Annonce
Odder For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Odder

Tallene er vendt: It-virksomhed i Saksild er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet IN2AX ApS i Saksild. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -44.753 til 17.684 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 386.408 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 5,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Saksild-firmaet fra 62.436 til 74.691. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Niels Meng Andersen, Lars Bjergner Mikkelsen og Hans Jørgen Grøn. Virksomhedens reelle ejere er Niels Meng Andersen, Lars Bjergner Mikkelsen og Hans Jørgen Grøn. I Erhvervsstyrelsens register er IN2AX ApS anbragt i branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling af software og salg af konsulent ydelser indenfor IT, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Odder-virksomheden Brandts Tæpper ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Brandts Tæpper ApS, der er en virksomhed i Odder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 728.164 til 594.589 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 2,2 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 549.082 kroner efter skat, faldt formuen i Brandts Tæpper ApS fra 1,6 millioner til 1,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jakob Winther Eskildsen. I første omgang er det NORTVIG ApS og WINTHER ESKILDSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Carsten Nortvig Mortensen og Jakob Winther Eskildsen, der er de dominerende ejere. Brandts Tæpper ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af møbler og tæpper, samt enhver aktivitet, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Rønholt Consult ApSOdder-virksomheden Rønholt Consult ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -68.057 til -71.159 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -18.068 kroner til -32.266 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -71.159 kroner efter skat, voksede formuen i Rønholt Consult ApS sidste år fra -1,5 millioner til -361.496 og er dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Jens Rønholt. Virksomhedens reelle ejere er Jens Rønholt. Rønholt Consult ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udbyde konsulentydelser og bestyrelsesarbejde, samt besidde ejerandele i andre selskaber samt anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Jeva Lædervarer A/S i Hundslund gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Jeva Lædervarer A/S i Hundslund. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -58.202 til 109.953 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 587.461 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,1 millioner kroner til 6,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hundslund-firmaet fra 4,8 millioner til 5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Preben Jensen. I første omgang er det Tessa Selch Findal Jensen Holding ApS og Bea Selch Findal Jensen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Bea Selch Findal Jensen og Tessa Selch Findal Jensen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Jeva Lædervarer A/S anbragt i branchen "Engroshandel med kufferter og lædervarer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive fabrikation og handelKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Hydraulico Tech A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Hydraulico Tech A/S, der er en virksomhed i Odder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 6,8 millioner til 7,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odder-virksomheden fra 14,8 millioner til 18 millioner. Virksomheden ledes af direktør Bjarne Ravn Sørensen. I første omgang er det TS HOLDING II ApS og Bedrina Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Torkild Lundsby Salling, Lise Spaabæk Salling Stokkebro og Jens Spaabæk Salling, der er de dominerende ejere. Hydraulico Tech A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af hydraulisk udstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for selskaber indenfor produktion og handel med maskiner og udstyrKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Odder-virksomheden Hydraulico Upgrade A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Hydraulico Upgrade A/S, der er en virksomhed i Odder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 2,6 millioner til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 2,6 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 2,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,4 millioner - et fald på -49 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,0 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Hydraulico Upgrade A/S fra 2,9 millioner til 2 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Bjarne Ravn Sørensen. I første omgang er det HYDRAULICO TECH A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Torkild Lundsby Salling, Lise Spaabæk Salling Stokkebro og Jens Spaabæk Salling, der er de dominerende ejere. Hydraulico Upgrade A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er ombygning og opgradering af hydrauliske pressere af forskellige fabrikaterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Hydraulico A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Hydraulico A/S, der er en virksomhed i Odder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4,0 millioner til 6,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 27 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 28 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 20,2 millioner kroner til 23,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odder-virksomheden fra 11,4 millioner til 14,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Bjarne Ravn Sørensen. I første omgang er det HYDRAULICO TECH A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Torkild Lundsby Salling, Lise Spaabæk Salling Stokkebro og Jens Spaabæk Salling, der er de dominerende ejere. Hydraulico A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er produktion og handel med maskiner og udstyrKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Svorbæk er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Beregnerkontoret VVS Kalkulation ApS i Svorbæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -75.349 til 9775 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 80.594 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 509.924 kroner i det foregående regnskab til 314.869 - et fald på -38 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Svorbæk-firmaet fra 124.532 til 130.207. Virksomheden ledes af direktør Marianne Christiansen. I første omgang er det MARIANNE CHRISTIANSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Marianne Christiansen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Beregnerkontoret VVS Kalkulation ApS anbragt i branchen "Anden måling og teknisk analyse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive beregnervirksomhed, handel og finansieringKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Hounisen Locher ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Hounisen Locher ApS, der er en virksomhed i Hou. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3,9 millioner til 5,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -5875 kroner til -13.080 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hou-virksomheden fra 14,8 millioner til 18,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jan Locher. Virksomhedens reelle ejere er Jan Locher. Hounisen Locher ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at være holdingselskab, herunder at eje anparter og aktier i datterselskaber og andre selskaber samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Odder tjente flere penge i seneste regnskabHN Benzin ApS, der er en virksomhed i Odder, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 67.628 til 318.857 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,6 millioner kroner til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odder-virksomheden fra 188.477 til 386.906. Firmaet ledes af en direktion, der består af Helge Nordenhof og Jane Nordenhof. I første omgang er det JNHN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Helge Nordenhof og Jane Nordenhof, der er de dominerende ejere. HN Benzin ApS hører hjemme i branchen "Servicestationer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive selvstændig servicestation med salg af benzin, vin og kioskvarer og enhver efter direktionens skøn hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Ølholm Air Teknik ApS i Præstholm går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Ølholm Air Teknik ApS, der er et firma i Præstholm. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 229.410 til -201.313 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 229.410 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 1,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 642.976 - et fald på -40 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 159.982 til -103.283 kroner og er dermed blevet negativ . Firmaet ledes af direktør Peter Ølholm. Virksomhedens reelle ejere er Peter Ølholm. Ølholm Air Teknik ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er servicering og montering af køle- og ventilationsanlæg. Derudover salg af reservedele samt enhver i forbindelse hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Odder er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet FC. Strømmen A/S i Odder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -938.898 til 146.875 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 19 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 14 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 10,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 10,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odder-firmaet fra 54.364 til 2,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ulrich Jørn Elsborg Gasbjerg. I første omgang er det LILLNORD A/S og FC-EJENDOMME A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Ulrich Jørn Elsborg Gasbjerg, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er FC. Strømmen A/S anbragt i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er salg, udlejning, servicering, import og eksport af maskiner til bagerindustrien og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Organic Way City Vest ApS i Odder går fra overskud til underskudOverskuddet i Odder-virksomheden Organic Way City Vest ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 13.526 til -53.916 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 97.019 kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit seks fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 1,9 millioner i det foregående regnskabsår til 687.811 - et fald på -65 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 78.367 til 26.537 kroner . Virksomheden ledes af direktør Gitte Damgaard. Virksomhedens reelle ejere er Gitte Damgaard. Organic Way City Vest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Frisørsaloner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive frisørsalonKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos finansvirksomhed i SpøttrupOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Steffensen Asset Management S.A.M. ApS, der er en virksomhed i Spøttrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 5,0 millioner til 3,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -41.577 kroner året før til 213.281 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 3,0 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Steffensen Asset Management S.A.M. ApS fra 12,3 millioner til 10,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Ole Steffensen. Virksomhedens reelle ejere er Ole Steffensen. Steffensen Asset Management S.A.M. ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er enten direkte eller gennem andre virksomheder/selskaber at drive handel, produktion og investering samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Scandinavian Sport Horses ApSSpøttrup-virksomheden Scandinavian Sport Horses ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -10.071 til -16.102 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på -8488 kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -3025 kroner til -5377 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 107.496 til 91.394 kroner . Virksomheden ledes af direktør Ole Steffensen. I første omgang er det OLE STEFFENSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Steffensen, der er den dominerende ejer. Scandinavian Sport Horses ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Avl af heste og dyr af hestefamilien". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er - direkte som indirekte via datterselskaber - at foretage handel og investering i levende dyr indenfor hesteracen - og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Padel Odder ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Rude-virksomheden Padel Odder ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 2793 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 43.054 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Lars Kruse og Jesper Bjerg. I første omgang er det Lars Kruse og JB Boliginvest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lars Kruse og Jesper Bjerg, der er de dominerende ejere. Padel Odder ApS hører hjemme i branchen "Drift af sportsanlæg". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor Padel-sport samt efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed
Opad igen: Mindre underskud i Blikkenslagervirksomhed i HundslundSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Hundslund-virksomheden Nordenfjords VVS & Blik ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -900.006 til -94.684 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 864.518 kroner i det foregående regnskabsår til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -924.149 til -997.983 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Peter Breinholt. I første omgang er det BREINHOLT HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Breinholt, der er den dominerende ejer. Nordenfjords VVS & Blik ApS hører hjemme i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er VVS- og blikkenslagerarbejde, herunder bl.a. installation, reparation og vedligeholdelse af fx varme- og fyringsanlæg samt solfangere til opvarmning. Derudover salg af reservedele samt enhver i forbindelse hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i HundslundBreinholt Service & Montage ApS, der er en virksomhed i Hundslund, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 2,8 millioner til 715.042 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 2,8 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 26 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 27 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 