Annonce
Odder For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Odder

Overskuddet stiger flere gange: Finn Sørensen Ejendomme ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårFinn Sørensen Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Odder, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 49.853 til 176.429 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 77.022 kroner til 77.303 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odder-virksomheden fra 278.002 til 415.637. Firmaet ledes af direktør Finn Steen Sørensen. I første omgang er det Finn Sørensen ApS VVS & Teknik, der står som ejer. I sidste ende er det Finn Steen Sørensen, der er den dominerende ejer. Finn Sørensen Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at besidde, udleje og drive handel med fast ejendom og anden virksomhed, som står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Kysing Næs tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i HBUH Ejendomme DK ApS, der er en virksomhed i Kysing Næs. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 390.667 til 778.969 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -20.845 kroner til -22.790 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kysing Næs-virksomheden fra 4,7 millioner til 5,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Hans Bundgaard. I første omgang er det HBUH Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Hans Bundgaard, der er den dominerende ejer. HBUH Ejendomme DK ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investering i værdipapirer og fast ejendom samt anden efter ledelsens skøn hermed tilknyttet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Gylling fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ørgaard Ejendomsselskab Øst ApS, der er en virksomhed i Gylling. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,1 millioner til 2,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 998.901 kroner i det foregående regnskab til 734.748 - et fald på -26 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gylling-virksomheden fra 13,3 millioner til 15,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Allan Ørgaard Kristensen. I første omgang er det ØRGAARD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Allan Ørgaard Kristensen, der er den dominerende ejer. Ørgaard Ejendomsselskab Øst ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er investering i fast ejendom og udlejning heraf samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Staermose Industry A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Staermose Industry A/S, der er en virksomhed i Odder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 2,6 millioner til 5,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 62 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 68 ansatte - en fremgang på 9,68 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 31,5 millioner kroner til 39,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odder-virksomheden fra 13,1 millioner til 16,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør John Hegner Stærmose. I første omgang er det STAERMOSE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det John Hegner Stærmose, der er den dominerende ejer. Staermose Industry A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udvikling, fremstilling, markedsføring og salg af isolering til tekniske komponenter og enhver efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Staermose Ejendomme ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårStaermose Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Odder, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 49.723 til 471.776 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,8 millioner kroner til 2,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odder-virksomheden fra 1,3 millioner til 1,6 millioner. Firmaet ledes af direktør John Hegner Stærmose. I første omgang er det STAERMOSE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det John Hegner Stærmose, der er den dominerende ejer. Staermose Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at investere i fast ejendom, udleje fast ejendom samt køb og salg af fast ejendom og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Ørgaard Invest ApS i Odder gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Ørgaard Invest ApS i Odder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -367.454 til 200.495 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -162.142 kroner året før til 271.532 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odder-firmaet fra 904.981 til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Allan Ørgaard Kristensen. I første omgang er det ØRGAARD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Allan Ørgaard Kristensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Ørgaard Invest ApS anbragt i branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve udlejning og markedsføringsaktiviteter samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Konsulentvirksomhed i Hou går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Hou-virksomheden BRUUN 2005 ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 37.795 til -7972 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 37.795 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 38.241 kroner året før til -8017 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Egenkapitalen faldt fra -789.008 til -796.980 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Sven Erik Bruun. Virksomhedens reelle ejere er Sven Erik Bruun. I Erhvervsstyrelsens register er BRUUN 2005 ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive konceptudvikling og pædagogisk rådgivning
Nedgang på bundlinjen: Ørgaard Ejendomsselskab ApS i Gylling går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Ørgaard Ejendomsselskab ApS, der er et firma i Gylling. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 648.501 til -22.543 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 648.501 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 643.059 kroner i det foregående regnskab til 503.980. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Ørgaard Ejendomsselskab ApS var ligesom året før på 12,1 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Allan Ørgaard Kristensen. I første omgang er det ØRGAARD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Allan Ørgaard Kristensen, der er den dominerende ejer. Ørgaard Ejendomsselskab ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er investering i fast ejendom samt forestå udlejning heraf og aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Odder Spildevand A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Odder Spildevand A/S, der er en virksomhed i Odder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 5,1 millioner til 13,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 10,8 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 18,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Odder-virksomheden fra 538,1 millioner til 551,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ole Texel Jakobsen. I første omgang er det ODDER KOMMUNE, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Texel Jakobsen, der er den dominerende ejer. Odder Spildevand A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Opsamling og behandling af spildevand". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed i Odder Kommune. Selskabets formue relateret til og indtægter ved spildevandsforsyningsvirksomheden kan ikke anvendes til andet formål end varetagelse af spildevandsforsyningsvirksomhed. Selskabets aktiviteter drives i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder de til enhver tid gældende prisbestemmelser for spildevandsforsyninger. Selskabet kan udøve anden virksomhed, der har nær tilknytning til spildevandforsyningsvirksomhed, når denne virksomhed udøves på kommercielle vilkår. Virksomheden kan udøves gennem et selvstændigt selskab med begrænset ansvar. Udøves virksomheden ikke i et selvstændigt selskab med begrænset ansvar, skal virksomheden holdes regnskabsmæssigt adskilt fra aktiviteter forbundet med spildevandforsyningsvirksomheden. Selskabet driver spildevandsforsyningen effektivt med høj sundheds- og miljømæssig kvalitet med hensyntagen til forsyningssikkerhed, klima-forandringer, arbejdsmiljø og naturen med gennemskuelighed for forbrugerne. I forholdet til Miljømyndigheder, forbrugere og andre forsyningsvirksomheder, vil selskabet være en aktiv medspiller i tilvejebringelse af løsninger, som er holdbare og fremadrettedeKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Odder ryger fra overskud til underskudOverskuddet i Schröder-Fasti Scandinavia A/S, der er et firma i Odder, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 43.430 til -271.446 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 257.348 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 2,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,8 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,8 millioner til 2,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Bjarne Hørup. Virksomhedens reelle ejere er Gerlinde Berta Elisabeth Schröder. I Erhvervsstyrelsens register er Schröder-Fasti Scandinavia A/S anbragt i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg, service og produktion indenfor jern- og metalindustrien samt investering i værdipapirer og fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: El-virksomhed i Studshoved fik lidt lavere overskudOdder El-Service A/S, der er en virksomhed i Studshoved, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 4,7 millioner til 4,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 4,8 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 26 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 16,2 millioner kroner til 17,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 3,5 millioner kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Odder El-Service A/S fra 7,2 millioner til 7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Steen Hougaard. I første omgang er det SH HOLDING ODDER ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steen Hougaard, der er den dominerende ejer. Odder El-Service A/S hører hjemme i branchen "El-installation". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive installationsforretning, handel, fabrikation, håndværk og anden hermed beslægtet virksomhed, samt investering i værdipapirer og fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Odder Bowling Center ApS fik større overskud end året førOdder Bowling Center ApS, der er en virksomhed i Odder, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 159.212 til 177.827 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 402.793 kroner til 476.781 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odder-virksomheden fra 269.695 til 447.522. Firmaet ledes af direktør Torben Schmidt Hansen. I første omgang er det PTSH Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Torben Schmidt Hansen, der er den dominerende ejer. Odder Bowling Center ApS hører hjemme i branchen "Drift af sportsanlæg". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at erhverve og forestå driften af det på adressen Ballevej 2, 8300 Odder beliggende Bowling CenterKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Evergreen Car Parts A/S fik større overskud end året førEvergreen Car Parts A/S, der er en virksomhed i Odder, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 94.447 til 141.815 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 345.784 kroner til 428.838 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odder-virksomheden fra 1,1 millioner til 1,2 millioner. Firmaet ledes af direktør Helge Bendix Sørensen. Virksomhedens reelle ejere er Helge Bendix Sørensen. Evergreen Car Parts A/S hører hjemme i branchen "Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed i form af handel med reservedele til automobiler og anden naturligt dermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: El-virksomhed i Odder fik større overskud end året førEl-Butikken Odder A/S, der er en virksomhed i Odder, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 126.663 til 154.009 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 906.741 kroner til 940.665 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odder-virksomheden fra 860.903 til 980.650. Firmaet ledes af direktør Steen Hougaard. I første omgang er det SH HOLDING ODDER ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steen Hougaard, der er den dominerende ejer. El-Butikken Odder A/S hører hjemme i branchen "El-installation". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive installationsforretning, handel, fabrikation, håndværk og anden hermed beslægtet virksomhed, samt investering i værdipapirer og fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Tandlæge Søren Schantz ApS i Odder er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Tandlæge Søren Schantz ApS i Odder i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -422.462 til 1,0 millioner kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 6,7 millioner kroner til 6,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odder-virksomheden fra -37.311 til 739.199. Virksomheden ledes af direktør Søren Schantz. Virksomhedens reelle ejere er Søren Schantz. Tandlæge Søren Schantz ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Praktiserende tandlæger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed, og virksomhed der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Tandlæge Jens Aastrup ApS i Odder gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Tandlæge Jens Aastrup ApS i Odder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -377.791 til 281.459 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,9 millioner kroner til 5,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 209.370 kroner efter skat, faldt formuen i Tandlæge Jens Aastrup ApS fra 1 millioner til 820.771 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jens Aastrup. Virksomhedens reelle ejere er Jens Aastrup. I Erhvervsstyrelsens register er Tandlæge Jens