Annonce
Odder For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Odder

Ikke så højt som sidst: Indtjeningen skrumpede hos byggevirksomhed i Odder

Overskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i MR motech ApS, der er en virksomhed i Odder. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet reduceret fra 811.691 til 690.328 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Det gik bedst i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 2,5 millioner kroner.

Mens der i det foregående år i gennemsnit var 14 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget med 10 til i alt 24 ansatte - en fremgang på 71 procent.

Virksomhedens bruttofortjeneste er øget fra 10,2 millioner kroner til 13,4 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Odder-firmaet fra 5,8 millioner til 6,3 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Morten Skytte Raahede. I første omgang er det RAAHEDE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Morten Skytte Raahede den dominerende ejer.

MR motech ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden bygningsinstallationsvirksomhed." Selskabet beskriver selv sit formål med disse ord: "Selskabets formål er køb, salg, opstilling og reparation af elevatorer samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

De røde tal er væk: Tab hos Fair Partner ApS er blevet til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Fair Partner ApS, der har adresse i Odder. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -66.946 til 69.176 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra -37.325 kroner til 12.404 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Odder-virksomheden fra 344.584 til 398.459 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Jeanette Schütt Lyngbye, der også er ejer.

Fair Partner ApS tilhører branchen "Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder." Selskabets formål har den selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive handel, industri, investering og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Kom over stregen: Tandlæge Estrid Havemann ApS i Hundslund fik vendt underskud til overskud

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i selskabet Tandlæge Estrid Havemann ApS i Hundslund. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -36.550 til 341.701 kroner før skat. Ud af selskabets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra -2754 kroner til 39.609 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Hundslund-virksomheden fra -448.282 til -248.045 kroner og er dermed stadig negativ.

Selskabet ledes af direktør Estrid Havemann, der også er ejer.

Tandlæge Estrid Havemann ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Praktiserende tandlæger." Virksomhedens formål har den selv beskrevet på denne måde: "Virksomhedens formål er at drive tandlægevirksomhed, og virksomhed der er naturligt forbundet hermed"

Klik her for at se regnskabet.

Begrænset nedgang: Ejendomsmægler i Odder fik lidt lavere overskud

Virksomheden EDC-Ejendomscentret Odder A/S, der har adresse i Odder, har igen haft overskud. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet skrumpet fra 2,2 millioner til 2,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 7 ansatte.

Virksomhedens bruttofortjeneste blev 5,1 millioner kroner, året før var tallet 5,0 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et overskud på 1,5 millioner kroner efter skat, et overskud på 1,5 millioner kroner efter skat, faldt formuen i EDC-Ejendomscentret Odder A/S fra 2,2 millioner til 1,6 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Kurt Birger Svit. I første omgang er det CHRISTIAN HØJGAARD HOLDING I ApS,CHRISTIAN HØJGAARD HOLDING II ApS,ALEX MANDRUP PAULSEN HOLDING I ApS,JACOB MIKKELSEN HOLDING II ApS,KBS HOLDING I ApS, der står som ejere. I sidste ende er Kurt Birger Svit,Christian Flach Højgaard-Bülow,Alex Mandrup Paulsen de dominerende ejere.

EDC-Ejendomscentret Odder A/S hører hjemme i branchen "Ejendomsmæglere mv.." Firmaet beskriver selv sit formål på denne måde: "Selskabets formål er at formidle og vurdere køb/salg af ejendomme"

Klik her for at se regnskabet.

På vej mod plus: Kysing-selskabet Agrola ApS på vej væk fra sit minus

Selv om tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i virksomheden Agrola ApS, der har adresse i Kysing. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet mere end halveret fra -1,3 millioner til -220.881 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst gik det i 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 54.016 kroner.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 4 ansatte.

Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 2,0 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 19 millioner til 18,8 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Anne Marie Kristensen, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Agrola ApS anbragt i branchen "Produktion af slagtesvin." Selskabet beskriver selv sit formål på denne måde: "Selskabets formål er at drive virksomhed med agerbrug og svineproduktion"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Rikke & Far ApS i Odder fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i selskabet Rikke & Far ApS i Odder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset mange gange fra 201.588 til 1,3 millioner kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -19.125 kroner til -15.125 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Odder-virksomheden fra 8,6 millioner til 9,5 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Lars Munch Christensen, der også er ejer.

Rikke & Far ApS tilhører branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Virksomhedens formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i selskaber eller at drive anden dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Nedgang i indtjeningen i Kærsgaarde-selskabet Skovgaard Tagdækning ApS

Overskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Kærsgaarde-firmaet Skovgaard Tagdækning ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet reduceret fra 761.863 til 569.739 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst blev 2019/20, der endte med et resultat før skat på 761.863 kroner.

Medarbejdertallet var på 3 i 2020/21, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst.

