Annonce
Ikast-Brande For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Ikast-Brande

Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i Sunds får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Sunds-virksomheden LTR Bricks ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 32.889 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 43.548 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Jimmy Kjølhede Riis. I første omgang er det Nick Lauritzen, Stunning Holding ApS og JR2020 Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jimmy Kjølhede Riis, Bolette Blach Thybo og Nick Lauritzen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er LTR Bricks ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er udlejning af ejendomme og anden aktivitet i tilknytning hermed
Overskud hos Herning Ejendomsservice ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Herning-virksomheden Herning Ejendomsservice ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 368.473 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit syv i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 2,4 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Hans Jørgen Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Christoffer Nikolaj Pedersen. Herning Ejendomsservice ApS hører hjemme i branchen "Kombinerede serviceydelser". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive ejendomsservice og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Teglvænget 57, Herning ApS fik større overskud end året førTeglvænget 57, Herning ApS, der er en virksomhed i Herning, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 112.137 til 130.319 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 365.095 kroner til 366.006 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 395.130 til 496.819. Firmaet ledes af direktør Dann Handberg Madsen. I første omgang er det je.dk A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Dann Handberg Madsen, der er den dominerende ejer. Teglvænget 57, Herning ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje ejendomme og hermed relateret virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Ejendomsselskabet Hussak ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ejendomsselskabet Hussak ApS, der er en virksomhed i Sunds. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 208.051 til 860.631 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på tre i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 445.283 kroner i det foregående regnskabsår til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sunds-virksomheden fra 3 millioner til 3,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Per Venø Alois Hussak. Virksomhedens reelle ejere er Per Venø Alois Hussak. Ejendomsselskabet Hussak ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Vela Nordic ApSHerning-virksomheden Vela Nordic ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -5827 til -38.174 kroner før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -5588 kroner til -38.054 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 34.877 til 5107 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Dann Handberg Madsen og Karoline Handberg Madsen. I første omgang er det HANDBERG HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Dann Handberg Madsen, der er den dominerende ejer. Vela Nordic ApS hører hjemme i branchen "Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at formidle rejser til Grønland, Island og Færøerne på agentur-basis, samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Herning tjente flere penge i seneste regnskabsårKH Business ApS, der er en virksomhed i Herning, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 12.180 til 30.537 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 54.074 kroner i det foregående regnskabsår til 135.408 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 48.839 til 72.658. Firmaet ledes af direktør Kennet Enevold Hvingelby. Virksomhedens reelle ejere er Kennet Enevold Hvingelby. KH Business ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med andre varer via internet". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i SnejbjergEjendomsselskabet Mellemgade ApS, der er en virksomhed i Snejbjerg, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,0 millioner til 446.798 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 264.019 kroner i det foregående regnskab til 226.128. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Snejbjerg-virksomheden fra 2,1 millioner til 2,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Claus Anton Märcher Jensen. I første omgang er det TA 0513 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Claus Anton Märcher Jensen, der er den dominerende ejer. Ejendomsselskabet Mellemgade ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom og dermed tilknyttede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Virksomhed i Snejbjerg har skåret underskuddet nedSnejbjerg-virksomheden 3Wood ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -6319 til -3231 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttotab var ligesom året før på -5000 kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 45.650 til 42.419 kroner . Firmaet ledes af en direktion, der består af Hakan Yilmaz og Claus Anton Märcher Jensen. I første omgang er det TA 0513 ApS og JGN HERNING HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Hakan Yilmaz og Claus Anton Märcher Jensen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er 3Wood ApS anbragt i branchen "Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er salg af møbler til detail samt business to businessKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Bout ApS i HerningOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Bout ApS, der er et firma i Herning. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 158.516 til 16.341 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 484.160 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 579.158 kroner i det foregående regnskab til 335.731 - et fald på -42 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 894.311 til 906.027. Firmaet ledes af direktør Bo Hedelund Henriksen. I første omgang er det BO HOLDING HERNING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bo Hedelund Henriksen, der er den dominerende ejer. Bout ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv.". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Snejbjerg er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet KC 0928 ApS i Snejbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -89.313 til 349.172 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 34.204 kroner i det foregående regnskabsår til 68.088 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Snejbjerg-firmaet fra 551.103 til 904.078. Virksomheden ledes af direktør Claus Anton Märcher Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Claus Anton Märcher Jensen. I Erhvervsstyrelsens register er KC 0928 ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at yde konsulentassistance samt handel og investeringKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Bilhandel i Ejstrupholm tjente flere penge i seneste regnskabDH Handel ApS, der er en virksomhed i Ejstrupholm, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 19.016 til 98.495 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 32.903 kroner i det foregående regnskabsår til 112.692 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ejstrupholm-virksomheden fra 82.120 til 158.187. Firmaet ledes af direktør Dan Wolf Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Dan Wolf Hansen. DH Handel ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Nordlys & Morild ApSGjellerup-virksomheden Nordlys & Morild ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -135.803 til -44.624 kroner før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -135.525 kroner året før til 25.900 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -95.803 til -140.427 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Helle Stampe Ladefoged og Carsten Thomas Ladefoged. Virksomhedens reelle ejere er Helle Stampe Ladefoged og Carsten Thomas Ladefoged. Nordlys & Morild ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med bøger, kontorartikler, musik eller film via internet". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handelsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Uniport ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Uniport ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,4 millioner til 3,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,3 millioner kroner til 4,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 4,5 millioner til 5,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ole Duholm. I første omgang er det Duholm Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Duholm, der er den dominerende ejer. Uniport ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive agenturvirksomhed, herunder salg og leverancer indenfor træ, køkken- og møbelindustrienKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Engesvang fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i BP Rustfri Montage ApS, der er en virksomhed i Engesvang. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 439.120 til 523.039 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 913.299 kroner til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Engesvang-virksomheden fra 381.968 til 676.001. Virksomheden ledes af direktør Bent Povlsen. Virksomhedens reelle ejere er Bent Povlsen. BP Rustfri Montage ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er opbygning og servicearbejde af og på maskiner og udstyr til fødevarebranchenKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Ejendomsvirksomhed i Brande er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Ejendomsselskabet PP2006 ApS i Brande. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -48.971 til 194.340 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -14.790 kroner året før til 265.134 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-firmaet fra 543.201 til 637.541. Virksomheden ledes af direktør Peder Rohde Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Peder Rohde Pedersen. I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsselskabet PP2006 ApS anbragt i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er ejendomsdrift, udlejning og køb og salg af fast ejendom samt finansieringKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Brande tjente flere penge i seneste regnskabsårEjendomsselskabet Vejlevej Brande ApS, der er en virksomhed i Brande, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 25.637 til 74.472 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 37.625 kroner i det foregående regnskabsår til 86.957 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-virksomheden fra 402.000 til 459.746. Firmaet ledes af direktør Peder Rohde Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Peder Rohde Pedersen. Ejendomsselskabet Vejlevej Brande ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er ejendomsdrift, udlejning og køb og salg af fast ejendom samt finansiering, og køb og salg i øvrigtKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Murervirksomhed i Nørre Snede går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Nørre Snede-virksomheden Murermester Bork-Christensen ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 26.947 til -26.587 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 26.947 kroner. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 464.176 kroner i det foregående regnskab til 332.588 - et fald på -28 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 65.925 til 39.338 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jesper Bork Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Jesper Bork Christensen. I Erhvervsstyrelsens register er Murermester Bork-Christensen ApS anbragt i branchen "Murere". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er drive murerforretning og dermed beslægtet virksomhed og anden i for­bindelse hermed stående virksomhed
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Sun City Scandinavia ApSHerning-virksomheden Sun City Scandinavia ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -10.110 til -59.231 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 2897 kroner året før til -47.731 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Sun City Scandinavia ApS var ligesom året før på -1,1 millioner kroner og er dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Michel Benchetrit. I første omgang er det Sun City, der står som ejer. I sidste ende er det Michel Benchetrit, Tules Davis Taieb, Henri Benchetrit og Georges Daniel Taieb, der er de dominerende ejere. Sun City Scandinavia ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med tekstiler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og dertil knyttet aktivitetKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Sunds tjente flere penge i seneste regnskabsårKITHO EJENDOMME ApS, der er en virksomhed i Sunds, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 37.041 til 60.056 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 86.052 kroner til 110.158 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Sunds-virksomheden fra 297.316 til 334.426. Firmaet ledes af direktør Kim Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Kim Pedersen og Thomas Sloth Borbjerg. KITHO EJENDOMME ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og udleje ejendomme og dermed beslægtet virksomhed
Tallene vendt: Uppercut Pure ApS i Herning gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Uppercut Pure ApS i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -13.534 til 6001 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 912.455 kroner i det foregående regnskab til 854.279. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-firmaet fra 42.597 til 46.608. Virksomheden ledes af direktør Julie Lyngsø Bjerre. Virksomhedens reelle ejere er Julie Lyngsø Bjerre. I Erhvervsstyrelsens register er Uppercut Pure ApS anbragt i branchen "Frisørsaloner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive frisørsalon og anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Hewikut A/S i Brande er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Hewikut A/S i Brande. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -1,9 millioner til 2,7 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 24 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 11,5 millioner kroner til 17,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-firmaet fra 1,4 millioner til 3,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lars Christiansen. I første omgang er det HEWIKUT HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Christiansen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Hewikut A/S anbragt i branchen "Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive entreprenør- og handelsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Kildebakken Byg & Montage ApS i Nørre SnedeKildebakken Byg & Montage ApS, der er en virksomhed i Nørre Snede, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 764.221 til 381.064 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 764.221 kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 3,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,1 millioner - et fald på -33 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 297.214 kroner efter skat, faldt formuen i Kildebakken Byg & Montage ApS fra 753.896 til 451.110 kroner . Virksomheden ledes af direktør Kasper Guldsmed Petersen. I første omgang er det Kildebakken Byg & Montage Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kasper Guldsmed Petersen, der er den dominerende ejer. Kildebakken Byg & Montage ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Nybo-virksomheden Digevej ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Digevej ApS, der er en virksomhed i Nybo. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 360.000 til 314.653 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 360.000 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 429.000 kroner i det foregående regnskab til 390.879. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nybo-virksomheden fra 1,4 millioner til 1,7 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Palle Korsholm Villadsen og Claus Aagaard Huse. I første omgang er det VILLADSEN HOLDING ApS og AAGAARD HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Palle Korsholm Villadsen og Claus Aagaard Huse, der er de dominerende ejere. Digevej ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive ejendomsudvikling og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Huse Ejendomme ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Huse Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Nybo. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 1,3 millioner til 10,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 1,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 10,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nybo-virksomheden fra 9,6 millioner til 16,7 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Palle Korsholm Villadsen og Claus Aagaard Huse. I første omgang er det VILLADSEN HOLDING ApS og AAGAARD HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Palle Korsholm Villadsen og Claus Aagaard Huse, der er de dominerende ejere. Huse Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drift af udlejningsejendomme og udvikling af byggeprojekterKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i HerningHVG Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Herning, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,4 millioner til 573.676 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,4 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 434.747 kroner i det foregående regnskab til 388.646. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 1,7 millioner til 2,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lasse Bønløkke Andersen. I første omgang er det CHARNICK HOLDING ApS og LAKRIS HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Nicklas Legaard, Kristian Juel Legaard og Lasse Bønløkke Andersen, der er de dominerende ejere. HVG Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i ejendomme, herunder køb, salg og udlejning samt anden hermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger: Virksomhed i Herning fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i HVIDEVARE GROSSISTEN ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,3 millioner til 2,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på tre i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,7 millioner kroner til 4,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 3,1 millioner til 3,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Nicklas Legaard. I første omgang er det CHARNICK HOLDING ApS og LAKRIS HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Nicklas Legaard, der er den dominerende ejer. HVIDEVARE GROSSISTEN ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med hårde hvidevarer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive engroshandel med hvidevarer og hermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger: Mick Hansen Transport ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Mick Hansen Transport ApS, der er en virksomhed i Nørre Snede. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3,3 millioner til 4,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 11 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 12 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 8,7 millioner kroner til 11,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nørre Snede-virksomheden fra 3,5 millioner til 4,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mick Hansen. I første omgang er det MICK HANSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mick Hansen, der er den dominerende ejer. Mick Hansen Transport ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Speditører". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive transportvirksomhed og dermed forbundet virksomhed og handel med emballageKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i Nørre Snede får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Nørre Snede-virksomheden M.H.I. ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 290.834 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 307.819 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Mick Hansen. I første omgang er det MICK HANSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mick Hansen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er M.H.I. ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af erhvervsejendomme og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i BordingOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i JGP Invest ApS , der er en virksomhed i Bording. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 581.020 til 386.212 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 891.063 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 46.541 kroner året før til -101.348 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bording-virksomheden fra 1,4 millioner til 1,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Joachim Glerup Verwold. Virksomhedens reelle ejere er Joachim Glerup Verwold. JGP Invest ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er udlejning af ejendomme, og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Pannies ApS i Engesvang får underskudDet seneste år er endt med underskud i Engesvang-virksomheden Pannies ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -534.685 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -333.742 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Leonardo David Passadore. I første omgang er det Leonardo David Passadore og Inicio Invest A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Leonardo David Passadore, der er den dominerende ejer. Pannies ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af andre fødevarer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er fremstilling og salg af fødevarer samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Hebsgaard Ejendomme ApS i Lind er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Hebsgaard Ejendomme ApS i Lind. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -738.223 til 1,0 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 4,1 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 281.232 kroner i det foregående regnskabsår til 603.932 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lind-firmaet fra 8,7 millioner til 9,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Rasmus Hebsgaard. I første omgang er det HEBSGAARD HOLDING AF 2007 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Rasmus Hebsgaard, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Hebsgaard Ejendomme ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udbyde og udleje udlejningsejendomme samt køb, salg, opførelse og ombygning af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ejendomsvirksomhed i Tjørring fik større overskud end året førSSS Invest ApS, der er en virksomhed i Tjørring, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 63.000 til 89.994 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 134.000 kroner til 179.374 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tjørring-virksomheden fra 197.000 til 267.178. Firmaet ledes af direktør Srishankar Vincent. I første omgang er det Srishankar Vincent, Shivesh Srishankar og Shailen Srishankar, der står som ejere. I sidste ende er det Srishankar Vincent, der er den dominerende ejer. SSS Invest ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive ejendomsudlejning samt investeringsvirksomhed i øvrigtKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Hebstrup Invest ApS i Lind får underskudDet seneste år er endt med underskud i Lind-virksomheden Hebstrup Invest ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -159.381 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -42.393 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Rasmus Hebsgaard. I første omgang er det HEBSGAARD HOLDING AF 2007 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Rasmus Hebsgaard, der er den dominerende ejer. Hebstrup Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er køb, salg, opførelse og ombygning samt udlejning af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Truelsensvej 18, Herning ApS i Herning går fra overskud til underskudOverskuddet i Herning-virksomheden Truelsensvej 18, Herning ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 1560 til -38.956 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 5390 kroner. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 84.151 kroner i det foregående regnskab til 42.380 - et fald på -50 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 377.285 til 346.888 kroner . Virksomheden ledes af direktør Poul Erik Søndergaard Bendtsen. I første omgang er det EDVARD BENDTSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Poul Erik Søndergaard Bendtsen, der er den dominerende ejer. Truelsensvej 18, Herning ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Storegade 246, Esbjerg ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Storegade 246, Esbjerg ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,7 millioner til 1,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 2,1 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 8,3 millioner til 9,6 millioner. Firmaet ledes af direktør Poul Erik Søndergaard Bendtsen. I første omgang er det EDVARD BENDTSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Poul Erik Søndergaard Bendtsen, der er den dominerende ejer. Storegade 246, Esbjerg ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Herning-virksomheden Lillelundvej 22, Herning ApSLillelundvej 22, Herning ApS, der er en virksomhed i Herning, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 727.937 til 690.866 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 742.223 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 923.750 kroner i det foregående regnskab til 849.803. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 5,4 millioner til 5,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Poul Erik Søndergaard Bendtsen. I første omgang er det EDVARD BENDTSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Poul Erik Søndergaard Bendtsen, der er den dominerende ejer. Lillelundvej 22, Herning ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Murervirksomhed i Sunds tjente flere penge i seneste regnskabMurerfirmaet M.G.P. ApS, der er en virksomhed i Sunds, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4577 til 148.708 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,0 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 1,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,4 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sunds-virksomheden fra 109.145 til 218.538. Virksomheden ledes af direktør Martin Nygaard Pedersen. I første omgang er det MURERFIRMAET M.N.P. HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Nygaard Pedersen, der er den dominerende ejer. Murerfirmaet M.G.P. ApS hører hjemme i branchen "Murere". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive murervirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Konsulentvirksomhed i Herning tjente flere penge i seneste regnskabPARTNER IT ApS, der er en virksomhed i Herning, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 166.724 til 527.094 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 1,4 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,0 millioner kroner til 2,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 329.800 til 736.107. Firmaet ledes af en direktion, der består af Klaus Juhl Pedersen og Kim Juul-Henriksen. I første omgang er det JPO INVEST ApS, KIM JUUL HENRIKSEN HOLDING ApS og Value Makers ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Klaus Juhl Pedersen og Kim Juul-Henriksen, der er de dominerende ejere. PARTNER IT ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er it-virksomhed med kompetencer inden for brugersupport, infrastruktur, sikkerhed, overvågning og drift af it-løsninger samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Nordic Gliding ApS i Arnborg går fra overskud til underskudOverskuddet i Arnborg-virksomheden Nordic Gliding ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 9384 til -17.374 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 9585 kroner året før til -16.017 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 174.829 til 161.263 kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Østergaard Agesen-Pagh. Virksomheden ejes af DANSK SVÆVEFLYVER UNION SVÆVEFLYVECENTER ARNBORG, Svenska Segelflygförbundet og Norges Luftsportforbund. Nordic Gliding ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udgivervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at lade fremstille og udgive et nyhedsmagasin dedikeret til svæveflyning i Norden, samt at støtte arrangementer og aktiviteret indenfor svæveflyvning i NordenKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Jøkers Entreprenør A/SKølkær-virksomheden Jøkers Entreprenør A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -85.000 til -29.292 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 1,8 millioner i det foregående regnskabsår til 788.483 - et fald på -57 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1 millioner til 986.031 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jens Jøker Rasmussen. Virksomhedens reelle ejere er Jens Jøker Rasmussen. Jøkers Entreprenør A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Forberedende byggepladsarbejder". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve entreprenørvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Stadig millionminus: Underskuddet er blevet mindre hos Bosweel A/SUnderskuddet i Herning-virksomheden Bosweel A/S er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -4,2 millioner til -2,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 187.029 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 11, året før var det 12. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,4 millioner kroner til 4,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 18,8 millioner til 16,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Christian Boll Sørensen. Virksomhedens reelle ejere er Christian Boll Sørensen. Bosweel A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af underbeklædning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive skjortefabrik og fabrikation i øvrigt samt handel og investering i fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Nutritions ApSHammerum-virksomheden Nutritions ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -34.373 til -118.715 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på -34.373 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -34.220 kroner til -116.157 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -237.636 til -325.247 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Jens Aarslev. I første omgang er det Lukas Nørholm Hedegaard og AARSLEV HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jens Aarslev og Lukas Nørholm Hedegaard, der er de dominerende ejere. Nutritions ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel helseprodukter og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Sinding tjente flere penge i seneste regnskabJCP AMMUNITION ApS, der er en virksomhed i Sinding, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 15.145 til 92.424 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 22.631 kroner i det foregående regnskabsår til 101.969 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sinding-virksomheden fra 91.713 til 152.074. Firmaet ledes af direktør Johannes Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Johannes Jensen. JCP AMMUNITION ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af våben og ammunition". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive produktion, handel-, industri og investeringsvirksomhed samt anden hertil knyttet virksomhed efter direktionens skøn
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Hvidevareland Finans ApSBirk-virksomheden Hvidevareland Finans ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -1276 til -8490 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -1143 kroner. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 3361 kroner året før til -8474 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -263.347 til -270.218 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Svend Kurt Jensen. I første omgang er det CLAUSAGER JENSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Svend Kurt Jensen, der er den dominerende ejer. Hvidevareland Finans ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er salg og udlejning af forbrugsvarerKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Herning tjente flere penge i seneste regnskabBuur Hansen - Projektudvikling og udlejning ApS, der er en virksomhed i Herning, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 56.376 til 502.141 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,2 millioner kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit fire i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste erskåret ned fra 2,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,7 millioner - et fald på -39 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 441.317 til 831.313. Virksomheden ledes af direktør Tommy Hansen. I første omgang er det BUUR HANSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Tommy Hansen, der er den dominerende ejer. Buur Hansen - Projektudvikling og udlejning ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive aktiviteter bestående af murer- og tømrerarbejde ved nybyggeri af erhverv, privat byggeri samt hoved og fagentreprenørarbejdeKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ejendomsvirksomhed i Herning fik større overskud end året førEjendomsselskabet Skjernvej 2 ApS, der er en virksomhed i Herning, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 99.227 til 133.520 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 133.474 kroner i det foregående regnskab til 128.238. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 347.467 til 451.588. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Per Stamp Lambæk og Carsten Stamp Lambæk. I første omgang er det CP LAMBÆK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Per Stamp Lambæk og Carsten Stamp Lambæk, der er de dominerende ejere. Ejendomsselskabet Skjernvej 2 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Fosgrau Ejendomsudlejning ApS i HerningFosgrau Ejendomsudlejning ApS, der er en virksomhed i Herning, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 317.047 til 43.956 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 88.576 kroner i det foregående regnskabsår til 183.932 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 34.295 kroner efter skat, faldt formuen i Fosgrau Ejendomsudlejning ApS fra 1,7 millioner til 84.295 kroner . Virksomheden ledes af direktør Carsten Stamp Lambæk. I første omgang er det CARSTEN STAMP LAMBÆK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Carsten Stamp Lambæk, der er den dominerende ejer. Fosgrau Ejendomsudlejning ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje, drive og udleje fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ejendomsselskabet Lambæk ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ejendomsselskabet Lambæk ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 724.685 til 735.072 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 825.689 kroner i det foregående regnskab til 772.326. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 3,5 millioner til 3,9 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Per Stamp Lambæk og Carsten Stamp Lambæk. I første omgang er det CP LAMBÆK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Per Stamp Lambæk og Carsten Stamp Lambæk, der er de dominerende ejere. Ejendomsselskabet Lambæk ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Fira Anlæg & Entreprenør ApS i Hammerum går fra overskud til underskudOverskuddet i Hammerum-virksomheden Fira Anlæg & Entreprenør ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 153.000 til -516.951 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 153.000 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit syv ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,9 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 176.000 til -258.819 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Finn Smidt Rasmussen. Virksomhedens reelle ejere er Finn Smidt Rasmussen. Fira Anlæg & Entreprenør ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at udføre entreprenørarbejde med kloak-, brolægning samt anlægsarbejde og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: It-virksomhed i Tjørring tjente flere penge i seneste regnskabNICKIT ApS, der er en virksomhed i Tjørring, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 289 til 1035 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 289 kroner i det foregående regnskabsår til 1442 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tjørring-virksomheden fra 126.882 til 127.689. Firmaet ledes af direktør Simon Nicholas Moesby Tinggaard. Virksomhedens reelle ejere er Simon Nicholas Moesby Tinggaard. NICKIT ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udvikle kundespecifikt software, konsulentbistand i forbindelse med software samt dertil beslægtet virksomhed
Begrænset nedgang: Ejendomsvirksomhed i Lind fik lidt lavere overskudBE A/S, der er en virksomhed i Lind, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 213.718 til 198.635 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -3736 kroner til -1662 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Lind-virksomheden fra 1,7 millioner til 1,9 millioner. Firmaet ledes af direktør Jesper Bay. I første omgang er det Jette Bay og JESPER BAY ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jesper Bay og Jette Bay, der er de dominerende ejere. BE A/S hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje samt udleje ejendomme
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Lind-virksomheden Nygaards Allé 46 ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Nygaards Allé 46 ApS, der er en virksomhed i Lind. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 334.206 til 266.416 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 334.206 kroner. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 219.815 kroner i det foregående regnskab til 154.073 - et fald på -30 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i Lind-virksomheden fra 1,3 millioner til 1,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jesper Bay. I første omgang er det JESPER BAY ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Bay, der er den dominerende ejer. Nygaards Allé 46 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje ejendomme samt dermed beslægtet virksomhed
