Annonce
Odder For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Odder

Overskuddet stiger: Murervirksomhed i Rold tjente flere penge i seneste regnskabsårMurermester Steffen Holm Nielsen ApS, der er en virksomhed i Rold, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 30.578 til 69.911 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 639.412 kroner i det foregående regnskabsår til 1,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rold-virksomheden fra 136.275 til 190.287. Firmaet ledes af direktør Steffen Holm Nielsen. I første omgang er det SHN HOLDING ODDER ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steffen Holm Nielsen, der er den dominerende ejer. Murermester Steffen Holm Nielsen ApS hører hjemme i branchen "Murere". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive byggevirksomhed samt køb og salg af fast ejendom og i øvrigt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Kvik Billakering ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Kvik Billakering ApS, der er en virksomhed i Odder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 380.360 til 480.945 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,0 millioner kroner til 2,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odder-virksomheden fra 776.162 til 1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jesper Schødt. Virksomhedens reelle ejere er Jesper Schødt. Kvik Billakering ApS hører hjemme i branchen "Karosseriværksteder og autolakererier". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for lakering af biler om komponenter, undervognsbehandling samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. Selskabets formål er tillige udlejning af ejendommeKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Gyllingnæs A/S i Gylling gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Gyllingnæs A/S i Gylling. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -488.482 til 831.735 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 14 i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 12,7 millioner kroner til 14,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gylling-firmaet fra 199,5 millioner til 200,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Merete Bech Povlsen. I første omgang er det MBP AF 1.8.2009 A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Merete Bech Povlsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Gyllingnæs A/S anbragt i branchen "Avl af malkekvæg". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er landbrug, skovbrug, investering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Landbrugsvirksomhed i Gylling går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Gylling-virksomheden 26. april 2017 A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 514.724 til -99.456 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 514.724 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,5 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -264.986 kroner efter skat, voksede formuen i 26. april 2017 A/S sidste år fra 41 millioner til 69,8 millioner . Virksomheden ledes af direktør Merete Bech Povlsen. I første omgang er det MBP AF 1.8.2009 A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Merete Bech Povlsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er 26. april 2017 A/S anbragt i branchen "Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er landbrug, skovbrug, investering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Organic Way ApS i Odder gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Organic Way ApS i Odder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -255.855 til 6272 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 49.163 kroner i det foregående regnskab til 38.682. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -174.101 til -187.175 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Thomas Brandt Damgaard. I første omgang er det Brandt-Meyer Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Brandt Damgaard, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Organic Way ApS anbragt i branchen "Frisørsaloner". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive frisørsalon og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Odder-virksomheden Hairfoil ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Hairfoil ApS, der er en virksomhed i Odder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 864.977 til 565.864 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 2,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,1 millioner - et fald på -26 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odder-virksomheden fra 766.246 til 982.707. Virksomheden ledes af direktør Thomas Brandt Damgaard. I første omgang er det Henrik Thoroe Hansen og Brandt-Meyer Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Thomas Brandt Damgaard og Henrik Thoroe Hansen, der er de dominerende ejere. Hairfoil ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er køb, herunder import og salg af frisørartikler og -udstyr og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Saksild-virksomheden Automatikcentret ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Automatikcentret ApS, der er en virksomhed i Saksild. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 252.562 til 153.660 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,1 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Saksild-virksomheden fra 884.321 til 891.505. Virksomheden ledes af direktør Anders Robert Wesley Thorsen. I første omgang er det TORSTEIN HOLDING ApS og WESLEY HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Anders Robert Wesley Thorsen og Christian Torstein, der er de dominerende ejere. Automatikcentret ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af VVS produkter samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Drikkevareservice ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårDrikkevareservice ApS, der er en virksomhed i Saksild, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 171.039 til 758.145 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet to, året før var det tre. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,5 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Saksild-virksomheden fra 989.712 til 1,5 millioner. Firmaet ledes af direktør Christian Torstein. I første omgang er det TORSTEIN HOLDING ApS og AFT1 Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Christian Torstein, der er den dominerende ejer. Drikkevareservice ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation og servicevirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Konsulentvirksomhed i Odder tjente flere penge i seneste regnskabJAH Invest Odder ApS, der er en virksomhed i Odder, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 98.377 til 565.976 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 125.200 kroner i det foregående regnskabsår til 617.534 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odder-virksomheden fra -470.528 til 25.906. Firmaet ledes af direktør Jesper Anton Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Jesper Anton Hansen. JAH Invest Odder ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering og anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: El-virksomhed i Over Randlev får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Over Randlev-virksomheden Schødt EL-Installation ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 41.845 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 122.206 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Kristoffer Nørgaard Schødt Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Kristoffer Nørgaard Schødt Jensen. I Erhvervsstyrelsens register er Schødt EL-Installation ApS anbragt i branchen "El-installation". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive installationsforretning, handel, fabrikation, håndværk, investering i værdipapirer og fast ejendom samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Konsulentvirksomhed i OdderOdder-virksomheden MSJ-INTEGRATION ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -36.288 til -4206 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttotab er forbedret fra -34.991 kroner til -3992 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -136.454 til -140.286 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Morten Schmidt Jørgensen. I første omgang er det MSJ HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Morten Schmidt Jørgensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er MSJ-INTEGRATION ApS anbragt i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive rådgivning indenfor it med automatisering og integration til følge samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed
Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i Odder får underskudDet seneste år er endt med underskud i Odder-virksomheden E-Teknik ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -22.441 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 55.899 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Kristian Egebæk. I første omgang er det K. Egebæk Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kristian Egebæk, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er E-Teknik ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er aktiv og passiv investering, herunder i fast ejendom, samt salg og service indenfor tekniske ydelser og industrien samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Byggevirksomhed i Boulstrup får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Boulstrup-virksomheden M.Nissen ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 35.304 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 35.304 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af direktør Morten Nissen. I første omgang er det Hølken Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Morten Nissen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er M.Nissen ApS anbragt i branchen "Opførelse af bygninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at opføre bygerig samt rådgivning omkring bygerig
Tallene går op: Dahl Equity Invest ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Dahl Equity Invest ApS, der er en virksomhed i Odder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 318.807 til 339.008 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -41.740 kroner til -48.673 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odder-virksomheden fra 213.916 til 477.889. Virksomheden ledes af direktør Peter Selch Dahl. I første omgang er det Dahl Equity Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Selch Dahl, der er den dominerende ejer. Dahl Equity Invest ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive IT-konsulent virksomhed, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Odder-virksomheden Anna & Søs ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Anna & Søs ApS, der er en virksomhed i Odder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 2,4 millioner til 2,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit ni fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 14 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 5,5 millioner kroner til 6,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Odder-virksomheden fra 2,3 millioner til 3,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Anna Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Anna Jensen. Anna & Søs ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tøjforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive forretning med salg af tøj samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i OdderOdder-virksomheden Rask Bil & MC ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -3596 til -15.238 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 9726 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -2028 kroner til -15.098 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 81.198 til 65.960 kroner . Virksomheden ledes af direktør Harry Rask. Virksomhedens reelle ejere er Harry Rask. Rask Bil & MC ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Karosseriværksteder og autolakererier". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er reparation og lakering af biler og motorcykler samt anden beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i HouIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i CPF BYG.APS, der er et firma i Hou. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 26.335 til 6552 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 303.073 kroner i det foregående regnskab til 291.221. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Hou-virksomheden fra 71.560 til 76.671. Firmaet ledes af direktør Casper Pawel Florin. Virksomhedens reelle ejere er Casper Pawel Florin. CPF BYG.APS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med byggeaktiviteter og hermed forbundet virksomhed. Selskabet formidler også salg af reservedele m. v. til biler
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Odders virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Kultur For abonnenter

