Annonce
Odder For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Odder

Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i OdderProTruck Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Odder, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 3,1 millioner til 603.102 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 3,1 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 7,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,1 millioner - et fald på -42 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odder-virksomheden fra 7,4 millioner til 7,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Brigsted Laursen. I første omgang er det GAFFELTRUCK HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Brigsted Laursen, der er den dominerende ejer. ProTruck Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er opførelse af erhvervsbyggeriKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Odder går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Odder-virksomheden ProTruck Logistik ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 4921 til -821 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 4921 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 4000 kroner året før til -4126 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 66.786 til 66.146 kroner . Virksomheden ledes af direktør Michael Brigsted Laursen. I første omgang er det GAFFELTRUCK HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Brigsted Laursen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er ProTruck Logistik ApS anbragt i branchen "Vejgodstransport". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive transportforretning indenfor vej- og godstransport, samt enhver virksomhed, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Odder fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i ProTruck A/S, der er en virksomhed i Odder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 794.506 til 2,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 7,2 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 75 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 78 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 94,0 millioner kroner til 109,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odder-virksomheden fra 52,1 millioner til 54,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Brigsted Laursen. I første omgang er det GAFFELTRUCK HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Brigsted Laursen, der er den dominerende ejer. ProTruck A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er salg, herunder international handel, service, reparation og udlejning af maskiner og øvrigt udstyr til intern transport samt enhver virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Euro Montage ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårEuro Montage ApS, der er en virksomhed i Fensten, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 20.053 til 66.247 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 24.983 kroner i det foregående regnskabsår til 477.673 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Fensten-virksomheden fra 16.508 til 104.073. Firmaet ledes af direktør Mikkel Rønde Veis. Virksomhedens reelle ejere er Mikkel Rønde Veis. Euro Montage ApS hører hjemme i branchen "Anden reklamevirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er opsætning af reklameskilte og anden lignende virksomhed
Tallene vendt: Sushi World ApS i Odder gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Sushi World ApS i Odder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -303.789 til 63.746 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 368.607 kroner til 434.036 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Odder-firmaet fra -179.273 til -115.438. Virksomheden ledes af direktør Xi Ren Chen Olsen. Virksomhedens reelle ejere er Xi Ren Chen Olsen. I Erhvervsstyrelsens register er Sushi World ApS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve restaurationsvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil
Nedgang på bundlinjen: Ellegaard Maskinservice ApS i Fillerup går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Ellegaard Maskinservice ApS, der er et firma i Fillerup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 31.028 til -1863 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 31.028 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 64.874 i det foregående regnskabsår til 18.758 - et fald på -71 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -336.324 til -338.187 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Tommy Høj Ellegaard. Virksomhedens reelle ejere er Tommy Høj Ellegaard. Ellegaard Maskinservice ApS hører hjemme i branchen "Serviceydelser i forbindelse med planteavl". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er maskinservice/maskinsalgKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Ejendomsvirksomhed i Hou tjente flere penge i seneste regnskabBMJ Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Hou, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4168 til 40.033 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 46.972 kroner til 59.089 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hou-virksomheden fra 41.550 til 71.023. Firmaet ledes af direktør Tine Bordorff Sørensen. I første omgang er det Tine Bordorff Sørensen og BMJ HOLDING HOU ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jesper Markfoged Jensen og Tine Bordorff Sørensen, der er de dominerende ejere. BMJ Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at erhverve, udvikle, eje og udleje fast ejendom samt dermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Odder får underskudDet seneste år er endt med underskud i Odder-virksomheden duria ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -37.484 kroner. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Årets bruttotab var på -36.751 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 40.000 til 2516 kroner . Selskabet ledes af en direktion, der består af Kenneth Thuesen Arboe og John Hegner Stærmose. Virksomhedens reelle ejere er Kenneth Thuesen Arboe og John Hegner Stærmose. duria ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af andre færdige metalprodukter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion af affaldsstativer samt anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens nærmere skønKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Hou-virksomheden Schantz, Strand & Schantz ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Schantz, Strand & Schantz ApS, der er en virksomhed i Hou. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 76.904 til 63.820 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 146.771 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 107.537 kroner i det foregående regnskab til 91.280. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hou-virksomheden fra 569.384 til 619.170. Virksomheden ledes af direktør Bente Svolgaard Schantz. Virksomhedens reelle ejere er Bente Svolgaard Schantz, Stine Schantz og Jakob Strand Nielsen. Schantz, Strand & Schantz ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve handel med valuta, værdipapir, eje og udleje fast ejendom, udleje driftsmidler, drive bogføring og regnskabsvirksomhed, og handel i øvrigtKlik her for at se regnskabet.
Næsten uændret: Lidt mindre underskud hos Boesen1 ApSOdder-virksomheden Boesen1 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -3216 til -3063 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 26.983 kroner. Årets bruttotab var ligesom året før på -3000 kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 60.484 til 57.422 kroner . Selskabet ledes af direktør Rasmus Ostenfeldt Boesen. Virksomhedens reelle ejere er Rasmus Ostenfeldt Boesen. I Erhvervsstyrelsens register er Boesen1 ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er formue administrationKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i FenstenTømrermester Christian Stougaard ApS, der er en virksomhed i Fensten, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 514.673 til 40.638 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 514.673 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit otte ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 3,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 31.485 kroner efter skat, faldt formuen i Tømrermester Christian Stougaard ApS fra 835.008 til 766.493 kroner . Firmaet ledes af direktør Christian Stougaard. I første omgang er det CHRISTIAN STOUGAARD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Stougaard, der er den dominerende ejer. Tømrermester Christian Stougaard ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive tømrervirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Kysing har underskudKysing-virksomheden MJ Works ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -53.603 til -48.929 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er forbedret fra -10.702 kroner til -4040 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 212.256 til 174.084 kroner . Firmaet ledes af direktør Morten Johansen. I første omgang er det M. JOHANSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Morten Johansen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er MJ Works ApS anbragt i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive rådgivende ingeniør- og arkitektvirksomhed samt financieringKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Virksomhed i Fillerup fik igen tabFillerup-virksomheden CleverCoffee ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -137.320 til -204.228 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 158.886 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,0 millioner kroner til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 51.988 til -108.001 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Lars Frello. I første omgang er det Frello Holding ApS og Nordentoft Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lars Frello og Lindy Nordentoft Brogaard, der er de dominerende ejere. CleverCoffee ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Forarbejdning af te og kaffe". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med forarbejdning og salg af kaffe samt salg og servicering af udstyr til kaffebrygning m.m. Et af Selskabets formål er i sin virksomhed og drift at have en væsentlig positiv indvirkning på samfundet og miljøet som helhed
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i SondrupSOLARDRIVE CONTAINER POWER ApS, der er en virksomhed i Sondrup, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 3,8 millioner til 48.718 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 3,9 millioner i det foregående regnskabsår til 59.126 - et fald på -98 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sondrup-virksomheden fra 117.750 til 163.963. Virksomheden ledes af direktør Kim Ahrenfeldt Petersen. I første omgang er det SUNTRAIL ApS og NORDIC ASIATIC ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Alastair Murray Høegh Persson, Kim Ahrenfeldt Petersen og Jan Henrik Christiansen, der er de dominerende ejere. SOLARDRIVE CONTAINER POWER ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af andet elektrisk udstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udvikle, producere og sælge vedvarende energiforsyningsenheder til ISO containere
Underskuddet er blevet mindre hos Heinscar Invest ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Odder-virksomheden Heinscar Invest ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -314.865 til -153.825 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -284.613 kroner til -104.705 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 3,5 millioner til 3,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Torben Bertin Hein. I første omgang er det PH Holding II ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Torben Bertin Hein og Pia Falengreen Hein, der er de dominerende ejere. Heinscar Invest ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel med og investering i klassiske samt eksklusive bilerKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Virksomhed i Gylling fik lidt lavere overskudSONDRUP MARINE MOTOR ApS, der er en virksomhed i Gylling, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 116.496 til 110.510 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 294.079 kroner. Firmaets bruttofortjeneste erskåret ned fra 470.545 kroner i det foregående regnskab til 308.017 - et fald på -35 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gylling-virksomheden fra 698.370 til 753.494. Virksomheden ledes af direktør Peer Høj. Virksomhedens reelle ejere er Peer Høj. SONDRUP MARINE MOTOR ApS hører hjemme i branchen "Reparation af maskiner". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og reparation af marinemotorer samt reservedele samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed
Tallene går op: Gylling Bryggeri ApS fik større overskud end året førGylling Bryggeri ApS, der er en virksomhed i Gylling, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 38.345 til 46.815 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 50.101 kroner til 58.826 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gylling-virksomheden fra 133.466 til 169.519. Firmaet ledes af direktør Connie Koustrup Høj. Virksomhedens reelle ejere er Peer Høj, Anne Ditte Koustrup Høj, Petter Emil Koustrup Høj, Colin Thore Vendler Eisele og Connie Koustrup Høj. Gylling Bryggeri ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at købe erhvervejendomme samt øvrige aktiviteter forbundet hermed
Overskuddet stiger: Virksomhed i Odder fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i MAJ ISENKRAM ApS, der er en virksomhed i Odder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 214.080 til 1,6 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit otte fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ni ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,8 millioner kroner til 6,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odder-virksomheden fra 4 millioner til 5,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Brian Maj. I første omgang er det Maj Holding Odder ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Brian Maj, der er den dominerende ejer. MAJ ISENKRAM ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er import/eksportvirksomhed samt køb og salg af varerKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Tandlæge Helle Lund ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Tandlæge Helle Lund ApS, der er en virksomhed i Odder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 202.912 til 2,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odder-virksomheden fra 272.959 til 2,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Helle Lund Nielsen. I første omgang er det HELLE LUND HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Helle Lund Nielsen, der er den dominerende ejer. Tandlæge Helle Lund ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Praktiserende tandlæger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Konsulentvirksomhed i Rold har skåret underskuddet nedUnderskuddet i Rold-virksomheden ACT ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -272.673 til -193.489 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 247.071 kroner til 280.033 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 295.574 til 144.576 kroner . Virksomheden ledes af direktør Rikke Mørkholt Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Rikke Mørkholt Jensen. ACT ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er konsulentvirksomhed og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Blikkenslagervirksomhed i Gosmer er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Gosmer Smede og VVS ApS i Gosmer. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -67.550 til 291.121 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,5 millioner kroner til 2,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gosmer-firmaet fra 554.781 til 791.376. Virksomheden ledes af direktør Torben Pedersen. I første omgang er det Torben Pedersen og GOSMER SMEDE OG VVS HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Torben Pedersen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Gosmer Smede og VVS ApS anbragt i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve Smede og VVS arbejdeKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Fillerup tjente flere penge i seneste regnskabASX 11.519 ApS, der er en virksomhed i Fillerup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 36.691 til 158.360 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 115.058 i det foregående regnskabsår til 18.967 - et fald på -84 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Fillerup-virksomheden fra 1,8 millioner til 2 millioner. Firmaet ledes af direktør Ove Thomsen. Virksomhedens reelle ejere er Ove Thomsen. ASX 11.519 ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom samt byggevirksomhed i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Ankerhus ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårAnkerhus ApS, der er en virksomhed i Fillerup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 48.261 til 553.207 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste erskåret ned fra 474.451 kroner i det foregående regnskab til 295.408 - et fald på -38 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Fillerup-virksomheden fra 1,4 millioner til 1,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ove Thomsen. Virksomhedens reelle ejere er Ove Thomsen. Ankerhus ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investering i og drift af fast ejendom herunder investering i øvrigtKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Odders virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Hedensted For abonnenter