Tallene går op: Hans Olsen Design ApS fik større overskud end året førHans Olsen Design ApS, der er en virksomhed i Herning, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 15.400 til 22.381 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 15.740 kroner til 22.881 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 19.760 til 57.229. Firmaet ledes af direktør Johnny Reinholdt Mørch. Virksomhedens reelle ejere er Johnny Reinholdt Mørch. Hans Olsen Design ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med møbelhandel, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: United Foam A/S i Lind ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i United Foam A/S, der er et firma i Lind. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 3,0 millioner til -1,0 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 3,0 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 4,4 millioner i det foregående regnskabsår til 1,5 millioner - et fald på -66 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,8 millioner til 2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Per Andersen. I første omgang er det RG GROUP ApS, CS3 Holding ApS, Sunds Invest ApS og iPositive Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Søren Vestergaard og Tommy Jensen, der er de dominerende ejere. United Foam A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af andre gummiprodukter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation, investeringsvirksomhed og anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i HerningLITHOS Natursten ApS, der er en virksomhed i Herning, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 911.056 til 293.607 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 911.056 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,6 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 228.166 kroner efter skat, faldt formuen i LITHOS Natursten ApS fra 1,5 millioner til 597.571 kroner . Virksomheden ledes af direktør Hasse Bahn Vilstrup. I første omgang er det HBV HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Hasse Bahn Vilstrup, der er den dominerende ejer. LITHOS Natursten ApS hører hjemme i branchen "Ikke-specialiseret engroshandel". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er import, salg og behandling af naturstensprodukter og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Reimø Consulting ApS i Herning får underskudDet seneste år er endt med underskud i Herning-virksomheden Reimø Consulting ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -36.525 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 501.890 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Johnny Reinholdt Mørch. Virksomhedens reelle ejere er Johnny Reinholdt Mørch. Reimø Consulting ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er ingeniørrådgivning med speciale indenfor byggeriKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Brandlund-virksomheden Wooltimo ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Wooltimo ApS, der er en virksomhed i Brandlund. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 3,4 millioner til 1,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 137.832 kroner året før til -7946 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brandlund-virksomheden fra 13,4 millioner til 14,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ulla Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Ulla Christensen. Wooltimo ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje andele i tilknyttede og associerede selskaber, samt investerings- og handelsvirksomhed samt øvrig efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Hammer Oil Invest ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Ejstrupholm-virksomheden Hammer Oil Invest ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -1,1 millioner til -81.457 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -40.451 kroner til -40.717 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -2,1 millioner til -2,2 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør John Hammer Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er John Hammer Pedersen. Hammer Oil Invest ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investering i olieandele, investeringsprojekter i vedvarende energi og dermed tilknyttede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Snejbjerg får underskudDet seneste år er endt med underskud i Snejbjerg-virksomheden JUP udlejning ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -295 kroner. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttotab var på -295 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -295 kroner efter skat, voksede egenkapitalen i JUP udlejning ApS sidste år fra 1631 til 39.631 . Firmaet ledes af direktør Ulrich Nilsson Lind. Virksomhedens reelle ejere er Ulrich Nilsson Lind. I Erhvervsstyrelsens register er JUP udlejning ApS anbragt i branchen "Udlejning og leasing af varer til fritid og sport". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er udlejning inden for sport og underholdning
Opad igen: Mindre underskud i Ejendomsvirksomhed i BirkSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Birk-virksomheden B.A.S. Ejendomme ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -1,9 millioner til -787.693 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 548.865 kroner til 679.628 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 520.223 til -267.470 kroner og er dermed blevet negativ . Firmaet ledes af direktør Birgit Krämer. Virksomhedens reelle ejere er Axel Krämer og Sandre Jablonske. B.A.S. Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering i fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Konsulentvirksomhed i Sunds har skåret underskuddet nedSunds-virksomheden SERVOSTYRING ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -13.446 til -9521 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -12.076 kroner til -6541 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -18.698 til -28.219 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Anders Juul Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Anders Juul Hansen. I Erhvervsstyrelsens register er SERVOSTYRING ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er virksomhedsrådgivning og salg af produkter
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i LindIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Ejendomsselskabet Industriparken 31, Herning ApS, der er et firma i Lind. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 145.475 til 54.674 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 330.626 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 300.201 kroner i det foregående regnskab til 277.298. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lind-virksomheden fra 1 millioner til 1,1 millioner. Firmaet ledes af direktør Gert Kjær Troelsen. I første omgang er det GKT HOLDING og HERNING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Gert Kjær Troelsen, der er den dominerende ejer. Ejendomsselskabet Industriparken 31, Herning ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at investere i erhvervsejendomme til udlejningKlik her for at se regnskabet.
Vending: Kongebo ApS i Herning er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Kongebo ApS i Herning. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -35.618 til 218.338 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -32.560 kroner året før til 44.000 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-firmaet fra -6512 til 163.792. Virksomheden ledes af direktør Tommy Hansen. I første omgang er det SØREN KIRKEGAARD JACOBSEN HOLDING ApS, BUUR HANSEN HOLDING ApS og DXKOM II ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Tommy Hansen, Søren Kirkegaard Jacobsen og Anette Guldahl Krogh, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Kongebo ApS anbragt i branchen "Opførelse af bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er ejendomsudviklingKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Gert Troelsen A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Gert Troelsen A/S, der er en virksomhed i Lind. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,8 millioner til 3,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 19, året før var det 20. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 14,2 millioner kroner til 15,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lind-virksomheden fra 7,5 millioner til 7,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Gert Kjær Troelsen. I første omgang er det GT Holding og Herning ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Gert Kjær Troelsen, Tommy Dahl Troelsen og Renè Olesen, der er de dominerende ejere. Gert Troelsen A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Vejgodstransport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive vognmandsforretning og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Butik 71 ApS i Sunds er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Butik 71 ApS i Sunds. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -5647 til 51.563 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Virksomhedens bruttotab er forbedret fra -28.758 kroner til -17.742 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 40.231 kroner efter skat, faldt formuen i Butik 71 ApS fra 757.861 til 685.092 kroner . Firmaet ledes af direktør Susanne Britta Koch. Virksomhedens reelle ejere er Susanne Britta Koch. Butik 71 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tøjforretninger". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive forretning med salg indenfor textilbranchenKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Brande får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Brande-virksomheden Automobility-X ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 64.608 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 235.927 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Ricko Hedelund. Virksomhedens reelle ejere er Ricko Hedelund. I Erhvervsstyrelsens register er Automobility-X ApS anbragt i branchen "Fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Tallene er vendt: Virksomhed i Klovborg er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Wieland Vognmandsforretning ApS i Klovborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -281.869 til 591.762 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,4 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet syv, året før var det otte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,8 millioner kroner til 6,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Klovborg-firmaet fra 7 millioner til 7,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jakob Wieland. I første omgang er det JAKOB WIELAND HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jakob Wieland, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Wieland Vognmandsforretning ApS anbragt i branchen "Vejgodstransport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive vognmandsvirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Gemina Termix Production A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Gemina Termix Production A/S, der er en virksomhed i Sunds. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 119,4 millioner til 162,5 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 111 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 123 ansatte - en fremgang på 10,81 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 136,7 millioner kroner til 181,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selvom året endte med et overskud på 126,8 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Gemina Termix Production A/S fra 223,2 millioner til 172 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jens Gaarde Gad og Christian Lillebæk Bentzen-Bilkvist. I første omgang er det DANFOSS A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Marianne Philip, Jens Peter Toft, Jens Martin Skibsted, Morten Hansen, Per Egebæk Have, Mads-Peter Clausen, Mads Jørgen Nøhr Clausen, Malene Rudebeck Olsen og Poul Erik Antonisen, der er de dominerende ejere. Gemina Termix Production A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og industriKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Ejendomsvirksomhed i Herning har skåret underskuddet nedHerning-virksomheden Aktiv Partner - Familie Selskab ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -135.151 til -68.635 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 51.006 kroner. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 102.614 kroner året før til -4096 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -317.189 til -385.824 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Henrik Kjær Poulsen. Virksomhedens reelle ejere er Eleen Jacobsen Poulsen Solwiken og Henrik Kjær Poulsen. I Erhvervsstyrelsens register er Aktiv Partner - Familie Selskab ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handels- og servicevirksomhed samt køb, salg og udlejning af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos byggeselskab i BrandeIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Blåhøj Vognmands- og entreprenørforretning ApS, der er et firma i Brande. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 72.819 til 33.684 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 788.357 kroner til 927.822 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-virksomheden fra 139.828 til 165.917. Firmaet ledes af direktør Brian Johnny Boelsgaard Kieffer. Virksomhedens reelle ejere er Brian Johnny Boelsgaard Kieffer. Blåhøj Vognmands- og entreprenørforretning ApS hører hjemme i branchen "Forberedende byggepladsarbejder". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive vognmand og entreprenørfirma samt anden virksomhed beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Herning er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet BOA Living ApS i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -177.764 til 7508 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -81.090 kroner året før til 9207 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-firmaet fra -48.709 til -41.597. Virksomheden ledes af direktør Ole Abildtrup. Virksomhedens reelle ejere er Ole Abildtrup. I Erhvervsstyrelsens register er BOA Living ApS anbragt i branchen "Engroshandel med tekstiler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje aktier/anparter i andre selskaber samt at drive agentur og handelsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Finansvirksomhed i Bording tjente flere penge i seneste regnskabsårOVERGAARD INVEST ApS, der er en virksomhed i Bording, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 46.995 til 126.740 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -2502 kroner til -4356 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bording-virksomheden fra 351.481 til 393.830. Firmaet ledes af direktør Hanne Overgaard. Virksomhedens reelle ejere er Hanne Overgaard. OVERGAARD INVEST ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at erhverve og besidde formuegenstande, herunder fast ejendom, samt hermed beslægtet virksomhed
Tallene går op: T Ejendomsselskab ApS fik større overskud end året førT Ejendomsselskab ApS, der er en virksomhed i Herning, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 144.665 til 175.235 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 257.906 kroner til 283.588 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 1,1 millioner til 1,2 millioner. Firmaet ledes af en direktion, der består af Dot Jensen og Ole Jensen. I første omgang er det DO HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Dot Jensen og Ole Jensen, der er de dominerende ejere. T Ejendomsselskab ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at erhverve og besidde fast ejendom og værdipapirerKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Tangent A/S fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Tangent A/S, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 549.399 til 818.869 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,6 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra -1,5 millioner til -645.237. Virksomheden ledes af direktør Karsten Holst. I første omgang er det DAEKKE ApS, US GROUP ApS og AV Industry SARL, der står som ejere. I sidste ende er det Philippe Olivier Arnaud Carre, der er den dominerende ejer. Tangent A/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med radio og tv mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive fabrikations- og handelsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Herning-virksomheden Herning Bowlinghal A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Herning Bowlinghal A/S, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 163.963 til 117.151 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 253.313 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,8 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 91.374 kroner efter skat, faldt formuen i Herning Bowlinghal A/S fra 727.529 til 691.374 kroner . Firmaet ledes af direktør Ole Jensen. I første omgang er det DO HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Dot Jensen og Ole Jensen, der er de dominerende ejere. Herning Bowlinghal A/S hører hjemme i branchen "Drift af sportsanlæg". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive bowlinghal, cafeteriavirksomhed og andre aktiviteter, der knytter sig til bowlinghal-driftenKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Arkitekt-virksomhed i Lind går fra overskud til underskudOverskuddet i arkBo ApS, der er et firma i Lind, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 3336 til -4616 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 3336 kroner. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 3461 kroner året før til -4260 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -4616 kroner efter skat, voksede formuen i arkBo ApS sidste år fra 21.744 til 37.128 . Virksomheden ledes af direktør Anders Romvig Karstoft. I første omgang er det AR Karstoft Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Romvig Karstoft, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er arkBo ApS anbragt i branchen "Arkitektvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med tegnestue, byggerådgivning samt anden hermed forbundet aktivitet
Tallene går op: Jørgen Kragsig Olesen ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Jørgen Kragsig Olesen ApS, der er en virksomhed i Tarp. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 293.089 til 453.314 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -12.824 kroner året før til 4294 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tarp-virksomheden fra 1 millioner til 1,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jørgen Kragsig Peschardt Olesen. Virksomhedens reelle ejere er Jørgen Kragsig Peschardt Olesen. Jørgen Kragsig Olesen ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Herning ryger fra overskud til underskudOverskuddet i TØMRERMESTER GEERT BANGS EFTF. ApS, der er et firma i Herning, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 37.395 til -166.589 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 308.722 kroner. Medarbejdertallet var på to i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 254.320 i det foregående regnskabsår til 55.122 - et fald på -78 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 220.781 til 54.192 kroner . Virksomheden ledes af direktør Ole Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Ole Christensen. I Erhvervsstyrelsens register er TØMRERMESTER GEERT BANGS EFTF. ApS anbragt i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed
Tallene går op: Telekia Psykolog Praksis ApS fik større overskud end året førTelekia Psykolog Praksis ApS, der er en virksomhed i Herning, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 73.269 til 105.493 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 520.534 kroner til 584.668 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 282.310 til 302.945. Firmaet ledes af direktør Ulla Sommer. Virksomhedens reelle ejere er Ulla Sommer. Telekia Psykolog Praksis ApS hører hjemme i branchen "Psykologisk rådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive psykologvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i BrandeMIDTJYDSK MASKINSTATION A/S, der er en virksomhed i Brande, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 904.258 til 445.185 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 1,2 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 13 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 11,3 millioner kroner til 12,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-virksomheden fra 8,1 millioner til 8,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Torben Dam Rosenkilde. I første omgang er det TR HOLDING BRANDE ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Torben Dam Rosenkilde, der er den dominerende ejer. MIDTJYDSK MASKINSTATION A/S hører hjemme i branchen "Serviceydelser i forbindelse med planteavl". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive entreprenør- og maskinstationsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Lind tjente flere penge i seneste regnskabsårBACH BASIC ApS, der er en virksomhed i Lind, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1427 til 3355 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2832 kroner i det foregående regnskabsår til 4706 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lind-virksomheden fra 135.878 til 138.431. Firmaet ledes af direktør Peter Bach Jacobsen. Virksomhedens reelle ejere er Peter Bach Jacobsen. BACH BASIC ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Røde tal forsvandt: Ejendomsvirksomhed i Brande er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet RemisenBrande Fond i Brande. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -706.864 til 1,1 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fire, året før var det fem. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,6 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-firmaet fra 23,4 millioner til 24,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Marianne Nymand Jeppesen. I Erhvervsstyrelsens register er RemisenBrande Fond anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Fondens formål er at udvikle og drive et center, hvor der udlejes lokaler til lokale, regionale og internationale aktiviteter indenfor kunst og kultur, herunder lokaler til cafe og bio. Endvidere kan centret udlejes til arrangementer i forbindelse med erhverv og turismeKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Landbrugsvirksomhed i Brande fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i R.S & Co. ApS, der er en virksomhed i Brande. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 412.282 til 560.678 kroner før skat. Medarbejdertallet var på fem i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 887.376 kroner i det foregående regnskabsår til 1,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-virksomheden fra 361.424 til 798.202. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Laust Ross Sørensen og Sinne Ross Sørensen. Virksomhedens reelle ejere er Laust Ross Sørensen og Sinne Ross Sørensen. R.S & Co. ApS hører hjemme i branchen "Avl af malkekvæg". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive mælkeproduktion og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Konsulentvirksomhed i Herning får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Herning-virksomheden RMA Consult & Invest ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 37.823 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 38.009 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Rasmus Madsen. Virksomhedens reelle ejere er Rasmus Madsen. I Erhvervsstyrelsens register er RMA Consult & Invest ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål omfatter at eje kontrollerende andele i andre ikke-finansielle selskaber og dattervirksomheder og anden hermed beslægtet virksomhed i øvrigt (branchekode 64.20.20). Selskabets formål omfatter endvidere at yde rådgivning og vejledning om bl.a. strategi, planlægning og udvikling (branchekode 70.22.00) samt rådgivning ifm. selvangivelser og regnskaber (branchekode 69.20.00) og anden hermed beslægtet virksomhed i øvrigt
Nyt regnskab: Millionoverskud hos Werlauff Consult A/SDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Lind-virksomheden Werlauff Consult A/S. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 5,6 millioner kroner. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Det er firmaets første regnskab. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Årets bruttofortjeneste var på 446.594 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Bente Christensen. I første omgang er det WERLAUFF CONSULT A/S og Boet efter Erik Werlauff, der står som ejere. I sidste ende er det Erik Werlauff, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Werlauff Consult A/S anbragt i branchen "Juridisk bistand". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udarbejde objektive juridiske responsa, notater og udredninger efter konkret opdragKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Regnskabsvirksomhed i Herning ryger fra overskud til millionunderskudForrige års overskud i AA Ejendomme 1 A/S, der er et firma i Herning, blev sidste år afløst af røde tal. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 441.847 til -1,1 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 2,2 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet to, året før var det tre. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 4,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 49,4 millioner til 48,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Steen Zaulich. I første omgang er det AA PROPERTIES A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Anker Stensig Andersen og Steen Zaulich, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er AA Ejendomme 1 A/S anbragt i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at erhverve udlejningsejendomme, udføre bogføringsvirksomhed og administrerer ejendomme samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Herning Fadøl ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Ørre-virksomheden Herning Fadøl ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 36.172 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 36.458 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Jesper Kidde Martinussen og Jimmy Damgaard. I første omgang er det Jesper Kidde Martinussen og JIMMY DAMGAARD HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jesper Kidde Martinussen og Jimmy Damgaard, der er de dominerende ejere. Herning Fadøl ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er salg og udlejning af fustager og fadølsanlæg og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Herning fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i JOS A/S, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 318.448 til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -28.378 kroner til -14.051 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 17,7 millioner til 19,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jan Seerup. I første omgang er det OLE SEERUP HOLDING ApS og JAN SEERUP HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Ole Seerup og Jan Seerup, der er de dominerende ejere. JOS A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at foretage investering i værdipapirer, ejendomme og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Lind Murer ApS i Lind går fra overskud til underskudOverskuddet i Lind-virksomheden Lind Murer ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 32.136 til -76.640 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 950.278 kroner i det foregående regnskab til 849.165. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 249.240 til 186.841 kroner . Virksomheden ledes af direktør Henrik Hyldgaard. I første omgang er det H. HYLDGAARD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Hyldgaard, der er den dominerende ejer. Lind Murer ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Murere". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive murerforretning samt bygge- og anlægsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Tandlæge Peter Pade ApS fik større overskud end året førTandlæge Peter Pade ApS, der er en virksomhed i Herning, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 31.787 til 67.334 kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -275.315 kroner til -387.676 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 52.362 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Tandlæge Peter Pade ApS fra 254.501 til 193.863 kroner . Virksomheden ledes af direktør Peter-Christian Wallenius Pade. Virksomhedens reelle ejere er Peter-Christian Wallenius Pade. Tandlæge Peter Pade ApS hører hjemme i branchen "Praktiserende tandlæger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at besidde ejerandele i et tandlægeinteressentskabKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Herning går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Herning-virksomheden IRENE HANSEN ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 44.019 til -17.067 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 62.349 kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -849 kroner til -824 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i IRENE HANSEN ApS var ligesom året før på 3,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Henning Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Henning Hansen. I Erhvervsstyrelsens register er IRENE HANSEN ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er anlægsinvestering i værdipapirer og fast ejendom
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i GrættrupOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i J.P.T. AF 17.04.2000 ApS, der er en virksomhed i Grættrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 72.094 til 37.956 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 401.498 kroner i det foregående regnskab til 366.287. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Grættrup-virksomheden fra 373.297 til 403.943. Virksomheden ledes af direktør Birgit Skaarup Poulsen. Virksomhedens reelle ejere er Birgit Skaarup Poulsen. J.P.T. AF 17.04.2000 ApS hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, håndværk og transport
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Ikast og Brandes virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Navne For abonnenter