Sting startede slingrende, men så bed den sympatiske rock-reptilicus sig fast i Horsens

Søren Espersen forlader Dansk Folkeparti efter 27 år

Annonce
Annonce
Annonce
Horsens

Kaffe, shelter og sanketure kan blive det nye hit ved Horsens Fjord: Fem millioner kroner skal sikre mere naturturisme

Kultur For abonnenter

Her er avisens store guide til jordbærtærter: Store forskelle i kvalitet, og en af de billigste overraskede stort

AC Horsens

Nøglespiller for AC Horsens må ikke blive skadet: Det her bliver løsningen på problemerne

Sport For abonnenter

Fire nye spillere er på plads: Derfor rummer HIC's nye transferstrategi flere risici - men mindst lige så stort potentiale

Dårlige arbejdsforhold og forringede rettigheder: - Hvis det her udbredes, så kan vi se frem mod amerikanske tilstande på det danske arbejdsmarked

Hedensted For abonnenter

Familie bor i sundhedsskadelig bolig, men har efter fire måneder stadig ikke nyt sted at bo: - Vi har ikke råd til at flytte

Horsens For abonnenter

Se denne uges bolighandler: Billigste hus er handlet for 894.000 kroner

Erhverv For abonnenter

Søren satte sig på Harley'en og kørte væk fra det direktør-job på Opus, han netop var blevet fyret fra - men Horsens er han ikke færdig med

Peter Skaarup forlader Dansk Folkeparti: Har ikke tillid til Messerschmidt

Erhvervsretlig brevkasse

Jeg har solgt varer for 10.000 kr. til en kunde, men kunden vil ikke betale. Hvad kan jeg gøre?

Intern uro får Jens Henrik Thulesen Dahl til at melde sig under Støjbergs faner: - Jeg kan ikke længere se mig i Dansk Folkeparti på den lange bane

Horsens

Kirke lænset for stole

Horsens For abonnenter

Vi har ventet i tre år på landsdækkende cafekæde - det havde vi ikke behøvet: Vivaldi skuffer på næsten alle parametre

Horsens

Flere muskler til tre store projekter i Egebjerg, Lund og Hovedgård: Nu er beløbet forhøjet med seks millioner kroner

Annonce