Annonce
Ikast-Brande For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Ikast-Brande

Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Ejstrupholm-virksomheden Mech Engineering ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Mech Engineering ApS, der er en virksomhed i Ejstrupholm. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 59.772 til 44.770 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,0 millioner kroner til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ejstrupholm-virksomheden fra 159.032 til 193.697. Virksomheden ledes af direktør Peter Christensen. I første omgang er det YC HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Christensen, der er den dominerende ejer. Mech Engineering ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknikKlik her for at se regnskabet.
Vending: Danesian Audio ApS i Birk er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Danesian Audio ApS i Birk. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -43.831 til 183.270 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 272.945 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,2 millioner kroner til 2,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Birk-firmaet fra 187.268 til 329.886. Virksomheden ledes af direktør Frank Nielsen. I første omgang er det Frank Nielsen, Ulrik Schmidt, Tobias Siggaard Bak og DEMASO HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Frank Nielsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Danesian Audio ApS anbragt i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive ingeniørvirksomhed samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Ejendomsvirksomhed i Birk er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Scandinavian Technology Housing ApS i Birk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -123.737 til 68.845 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -7509 kroner året før til 185.683 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Scandinavian Technology Housing ApS var ligesom året før på 5,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Elly Sunjoto og Hendro Sunjoto. Virksomhedens reelle ejere er Elly Sunjoto og Hendro Sunjoto. I Erhvervsstyrelsens register er Scandinavian Technology Housing ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje, udleje og sælge ejendomme og videre at besidde aktier, anparter og andre værdipapirer samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Brande-virksomheden Invest Af 17-01-2018 ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Invest Af 17-01-2018 ApS, der er en virksomhed i Brande. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 136.353 til 122.713 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 212.073 kroner i det foregående regnskab til 193.682. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-virksomheden fra 84.128 til 172.349. Virksomheden ledes af en direktion, der består af John Henneberg og Bent Jensen. I første omgang er det Invest af 17-01-2018 Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det John Henneberg og Bent Jensen, der er de dominerende ejere. Invest Af 17-01-2018 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom og dermed tilknyttede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Byggevirksomhed i Gullestrup får underskudDet seneste år er endt med underskud i Gullestrup-virksomheden KD Sunds 2 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -7022 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -6920 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Kåre á Lofti Dahlmann. I første omgang er det KD Invest Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kåre á Lofti Dahlmann og Freia Dahlmann á Lofti, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er KD Sunds 2 ApS anbragt i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at investere i og udvikle samt opføre ejendomme samt hermed beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Ejendomsmæglervirksomhed i Herning ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Herning-virksomheden EDC Niels Kofoed & Ib Schiermer A/S under frivillig likvidation. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 3,4 millioner til -314.337 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 3,4 millioner kroner. Firmaet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit seks ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 6,6 millioner kroner året før til -32.860 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 3,8 millioner til 538.749 kroner . I første omgang er det KOFOED AF 10/5 HOLDING ApS og SCHIERMER HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Ib Lundsberg Schiermer og Niels Kofoed, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er EDC Niels Kofoed & Ib Schiermer A/S under frivillig likvidation anbragt i branchen "Ejendomsmæglere mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er formidling og omsætning af fast ejendom og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Ejendomsvirksomhed i Herning hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i BAGGESKÆR EJENDOMSINVEST ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 970.000 til 970.943 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 872.000 kroner til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 3,2 millioner til 4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ingvard Sand. I første omgang er det SAND SPEDITION HOLDING ApS og SAND SPEDITION A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Ingvard Sand, der er den dominerende ejer. BAGGESKÆR EJENDOMSINVEST ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investering i og besiddelse af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Hoff Ejendomme ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Simmelkær-virksomheden Hoff Ejendomme ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 205.408 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 213.058 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Willy Frederik Hoff og Jacob Lørup Hoff. Virksomhedens reelle ejere er Willy Frederik Hoff og Jacob Lørup Hoff. Hoff Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Trespassherning ApS i Brande gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Trespassherning ApS i Brande. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -158.784 til 326.715 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 327.401 kroner i det foregående regnskabsår til 891.707 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-firmaet fra -300.533 til 633.809. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jette Henneberg og John Henneberg. Virksomhedens reelle ejere er Jette Henneberg og John Henneberg. I Erhvervsstyrelsens register er Trespassherning ApS anbragt i branchen "Detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj fra stadepladser og markeder". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i LindLind-virksomheden MLM Consult ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -10.121 til -16.838 kroner før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -9420 kroner til -16.087 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 39.879 til 23.041 kroner . Virksomheden ledes af direktør Mogens Linnebjerg Mortensgaard. Virksomhedens reelle ejere er Mogens Linnebjerg Mortensgaard. MLM Consult ApS hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at yde bygherre rådgivning samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Bygconsult ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Bygconsult ApS, der er en virksomhed i Hammerum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 619.488 til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,6 millioner kroner til 3,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hammerum-virksomheden fra 574.238 til 1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kim Nissen Junker. I første omgang er det JK Holding 2019 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kim Nissen Junker, der er den dominerende ejer. Bygconsult ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at yde byggerådgivning, tilstandsrapporter, energimærker og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Ejendomsvirksomhed i Herning fik lidt lavere overskudSP Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Herning, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 98.902 til 91.791 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 663.263 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 154.939 kroner i det foregående regnskab til 141.843. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 737.512 til 808.762. Virksomheden ledes af direktør Søren Aaby. I første omgang er det Søren Aaby og SP-EJENDOMME ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Søren Aaby, der er den dominerende ejer. SP Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb og salg af samt investering i fast ejendom, samt hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Urskov ApS fik større overskud end året førUrskov ApS, der er en virksomhed i Ejstrupholm, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 67.062 til 75.134 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 103.876 kroner til 104.328 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ejstrupholm-virksomheden fra 74.010 til 132.138. Firmaet ledes af direktør Birgitte Rye Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Anna Sophia Rye Christensen. Urskov ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb, salg og investering samt udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos blikkenslagervirksomhed i SundsKJ Energi Service ApS, der er en virksomhed i Sunds, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 552.423 til 100.762 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 552.423 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit tre i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 661.366 i det foregående regnskabsår til 218.861 - et fald på -67 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 77.509 kroner efter skat, faldt formuen i KJ Energi Service ApS fra 574.464 til 425.973 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Claus Rysbjerg Frandsen og Kennet Kirketerp Jensen. I første omgang er det Claus Rysbjerg Frandsen og KJ Holding Sunds ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Claus Rysbjerg Frandsen og Kennet Kirketerp Jensen, der er de dominerende ejere. KJ Energi Service ApS hører hjemme i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive vvs- og blikkenslagerforretning og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Kameli ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårKameli ApS, der er en virksomhed i Herning, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 47.769 til 439.402 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på fire i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,2 millioner kroner til 2,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 