Ejendomsmægleren, der elsker sin by, fylder 50 år: - Horsens er min sikre base, jeg altid vender hjem til igen

Undgå trafikkaos: Sådan kommer du bedst frem til Tour de France

Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv

Transportdirektør skriger efter handling sammen med resten af bilisterne: - Det er jo totalt, himmelråbende sindssygt

Erhverv For abonnenter

Underskud er fortid: Nye ejere, ny direktør og nye butikker har forandret Bytorv Horsens

Kultur

Som dragqueen og homoseksuel møder Mark hadet i Horsens: Byens første pride bliver et genmæle

Kultur

Mek Pek og Mikkel Rugholm underholder til gademusik-hygge

- Lad være med at køre på ferie den dag: Tour de France kan skabe trafikkaos uden fortilfælde

Horsens

Først blev busrute reduceret til få afgange om dagen. Nu bliver tæppet trukket helt væk under regional rute

Erhverv For abonnenter

Metalfirma tredobler millionoverskud, speditør opruster, og malerfirma siger farvel til ansatte: Her er 16 friske regnskaber fra lokalområdet

Sport For abonnenter

56-årige Peter fra Ølholm vil helt tæt på Tour de France-starten i Danmark: Har selv kørt etapeløbet fem gange

Uffe Ellemann gav os både sit kolde og sit kærlige blik

Erhverv

Hun er 18 år, blev mobbet i skolen - nu er hun sprunget ud som selvstændig

Bekymrede turister bliver afvist ved danske læger - bureauer frygter højsæsonen

Brædstrup

Nye natteravne fik en blid debut - og masser af tilfredse kommentarer

Erhverv For abonnenter

Energiprojekt til halvanden milliard på vej til Hornsyld: - Vi har været for dårlige til at forklare, hvad det handler om

Kultur

Denne gang er det ikke coronaens skyld: Store teaterplaner er sat på pause i Borgergade

Annonce