Aastrup ApS anbragt i branchen "Praktiserende tandlæger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed, og virksomhed der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: A. Jakobsen ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårA. Jakobsen ApS, der er en virksomhed i Ørting, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 6906 til 29.285 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 5399 kroner i det foregående regnskabsår til 32.278 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ørting-virksomheden fra 3204 til 64.998. Firmaet ledes af direktør Poul Calmar Jakobsen. Virksomhedens reelle ejere er Gurli Bodil Jakobsen. A. Jakobsen ApS hører hjemme i branchen "Flytteforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: er at drive transport, flytte- og opbevaringsforretning og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i TrustrupTrustrup-virksomheden TJ Tømrerfirma ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -190.920 til -72.259 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 348.308 kroner i det foregående regnskabsår til 583.850 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -13.309 til -69.711 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Thomas Ellekær Wenndorf Jørgensen. Virksomhedens reelle ejere er Thomas Ellekær Wenndorf Jørgensen. I Erhvervsstyrelsens register er TJ Tømrerfirma ApS anbragt i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i HouKHL af 2005, der er en virksomhed i Hou, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 231.640 til 81.632 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 252.354 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -5875 kroner til -6875 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 63.146 kroner efter skat, faldt formuen i KHL af 2005 fra 6,2 millioner til 429.643 kroner . Virksomheden ledes af direktør Kathlin Hounisen Locher. I første omgang er det HOUNISEN LOCHER ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Locher, der er den dominerende ejer. KHL af 2005 hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at være holdingselskab, herunder at eje anparter og aktier i datterselskaber og andre selskaber samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i GosmerOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i GSHT EJENDOMME ApS, der er en virksomhed i Gosmer. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 19.426 til 15.736 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 169.579 kroner i det foregående regnskab til 164.583. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gosmer-virksomheden fra 109.277 til 121.408. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Torben Pedersen og Henrik Pedersen. I første omgang er det GOSMER SMEDE OG VVS HOLDING ApS og HEGOMATEK HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Torben Pedersen og Henrik Pedersen, der er de dominerende ejere. GSHT EJENDOMME ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er køb og salg af aktier og anparter i andre selskaber, investering i øvrige værdipapirer, investering i fast ejendom, herunder udlejning samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Front Row Media ApS i Hou får underskudDet seneste år er endt med underskud i Hou-virksomheden Front Row Media ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -11.016 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 14.362 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af direktør Emil Kildeberg Olsen. I første omgang er det Kildeberg Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Emil Kildeberg Olsen, der er den dominerende ejer. Front Row Media ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Reklamebureauer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med konsulentbistand vedrørende digital markedsføring, herunder også hjemmesideudvikling, grafisk design, videoproduktion samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse
Overskud hos Skovgaard & Berg ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Odder-virksomheden Skovgaard & Berg ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 33.351 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 199.065 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Vivian Ingeborg Skovgaard. Virksomhedens reelle ejere er Vivian Ingeborg Skovgaard. Skovgaard & Berg ApS hører hjemme i branchen "Kombinerede serviceydelser". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er hus- og haveserviceKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Byggeselskab i Boulstrup får underskudDet seneste år er endt med underskud i Boulstrup-virksomheden VBG ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -5592 kroner. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Årets bruttotab var på -5558 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -4360 kroner efter skat, voksede egenkapitalen i VBG ApS sidste år fra 1500 til 35.640 . Firmaet ledes af direktør Mikkel Andreasen von Bernstorff. I første omgang er det VBG Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mikkel Andreasen von Bernstorff, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er VBG ApS anbragt i branchen "Forberedende byggepladsarbejder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive håndværk, handel og service og anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i BoulstrupVBG Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Boulstrup, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,8 millioner til 254.959 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 187.067 kroner i det foregående regnskabsår til 473.303 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Boulstrup-virksomheden fra 1,4 millioner til 1,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mikkel Andreasen von Bernstorff. I første omgang er det VBG Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mikkel Andreasen von Bernstorff, der er den dominerende ejer. VBG Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at besidde og udleje fast ejendom samt enhver anden aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Boulstrup fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i VB Gruppen ApS, der er en virksomhed i Boulstrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,8 millioner til 2,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Mens der i det foregående år i gennemsnit var 115 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 121 ansatte - en fremgang på 5,22 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 40,9 millioner kroner til 43,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Boulstrup-virksomheden fra 322.277 til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mikkel Andreasen von Bernstorff. I første omgang er det VBG Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mikkel Andreasen von Bernstorff, der er den dominerende ejer. VB Gruppen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Vikarbureauer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Odders virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Navne For abonnenter

