Annonce
Odder For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Odder

Overskud hos Højgård Management ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Gylling-virksomheden Højgård Management ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020-10-28/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 75.556 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020-10-28/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 316.946 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Frank Højgård Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Frank Højgård Andersen. Højgård Management ApS hører hjemme i branchen "Avl af smågrise". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er levering af serviceydelser indenfor landbrug samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Odder Pallecenter ApS i Odder går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Odder Pallecenter ApS, der er et firma i Odder. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 56.837 til -33.739 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 56.837 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 59.660 kroner året før til -32.099 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 58.745 til 32.348 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Allan Rytter og Casper Robdrup Møller. I første omgang er det RYMO Holding ApS,Robdrup Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Allan Rytter,Casper Robdrup Møller, der er de dominerende ejere. Odder Pallecenter ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er køb og salg af paller, træ og byggematerialer samt anden dermed forbunden virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Rytter Montage ApSOdder-virksomheden Rytter Montage ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -55.984 til -39.566 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021-01-01/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 471.287 kroner i det foregående regnskab til 394.673. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 14.450 til -17.298 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Allan Rytter. Virksomhedens reelle ejere er Allan Rytter. I Erhvervsstyrelsens register er Rytter Montage ApS anbragt i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive tømrer- og montagevirksomhed samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Bruns Kilde ApSOdder-virksomheden Bruns Kilde ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -9000 til -19.584 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på -9000 kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -9000 kroner til -19.553 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 49.000 til 33.895 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jørn Kristiansen. Virksomhedens reelle ejere er Jørn Kristiansen. Bruns Kilde ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at investere i og udvikle fast ejendom og at drive handelsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Brun Agro ApSHou-virksomheden Brun Agro ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -20.910 til -24.759 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -5655 kroner til -14.877 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 301.773 til 164.014 kroner . Virksomheden ledes af direktør Flemming Brun. Virksomhedens reelle ejere er Flemming Brun. Brun Agro ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af byggematerialer af beton". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at yde rådgivning om og fremstille og sælge byggeelementer samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Padel 1 ApS i Fillerup går fra overskud til underskudOverskuddet i Fillerup-virksomheden Padel 1 ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 732 til -10.375 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 10.114 kroner i det foregående regnskabsår til 40.549 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 41.571 til 33.771 kroner . Virksomheden ledes af direktør Erik Juhl Madsen. I første omgang er det Emil Juhl Madsen,Helene Haugaard Madsen,Line Haugaard Madsen,Laura Haugaard Madsen,SVESKE HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Erik Juhl Madsen, der er den dominerende ejer. Padel 1 ApS hører hjemme i branchen "Drift af sportsanlæg". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive Padel baner i FillerupKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Leguda ApS i OdderLeguda ApS, der er en virksomhed i Odder, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 455.699 til 105.187 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 455.699 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 1,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,2 millioner - et fald på -25 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 81.849 kroner efter skat, faldt formuen i Leguda ApS fra 489.151 til 221.000 kroner . Virksomheden ledes af direktør Thomas Joel Veng. I første omgang er det Thomas Veng Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Joel Veng, der er den dominerende ejer. Leguda ApS hører hjemme i branchen "Anden udgivelse af software". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling af digitale forretningsmodeller samt enhver anden aktivitet, der efter ledelsens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Højgård Agro ApS i Hou gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Højgård Agro ApS i Hou. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -506.129 til 13.243 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -259.769 kroner året før til 128.402 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 13.243 kroner efter skat, faldt formuen i Højgård Agro ApS fra 1,4 millioner til 1,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Per Højgaard Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Rasmus Højgaard Andersen. I Erhvervsstyrelsens register er Højgård Agro ApS anbragt i branchen "Produktion af slagtesvin". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive landbrugsvirksomhed med speciale i slagtesvineproduktion samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Rude Strand Consult ApS i Rude StrandOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Rude Strand Consult ApS, der er et firma i Rude Strand. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 83.639 til 15.917 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 365.586 kroner i det foregående regnskab til 328.371. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Selvom året endte med et overskud på 12.380 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Rude Strand Consult ApS fra 158.073 til 113.953 kroner . Firmaet ledes af direktør Karl-Heinz Osbahr. Virksomhedens reelle ejere er Karl-Heinz Osbahr. Rude Strand Consult ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed, der beskæftiger sig med strategiplanlægning, organisationsledelse, bestyrelsesrådgivning samt hermed beslægtet virksomhed. Derudover er det selskabets formål at handle med værdipapirer og ejendommeKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Sikre Prøver ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårSikre Prøver ApS, der er en virksomhed i Odder, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 15.019 til 274.158 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner til 1,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odder-virksomheden fra 1,1 millioner til 1,3 millioner. Firmaet ledes af direktør Steen Sørensen. I første omgang er det STEGØGÅRD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steen Sørensen, der er den dominerende ejer. Sikre Prøver ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål erhandel med teknisk udstyr og dermed beslægtede virksomhederKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Mosters Ishus ApSUnderskuddet i Hou-virksomheden Mosters Ishus ApS voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -226.122 til -400.517 kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 428.544 kroner i det foregående regnskabsår til 873.984 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -136.469 til -449.268 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Sofie Søgaard Dalsgaard-Andersen. I første omgang er det Efos Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Sofie Søgaard Dalsgaard-Andersen, der er den dominerende ejer. Mosters Ishus ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er forpagtning og drift af ishus og anden virksomhed, som står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Dansk Vandbehandling ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Løjenkær-virksomheden Dansk Vandbehandling ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020-07-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 229.442 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020-07-01/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 1,0 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af direktør Hanne Strandgaard. I første omgang er det Strandgaard boligudlejning ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Hanne Strandgaard, der er den dominerende ejer. Dansk Vandbehandling ApS hører hjemme i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med vandbehandlingsservice til svømmehaller o.lign. samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Ndr Randlev-virksomheden Din Entreprenør ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Din Entreprenør ApS, der er en virksomhed i Ndr Randlev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,0 millioner til 779.798 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit seks ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 3,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ndr Randlev-virksomheden fra 1,5 millioner til 2,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Benno Hjortshøj Jacobsen. Virksomhedens reelle ejere er Iben Schou Jacobsen. Din Entreprenør ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden anlægsvirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er produktion og handel, samt alt i forbindelse hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Exventar Expo ApS i Odder går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Exventar Expo ApS, der er et firma i Odder. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 173.801 til -76.347 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 173.801 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 177.471 kroner året før til -74.644 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 252.215 til 192.290 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jette Lund Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Jette Lund Nielsen. Exventar Expo ApS hører hjemme i branchen "Industriel design og produktdesign". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er eksportKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Nordisk Varmepumpe ApS i Hølken får underskudDet seneste år er endt med underskud i Hølken-virksomheden Nordisk Varmepumpe ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021-05-05/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -110.445 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021-05-05/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 166.781 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Claus Erik Larsen. I første omgang er det CL VVS-TEKNIK ApS,CCG INVEST ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Claus Erik Larsen,Jesper Markfoged Jensen,Nicolai Markfoged Jensen, der er de dominerende ejere. Nordisk Varmepumpe ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er salg og service indenfor tekniske ydelser og varmepumper, herunder rådgivning og installation samt al virksomhed, som efter direktionens og bestyrelsens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Odder-virksomheden Skjold Optik ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Skjold Optik ApS, der er en virksomhed i Odder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 695.240 til 373.878 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit seks ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 3,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odder-virksomheden fra 351.707 til 439.699. Virksomheden ledes af direktør Sofie Søgaard Dalsgaard-Andersen. I første omgang er det SOP Danmark Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Sofie Søgaard Dalsgaard-Andersen, der er den dominerende ejer. Skjold Optik ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Optikere". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er drift af optikervirksomhed og dermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Hundslund-virksomheden Entreprenør John Kjær ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Entreprenør John Kjær ApS, der er en virksomhed i Hundslund. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 4,1 millioner til 3,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Forrige år var der i gennemsnit ni fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ti ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 8,4 millioner kroner til 8,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 2,6 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Entreprenør John Kjær ApS fra 3,9 millioner til 3,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af John Næsted Kjær og Rasmus Steinicke Kjær. I første omgang er det JOHN KJÆR HOLDING ApS,RASMUS KJÆR HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det John Næsted Kjær,Rasmus Steinicke Kjær, der er de dominerende ejere. Entreprenør John Kjær ApS hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: John Kjær Ejendomme ApS i Sondrup gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet John Kjær Ejendomme ApS i Sondrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -487.812 til 25.606 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 239.683 kroner til 278.133 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i John Kjær Ejendomme ApS var ligesom året før på 1,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør John Næsted Kjær. I første omgang er det JOHN KJÆR HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det John Næsted Kjær, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er John Kjær Ejendomme ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at erhverve, udvikle, sælge samt investere i fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Brdr. Eggeling ApS fik større overskud end året førBrdr. Eggeling ApS, der er en virksomhed i Nølev, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 166.004 til 307.175 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 151.461 kroner i det foregående regnskab til 136.600. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nølev-virksomheden fra -1,9 millioner til -1,7 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Michael Schiøtt Eggeling Christensen og Thomas Schiøtt Eggeling Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Michael Schiøtt Eggeling Christensen,Thomas Schiøtt Eggeling Christensen. Brdr. Eggeling ApS hører hjemme i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed i form af reparation og brandsikring af IT-centraler, samt at drive handel og produktion, samt investering med dertil beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Funder Engineering ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Odder-virksomheden Funder Engineering ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -528.101 til -192.984 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -26.730 kroner til -7681 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 405.187 til 212.203 kroner . Virksomheden ledes af direktør Claus Funder Frandsen. Virksomhedens reelle ejere er Claus Funder Frandsen. Funder Engineering ApS hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at beskæftige sig med følgende: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktionsteknik og maskinteknik. Installation af industrimaskiner og industriudstyrKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Optiwise Consulting ApS i Oldrup går fra overskud til underskudOverskuddet i Oldrup-virksomheden Optiwise Consulting ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 21.783 til -194.660 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 370.927 i det foregående regnskabsår til 112.454 - et fald på -70 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Egenkapitalen faldt fra 56.186 til -94.385 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Jesper Helbo Olesen. Virksomhedens reelle ejere er Jesper Helbo Olesen. Optiwise Consulting ApS hører hjemme i branchen "Kombinerede serviceydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Vending: Gert Dohn Taxa ApS i Aalstrup er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Gert Dohn Taxa ApS i Aalstrup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -4748 til 82.973 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 344.694 kroner i det foregående regnskab til 335.647. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aalstrup-firmaet fra 108.542 til 173.233. Virksomheden ledes af direktør Gert Allan Dohn. Virksomhedens reelle ejere er Gert Allan Dohn. I Erhvervsstyrelsens register er Gert Dohn Taxa ApS anbragt i branchen "Taxikørsel". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at udføre personbefordringKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Sonath ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Sonath ApS, der er en virksomhed i Odder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 1,8 millioner til 4,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -29.125 kroner til -85.673 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odder-virksomheden fra 10 millioner til 13,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Carsten Lykke. Virksomhedens reelle ejere er Carsten Lykke. Sonath ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at besidde aktier og anparter i datterselskaber og drive handels- og investeringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Marselis Bådudstyr ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Marselis Bådudstyr ApS, der er en virksomhed i Odder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 272.127 til 277.510 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -18.496 kroner til -21.300 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odder-virksomheden fra 466.752 til 744.262. Virksomheden ledes af direktør Mogens Holm. Virksomhedens reelle ejere er Mogens Holm,Torben Holm. Marselis Bådudstyr ApS hører hjemme i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel med bådudstyr, fritidstøj og diverse elektronisk udstyr m.v. samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Sidebar Restaurant ApS i Odder gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Sidebar Restaurant ApS i Odder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -131.031 til 89.924 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -11.575 kroner til -12.888 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 70.146 kroner efter skat, faldt formuen i Sidebar Restaurant ApS fra 2,2 millioner til 1,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Christopher Buus Lombardi og Jan Buus Lombardi. I første omgang er det FOR STARTERS ApS, PER BUUS SØRENSEN HOLDING ApS og JAN BUUS HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Christopher Buus Lombardi, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Sidebar Restaurant ApS anbragt i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive restaurations- virksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Genbro Trustrup ApS i Oldrup gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Genbro Trustrup ApS i Oldrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -466.174 til 284.794 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 245.254 kroner til 268.160 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Oldrup-firmaet fra -1,2 millioner til -961.741. Virksomheden ledes af direktør Linda Bro Moseholt. I første omgang er det Rusgriholt ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Linda Bro Moseholt, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Genbro Trustrup ApS anbragt i branchen "Genbrug af sorterede materialer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive genbrugs- og byggevirksomhed m.m., samt finansiering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Restaurantvirksomhed i Odder fik lidt lavere overskudRESTAURANT SKOVMØLLEN ApS, der er en virksomhed i Odder, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 493.924 til 482.408 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,0 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet ti, året før var det 11. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 4,0 millioner kroner til 4,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Odder-virksomheden fra 1,6 millioner til 1,9 millioner. Firmaet ledes af direktør Rune Østerbol Aaby. I første omgang er det Aaby & Co. Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Rune Østerbol Aaby, der er den dominerende ejer. RESTAURANT SKOVMØLLEN ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem kapitalinteresser i andre virksomheder at drive virksomhed inden for restaurantvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed eller anden virksomhed, hvorved selskabets aktiver udnyttes kommercieltKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Memphis Roadhouse Odense ApSOdder-virksomheden Memphis Roadhouse Odense ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -44.761 til -19.939 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -29.796 kroner til -1979 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -391.388 til -409.334 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Christopher Buus Lombardi. I første omgang er det SIDEBAR RESTAURANT ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christopher Buus Lombardi, der er den dominerende ejer. Memphis Roadhouse Odense ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Memphis Roadhouse ApSOdder-virksomheden Memphis Roadhouse ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -127.797 til -109.352 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 143.933 kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit seks fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til fire ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,8 millioner kroner til 1,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -151.939 til -237.233 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Christopher Buus Lombardi og Jan Buus Lombardi. I første omgang er det Remco Hendricus Fredericus Letschert og SIDEBAR RESTAURANT ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Christopher Buus Lombardi, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Memphis Roadhouse ApS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurations- virksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Oldrup-virksomheden Genbro Ejendomme ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Genbro Ejendomme ApS, der er et firma i Oldrup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 70.593 til 6776 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 78.284 kroner i det foregående regnskab til 40.443 - et fald på -48 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen i Genbro Ejendomme ApS var ligesom året før på 1,2 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Linda Bro Moseholt. I første omgang er det GENBRO HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Linda Bro Moseholt, der er den dominerende ejer. Genbro Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive ejendomsvirksomhed og andet dermed beslægtet virksomhed, samt finansiering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Virksomhed i Odder fik lidt lavere overskudRTH Trading ApS, der er en virksomhed i Odder, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 1,4 millioner til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,4 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 1,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,6 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 998.705 kroner efter skat, faldt formuen i RTH Trading ApS fra 1,1 millioner til 1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Rene Thyregod Kristensen. I første omgang er det René Thyregod Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Rene Thyregod Kristensen, der er den dominerende ejer. RTH Trading ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med rengøringsmidler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er import og eksport af forskellige varer og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Blikkenslagervirksomhed i Odder går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Odder-virksomheden BLIKKENSLAGERFIRMAET HENRIK SØRENSEN ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 288.210 til -219.276 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 288.210 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet ni, året før var det ti. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 4,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 503.140 til 210.445 kroner . Virksomheden ledes af direktør Henrik Alstrup Sørensen. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Alstrup Sørensen. I Erhvervsstyrelsens register er BLIKKENSLAGERFIRMAET HENRIK SØRENSEN ApS anbragt i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udføre blikkenslagerarbejde af enhver art samt i øvrigt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Ørting får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Ørting-virksomheden MV-Byg ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 52.765 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 414.224 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Martin Rønde Veis. I første omgang er det MV-Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Rønde Veis, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er MV-Byg ApS anbragt i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er drive tømrervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed
På vej frem: Lidt mindre tab hos Murermester Palle Sørensen ApSSaksild Str-virksomheden Murermester Palle Sørensen ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -51.724 til -29.674 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 127.719 kroner i det foregående regnskab til 124.083. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Egenkapitalen faldt fra 112.399 til 89.215 kroner . Virksomheden ledes af direktør Palle Sørensen. Virksomhedens reelle ejere er Palle Sørensen. I Erhvervsstyrelsens register er Murermester Palle Sørensen ApS anbragt i branchen "Murere". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er murervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed
Vending: Lakibo A/S i Odder er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Lakibo A/S i Odder. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -94.425 til 960.710 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -7262 kroner til -10.502 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 749.231 kroner efter skat, faldt formuen i Lakibo A/S fra 8,7 millioner til 7,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Boes. Virksomhedens reelle ejere er Lars Boes. Lakibo A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med andre varer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er erhvervelse af forfatter- og honorarindtægter m.v. samt investering i værdipapirer m.vKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i Dyngby StrandDyngby Strand-virksomheden TradeWise ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -165.485 til -296.295 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på -165.485 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -15.093 kroner til -154.989 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -276.208 kroner efter skat, voksede formuen i TradeWise ApS sidste år fra 191.063 til 214.855 . Virksomheden ledes af direktør Jan Nansen Scherfig. I første omgang er det J.N.S. Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Nansen Scherfig, der er den dominerende ejer. TradeWise ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med andre varer via internet". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Finansvirksomhed i Odder fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i PB Capital Invest ApS, der er en virksomhed i Odder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 243.195 til 4,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 8,5 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -401.367 kroner til -433.914 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 3,7 millioner kroner efter skat, faldt formuen i PB Capital Invest ApS fra 46,7 millioner til 44,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Poul Bentsen. Virksomhedens reelle ejere er Poul Bentsen. PB Capital Invest ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er diretke eller indirekte, herunder gennem besiddelse af kapitalandele, at drive handel, produktionsvirksomhed og investeringsvirksomhed, herunder investering i teknologivirksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Freholt Teknik ApS i Odder er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Freholt Teknik ApS i Odder. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -16.451 til 249.040 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ni ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,6 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 4,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odder-firmaet fra -584.081 til -371.366. Virksomheden ledes af direktør Henrik Frederiksen. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Frederiksen. I Erhvervsstyrelsens register er Freholt Teknik ApS anbragt i branchen "Vikarbureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb og salg af aktier og anparter i andre selskaber, investering i øvrige værdipapirer, investering i fast ejendom samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed og salg af brugte kopimaskinerKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i OdderFREHOLT ApS, der er en virksomhed i Odder, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 422.776 til 40.346 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet to, året før var det tre. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 881.352 kroner i det foregående regnskab til 808.035. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odder-virksomheden fra 28.366 til 122.230. Virksomheden ledes af direktør Henrik Frederiksen. I første omgang er det Freholt Teknik ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Frederiksen, der er den dominerende ejer. FREHOLT ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er køb og salg af brugte kopimaskiner samt anden efter direktionens skæn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i OdderOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Vagtfirmaet.DK ApS, der er en virksomhed i Odder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 153.650 til 124.166 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 187.465 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 190.879 kroner i det foregående regnskab til 157.430. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odder-virksomheden fra 1,2 millioner til 1,3 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Anders Katholm og Åge Kim Sørensen. Virksomhedens reelle ejere er Anders Katholm og Åge Kim Sørensen. Vagtfirmaet.DK ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive vagtvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Kysing Næs tjente flere penge i seneste regnskabsårFIBE Ejendomsudvikling ApS, der er en virksomhed i Kysing Næs, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 89.972 til 154.074 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 90.000 kroner i det foregående regnskabsår til 155.549 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kysing Næs-virksomheden fra 110.194 til 179.398. Firmaet ledes af direktør Jesper Finderup. I første omgang er det JFI HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Finderup, der er den dominerende ejer. FIBE Ejendomsudvikling ApS hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering og opførelse af boliger, projektledelse, bygherrerådgivning, køb og salg af boliger samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Byggevirksomhed i Odder fik større overskud end året førBYGGEFIRMAET P.H.BRIXEN ApS, der er en virksomhed i Odder, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 98.357 til 120.057 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 228.245 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 264.543 kroner til 305.954 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Odder-virksomheden fra 2,2 millioner til 2,3 millioner. Firmaet ledes af direktør Povl Henning Brixen. Virksomhedens reelle ejere er Povl Henning Brixen. BYGGEFIRMAET P.H.BRIXEN ApS hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er: At drive bygmestervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed
Begrænset nedgang: Ejendomsvirksomhed i Rørth fik lidt lavere overskudOdder Lægehus ApS, Odder, der er en virksomhed i Rørth, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 565.501 til 558.400 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 744.124 kroner i det foregående regnskab til 728.820. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Odder Lægehus ApS, Odder var ligesom året før på 1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jon Christiansen. I første omgang er det JC EJENDOMME ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jon Christiansen, der er den dominerende ejer. Odder Lægehus ApS, Odder hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at erhverve og derpå udleje lokaler til såvel erhverv som private samt udøve anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i AmstrupOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i CC Produktion ApS, der er en virksomhed i Amstrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 312.497 til 277.547 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 6,0 millioner kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit ni i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 5,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Amstrup-virksomheden fra 14,7 millioner til 14,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Christian Christensen. I første omgang er det CC Produktion Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Christensen, der er den dominerende ejer. CC Produktion ApS hører hjemme i branchen "Avl af smågrise". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive landbrugsvirksomhed, samt hvad ledelsen skønner er hermed forbundet virksomhed
Røde tal forsvandt: Tandlæge-virksomhed i Odder er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Tandlæge Hans Leganger Jørgensen ApS i Odder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -31.976 til 378.289 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -18.875 kroner til -18.903 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odder-firmaet fra 2,5 millioner til 2,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Marie Møller. Virksomhedens reelle ejere er Marie Møller. I Erhvervsstyrelsens register er Tandlæge Hans Leganger Jørgensen ApS anbragt i branchen "Praktiserende tandlæger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb og salg af kapitalandele i andre selskaber, investering i øvrige værdipapirer, investering i fast ejendom samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Saks ApS fik større overskud end året førSaks ApS, der er en virksomhed i Odder, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 75.012 til 117.669 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 123.091 kroner i det foregående regnskab til 82.278 - et fald på -33 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Saks ApS var ligesom året før på 2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Anders Katholm. Virksomhedens reelle ejere er Anders Katholm. Saks ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med computere, ydre enheder og software". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er Salg og service at IT Udstyr og tilbehør, samt salg og service af mobiltelefoni samt internet. Samt dermed i øvrigt beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Lars Pårup fik større overskud end året førLars Pårup, der er en virksomhed i Odder, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 120.544 til 213.675 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 121.208 kroner i det foregående regnskabsår til 195.458 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Odder-virksomheden fra 276.251 til 465.153. Firmaet ledes af en direktion, der består af Alex Nielsen og Lars Pårup. Virksomhedens reelle ejere er Alex Nielsen og Lars Pårup. Lars Pårup hører hjemme i branchen "Fremstilling af sportsudstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Dansk Møbel Transport ApS i OdderDansk Møbel Transport ApS, der er en virksomhed i Odder, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 2,4 millioner til 384.761 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til et ansat. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 3,6 millioner i det foregående regnskabsår til 491.463 - et fald på -86 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odder-virksomheden fra 1,8 millioner til 2,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Rasmus Foged Brunbjerg. Virksomhedens reelle ejere er Rasmus Foged Brunbjerg. Dansk Møbel Transport ApS hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive transportvirksomhed samt anden efter direktionen skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Invest-kontoret ApS i Odder får underskudDet seneste år er endt med underskud i Odder-virksomheden Invest-kontoret ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -58.106 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 268.416 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Rasmus Foged Brunbjerg. I første omgang er det Dansk Møbel Transport ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Rasmus Foged Brunbjerg, der er den dominerende ejer. Invest-kontoret ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er Investering i ejendomme & ejendomsadministration samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: K Lyshøj ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i K Lyshøj ApS, der er en virksomhed i Ndr Randlev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,1 millioner til 2,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,0 millioner kroner til 4,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ndr Randlev-virksomheden fra 3,7 millioner til 5,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kim Lyshøj. I første omgang er det LYSHØJ HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kim Lyshøj, der er den dominerende ejer. K Lyshøj ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er byggeri, anlægarbejde samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Askgaard Autoservice ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Askgaard Autoservice ApS, der er en virksomhed i Odder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 375.052 til 1,2 millioner kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit otte fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ni ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,5 millioner kroner til 4,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odder-virksomheden fra 903.610 til 958.774. Virksomheden ledes af direktør Claus Askgaard. I første omgang er det Claus Askgaard Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Claus Askgaard, der er den dominerende ejer. Askgaard Autoservice ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er drift af autoværksted og i forbindelse hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Odder-virksomheden Askgaard Ejendomme ApSAskgaard Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Odder, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 47.436 til 45.758 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 203.245 kroner i det foregående regnskab til 199.681. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odder-virksomheden fra 1,9 millioner til 2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Claus Askgaard. I første omgang er det Claus Askgaard Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Claus Askgaard, der er den dominerende ejer. Askgaard Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er udlejning af fast ejendom og i forbindelse hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Kardemums ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Ndr Randlev-virksomheden Kardemums ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 2278 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 334.896 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Jesper Ambrosius Østergaard. I første omgang er det Kallestrup Holding ApS, Siljes Projects ApS og Alraslan holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jesper Ambrosius Østergaard, Jacob Kallestrup Sørensen og Iman Alraslan, der er de dominerende ejere. Kardemums ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i OdderMKA Tømrer og Snedker ApS, der er en virksomhed i Odder, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 426.591 til 138.265 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 592.732 kroner i det foregående regnskab til 479.819. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odder-virksomheden fra 1,1 millioner til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Morten Krogstrup Aagaard. Virksomhedens reelle ejere er Morten Krogstrup Aagaard. MKA Tømrer og Snedker ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Odder fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i House of Kids ApS, der er en virksomhed i Odder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,5 millioner til 2,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 13 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 15 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 8,4 millioner kroner til 10,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odder-virksomheden fra 7,7 millioner til 9,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jesper Rising Rasmussen. I første omgang er det GULDMANN HOLDING ApS og Jesper R. Rasmussen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Helle Guldmann Pedersen, der er den dominerende ejer. House of Kids ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at sælge børnetøj, børnesko og tilbehør til børn fra 0-16 årKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Byens Tagdækning ApSHundslund-virksomheden Byens Tagdækning ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -85.364 til -230.690 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 388.845 kroner til 390.540 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -330.484 til -521.175 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Niklas Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Niklas Andersen. Byens Tagdækning ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tagdækningsvirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udførelse af tagentrepriser herunder tagpapdækning, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Olsen Wings A/S i Odder gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Olsen Wings A/S i Odder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -692.094 til 172.621 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 4,5 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 14 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 16 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 7,6 millioner kroner til 9,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odder-firmaet fra 3,6 millioner til 3,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Troels Ette. I første omgang er det BRO HOLDING ApS, ETTE HOLDING ApS og BOM Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Karl Kristian Bro og Troels Ette, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Olsen Wings A/S anbragt i branchen "Fremstilling af vindmøller og dele hertil". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed ved udvikling, produktion og handelKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Ejendomsvirksomhed i Odder hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i Bro-Ette Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Odder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 282.828 til 298.562 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 454.031 kroner til 464.866 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odder-virksomheden fra 745.178 til 977.805. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Karl Kristian Bro og Troels Ette. I første omgang er det BRO HOLDING ApS og ETTE HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Karl Kristian Bro og Troels Ette, der er de dominerende ejere. Bro-Ette Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg og drift af fast ejendom samt anden hermed forbunden virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Entreprenør Gustav Wetche ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Randlev-virksomheden Entreprenør Gustav Wetche ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 388.519 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 741.345 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Gustav Ployart Wetche. I første omgang er det Wetche Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Gustav Ployart Wetche, der er den dominerende ejer. Entreprenør Gustav Wetche ApS hører hjemme i branchen "Anden anlægsvirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i OdderIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i P-M Boliginvest ApS, der er et firma i Odder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 66.586 til 4759 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 77.330 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 146.321 kroner i det foregående regnskab til 84.962 - et fald på -42 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen i P-M Boliginvest ApS var ligesom året før på 1,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Morten Skov. I første omgang er det PEDER SKIPPER HOLDING ApS og FRILANDSGARTNERIET ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Morten Skov og Peder Aastrup Skipper, der er de dominerende ejere. P-M Boliginvest ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt drive finansierings og investeringsvirksomhed, herunder også investering i fast ejendom og driftsmidler med udlejning for øje og i øvrigt hermed beslægtet virksomhed, samt udføre håndværksmæssig arbejde af enhver art, herunder forestå istandsættelse af ejendomme, opførsel af enfamiliehuse m.v. samt i øvrigt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Odders virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Erhverv For abonnenter