Firmaets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,5 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 1,3 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Kærsgaarde-virksomheden fra 1,3 millioner til 1,7 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Rasmus Nissum Sørensen, der også er ejer.

Skovgaard Tagdækning ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tagdækningsvirksomhed." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Virksomhedens formål er at drive tagdækningsvirksomhed og virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Igen røde tal: Rådgivningsfirma i Odder får underskud

Selskabet DRUMMOND ApS i Odder fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet blevet større fra -69.462 til -90.153 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Det gik bedst i 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 6363 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttotab er gået fra -3594 kroner til -8466 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 142.205 til 56.645 kroner.

Selskabet ledes af direktør Roy John Drummond Kilpatrick, der også er ejer.

DRUMMOND ApS tilhører branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse." Virksomhedens formål har den selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt drive virksomhed inden for konsulent og bestyrelsesarbejde, samt yderligere tjenesteydelser i, efter direktionens skøn, beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Går tilbage: Virksomhed i Fillerup går fra plus til minus

Overskud er blevet til underskud i Maskinstation Anders Hansen ApS, der er et selskab i Fillerup. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet under nul-stregen fra 521.264 til -203.684 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Det gik bedst i 2019/20, der endte med et resultat før skat på 521.264 kroner.

Der var i gennemsnit 4 ansatte i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst.

Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet noget fra 2,9 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 1,9 millioner kroner i det seneste regnskab - en formindskelse på 35,1 procent.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra -770.669 til -938.768 kroner og er dermed stadig negativ.

Selskabet ledes af direktør Klaus Holberg Jakobsen. I første omgang er det Maja Stausholm Selch Hansen,KLAUS HOLBERG JAKOBSEN HOLDING ApS,Jakobsen Group Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Klaus Holberg Jakobsen,Maja Stausholm Selch Hansen de dominerende ejere.

Maskinstation Anders Hansen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Serviceydelser i forbindelse med planteavl." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er entreprenør- og maskinstationsvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Begrænset nedgang: L. Schou Holding ApS i Odder fik lidt lavere overskud

Odder-selskabet L. Schou Holding ApS har igen haft overskud. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 237.660 til 225.024 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 557.273 kroner.

Selskabets bruttotab er gået fra -3978 kroner til -4860 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Odder-virksomheden fra 2,5 millioner til 2,6 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Leif Schou, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er L. Schou Holding ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Virksomhedens formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at eje aktier i Metalwo A/S (CVR.NR. 1293 4602)"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Ascanius Consult ApS i Hundslund ramt af minus

Overskud er blevet til underskud i Ascanius Consult ApS, der er et selskab i Hundslund. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 75.897 til -1790 kroner før skat. Set over selskabets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Det gik bedst i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 83.366 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 689.226 kroner til 598.983 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 116.142 til 53.190 kroner.

Firmaet ledes af en direktion, der består af Frank Ascanius og Inga Rossen. I første omgang er det Frank Ascanius, der står som ejer. I sidste ende er Frank Ascanius,Inga Rossen de dominerende ejere.

Ascanius Consult ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden teknisk rådgivning." Virksomhedens formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed og anden virksomhed, som står i forbindelse hermed"

Klik her for at se regnskabet.

Kom over stregen: Virksomhed i Odder er gået fra minus til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i Odder-selskabet Stål og Form ApS. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -560.762 til 69.533 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst blev 2018/19, der endte med et resultat før skat på 451.971 kroner.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 7 ansatte.

Selskabets bruttofortjeneste er skåret ned fra 3,8 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,8 millioner kroner i det seneste regnskab - en tilbagegang på 27,7 procent.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Odder-virksomheden fra 1 millioner til 1,1 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Claus Sønderby. I første omgang er det CS HOLDING 2010 ApS, der står som ejer. I sidste ende er Claus Sønderby den dominerende ejer.

Stål og Form ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Maskinforarbejdning." Virksomhedens formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at drive smedevirksomhed, udvikling af prototyper samt hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

De røde tal er væk: Kilsø ApS i Odder fik forvandlet minus til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i Odder-firmaet Kilsø ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -4807 til 11.823 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 38.449 kroner til 22.957 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Odder-firmaet fra 538 til 9759 kroner.

Selskabet ledes af en direktion, der består af Jan Kilstrup Sørensen, Steen Kilstrup Sørensen og Jesper Kilstrup Sørensen. I første omgang er det JAN KIELSTRUP SØRENSEN HOLDING ApS,SKS HOLDING ODDER ApS,JKS HOLDING HOU ApS, der står som ejere. I sidste ende er Jan Kilstrup Sørensen,Steen Kilstrup Sørensen,Jesper Kilstrup Sørensen de dominerende ejere.