336.288 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Kameli ApS fra 430.952 til 416.288 kroner . Virksomheden ledes af direktør Rene Kirkeby Jørgensen. I første omgang er det Sans Dikkedarer ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Rene Kirkeby Jørgensen, der er den dominerende ejer. Kameli ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med levering af skolemad til offentlige institutioner, udvikling af hjemmesider og koncepter indenfor IT- branchen samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Sans Dikkedarer ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårSans Dikkedarer ApS, der er en virksomhed i Herning, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 26.188 til 314.159 kroner før skat. Firmaet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 420.739 til 683.282. Selskabet ledes af direktør Rene Kirkeby Jørgensen. Virksomhedens reelle ejere er Rene Kirkeby Jørgensen. Sans Dikkedarer ApS hører hjemme i branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele i tilknyttede virksomheder samt formuepleje i øvrigtKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Bo Godt Midtjylland ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Bo Godt Midtjylland ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 10,1 millioner til 13,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 12,2 millioner kroner til 15,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 22 millioner til 25,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Benny Christensen. I første omgang er det BLC HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Benny Christensen, der er den dominerende ejer. Bo Godt Midtjylland ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Opførelse af bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udførelse af entreprisearbejde og dermed beslægtet aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Herning Syd ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Herning Syd ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 906.169 til 8,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 1,1 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 3,8 millioner til 10,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Benny Christensen. I første omgang er det LBC HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Benny Christensen, der er den dominerende ejer. Herning Syd ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er eje ejendomme og lejligheder med henbilk på udlejning og derved beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Enghaven ApS i HerningEnghaven ApS, der er en virksomhed i Herning, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 4,0 millioner til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 634.015 kroner i det foregående regnskabsår til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 7,9 millioner til 9,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Benny Christensen. I første omgang er det LBC HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Benny Christensen, der er den dominerende ejer. Enghaven ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at eje ejendomme og lejligheder med henblik på udlejning og derved beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Unify Underwear ApS i Herning går fra overskud til underskudOverskuddet i Herning-virksomheden Unify Underwear ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 4959 til -15.761 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 4959 kroner året før til -15.761 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 172.325 til 156.564 kroner . Virksomheden ledes af direktør Simone Dahl Gustafson. I første omgang er det Peter Sandberg Management ApS, Icreations Holding ApS, Bjerre Kusk Holding Aps og Unify Underwear Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Simone Dahl Gustafson og Alberte Haunstrup Kjelgaard Simonsen, der er de dominerende ejere. Unify Underwear ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af underbeklædning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udvikle tekstilkoncepter, herunder marketing, salg og produktion
Nyt regnskab: Virksomhed i Herning får underskudDet seneste år er endt med underskud i Herning-virksomheden F.H. Sørensen - Invest ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -4577 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -4500 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Frederik Hove Sørensen. Virksomhedens reelle ejere er Frederik Hove Sørensen. I Erhvervsstyrelsens register er F.H. Sørensen - Invest ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at investere i kryptovaluta og værdipapirer samt andre investeringer efter ledelsens skøn
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i SundsOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i SundhedsUniverset Aps, der er en virksomhed i Sunds. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 485.026 til 279.551 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 485.026 kroner. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 508.011 kroner i det foregående regnskab til 311.582 - et fald på -39 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 217.509 kroner efter skat, faldt formuen i SundhedsUniverset Aps fra 1,2 millioner til 932.419 kroner . Firmaet ledes af direktør Peter Thybo. Virksomhedens reelle ejere er Peter Thybo. SundhedsUniverset Aps hører hjemme i branchen "Selvstændigt udøvende scenekunstnere". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive virksomhed med afholdelse af foredrag og hermed forbundet virksomhed
Overskuddet stiger: Jordbærmarken 1 ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Jordbærmarken 1 ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 7,8 millioner til 14,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 224.545 kroner i det foregående regnskabsår til 3,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 11 millioner til 22,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Benny Christensen. I første omgang er det LBC HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Benny Christensen, der er den dominerende ejer. Jordbærmarken 1 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Opførelse af bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje ejendomme og lejligheder med henblik på udlejning og derved beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Herning fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Bo Godt Midtjylland Ejendomme A/S, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 878.769 til 2,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,8 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 10,5 millioner til 12,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Benny Christensen. I første omgang er det LBC HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Benny Christensen, der er den dominerende ejer. Bo Godt Midtjylland Ejendomme A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udlejning og administration af ejendomme samt udførelse af byggevirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Grøndahlsvej 1921 ApS i Herning får underskudDet seneste år er endt med underskud i Herning-virksomheden Grøndahlsvej 1921 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -196.266 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -184.425 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Benny Christensen. I første omgang er det BLC HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Benny Christensen, der er den dominerende ejer. Grøndahlsvej 1921 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Opførelse af bygninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er salg og udlejning af boliger samt dermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Sinding-virksomheden Romvig Vindkraft ApSRomvig Vindkraft ApS, der er en virksomhed i Sinding, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 114.526 til 113.129 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 430.047 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 186.731 kroner i det foregående regnskab til 160.405. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sinding-virksomheden fra 891.134 til 975.933. Virksomheden ledes af direktør Leif Hølledig Nørgaard. Virksomhedens reelle ejere er Hans Søe Nørgaard, Jesper Søe Nørgaard og Margrethe Hølledig Nørgaard. Romvig Vindkraft ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje vindmølleanparter samt til at omfatte køb/salg og udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Tolkify ApS i TjørringOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Tolkify ApS, der er et firma i Tjørring. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 18.117 til 3422 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 686.924 kroner til 756.588 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tjørring-virksomheden fra 122.242 til 124.872. Virksomheden ledes af direktør Aref Friis. Virksomhedens reelle ejere er Aref Friis. Tolkify ApS hører hjemme i branchen "Oversættelse og tolkning". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med at udvikle et online system til at forbinde klienter direkte til tolke, og levere serviceydelser indenfor tolkning og oversættelse og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Herning går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Herning-virksomheden TAXA Midt F.M.B.A. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 593.965 til -50.756 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 593.965 kroner. Forrige år var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til seks ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 4,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Formuen i TAXA Midt F.M.B.A var ligesom året før på 3,6 millioner kroner . I Erhvervsstyrelsens register er TAXA Midt F.M.B.A anbragt i branchen "Stationer, godsterminaler mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Foreningen Herning Taxa, er en sammenslutning af hyrevognsejere, der har opnået bevilling til hyrekørsel i Herning Kommune og har til formål: At oprette og opretholde et fælles bestillingskontor i overensstemmelse med lov nr. 296 af 8. juni 1978, lov om hyrekørsel og Ministeriet for offentlige arbejders bekendtgørelse nr. 401 af 14. september 1979. At varetage medlemmernes økonomiske interesser i forbindelse med hyrekørsel, fastsættelse af priser samt personbefordring i øvrigt i Herning Kommune. At finansiere og administrere medlemmernes kontokørsel, der udføres ved kørsel for foreningens bestillingskontor. At varetage medlemmernes fælles interesser over for de offentlige myndigheder m.v. At annoncere og reklamere kollektivt for foreningen, til fremme af medlemmernes økonomiske interesser. At fremskaffe og stille til rådighed for foreningens bestillingskontor, de nødvendige lokaler samt teknisk udstyr og inventar til driften af bestillingskontoret, hvilket stilles til rådighed for bevillingshavere i Herning Kommune, på vilkår fastsat i budget, godkendt af foreningens generalforsamling. At varetage medlemmernes fælles interesser i forbindelse med løn- og arbejdsforhold, kollektive arbejdsaftaler og lignende i det omfang disse opgaver ikke overgår til Dansk Taxiforbund. En overenskomst med chaufførerne skal for at have gyldighed forelægges en generalforsamling og vedtages med 2/3 af de gyldige afgivne stemmer. At fremme samarbejdet og skabe gode kollegiale forhold hyrevognsejere imellemKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Lind-virksomheden Nr. Lindvej 24-26 ApSNr. Lindvej 24-26 ApS, der er en virksomhed i Lind, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 132.818 til 126.601 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 318.860 kroner i det foregående regnskab til 304.238. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lind-virksomheden fra 2,5 millioner til 2,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Søren Olesen. I første omgang er det SOSM ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Olesen, der er den dominerende ejer. Nr. Lindvej 24-26 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Autohauz ApS fik større overskud end året førAutohauz ApS, der er en virksomhed i Gjellerup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 7349 til 8120 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 20.142 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 443.746 kroner til 537.994 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gjellerup-virksomheden fra 82.305 til 86.792. Firmaet ledes af direktør Claus Johansen. I første omgang er det CJ HOLDING HERNING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Claus Johansen og Charlotte Brøgger, der er de dominerende ejere. Autohauz ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb og salg af biler samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Autohauz Leasing ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Autohauz Leasing ApS, der er en virksomhed i Gjellerup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,4 millioner til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,6 millioner kroner til 1,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gjellerup-virksomheden fra 4,9 millioner til 6,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Claus Johansen. I første omgang er det CJ HOLDING HERNING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Claus Johansen og Charlotte Brøgger, der er de dominerende ejere. Autohauz Leasing ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb og salg af biler samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Lind-virksomheden Søren O Stål & Montage ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Søren O Stål & Montage ApS, der er en virksomhed i Lind. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 6,9 millioner til 4,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 8,0 millioner kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit 36 i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 25,8 millioner kroner til 27,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lind-virksomheden fra 15,3 millioner til 19,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Søren Olesen. I første omgang er det SOSM ApS og EKGA ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Søren Olesen, der er den dominerende ejer. Søren O Stål & Montage ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive montage virksomhed samt stålproduktion og anden dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Finance Facility V ApS i Herning får underskudDet seneste år er endt med underskud i Herning-virksomheden Finance Facility V ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -94.774 kroner. Årets bruttotab var på -41.373 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Henrik André Borup. I første omgang er det LOL ApS, FF Management ApS og PRR. Invest I ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Michael Nygaard Appel og Henrik André Borup, der er de dominerende ejere. Finance Facility V ApS hører hjemme i branchen "Gennemløbsholdingselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er finansiering af og investering i fast ejendom og ejendomsselskaber i ind- og udlandKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Namaste Herning ApS i Herning får underskudDet seneste år er endt med underskud i Herning-virksomheden Namaste Herning ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -498.356 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -294.829 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Satya Dev. Virksomhedens reelle ejere er Satya Dev. Namaste Herning ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at lave indisk take awayKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Au2skader.dk ApS i LindAu2skader.dk ApS, der er en virksomhed i Lind, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 851.026 til 372.838 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 1,1 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit ni ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 4,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lind-virksomheden fra 1,4 millioner til 1,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Dennis Kragelund. I første omgang er det RTIM Holding ApS og Dennis Kragelund Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Dennis Kragelund og Karl Damsgaard, der er de dominerende ejere. Au2skader.dk ApS hører hjemme i branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med reparation af autoskader og genopretning af bilerKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Texidas ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Texidas ApS, der er en virksomhed i Lind. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 834.496 til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -9575 kroner til -13.029 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lind-virksomheden fra 3,1 millioner til 4,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Knud Blindbæk. Virksomhedens reelle ejere er Knud Blindbæk. Texidas ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og servicevirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Dana Vinduer A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Dana Vinduer A/S, der er en virksomhed i Lind. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 821.770 til 5,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 23 i 2020/21, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 10,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 17,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lind-virksomheden fra 4,4 millioner til 8,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kristian Orluff. I første omgang er det ORLUFF HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Helle Orluff og Kristian Orluff, der er de dominerende ejere. Dana Vinduer A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med fremstilling og salg af vinduer og døre samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Ejendomsvirksomhed i Gjellerup er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Ejendomsselskabet OVH Gl. Landevej ApS i Gjellerup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -11.854 til 31.683 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -6250 kroner året før til 89.902 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gjellerup-firmaet fra -292.485 til -256.675. Virksomheden ledes af direktør Charlotte Guldberg Hansen. I første omgang er det O.V.H. HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Villads Hansen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsselskabet OVH Gl. Landevej ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom og dermed tilknyttede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Spar Gl. Landevej, Herning ApS i Herning går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Spar Gl. Landevej, Herning ApS, der er et firma i Herning. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 257.360 til -206.425 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Antallet af ansatte var i gennemsnit fire i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 181.128 til 13.145 kroner . Firmaet ledes af en direktion, der består af Ole Villads Hansen og Charlotte Guldberg Hansen. I første omgang er det O.V.H. HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Villads Hansen, der er den dominerende ejer. Spar Gl. Landevej, Herning ApS hører hjemme i branchen "Købmænd og døgnkiosker". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er handel med kioskvarer og drift af spillehal samt hermed tilknyttede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: System 3 ApS i Bording får underskudDet seneste år er endt med underskud i Bording-virksomheden System 3 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -407.513 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit fem i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 1,9 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Mike Fabricius Smedegaard. I første omgang er det MF HOLDING RØNDE ApS og B. Stensig Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Mike Fabricius Smedegaard og Bjarne Stensig Andersen, der er de dominerende ejere. System 3 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af kontor- og butiksmøbler". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er produktion, handel, markedsføring og salg af møbel- og inventarsystemer samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Living Better A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Living Better A/S, der er en virksomhed i Brande. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 488.200 til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,6 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 4,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-virksomheden fra 3,6 millioner til 4,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Lindholm Clausen. I første omgang er det Jens Bo Nielsen, CT MANAGEMENT ApS, MP MANAGEMENT ApS, Eirene Holding ApS, Hands-on Mikrofonden A/S og A&T C ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Eirene Caralina Horn og Peter Lindholm Clausen, der er de dominerende ejere. Living Better A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udvikle, producere og markedsføre energiløsninger til byggerietKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Sunds-virksomheden Brunbjerg ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Brunbjerg ApS, der er en virksomhed i Sunds. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 523.783 til 331.883 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 579.218 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 1,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 784.849 - et fald på -37 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sunds-virksomheden fra 2,3 millioner til 2,6 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Bjarne Skou Lauritsen og Kasper Lausten Lauritsen. I første omgang er det Bjarne Skou Lauritsen Holding ApS og Kasper Skou Lauritsen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Bjarne Skou Lauritsen og Kasper Lausten Lauritsen, der er de dominerende ejere. Brunbjerg ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Serviceydelser i forbindelse med planteavl". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive landbrugsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Konsulentvirksomhed i Bording fik større overskud end året førMultiCargo ApS, der er en virksomhed i Bording, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 60.675 til 73.795 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 2593 kroner året før til -3852 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bording-virksomheden fra 230.510 til 1,1 millioner. Firmaet ledes af direktør Hans Christian Kærgaard Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Hans Christian Kærgaard Hansen og Thorkild Buur Hansen. MultiCargo ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at forestå investeringer i værdipapirer i anlægsøjemed og efter direktionens bestemmelse anden virksomhed, som står i naturlig forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Bilhandel i Simmelkær går fra overskud til underskudOverskuddet i DANMAS ApS, der er et firma i Simmelkær, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 71.259 til -140.969 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 244.123 kroner. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 399.873 kroner i det foregående regnskab til 339.626. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 287.442 til 192.860 kroner . Virksomheden ledes af direktør Iana Konovalova. I første omgang er det KONOVS CAPITAL ApS og Fedcapital ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Iana Konovalova og Olena Vyshnyakova, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er DANMAS ApS anbragt i branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Finansvirksomhed i Brande fik større overskud end året førEA Invest ApS, der er en virksomhed i Brande, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 35.289 til 42.302 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -10.805 kroner til -3750 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-virksomheden fra -163.382 til -130.386. Firmaet ledes af direktør Søren Vesterager Madsen. I første omgang er det E & AVM 2004 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Else Mikael Madsen, der er den dominerende ejer. EA Invest ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive finansiel virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Herning tjente flere penge i seneste regnskabGRC/Trykstuen A/S, der er en virksomhed i Herning, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 135.638 til 476.213 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 748.167 kroner i det foregående regnskab til 725.243. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra -520.926 til -44.713. Virksomheden ledes af direktør Ulla de Wolff. Virksomhedens reelle ejere er Ulla de Wolff. GRC/Trykstuen A/S hører hjemme i branchen "Kommunikationsdesign og grafisk design". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive grafisk virksomhed, og virksomhed, som efter direktionens skøn er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Maler-virksomhed i Tjørring får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Tjørring-virksomheden LIT Malerfirma ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 1761 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 601.364 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Valentas Jonaitis. Virksomhedens reelle ejere er Valentas Jonaitis. I Erhvervsstyrelsens register er LIT Malerfirma ApS anbragt i branchen "Malerforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive malerfirma og hermed forbundet virksomhed
Overskuddet stiger: Virksomhed i Herning fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i AG-Advice ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 226.046 til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 218.030 kroner i det foregående regnskabsår til 1,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 1,2 millioner til 2,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jesper Brunhøj Jensen. I første omgang er det JBJ Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Brunhøj Jensen, der er den dominerende ejer. AG-Advice ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Landbrugskonsulenter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed indenfor rådgivning af landbrug, samt eje, udleje og videreudvikle fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i HerningKøkkenforum-Skive A/S, der er en virksomhed i Herning, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 445.774 til 8700 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 445.774 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 963.702 kroner i det foregående regnskab til 603.817 - et fald på -37 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 4278 kroner efter skat, faldt formuen i Køkkenforum-Skive A/S fra 1,4 millioner til 1,1 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Jens Marinus Jensen. I første omgang er det JMJ HOLDING og SKIVE A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Jens Marinus Jensen, der er den dominerende ejer. Køkkenforum-Skive A/S hører hjemme i branchen "Detailhandel med andre varer". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive handel og industri og enhver aktivitet som efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Skale ApS fik større overskud end året førSkale ApS, der er en virksomhed i Birk, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 147.864 til 217.392 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 804.097 kroner til 1,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Birk-virksomheden fra 254.484 til 263.803. Firmaet ledes af direktør Claus Hyldgaard. I første omgang er det Dansk Vækst ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Claus Hyldgaard, der er den dominerende ejer. Skale ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Textiles ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Textiles ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 917.502 til 2,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -19.551 kroner året før til 123.265 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 18,9 millioner til 20,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henry Rahbek Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Henry Rahbek Christensen. Textiles ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Agenturhandel med blandet sortiment". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation af enhver art herunder import- og eksportvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos finansvirksomhed i TjørringOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Z & T INVEST ApS, der er en virksomhed i Tjørring. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 842.601 til 615.186 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 865.395 kroner i det foregående regnskab til 643.170 - et fald på -26 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i Tjørring-virksomheden fra 3 millioner til 3,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Zita Amtoft. Virksomhedens reelle ejere er Torben Vendelin Christensen og Zita Amtoft. Z & T INVEST ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er handel med og investering i værdipapirer, herunder aktier i børsnoterede omsætningspapirer
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i HammerumHammerum-virksomheden F.O. Fly ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -31.700 til -102.814 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på -31.700 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 157.088 kroner i det foregående regnskab til 91.987 - et fald på -41 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,3 millioner til 1,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Finn Ole Schou. I første omgang er det F.O. HOLDING HERNING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Finn Ole Schou, der er den dominerende ejer. F.O. Fly ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Reparation og vedligeholdelse af luft- og rumfartøjer". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er servicering af fly samt udlejning af bygninger og dermed beslægtede virksomhederKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Ejendomsvirksomhed i Brande går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Brande-virksomheden AKD Ejendomme A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 38.635 til -20.948 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 38.635 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 359.300 kroner i det foregående regnskab til 295.093. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 731.031 til 686.083 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jens Christian Jørgensen. Virksomheden ejes af Andels-Kartoffelmelsfabrikken Danmark A.m.b.a.. I Erhvervsstyrelsens register er AKD Ejendomme A/S anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje fast ejendom samt forestå udlejning heraf, udvikling og rådgivning samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos byggevirksomhed i HerningOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Ejendomsselskabet Østerbyvej ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 3,1 millioner til 1,6 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 287.452 kroner i det foregående regnskabsår til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 2,4 millioner til 3,7 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Søren Brødsgaard, Henning Moeskjær, Bent Hedegaard Moeskjær og Henrik Rosengren. Virksomheden ejes af Moeskjær Holding Herning ApS, Rosengren Invest ApS og Søren Brødsgaard Holding ApS. Ejendomsselskabet Østerbyvej ApS hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at opføre ejendomme til beboelse med henblik på salg samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Virksomhed i Lind har skåret underskuddet nedLind-virksomheden Dan-Rens A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -111.563 til -59.558 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 31.743 kroner i det foregående regnskabsår til 59.447 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 3,3 millioner til 3,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Finn Dalgaard Sørensen. Virksomhedens reelle ejere er Finn Dalgaard Sørensen. I Erhvervsstyrelsens register er Dan-Rens A/S anbragt i branchen "Engroshandel med fotografiske og optiske artikler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handels- og servicevirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Nortvig Forstservice ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Nortvig Forstservice ApS, der er en virksomhed i Lerret. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 675.877 til 2,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på tre i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lerret-virksomheden fra 7,5 millioner til 9,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henrik Krogslund Jensen. I første omgang er det HENRIK KROGSLUND HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Krogslund Jensen, der er den dominerende ejer. Nortvig Forstservice ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er skoventreprise og produktion af juletræer og pyntegrøntKlik her for at se regnskabet.