17,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 16,8 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 539.933 kroner efter skat, faldt formuen i Breinholt Service & Montage ApS fra 5,1 millioner til 3,7 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Peter Breinholt. I første omgang er det BREINHOLT HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Breinholt, der er den dominerende ejer. Breinholt Service & Montage ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er fremstilling af køle- og ventilationsanlæg samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: T. O. Byg ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i T. O. Byg ApS, der er en virksomhed i Odder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 511.077 til 551.390 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit syv ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,4 millioner kroner til 3,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 427.956 kroner efter skat, faldt formuen i T. O. Byg ApS fra 1,1 millioner til 989.669 kroner . Virksomheden ledes af direktør Thomas Oxlund Orris. Virksomhedens reelle ejere er Thomas Oxlund Orris. T. O. Byg ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive tømrervirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i SondrupIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Sondrup Plantnings-Selskab ApS, der er et firma i Sondrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 7474 til 1508 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 36.620 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 11.165 i det foregående regnskabsår til 4411 - et fald på -60 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen i Sondrup Plantnings-Selskab ApS var ligesom året før på 5,3 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Jakob Møller Nielsen. Sondrup Plantnings-Selskab ApS hører hjemme i branchen "Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at besidde, fuldføre, vedligeholde og frugtbargøre Sondrup PlantageKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Lillnord A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Lillnord A/S, der er en virksomhed i Odder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 655.120 til 2,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 25 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 17,6 millioner kroner til 18,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odder-virksomheden fra 8,1 millioner til 10 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ulrich Jørn Elsborg Gasbjerg. I første omgang er det GAS INVEST ApS og Revent International AB, der står som ejere. I sidste ende er det Ulrich Jørn Elsborg Gasbjerg, der er den dominerende ejer. Lillnord A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive produktion, handel, import og eksport af maskiner og varer samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Odder fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i JØRN BJERREGAARD ApS, der er en virksomhed i Odder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 260.691 til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 136.926 kroner i det foregående regnskabsår til 307.017 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odder-virksomheden fra 2,5 millioner til 3,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jørn Bjerregaard. Virksomhedens reelle ejere er Jørn Bjerregaard. JØRN BJERREGAARD ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investeringsvirksomhed samt udlejning af selskabets ejendom
På vej frem: Lidt mindre tab hos Global Service ApSOdder-virksomheden Global Service ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -61.831 til -50.230 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 18.251 kroner. Selskabets bruttotab er forbedret fra -52.011 kroner til -41.679 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 117.686 til 67.456 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jacob Kirk Svenstrup. I første omgang er det JACOB SVENSTRUP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jacob Kirk Svenstrup, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Global Service ApS anbragt i branchen "Ikke-specialiseret engroshandel". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, herunder import og eksport, og anden hermed efter ledelsens skøn forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Hansen Entreprenør ApS i PederstrupOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Hansen Entreprenør ApS, der er et firma i Pederstrup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 159.509 til 76.139 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 159.509 kroner. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til seks ansatte i det seneste regnskabsår. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 1,8 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Pederstrup-virksomheden fra 364.941 til 422.445. Virksomheden ledes af direktør Jesper Hansen. I første omgang er det Jesper Hansen Holding Odder ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Hansen, der er den dominerende ejer. Hansen Entreprenør ApS hører hjemme i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med bygge- og anlægsvirksomhed og anden virksomhed, som står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Hansen Malerfirma ApS i Pederstrup får underskudDet seneste år er endt med underskud i Pederstrup-virksomheden Hansen Malerfirma ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -37.981 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 245.884 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Tanja Hansen. I første omgang er det Jesper Hansen Holding Odder ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Hansen, der er den dominerende ejer. Hansen Malerfirma ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Malerforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive malervirksomhed og anden virksomhed, som står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i SondrupIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Sondrup Plantnings-Selskab ApS, der er et firma i Sondrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 7474 til 1508 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 11.165 i det foregående regnskabsår til 4411 - et fald på -60 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen i Sondrup Plantnings-Selskab ApS var ligesom året før på 5,3 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Jakob Møller Nielsen. Sondrup Plantnings-Selskab ApS hører hjemme i branchen "Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at besidde, fuldføre, vedligeholde og frugtbargøre Sondrup PlantageKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Hou er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet EML ApS i Hou. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -10.160 til 35.989 kroner før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -6799 kroner til -8945 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 30.607 kroner efter skat, faldt formuen i EML ApS fra 844.949 til 762.555 kroner . Virksomheden ledes af direktør Else Marie Larsen. Virksomhedens reelle ejere er Else Marie Larsen. I Erhvervsstyrelsens register er EML ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er formueadministrationKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Odders virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Navne For abonnenter