Mangel på dagplejere øger risiko for at få tilbudt pasning flere byer væk: Line må vente tre måneder på at få passet sit barn i egen by

101-årig vagt fra koncentrationslejr får fem års fængsel

Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv For abonnenter

Der blev råbt ad os ansatte, og vi måtte kun gå på toilet i pauserne: Seks tidligere ansatte retter skarp kritik mod industrivirksomhed - direktør afviser

Navne For abonnenter

Ejendomsmægleren, der elsker sin by, fylder 50 år: - Horsens er min sikre base, jeg altid vender hjem til igen

Kultur

København har det, Montreux har det, og nu får Horsens det også: Læs her, hvad du kan se frem til i august

Hedensted

Ups: Skybrud endte med alternativ parkering

Se billederne: Familie, venner og kollegaer tager afsked med Uffe Ellemann-Jensen

Kultur

Som dragqueen og homoseksuel møder Mark hadet i Horsens: Byens første pride bliver et genmæle

Erhverv For abonnenter

Underskud er fortid: Nye ejere, ny direktør og nye butikker har forandret Bytorv Horsens

Horsens

Først blev busrute reduceret til få afgange om dagen. Nu bliver tæppet trukket helt væk under regional rute

Undgå trafikkaos: Sådan kommer du bedst frem til Tour de France

Erhverv

Hun er 18 år, blev mobbet i skolen - nu er hun sprunget ud som selvstændig

Uffe Ellemann gav os både sit kolde og sit kærlige blik

AC Horsens

AC Horsens sender OB-talent til hjørne: To ting falder i øjnene

Sport For abonnenter

56-årige Peter fra Ølholm vil helt tæt på Tour de France-starten i Danmark: Har selv kørt etapeløbet fem gange

Erhverv

Transportdirektør skriger efter handling sammen med resten af bilisterne: - Det er jo totalt, himmelråbende sindssygt

Annonce