Annonce
Ikast-Brande For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Ikast-Brande

Nyt regnskab: Virksomhed i Herning får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Herning-virksomheden ID2YOU ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 1712 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 5472 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Helle Bredkjær. I første omgang er det HFCB Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Helle Bredkjær, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er ID2YOU ApS anbragt i branchen "Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive webshopKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Chairman ApS i Herning går fra overskud til underskudOverskuddet i Herning-virksomheden Chairman ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 5023 til -19.270 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 12.380 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 178.172 kroner i det foregående regnskab til 153.944. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Chairman ApS var ligesom året før på 4,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Gunnar Merrild Jensen. I første omgang er det GMJ AF 1/10 1994 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Gunnar Merrild Jensen, der er den dominerende ejer. Chairman ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er udlejning af fast ejendom, produktudvikling og salg af sportsudstyr samt import og salg af vinKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Lind-virksomheden Karup Malerfirma ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Karup Malerfirma ApS, der er en virksomhed i Lind. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 321.171 til 175.758 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 327.513 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fire, året før var det fem. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lind-virksomheden fra 552.342 til 688.348. Virksomheden ledes af direktør Simon Ib Hvid. Virksomhedens reelle ejere er Simon Ib Hvid. Karup Malerfirma ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Malerforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er malervirksomhed og handelKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Ejendomsvirksomhed i Herning ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Herning-virksomheden GMJ af 1/10 1994 ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 1,7 millioner til -763.864 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 1,7 millioner kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -38.791 kroner til -20.023 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Egenkapitalen faldt fra 23,2 millioner til 21,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Gunnar Merrild Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Gunnar Merrild Jensen. I Erhvervsstyrelsens register er GMJ af 1/10 1994 ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive fotografisk virksomhed samt dertil forbundne aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Ejendomsvirksomhed i Brande fik igen tabFAMO Ejendomsselskab ApS, der er et firma i Brande, har fået minus. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -204.049 til -208.499 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Virksomhedens bruttotab er forbedret fra -68.292 kroner til -57.781 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 144.560 kroner efter skat, faldt formuen i FAMO Ejendomsselskab ApS fra 1,6 millioner til 901.274 kroner . Firmaet ledes af direktør Finn Mogensen. I første omgang er det FIMO BRANDE ApS,BEMO BRANDE ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Bent Sten Mogensen,Finn Mogensen, der er de dominerende ejere. FAMO Ejendomsselskab ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er udlejning af fast ejendom, handel og investeringKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Merrild Fotografi ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Merrild Fotografi ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 268.603 til 1,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 2,5 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 17 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 15 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,1 millioner kroner til 7,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 3,6 millioner til 4,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Gunnar Merrild Jensen. Virksomheden ejes af MERRILD FOTOGRAFI HOLDING ApS. Merrild Fotografi ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fotografisk virksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive fotografisk virksomhed samt dertil forbundne aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Herning fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Tømrerfirmaet Sandegaard og Andersen ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 373.478 til 1,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit seks fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ti ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 1,7 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 6,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 1,4 millioner til 2,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Morten Toft Jacobsen. I første omgang er det Sandegaard og Andersen Holding ApS,Toft Jacobsen Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Morten Toft Jacobsen,Bjørn Sandegaard, der er de dominerende ejere. Tømrerfirmaet Sandegaard og Andersen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Tjørring ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Tjørring-virksomheden ASX 6668 A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 1,8 millioner til -713.000 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 6,9 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -37.000 kroner til -45.000 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 43,7 millioner til 40 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Poul Steen. Virksomhedens reelle ejere er Poul Steen. I Erhvervsstyrelsens register er ASX 6668 A/S anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje aktier / anparter i helt eller delvis ejede datterselskaberKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Ejendomsvirksomhed i Herning går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Herning-virksomheden BTP Poolpulje ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 793.555 til -76.004 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 793.555 kroner. Medarbejdertallet var på 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 473.649 kroner året før til -68.846 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i BTP Poolpulje ApS var ligesom året før på 3,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Michael Lisbjerg Nordestgaard og Allan Odgaard. I første omgang er det PANT INVEST I ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Lisbjerg Nordestgaard, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er BTP Poolpulje ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og administrere ejendommeKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Flair Retail A/STjørring-virksomheden Flair Retail A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -1000 til -103.000 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 192.000 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 1,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 778.000 - et fald på -28 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,4 millioner til 1,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Steen Bjørn Nielsen. I første omgang er det TRIMAR RETAIL A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Poul Steen,Philip Steen, der er de dominerende ejere. Flair Retail A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tøjforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er engrossalg af eksklusivt dametøj og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Snejbjerg ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Snejbjerg ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 959.065 til 4,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 980.290. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 6,4 millioner til 9,7 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Michael Lisbjerg Nordestgaard, Dennis Odgaard og Allan Odgaard. I første omgang er det DENNIS ODGAARD HOLDING ApS,ALLAN ODGAARD HOLDING ApS,PANT INVEST I ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Michael Lisbjerg Nordestgaard,Dennis Odgaard, der er de dominerende ejere. Snejbjerg ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb, salg, udlejning og administration af fast ejendom, samt handel og investering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Pant Invest I ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Pant Invest I ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 1,8 millioner til 3,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,5 millioner kroner til 1,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 15,3 millioner til 18,7 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Michael Lisbjerg Nordestgaard og Allan Odgaard. I første omgang er det M.L.N. INVEST HOLDING ApS,ALLAN ODGAARD HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Michael Lisbjerg Nordestgaard, der er den dominerende ejer. Pant Invest I ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investering i pantebreve og fast ejendom, samt deraf udledte forretningerKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i BrandeOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i BRANDE BRILLECENTER ApS, der er en virksomhed i Brande. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 925.060 til 468.812 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 925.060 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 364.505 kroner efter skat, faldt formuen i BRANDE BRILLECENTER ApS fra 1,4 millioner til 885.877 kroner . Firmaet ledes af direktør Hanne Hald. I første omgang er det HANNE DAMGAARD HOLDING ApS,Beltoft Andersen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Hanne Hald, der er den dominerende ejer. BRANDE BRILLECENTER ApS hører hjemme i branchen "Optikere". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er handel samt anden dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Bording-virksomheden Serup Ejendomme ApS fik også milliongevinst i seneste regnskabOverskuddet er blevet større i det seneste år i Serup Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Bording. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,4 millioner til 1,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 2,3 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bording-firmaet fra 5,6 millioner til 6,7 millioner. Firmaet ledes af direktør Palle Serup. I første omgang er det P. SERUP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Palle Serup, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Serup Ejendomme ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er opførelse, besiddelse, udvikling og udlejning af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Knutsson Kloak ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Harrild-virksomheden Knutsson Kloak ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 19.641 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 101.594 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Jacob Knutsson. I første omgang er det Jacob Knutsson Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jacob Knutsson, der er den dominerende ejer. Knutsson Kloak ApS hører hjemme i branchen "Anlæg af ledningsnet til væsker". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med kloak- og dræningsarbejder samt her-med beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Harrild-virksomheden Skovbjerg Hedegård ApSSkovbjerg Hedegård ApS, der er en virksomhed i Harrild, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 6619 til 6066 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 8832 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 450.029 kroner i det foregående regnskabsår til 770.044 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -225.248 til -288.128 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Jacob Knutsson. I første omgang er det CONPLEKS HOLDING HK ApS,Jacob Knutsson Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Hans Ejler Birk Knutsson,Jacob Knutsson, der er de dominerende ejere. Skovbjerg Hedegård ApS hører hjemme i branchen "Produktion af slagtesvin". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive landbrugsproduktion samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i P. Serup ApS i BordingP. Serup ApS, der er en virksomhed i Bording, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 5,0 millioner til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 6,6 millioner kroner. Selskabets bruttotab er forbedret fra -52.775 kroner til -17.401 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 1,1 millioner kroner efter skat, faldt formuen i P. Serup ApS fra 38,4 millioner til 38 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Palle Serup. Virksomhedens reelle ejere er Palle Serup. P. Serup ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation og formueforvaltning samt anden efter direktionens skøn dermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Sunds-virksomheden Bækgaard Consult ApSBækgaard Consult ApS, der er en virksomhed i Sunds, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 3,1 millioner til 2,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 49.269 kroner året før til -72.998 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sunds-virksomheden fra 2,9 millioner til 5,8 millioner. Firmaet ledes af direktør Jakob Willumsen. Virksomhedens reelle ejere er Jakob Willumsen. Bækgaard Consult ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb, salg og besiddelse af værdipapirer samt konsulentvirksomhed og dermed ifølge direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i ThorlundMN Help-Support ApS, der er en virksomhed i Thorlund, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 463.286 til 178.352 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 463.286 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 942.175. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 139.115 kroner efter skat, faldt formuen i MN Help-Support ApS fra 552.928 til 542.043 kroner . Firmaet ledes af direktør Max Rohde Nygård. I første omgang er det MNSN Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Max Rohde Nygård, der er den dominerende ejer. MN Help-Support ApS hører hjemme i branchen "Anden teknisk rådgivning". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er konsulentbistand, handel, servicearbejde og alle dermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Herning-virksomheden Gucca A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Gucca A/S, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 9,7 millioner til 6,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 12 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 14,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 12,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 4,9 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Gucca A/S fra 6,6 millioner til 960.962 kroner . Firmaet ledes af direktør Chris Nygaard Vandborg. I første omgang er det CHRIS VANDBORG HOLDING ApS,THOMAS BERTELSEN HOLDING, HERNING ApS,MAU JENSEN HOLDING A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Thomas Bertelsen,Chris Nygaard Vandborg, der er de dominerende ejere. Gucca A/S hører hjemme i branchen "Detailhandel med bøger, kontorartikler, musik eller film via internet". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor udvikling, salg og drift af internet tjenester samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Herning Låseservice ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Herning Låseservice ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 366.800 til 510.412 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på seks i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,4 millioner kroner til 1,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 1,3 millioner til 1,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Morten Gadegaard. I første omgang er det GADEGAARD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Morten Gadegaard, der er den dominerende ejer. Herning Låseservice ApS hører hjemme i branchen "Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og industriKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Panduro Ejendomme Herning ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Panduro Ejendomme Herning ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 623.768 til 708.467 kroner før skat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 735.678 kroner i det foregående regnskab til 672.074. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Panduro Ejendomme Herning ApS var ligesom året før på 5,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Flemming Understrup Lind Panduro. I første omgang er det Panduro Holding Herning ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Flemming Understrup Lind Panduro, der er den dominerende ejer. Panduro Ejendomme Herning ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er udlejning af beboelsesejendommeKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Multiglas ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Multiglas ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,3 millioner til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på ti i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,8 millioner kroner til 6,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 2 millioner til 2,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jørgen Mulvad Pedersen. I første omgang er det K.J. HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jørgen Mulvad Pedersen, der er den dominerende ejer. Multiglas ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Glarmestervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive glarmestervirksomhed samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Massch ApS i Gjellerup går fra overskud til underskudOverskuddet i Gjellerup-virksomheden Massch ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 6000 til -9365 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 114.053 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 15.018 kroner året før til -813 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 804.670 til 740.806 kroner . Virksomheden ledes af direktør Marianne Schmidt. Virksomhedens reelle ejere er Marianne Schmidt. Massch ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tøjforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel, rådgivning, diverse serviceydelser samt at besidde aktier, anparter og andre værdipapirer eller hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos taxa-virksomhed i HerningIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i DT 1080 ApS, der er et firma i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 46.826 til 14.976 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 53.796 i det foregående regnskabsår til 24.950 - et fald på -54 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 36.083 til 50.253. Firmaet ledes af direktør Michael Bünger. Virksomhedens reelle ejere er Michael Bünger. DT 1080 ApS hører hjemme i branchen "Taxikørsel". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at udøve virksomhed med alle former for persontransport og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Edvard Jensen ApS i Herning gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Edvard Jensen ApS i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -204.256 til 230.534 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,7 millioner kroner til 2,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-firmaet fra -786.525 til -611.287. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Thomas Otte Jensen og Jesper Otte Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Thomas Otte Jensen,Jesper Otte Jensen. I Erhvervsstyrelsens register er Edvard Jensen ApS anbragt i branchen "Speditører". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive speditions- og transportvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Gadegaard Ejendomme ApSHerning-virksomheden Gadegaard Ejendomme ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -126.618 til -85.138 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 111.277 kroner. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 61.448 kroner året før til -50.606 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 10,4 millioner til 10,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Morten Gadegaard. I første omgang er det GADEGAARD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Morten Gadegaard, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Gadegaard Ejendomme ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje fast ejendom, investering samt anden dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Gjellerup-virksomheden A. Helledie Invest ApS fik også milliongevinst i seneste regnskabSelskabet A. Helledie Invest ApS, der har adresse i Gjellerup, fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet uændret på -6251 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Egenkapitalen faldt fra 18.996 til 12.745 kroner . Firmaet ledes af direktør Allan Helledie. Virksomhedens reelle ejere er Allan Helledie. I Erhvervsstyrelsens register er A. Helledie Invest ApS anbragt i branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomhedens formål har den selv beskrevet sådan: Selskabets formål er investeringsvirksomhed samt at eje anparter, aktier og kapitalandele i andre selskaber og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Ikast og Brandes virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Horsens For abonnenter