Simon siger hej med telefonen og gør bilen ren: - Jeg er døv og kan ikke tale, men jeg lover at gøre mig umage

Mette solgte gården og sendte en ansøgning afsted - Under et døgn senere ringede telefonen med et tilbud: - Det er absolut et job, der giver mening

Annonce
Annonce
Annonce
Horsens

6000 horsensianske Chromebooks er fortsat en del af skoledagen på grund af konservativ, forsigtig tilgang fra start

Erhverv For abonnenter

Krig, corona og propper i systemet tvang bilhus til at skifte fokus: - Vi fandt hurtigt en ny måde at drive forretning på

Odder

Landboformand fortryder udtalelse om biogasanlæg: - Jeg bed mig selv i tungen, da jeg genså video

AC Horsens For abonnenter

AC Horsens' prisskilt på små 10 millioner kroner kan både være for lidt og for meget, men det vigtigste er, at det er en fair pris

Pia K: Danmark havde set anderledes ud uden DF - det vil jeg i hvert fald altid kunne tænke på

Horsens

Efter tre års pause indtager populært stafetløb endelig Bygholm Park igen: En gruppe tilmeldinger lader dog vente på sig

AC Horsens For abonnenter

Sådan byggede AC Horsens Tengstedt op til salg: Flere klubber fik nej, og så blev det et langstrakt forhandlingsforløb med Rosenborg

Horsens

Silkeborgvej lukkes for trafik i den kommende weekend: Det midterste dæk på bro over jernbanen skal fjernes

For abonnenter

Nye oplysninger får fyret direktør til at bryde tavsheden i skandalesag: - Jeg tror, nogen længe har villet af med mig

Horsens

Aarhusianere er klar med stor, ny forretning i tidligere hvidevarehus og kviktestcenter: - Vi kan godt være lidt nervøse for, om horsensianerne er klar til os

17-årige Astrid er datter af kendt håndboldfar: Nu har hun selv gjort sig bemærket, da hun smadrede boldene i mål og blev topscorer ved stor ungdomsturnering

HH Elite

To vigtige træningskampe i vente for HH Elite: Disse ting vil Jan Leslie have lagt på spillet før sæsonpremieren

Sport For abonnenter

Hun har vundet VM og EM og senest World Games mod prof-stjerner i Alabama - og så bor hun i Hovedgård

Hedensted

Ny melding fra kommunen: Nu kan forældre roligt købe Chromebooks til deres børn

Annonce