Vending: Nendan A/S i Nørre Snede er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Nendan A/S i Nørre Snede i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -261.880 til 977.235 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 13 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 11 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,6 millioner kroner til 2,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nørre Snede-firmaet fra 5,2 millioner til 5,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Nicolaj Hellmund Nielsen. I første omgang er det NENDAN HOLDING ApS, MHN INVEST ApS og NHN INVEST ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Michael Hellmund Nielsen og Nicolaj Hellmund Nielsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Nendan A/S anbragt i branchen "Fremstilling af andre plastprodukter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og produktion af plastprodukter samt dertil knyttet fa- brikationsvirksomhed, handel og industri, import- og eksportvirksomhed, samt anden virksomhed, som efter be- styrelsens skøn står i forbindelse med ovennævnte for- målKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Nikala ApSArnborg-virksomheden Nikala ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -19.393 til -4729 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -5644 kroner til -5623 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -104.712 til -109.441 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Lars Jørgen Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Lars Jørgen Nielsen. Nikala ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor investering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stadig millionminus: Mindre underskud i virksomhed i Herning
Underskuddet i Herning-virksomheden EKKO A/S er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -2,2 millioner til -1,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 5,2 millioner til 3,5 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Ejnar Kristiansen. I første omgang er det EJKI HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ejnar Kristiansen, der er den dominerende ejer. EKKO A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Aktiviteter vedrørende fysisk velvære". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive servicevirksomhed, produktion og handel af enhver art samt anden efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos I Wellness A/SHerning-virksomheden I Wellness A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -9909 til -5655 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -11.119 kroner til -11.569 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-firmaet fra 475.339 til 634.070. Virksomheden ledes af direktør Ejnar Kristiansen. I første omgang er det EJKI HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ejnar Kristiansen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er I Wellness A/S anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investeringsvirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Pedersen & Lassen ApS i Herning går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Pedersen & Lassen ApS, der er et firma i Herning. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 89.178 til -55.172 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 250.651 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 2,2 millioner i det foregående regnskabsår til 1,0 millioner - et fald på -53 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 704.157 til 547.985 kroner . Virksomheden ledes af direktør Michael Clausager Lassen. Virksomhedens reelle ejere er Michael Clausager Lassen. Pedersen & Lassen ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er salg af varer og tjenesteydelser indenfor landbrugKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Ejendomsvirksomhed i Herning tjente flere penge i seneste regnskabEjendomsselskabet af 1998 Herning ApS, der er en virksomhed i Herning, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 139.378 til 463.592 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 1,9 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,0 millioner kroner til 2,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 18,7 millioner til 19,1 millioner. Firmaet ledes af direktør Ejnar Kristiansen. I første omgang er det EJKI HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ejnar Kristiansen, der er den dominerende ejer. Ejendomsselskabet af 1998 Herning ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb af fast ejendom og udlejning af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Finance Facility ApS i HerningFinance Facility ApS, der er en virksomhed i Herning, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 661.806 til 209.556 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 661.806 kroner. Selskabets bruttotab er forbedret fra -40.540 kroner til -28.565 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 5,5 millioner til 5,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henrik André Borup. I første omgang er det BORUP HOLDING ApS, ØRNSKOV M. ApS og SNT Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Martin Bruun Jørgensen Ørnskov, Michael Nygaard Appel og Henrik André Borup, der er de dominerende ejere. Finance Facility ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er finansiering af og investering i fast ejendom og ejendomsselskaber i ind- og udland samt handel med fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Dansk Maskinbørs A/S i HerningDansk Maskinbørs A/S, der er en virksomhed i Herning, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,0 millioner til 406.384 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 3,7 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 3,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 2 millioner til 2,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Carsten Ørskov Hougaard. Virksomheden ejes af Danish Agro Machinery Holding A/S. Dansk Maskinbørs A/S hører hjemme i branchen "Agenturhandel med blandet sortiment". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive auktionsvirksomhed, investering, udlejning og handelKlik her for at se regnskabet.
Vending: Cheval Liberté A/S i Herning er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Cheval Liberté A/S i Herning. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -111.996 til 510.432 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-firmaet fra 638.643 til 1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kate Friis Kühlwein Poulsen. I første omgang er det FRIIS POULSEN INVEST ApS og KÜHLWEIN ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kate Friis Kühlwein Poulsen og Jesper Friis Kühlwein Poulsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Cheval Liberté A/S anbragt i branchen "Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel og service og dermed beslægtet viksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Finn Balle ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Finn Balle ApS, der er en virksomhed i Birk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 1,2 millioner til 2,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,6 millioner kroner til 6,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Birk-virksomheden fra 2 millioner til 3,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Finn Balle. I første omgang er det BALLE INVEST I ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Finn Balle, der er den dominerende ejer. Finn Balle ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed indenfor byggebranchen samt at forestå aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Lindberg Tømrer & Snedker ApS fik større overskud end året førLindberg Tømrer & Snedker ApS, der er en virksomhed i Brande, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 105.594 til 253.545 kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 860.904 kroner til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-virksomheden fra 605.666 til 802.955. Firmaet ledes af direktør Mark Lindberg Larsen. Virksomhedens reelle ejere er Mark Lindberg Larsen. Lindberg Tømrer & Snedker ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed og hermed beslægtet aktivitetKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Herning fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i C-Honore ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,5 millioner til 2,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit otte fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ni ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,2 millioner kroner til 6,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,6 millioner kroner efter skat, faldt formuen i C-Honore ApS fra 3 millioner til 2,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Claus Henrik Honore. I første omgang er det C-HONORE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Claus Henrik Honore, der er den dominerende ejer. C-Honore ApS hører hjemme i branchen "Optikere". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive optikervirksomhed og dermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Birk er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet CeaLab ApS i Birk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -131.761 til 185.680 kroner før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -554.886 kroner året før til 25.507 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Birk-firmaet fra -91.761 til 79.729. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Michael Bækhøj Thomsen og Daniel Robert Hjortvall. I første omgang er det Michael Bækhøj Thomsen og Davall Invest AB, der står som ejere. I sidste ende er det Daniel Robert Hjortvall, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er CeaLab ApS anbragt i branchen "Fremstilling af andre fødevarer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med direkte og indirekte markedsføring og salg af kosttilskud til private og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Konsulentvirksomhed i Hammerum fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i BP Støjmåling ApS, der er en virksomhed i Hammerum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 431.060 til 1,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,3 millioner kroner til 1,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hammerum-virksomheden fra 465.691 til 848.043. Virksomheden ledes af direktør Bjørn Bjerre Vagner Petersen. I første omgang er det BP Støjmåling Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bjørn Bjerre Vagner Petersen, der er den dominerende ejer. BP Støjmåling ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at udøve støjmålervirksomhed, herunder rådgivning samt dermed beslægtede virksomhederKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Birk tjente flere penge i seneste regnskabKROGSGAARD KOMPAGNI A/S, der er en virksomhed i Birk, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2500 til 30.530 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 675.998 kroner i det foregående regnskab til 537.038. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Birk-virksomheden fra -3,5 millioner til -3,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Steen Krogsgaard. Virksomhedens reelle ejere er Poul Krogsgaard og Inga Margrethe Xenia Angelica Lausten. KROGSGAARD KOMPAGNI A/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med beklædning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er fabrikation og handel af enhver art, fortrinsvis indenfor tekstilbranchen, herunder import og eksport, samt hermed beslægtet virksomhed, tillige med finansiering og investering samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Holdingselskab i Herning får underskudDet seneste år er endt med underskud i Herning-virksomheden Finance Facility IV ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -37.280 kroner. Årets bruttotab var på -26.596 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Henrik André Borup. I første omgang er det ML HOLDING ApS, INGEMANNS VEJ 22 HOLDING ApS, FF Management ApS og PRR Invest II ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Michael Nygaard Appel og Henrik André Borup, der er de dominerende ejere. Finance Facility IV ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Gennemløbsholdingselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er finansiering af og investering i fast ejendom og ejendomsselskaber i ind- og udlandKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Tjørring får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Tjørring-virksomheden Have & Anlæg v. Hans Nielsen ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 41.982 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 713.579 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Hans Hunskjær Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Hans Hunskjær Nielsen. I Erhvervsstyrelsens register er Have & Anlæg v. Hans Nielsen ApS anbragt i branchen "Landskabspleje". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med have og anlægsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Landbrugsvirksomhed i Bording fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i GO Invest A/S, der er en virksomhed i Bording. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 2,3 millioner til 7,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 478.010 kroner i det foregående regnskabsår til 1,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bording-virksomheden fra 4,2 millioner til 11,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lars Skov Olesen. Virksomhedens reelle ejere er Lars Skov Olesen og Søren Skov Olesen. GO Invest A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Virksomhed i Bording hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i SLO ApS, der er en virksomhed i Bording. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 378.208 til 387.489 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 408.850 kroner i det foregående regnskab til 408.750. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bording-virksomheden fra 1,7 millioner til 2 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Lars Skov Olesen og Søren Skov Olesen. I første omgang er det GO INVEST A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Skov Olesen og Søren Skov Olesen, der er de dominerende ejere. SLO ApS hører hjemme i branchen "Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at dyrke og handle med grøntsager og rettighederne hertil, samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Kisaq ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Kisaq ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 289.640 til 351.827 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 407.602 kroner til 450.307 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra -431.823 til -157.407. Virksomheden ledes af direktør Bent Sparke. Virksomhedens reelle ejere er Bent Sparke. Kisaq ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Gjellerup går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Gjellerup-virksomheden BOELS APS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 67.138 til -38.380 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 67.138 kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -2032 kroner til -1672 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 113.290 til 74.910 kroner . Virksomheden ledes af direktør Søren Boel Fyhn. Virksomhedens reelle ejere er Søren Boel Fyhn og Edith Marie Fyhn. I Erhvervsstyrelsens register er BOELS APS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er formuepleje og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Sunds Møbler A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Sunds Møbler A/S, der er en virksomhed i Sunds. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,3 millioner til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit seks fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til syv ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,4 millioner kroner til 4,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sunds-virksomheden fra 3,4 millioner til 4,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Morten Meier Sørensen. I første omgang er det MS HOLDING SUNDS ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Morten Meier Sørensen, der er den dominerende ejer. Sunds Møbler A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Møbelforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb og salg af møbler og brugskunstKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Tberg ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårTberg ApS, der er en virksomhed i Herning, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 120.603 til 894.819 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 25.314 kroner året før til -18.120 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 455.143 til 1,2 millioner. Firmaet ledes af direktør Bo Tranberg. Virksomhedens reelle ejere er Bo Tranberg. Tberg ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber, investering og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: B. Dahl Knudsen ApS i Lind er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden B. Dahl Knudsen ApS i Lind i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -942.406 til 4,1 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 674.562 kroner til 935.739 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lind-firmaet fra 13,6 millioner til 17,6 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Chris Dahl Coster og Heinrich Hoelgaard Gustafson. I første omgang er det SUHO INVEST ApS og DAHL COSTER HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Chris Dahl Coster og Ulla Maibritt Dahl Gustafson, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er B. Dahl Knudsen ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive fabrikation og handel af enhver art, at udøve im- og eksport af enhver art, at foretage kapitalinvestering og lignende, herunder udleje af bygninger, maskiner m.vKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Suho Invest ApS i Lind er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Suho Invest ApS i Lind i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -527.575 til 1,9 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -7505 kroner til -10.507 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lind-firmaet fra 4,8 millioner til 6,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Heinrich Hoelgaard Gustafson. Virksomhedens reelle ejere er Ulla Maibritt Dahl Gustafson. I Erhvervsstyrelsens register er Suho Invest ApS anbragt i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel, finansiering og udlejningsvirksomhed samt anparts- og aktiebesiddelse, herunder virke som holdingselskab og anden relevant virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Skolegade Herning ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårSkolegade Herning ApS, der er en virksomhed i Lind, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 94.401 til 497.518 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 628.737 kroner til 799.953 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 388.516 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Skolegade Herning ApS fra 6,1 millioner til 4,8 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Chris Dahl Coster. I første omgang er det B. DAHL KNUDSEN ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Chris Dahl Coster og Ulla Maibritt Dahl Gustafson, der er de dominerende ejere. Skolegade Herning ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb og salg samt udlejning af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Ejendomsvirksomhed i Arnborg tjente flere penge i seneste regnskabKNS BOLIG ApS, der er en virksomhed i Arnborg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 113.939 til 621.576 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 277.502 kroner i det foregående regnskabsår til 720.541 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Arnborg-virksomheden fra 1,2 millioner til 1,7 millioner. Firmaet ledes af direktør Knud Søndergaard. Virksomhedens reelle ejere er Knud Søndergaard. KNS BOLIG ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb og salg af samt investering i fast ejendom samt investering iøvrigt og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Ejendomsvirksomhed i Nybo tjente flere penge i seneste regnskabEjendomsselskabet Nygade 95 B, Ikast ApS, der er en virksomhed i Nybo, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 9293 til 56.769 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 123.948 kroner til 132.675 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nybo-virksomheden fra 428.077 til 439.938. Firmaet ledes af direktør Finn Vygg Kristensen. I første omgang er det VYGG HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Finn Vygg Kristensen, der er den dominerende ejer. Ejendomsselskabet Nygade 95 B, Ikast ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering i og handel med fast ejendom og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Brande fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i BM Invest Brande ApS, der er en virksomhed i Brande. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3,7 millioner til 4,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 10,1 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ni ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,8 millioner kroner til 5,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-virksomheden fra 18,6 millioner til 22,6 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jakob Brun og Erik Møller. I første omgang er det Erik Holding Brande ApS og Jakob Holding Brande ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jakob Brun og Erik Møller, der er de dominerende ejere. BM Invest Brande ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udvikling, opførelse og udlejning af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Midtjyske Øjenklinik ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårMidtjyske Øjenklinik ApS, der er en virksomhed i Herning, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4273 til 63.934 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på fem i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,0 millioner kroner til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 279.096 til 328.030. Firmaet ledes af direktør Jens Aagaard. I første omgang er det JOGB Handel ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jens Aagaard, der er den dominerende ejer. Midtjyske Øjenklinik ApS hører hjemme i branchen "Praktiserende speciallæger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drift af øjenlægevirksomhed og dermed beslægtet virksomhed
Vending: Ax-s ApS i Herning er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Ax-s ApS i Herning. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -9985 til 36.541 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 45.463 kroner i det foregående regnskabsår til 79.583 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-firmaet fra 178.072 til 206.549. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Charlotte Yderstræde og Torben Horslund Frederiksen. I første omgang er det AX-S HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Charlotte Yderstræde og Torben Horslund Frederiksen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Ax-s ApS anbragt i branchen "Kombinerede serviceydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er virksomhed med rebarbejde (rope access), uddannelse og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Herning Gulvafslibning ApS i MørupHerning Gulvafslibning ApS, der er en virksomhed i Mørup, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,2 millioner til 564.346 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,2 millioner kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit ni i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 1,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,4 millioner - et fald på -27 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 439.765 kroner efter skat, faldt formuen i Herning Gulvafslibning ApS fra 2 millioner til 1,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Fritz Wolf. I første omgang er det MØRUPVEJ HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Fritz Wolf, der er den dominerende ejer. Herning Gulvafslibning ApS hører hjemme i branchen "Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er håndværk og industriKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Holms Rengøring ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Holms Rengøring ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 594.000 til 752.437 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 18 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 19 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 7,5 millioner kroner til 7,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 1,8 millioner til 2,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Stefan Holm. I første omgang er det SLH Holding Herning ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Liselotte Holm, der er den dominerende ejer. Holms Rengøring ApS hører hjemme i branchen "Almindelig rengøring i bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er rengøringsvirksomhed og dertil hørende aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Herning-virksomheden Herning Vand A/SHerning Vand A/S, der er en virksomhed i Herning, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 26,6 millioner til 26,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 380,1 millioner kroner. Årets bruttofortjeneste var på 30,3 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Egenkapitalen i Herning Vand A/S var ligesom året før på 2,5 milliarder kroner . Virksomheden ledes af direktør Niels Møller Jensen. Virksomheden ejes af HERNING VAND HOLDING A/S. Herning Vand A/S hører hjemme i branchen "Vandforsyning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive vand- og spildevandforsyningsvirksomhed og dermed tilknyttet virksomhed. Tilknyttet virksomhed kan udøves i selvstændigt selskab. Selskabet skal sikre en vand- og spildevandforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemskuelig for forbrugerne. Selskabets skal varetage dets spildevandforsyningsvirksomhed inden for rammerne af den til enhver tid gældende spildevandsplan, og dets vandforsyningsvirksomhed inden for rammer af den til enhver tid gældende vandforsyningsplan. Selskabet kan selv eller via et direkte ejet selskab varetage gas-, varme- og elproduktion på baggrund af spildevandsbehandling samt salg af produceret el og varme. Selskabet kan via et direkte ejet selskab forestå prøvetagning og laboratorieanalyserKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i NyboOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i KOMO A/S, der er en virksomhed i Nybo. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 616.287 til 349.709 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 1,1 millioner kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit otte i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 4,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 271.279 kroner efter skat, faldt formuen i KOMO A/S fra 1,8 millioner til 1,7 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Kim Hauge Thomassen. I første omgang er det VIINBERG HOLDING ApS, HAUGE HOLDING HERNING ApS, Fuglsbjerg 2019 Holding ApS og Kawer Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Ole Viinberg, Søren Fuglsbjerg og Kim Hauge Thomassen, der er de dominerende ejere. KOMO A/S hører hjemme i branchen "Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at producere og sælge lyd- og film- reklamer og online markedsfø-ring, samt at formidle eksponering heraf og dermed tilknyttede aktiviteter
Overskuddet stiger: Handimobil A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Handimobil A/S, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 9,2 millioner til 10,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 49 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 41 ansatte - en nedgang på 16,33 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 32,7 millioner kroner til 34,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 23,6 millioner til 29,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Morten Bøhm Jørgensen. I første omgang er det Auto Solutions ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kenneth Peter Jensen, der er den dominerende ejer. Handimobil A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og håndværkKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Virksomhed i Herning fik igen tabHerning-virksomheden HSL ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -753 til -1038 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 5145 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -4026 kroner til -4375 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 171.448 til 170.410 kroner . Virksomheden ledes af direktør Marianne Aarslev. I første omgang er det THE DANE COLLECTION ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Marianne Aarslev, der er den dominerende ejer. HSL ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med andre varer via internet". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive internethandel med møbler og boligtekstiler og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i The Dane Collection ApSLind-virksomheden The Dane Collection ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -13.131 til -26.447 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Selskabets bruttotab er forbedret fra -9030 kroner til -6975 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 129.482 til 103.036 kroner . Virksomheden ledes af direktør Marianne Aarslev. Virksomhedens reelle ejere er Marianne Aarslev. The Dane Collection ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive agentur i forbindelse med import og eksport af varer til boligindretning, formueadministration samt anden dermed efter direktionens skøn forenelig virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Bill Consult ApS i Gjellerup gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Bill Consult ApS i Gjellerup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -757.279 til 43.400 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 278.211 kroner i det foregående regnskab til 161.904 - et fald på -42 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gjellerup-firmaet fra 170.891 til 214.291. Virksomheden ledes af direktør Steen Bill Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Steen Bill Jensen. I Erhvervsstyrelsens register er Bill Consult ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel, udlejning samt foretage formuepleje for egne såvel som for tredjemand. Endvidere må selskabet indgå forretninger på de finansielle markeder, så som termins- futures og optionsforretninger både i fremmed valuta, aktier og obligationer. Selskabet kan optage lån til egen drift og til indgåelse af investeringsaftaler og -kontrakterKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Ejendomsvirksomhed i Gjellerup har skåret underskuddet nedUnderskuddet i Gjellerup-virksomheden Ejendomsselskabet Knudlundvej ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -1,4 millioner til -838.800 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 387.163 kroner i det foregående regnskabsår til 900.448 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -14,2 millioner til -15,1 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Steen Bill Jensen. I første omgang er det BILL CONSULT ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steen Bill Jensen, der er den dominerende ejer. Ejendomsselskabet Knudlundvej ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investering i ejendomme samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Ikast og Brandes virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Hedensted For abonnenter