Kilsø ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom." Firmaet beskriver selv sit formål på følgende måde: "Selskabets formål er investering i ejendom med henblik på videresalg, køb af grunde, opførsel og renovering af huse til videresalg, udlejning af ejendomme, investering i værdipapirer m.v. samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Odder-selskab holdt fast i et overskud

SKS Holding Odder ApS, der er et firma i Odder, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 35.734 til 50.165 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 43.235 kroner til 152.093 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Odder-firmaet fra 176.066 til 220.115 kroner.

Selskabet ledes af direktør Steen Kilstrup Sørensen, der også er ejer.

SKS Holding Odder ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed." Selskabets formål har den selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er køb og salg af aktier og anparter i andre selskaber, investering i øvrige værdipapirer, investering i fast ejendom samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Hou-virksomhed er konstant: Holder fast i sit plus

JKS Holding Hou ApS, der er et firma i Hou, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 13.379 til 14.640 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -4795 kroner til -5420 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Hou-virksomheden fra -2262 til 12.378 kroner.

Selskabet ledes af direktør Jesper Kilstrup Sørensen, der også er ejer.

JKS Holding Hou ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er køb og salg af aktier og anparter i andre selskaber, investering i øvrige værdipapirer, investering i fast ejendom samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Rørth-virksomhed ramt af minus

Overskud er blevet til underskud i selskabet HUMAN ENTERTAINMENT ApS, der har adresse i Rørth. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet under nul-stregen fra 155.794 til -43.138 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2019/20, der endte med et resultat før skat på 155.794 kroner.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 956.160 kroner til 722.145 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 172.645 til 129.506 kroner.

Selskabet ledes af en direktion, der består af Tina Buchholtz Hansen og Vagn Egon Jørgensen og ejes af Tina Buchholtz Hansen,Vagn Egon Jørgensen.

HUMAN ENTERTAINMENT ApS hører hjemme i branchen "Selvstændigt udøvende scenekunstnere." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er musik-, underholdnings- og foredragsvirksomhed, anden dermed beslægtet virksomhed samt holdningsvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ejendomsudlejer i Odder er konstant: Holder fast i et plus

I det seneste år har der igen været overskud i firmaet Claus Kjeldsen Odder Holding ApS, der har adresse i Odder. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 40.551 til 296.877 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttotab er gået fra -11.875 kroner til -12.326 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Odder-firmaet fra 2,8 millioner til 2,9 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Claus Greve Kjeldsen, der også er ejer.

Claus Kjeldsen Odder Holding ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Selskabets formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt udøvelse af finansierings- og investeringsvirksomhed, herunder investering i fast ejendom"

Klik her for at se regnskabet.

De røde tal er væk: Underskud hos Arp & Kamstrup ApS er blevet til overskud

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i Bjerager-selskabet Arp & Kamstrup ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -77.277 til 137.078 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 153.424 kroner til 456.355 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Bjerager-selskabet fra -199.711 til -62.633 kroner og er dermed stadig negativ.

Firmaet ledes af en direktion, der består af Lone Arp og Jørgen Kamstrup. I første omgang er det Lone Arp,KAMSTRUP HOLDING, KOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Lone Arp,Jørgen Kamstrup de dominerende ejere.

I Erhvervsstyrelsens register er Arp & Kamstrup ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Virksomhedens formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er formueforvaltning"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Bilvirksomhed i Alrø holdt fast i sit plus

Virksomheden Skarehus DK A/S, der har adresse i Alrø, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 156.281 til 704.800 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 289.839 kroner til 212.481 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Alrø-selskabet fra 9,7 millioner til 9,8 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Thomas Jørgensen og ejes af Thomas Jørgensen,LIN SKARE JØRGENSEN HOLDING ApS,MIKKEL SKARE JØRGENSEN HOLDING ApS,HENRIK SKARE JØRGENSEN HOLDING ApS,MAI SKARE JØRGENSEN HOLDING ApS.

I Erhvervsstyrelsens register er Skarehus DK A/S anbragt i branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser." Virksomhedens formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive handel, håndværk, financiering, herunder indgåelse af kontrakter på det finansielle marked og investering, herunder i fast ejendom"

Klik her for at se regnskabet.

Minus blev større: Byggeselskab i Malskær får milliontab

Underskuddet i selskabet BS Byggeservice ApS, der har adresse i Malskær, voksede sidste år. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet steget fra -257.028 til -1,6 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst blev 2016/17, der endte med et resultat før skat på 2,6 millioner kroner.

I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 11 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 9 ansatte.

Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet noget fra 5,1 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,9 millioner kroner i det seneste regnskab - en tilbagegang på 43,3 procent.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 6,5 millioner til 5,3 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Bent Sørensen. I første omgang er det BENT SØRENSEN INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er Bent Sørensen den dominerende ejer.