Ejendomsmægleren, der elsker sin by, fylder 50 år: - Horsens er min sikre base, jeg altid vender hjem til igen

Undgå trafikkaos: Sådan kommer du bedst frem til Tour de France

Annonce
Annonce
Annonce
Kultur

Som dragqueen og homoseksuel møder Mark hadet i Horsens: Byens første pride bliver et genmæle

Erhverv For abonnenter

Underskud er fortid: Nye ejere, ny direktør og nye butikker har forandret Bytorv Horsens

AC Horsens

Tidl. AC Horsens-angriber bliver spillende assistent på HFS' jyllandsseriehold

Erhverv

Transportdirektør skriger efter handling sammen med resten af bilisterne: - Det er jo totalt, himmelråbende sindssygt

- Lad være med at køre på ferie den dag: Tour de France kan skabe trafikkaos uden fortilfælde

Horsens

Først blev busrute reduceret til få afgange om dagen. Nu bliver tæppet trukket helt væk under regional rute

Erhverv For abonnenter

Metalfirma tredobler millionoverskud, speditør opruster, og malerfirma siger farvel til ansatte: Her er 16 friske regnskaber fra lokalområdet

Sport For abonnenter

56-årige Peter fra Ølholm vil helt tæt på Tour de France-starten i Danmark: Har selv kørt etapeløbet fem gange

Uffe Ellemann gav os både sit kolde og sit kærlige blik

Erhverv

Hun er 18 år, blev mobbet i skolen - nu er hun sprunget ud som selvstændig

Bekymrede turister bliver afvist ved danske læger - bureauer frygter højsæsonen

Kultur

Mek Pek og Mikkel Rugholm underholder til gademusik-hygge

Erhverv For abonnenter

Energiprojekt til halvanden milliard på vej til Hornsyld: - Vi har været for dårlige til at forklare, hvad det handler om

Brædstrup

Nye natteravne fik en blid debut - og masser af tilfredse kommentarer

Annonce