Mangel på dagplejere øger risiko for at få tilbudt pasning flere byer væk: Line må vente tre måneder på at få passet sit barn i egen by

101-årig vagt fra koncentrationslejr får fem års fængsel

Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv For abonnenter

Der blev råbt ad os ansatte, og vi måtte kun gå på toilet i pauserne: Seks tidligere ansatte retter skarp kritik mod industrivirksomhed - direktør afviser

Navne For abonnenter

Ejendomsmægleren, der elsker sin by, fylder 50 år: - Horsens er min sikre base, jeg altid vender hjem til igen

Horsens

39-årig kvinde lå og sov, da en tyv gik ind i huset

Kultur

København har det, Montreux har det, og nu får Horsens det også: Læs her, hvad du kan se frem til i august

Se med fra mindehøjtideligheden for Uffe Ellemann-Jensen

Kultur

Som dragqueen og homoseksuel møder Mark hadet i Horsens: Byens første pride bliver et genmæle

Erhverv For abonnenter

Underskud er fortid: Nye ejere, ny direktør og nye butikker har forandret Bytorv Horsens

Horsens

Først blev busrute reduceret til få afgange om dagen. Nu bliver tæppet trukket helt væk under regional rute

Undgå trafikkaos: Sådan kommer du bedst frem til Tour de France

Hedensted

Ups: Skybrud endte med alternativ parkering

Uffe Ellemann gav os både sit kolde og sit kærlige blik

AC Horsens

AC Horsens sender OB-talent til hjørne: To ting falder i øjnene

Sport For abonnenter

56-årige Peter fra Ølholm vil helt tæt på Tour de France-starten i Danmark: Har selv kørt etapeløbet fem gange

Erhverv

Transportdirektør skriger efter handling sammen med resten af bilisterne: - Det er jo totalt, himmelråbende sindssygt

Annonce