BS Byggeservice ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Gennemførelse af byggeprojekter." Firmaet beskriver selv sit formål på denne måde: "Selskabets formål er byggevirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ejendomsvirksomhed i Trustrup er konstant: Holder fast i sit overskud

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i selskabet Bent Sørensen Ejendomsinvest ApS i Trustrup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet krympet fra 88.027 til 32.466 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst blev 2016/17, der endte med et resultat før skat på 100.675 kroner.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 196.673 kroner til 143.225 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen i Bent Sørensen Ejendomsinvest ApS var ligesom året før på 1 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Bent Sørensen. I første omgang er det BENT SØRENSEN INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er Bent Sørensen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Bent Sørensen Ejendomsinvest ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Sit formål har selskabet selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er ejendomsudlejning samt anden dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Indtjening går op: Byggefirma i Malskær reducerer tabet

Selv om tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i virksomheden B S False-Montage ApS i Malskær. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet formindsket fra -801.278 til -791.655 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Det gik bedst i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 1,5 millioner kroner.

I det tidligere regnskabsår var der i gennemsnit 14 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 7 ansatte - en nedgang på 50 procent.

Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab reduceret fra 7,4 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,5 millioner kroner - et fald på 52,9 procent.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 787.830 til 170.223 kroner.

Firmaet ledes af direktør Bent Sørensen. I første omgang er det BENT SØRENSEN INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er Bent Sørensen den dominerende ejer.

B S False-Montage ApS tilhører branchen "Opførelse af bygninger." Virksomheden beskriver selv sit formål med disse ord: "Selskabets formål er køb og salg af byggematerialer og montage heraf, byggeopgaver iøvrigt og hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Næsten uændret: Mindre minus i rådgivningsvirksomhed i Hou

Hou-selskabet TORSTEN WEGENER ApS fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet begrænset fra -39.042 til -25.922 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttotab er gået fra -38.758 kroner til -25.831 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Hou-virksomheden fra 42.827 til 210.109 kroner.

Firmaet ledes af direktør Torsten Krüger Wegener. I første omgang er det NIBE INVEST A/S,INTERNATIONAL MARKETING AND FINANCE A/S,INTERNATIONAL MARKETING AND FINANCE ApS,IMF ADMINISTRATION ApS,ADVENTURE MARKETING A/S,VENTURE MARKETING A/S,TKW HOLDING A/S, der står som ejere. I sidste ende er Torsten Krüger Wegener den dominerende ejer.

TORSTEN WEGENER ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse." Selskabet beskriver selv sit formål på denne måde: "Selskabets formål er at drive konsulent- og skribentvirksomhed samt handels- og investeringsvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Odders virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Odder For abonnenter

Se billederne: Surt opstød til borgmesteren og tårer i salen. - I ødelægger vores liv med jeres biogasanlæg

Løvkvist: Endelig trak Pape tæppet fra og sprang ud som statsministerkandidat

Annonce
Annonce
Annonce
Horsens

Horsensianerne skal vænne sig til nye ansigter i lygtepælene: Kun et enkelt parti har den samme politiker i spidsen lokalt som ved det seneste valg

Erhverv For abonnenter

Ægtepars livsværk har vokset sig større og større efter generationsskiftet: - Det er sgu sjovt at se

Odder

Nej til Biogas: Borgerforslag ender på byrådets bord allerede til september

Navne

Måbede du også på Langelinie? Muskuløse Zirkus Nemo-artister har fået prisen for årets bedste cirkusnummer

En metallyd var det sidste Nadiya hørte, før døden slog ned

Erhverv

Her er planen for HM-grunden: Du skal bare have 24 millioner kroner op af lommen

Erhverv For abonnenter

Ugens regnskaber: Kro har fremgang, og stort genbrugsmarked gav underskud

Erhverv

Styrtdyk på elektrikeruddannelse: For første gang er der ikke nok til et hold i Horsens

For abonnenter

Lægen sagde, at Agnes nok ville dø af sin anoreksi: Det nægtede Mads at acceptere, og i dag kan han besøge datteren i hendes lejlighed

Horsens

Flere tusinde kvadratmeter uhøstet korn gik op i røg: Det er højsæson for markbrande, og søndag gik det galt i Østbirk

Enhedslistens Rosa Lund: - Jeg drak mit nederlag væk i Kødbyen

Sport

Nu er truppen tæt på komplet: HIC henter sin syvende forstærkning i eftertragtet amerikansk point guard - lander i Danmark tirsdag

Erhverv For abonnenter

Historisk Horsens-firma tog en fremsynet beslutning i 1988 - 34 år senere øjner direktøren en omsætning på en halv milliard og har sat kurs mod markeds-tronen

Debat

'Kommunens dummekvote er åbenbart ikke opbrugt': Håbløse fortove i Vestbyen

Annonce