Svag start, men smæk på til sidst: Posthuset serverede tam suppe, men sluttede med fabelagtig dessert

Annonce

Prins Harry er som en eddikesur teenager: Fortabt i kærlighed og vred på alle andre

Annonce
Annonce
Horsens

36-årig ankede dom i øksevoldssag: Landsretten nåede frem til mildere straf

Horsens For abonnenter

Beboere i vestbyen må atter væbne sig med tålmodighed: Beslutning om at lukke populær smutvej blev udsat - igen

Erhverv

Energiselskab bygger ny strømstation ved Juelsminde: Palsgaard skal bruge mere strøm i fremtiden

Kultur

Se videoen: Hollywood har 'Walk of Fame', men nu kan Horsens også være med - borgmesteren indviede 'Street of Fame'

Hanne har fået p-bøder for 42.000 kr. på Amager, og de vælter stadig ind - der er bare ét problem: Hun har aldrig været der

Horsens

Forsamlingshus i knæ: Vi lukker og slukker, hvis vi ikke får hjælp nu

HH Elite For abonnenter

Få detaljerne: HH Elite tabte med tætte cifre efter elendig første halvleg

Kultur

Bibliotek, midtby-malerier og strandpark står for skud: Politikere når i mål med kultur-besparelser

Topchef tiltalt for at pløje cyklist ned med vilje: - Det så meget voldsomt ud

Navne

IT-chef døde pludseligt - hans far har skrevet mindeord: Du gav så meget af dig selv, at din kvote blev opbrugt alt, alt for tidligt

Discountbutik lovede billige æg, men kunderne mødte op til tomme hylder: Bevidst lokke-strategi og ulovlig markedsføring, siger eksperter

Horsens

Politiet jubler og klapper: Nu gik den ikke længere for tyvagtig litauer, der mistænkes for op mod 200 indbrud

Erhverv For abonnenter

Oluf Jørgensen vendte minus til plus: - En voldsom forbedring, men ikke godt nok

Debat

Brandingforsker og eks-kommunaldirektør: Horsens & Friends har været et fund til prisen - byen er en dansk og international succeshistorie

Annonce