Transport ApS, der er en virksomhed i Gosmer. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 143.216 til 78.196 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 963.344 kroner i det foregående regnskab til 812.587. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gosmer-virksomheden fra 286.722 til 288.253. Virksomheden ledes af direktør Bjarne Munk Simonsen. Virksomhedens reelle ejere er Bjarne Munk Simonsen. Rohde Transport ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Vejgodstransport". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive vognmandsforretningKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Blikkenslagervirksomhed i Odder går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Odder-virksomheden Finn Sørensen ApS VVS & Teknik. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 683.903 til -149.501 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 926.348 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 2,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,6 millioner - et fald på -40 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,1 millioner til 1,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Finn Steen Sørensen. Virksomhedens reelle ejere er Finn Steen Sørensen. I Erhvervsstyrelsens register er Finn Sørensen ApS VVS & Teknik anbragt i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive vvs-installationsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Restaurant Sælgeren ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårRestaurant Sælgeren ApS, der er en virksomhed i Gylling, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 17.251 til 135.411 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 156.921 kroner i det foregående regnskab til 137.970. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gylling-virksomheden fra 6636 til 111.937. Virksomheden ledes af direktør Lars Dalsgaard Larsen. I første omgang er det Restaurant Sælgeren Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Dalsgaard Larsen og Thorbjørn Forsberg, der er de dominerende ejere. Restaurant Sælgeren ApS hører hjemme i branchen "Ejendomsmæglere mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor køb, salg og formidling af lokaler og bygninger, samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Aluflam Facader A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Aluflam Facader A/S, der er en virksomhed i Odder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 358.000 til 2,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odder-virksomheden fra 1,3 millioner til 3,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Anton Birck Christiansen. I første omgang er det Aluflam Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Anton Birck Christiansen og Jytte Højer Christiansen Kjær, der er de dominerende ejere. Aluflam Facader A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af døre og vinduer af metal". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive produktionsvirksomhed samt anden virksomhed efter bestyrelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Restaurantvirksomhed i OdderSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Odder-virksomheden Osteria Caffe Del Vecchio Convento ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -1,5 millioner til -628.649 kroner før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var fem fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 12 ansatte - en fremgang på 140 procent. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 66.915 kroner i det foregående regnskabsår til 3,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -1,1 millioner til -1,6 millioner kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Massimiliano Cameli. I første omgang er det Massimiliano Cameli, Giacomo Eugene Palmarin og Verde Olmo SRL Societa' Agricola, der står som ejere. I sidste ende er det Massimiliano Cameli og Giacomo Eugene Palmarin, der er de dominerende ejere. Osteria Caffe Del Vecchio Convento ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive restaurant og cafe, samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Saksild Str-virksomheden Odder Ejendomme A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Odder Ejendomme A/S, der er en virksomhed i Saksild Str. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 485.250 til 385.683 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 485.250 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 656.050 kroner i det foregående regnskab til 630.264. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Formuen i Odder Ejendomme A/S var ligesom året før på 5 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Simon Kjærsgaard Sørensen. I første omgang er det IS HOLDING og ODDER ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Susanne Kjærsgaard Sørensen, der er den dominerende ejer. Odder Ejendomme A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er fabrikation og handel og anden i forbindelse dermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Stoflageret ApS i Odder går fra overskud til underskudOverskuddet i Odder-virksomheden Stoflageret ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 32.191 til -34.180 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 104.207 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 300.823 kroner i det foregående regnskab til 271.750. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 80.214 til 53.496 kroner . Virksomheden ledes af direktør Mette Flink Madsen. I første omgang er det Mette Flink Madsen, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Nedergaard, Mette Flink Madsen og Mette Flink Madsen, der er de dominerende ejere. Stoflageret ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive detailforretning med salg af tekstiler og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Svorbæk fik større overskud end året førML Byggerådgivning ApS, der er en virksomhed i Svorbæk, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 98.128 til 122.281 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 171.714 kroner i det foregående regnskabsår til 479.125 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Svorbæk-virksomheden fra 116.364 til 141.761. Firmaet ledes af direktør Vibeke Møller. I første omgang er det Svorbækhus Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Vibeke Møller, der er den dominerende ejer. ML Byggerådgivning ApS hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med byggerådgivning og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Webshop ApS i Hou får underskudDet seneste år er endt med underskud i Hou-virksomheden Webshop ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -2467 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -2050 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Mads Bloch Lemvig. I første omgang er det BlochLemvigh ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mads Bloch Lemvig, der er den dominerende ejer. Webshop ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med andre varer via internet". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive e-commerce webshop, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Jens R Byg ApSFalling-virksomheden Jens R Byg ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -11.934 til -20.146 kroner før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -9070 kroner til -3517 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 28.066 til 7920 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jens Rasmus Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Jens Rasmus Jensen. Jens R Byg ApS hører hjemme i branchen "Forberedende byggepladsarbejder". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er entreprenørforretning samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i byggevirksomhed i FallingFalling-virksomheden JRJ Byg ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -88.816 til -390.227 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 234.125 kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til et ansat. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 1,4 millioner i det foregående regnskabsår til 31.440 - et fald på -98 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -212.361 til -602.588 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Irene Govender Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Irene Govender Jensen. JRJ Byg ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Odders virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Navne For abonnenter

Ejendomsmægleren, der elsker sin by, fylder 50 år: - Horsens er min sikre base, jeg altid vender hjem til igen

Undgå trafikkaos: Sådan kommer du bedst frem til Tour de France

Annonce
Annonce
Annonce
Kultur

Som dragqueen og homoseksuel møder Mark hadet i Horsens: Byens første pride bliver et genmæle

Erhverv For abonnenter

Underskud er fortid: Nye ejere, ny direktør og nye butikker har forandret Bytorv Horsens

AC Horsens

Tidl. AC Horsens-angriber bliver spillende assistent på HFS' jyllandsseriehold

Erhverv

Transportdirektør skriger efter handling sammen med resten af bilisterne: - Det er jo totalt, himmelråbende sindssygt

- Lad være med at køre på ferie den dag: Tour de France kan skabe trafikkaos uden fortilfælde

Horsens

Først blev busrute reduceret til få afgange om dagen. Nu bliver tæppet trukket helt væk under regional rute

Erhverv For abonnenter

Metalfirma tredobler millionoverskud, speditør opruster, og malerfirma siger farvel til ansatte: Her er 16 friske regnskaber fra lokalområdet

Sport For abonnenter

56-årige Peter fra Ølholm vil helt tæt på Tour de France-starten i Danmark: Har selv kørt etapeløbet fem gange

Uffe Ellemann gav os både sit kolde og sit kærlige blik

Erhverv

Hun er 18 år, blev mobbet i skolen - nu er hun sprunget ud som selvstændig

Bekymrede turister bliver afvist ved danske læger - bureauer frygter højsæsonen

Kultur

Mek Pek og Mikkel Rugholm underholder til gademusik-hygge

Erhverv For abonnenter

Energiprojekt til halvanden milliard på vej til Hornsyld: - Vi har været for dårlige til at forklare, hvad det handler om

Brædstrup

Nye natteravne fik en blid debut - og masser af tilfredse kommentarer

Annonce