Ejendomsmægleren, der elsker sin by, fylder 50 år: - Horsens er min sikre base, jeg altid vender hjem til igen

Undgå trafikkaos: Sådan kommer du bedst frem til Tour de France

Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv

Transportdirektør skriger efter handling sammen med resten af bilisterne: - Det er jo totalt, himmelråbende sindssygt

Erhverv For abonnenter

Underskud er fortid: Nye ejere, ny direktør og nye butikker har forandret Bytorv Horsens

Kultur

Som dragqueen og homoseksuel møder Mark hadet i Horsens: Byens første pride bliver et genmæle

Kultur

Mek Pek og Mikkel Rugholm underholder til gademusik-hygge

- Lad være med at køre på ferie den dag: Tour de France kan skabe trafikkaos uden fortilfælde

Horsens

Først blev busrute reduceret til få afgange om dagen. Nu bliver tæppet trukket helt væk under regional rute

Erhverv For abonnenter

Metalfirma tredobler millionoverskud, speditør opruster, og malerfirma siger farvel til ansatte: Her er 16 friske regnskaber fra lokalområdet

Sport For abonnenter

56-årige Peter fra Ølholm vil helt tæt på Tour de France-starten i Danmark: Har selv kørt etapeløbet fem gange

Uffe Ellemann gav os både sit kolde og sit kærlige blik

Erhverv

Hun er 18 år, blev mobbet i skolen - nu er hun sprunget ud som selvstændig

Bekymrede turister bliver afvist ved danske læger - bureauer frygter højsæsonen

Brædstrup

Nye natteravne fik en blid debut - og masser af tilfredse kommentarer

Erhverv For abonnenter

Energiprojekt til halvanden milliard på vej til Hornsyld: - Vi har været for dårlige til at forklare, hvad det handler om

Kultur

Denne gang er det ikke coronaens skyld: Store teaterplaner er sat på pause i Borgergade

Annonce