Annonce
Ikast-Brande For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Ikast-Brande

Nyt regnskab: Virksomhed i Herning får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Herning-virksomheden BHKteknik ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 135.058 kroner. Årets bruttofortjeneste var på 384.787 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-firmaet fra 506.832 til 601.728. Selskabet ledes af direktør Bent Høll Johannessen. I første omgang er det BHK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bent Høll Johannessen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er BHKteknik ApS anbragt i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Virksomhedens formål er skrevet således: 1.2 Selskabets formål er at drive virksomhed med kvalitetskontrol og projektstyring af større anlæg inden for energi og stål sektoren og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Virksomhed i Snejbjerg hold fast i overskuddetARNE JENSENS TØMRER- OG SNEDKERFIRMA ApS, der er en virksomhed i Snejbjerg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 179.361 til 184.362 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 276.000 kroner i det foregående regnskab til 275.644. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Snejbjerg-virksomheden fra 278.055 til 286.032. Virksomheden ledes af direktør Arne Tradsborg Jensen. I første omgang er det ATJ HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Arne Tradsborg Jensen, der er den dominerende ejer. ARNE JENSENS TØMRER- OG SNEDKERFIRMA ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed og dermed tilknyttede aktiviteter
Tallene er vendt: Virksomhed i Snejbjerg er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet EG Region Midt- og Vestjylland ApS i Snejbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -11.073 til 25.412 kroner før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -10.691 kroner året før til 20.705 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Snejbjerg-firmaet fra 28.927 til 51.193. Virksomheden ledes af direktør Søren Skov Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Søren Skov Christensen og Tonje Eirin Osnes. I Erhvervsstyrelsens register er EG Region Midt- og Vestjylland ApS anbragt i branchen "Landskabspleje". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med forbedringer af private og erhvervsmæssige haver. Sekundært at foretage forefaldende arbejde som kunderne efterspørger, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Jyllandsvej 45 ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Jyllandsvej 45 ApS, der er en virksomhed i Brande. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 301.410 til 310.472 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 561.995 kroner i det foregående regnskab til 561.330. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-virksomheden fra 238.144 til 473.502. Virksomheden ledes af direktør Lars Christiansen. I første omgang er det LASSE HOLDING BRANDE ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Christiansen, der er den dominerende ejer. Jyllandsvej 45 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering i og udlejning af fast ejendom, samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Byggeselskab i Hammerum får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Hammerum-virksomheden Hammerum Entreprenørforretning ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 6348 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 8599 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Elin Birgit Juulsgaard og Emil Juulsgaard Lauridsen. I første omgang er det EBJ Skovby ApS og EJL Skovby ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Elin Birgit Juulsgaard og Emil Juulsgaard Lauridsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Hammerum Entreprenørforretning ApS anbragt i branchen "Forberedende byggepladsarbejder". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er entreprenørvirksomhed, herunder jord og betonarbejder, samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed
Nyt regnskab: Virksomhed i Hammerum får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Hammerum-virksomheden EJL Skovby ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 64.046 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 113.845 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Emil Juulsgaard Lauridsen. Virksomhedens reelle ejere er Emil Juulsgaard Lauridsen. I Erhvervsstyrelsens register er EJL Skovby ApS anbragt i branchen "Anden forretningsservice". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel- og investeringsvirksomhed samt anden efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhed
Nyt regnskab: Virksomhed i Hammerum får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Hammerum-virksomheden EBJ Skovby ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 184.849 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 527.383 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Elin Birgit Juulsgaard. Virksomhedens reelle ejere er Elin Birgit Juulsgaard. I Erhvervsstyrelsens register er EBJ Skovby ApS anbragt i branchen "Anden forretningsservice". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel- og investeringsvirksomhed samt anden efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger: Autoproducts ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Autoproducts ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,2 millioner til 1,9 millioner kroner før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,0 millioner kroner til 5,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 1 millioner til 2,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Morten Bøhm Jørgensen. I første omgang er det Auto Solutions ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kenneth Peter Jensen, der er den dominerende ejer. Autoproducts ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden fremstillingsvirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er indretning og udvikling af artikler til bevægelseshæmmede samt handel, finansiering og investering i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Herning går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Herning-virksomheden Fyrstenborg Snedker & Tømrer ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 321.000 til -158.779 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 321.000 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 11, året før var det 12. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 4,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 605.000 til 368.076 kroner . Virksomheden ledes af direktør Niels Johannes Fyrstenborg Laursen. Virksomhedens reelle ejere er Niels Johannes Fyrstenborg Laursen. I Erhvervsstyrelsens register er Fyrstenborg Snedker & Tømrer ApS anbragt i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udfører tømrer- og snedkerarbejder og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i MørupOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i LINIEN 2 ApS, der er en virksomhed i Mørup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 623.058 til 401.217 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,1 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Mørup-virksomheden fra 4,2 millioner til 4,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Fritz Wolf. I første omgang er det MØRUPVEJ HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Fritz Wolf, der er den dominerende ejer. LINIEN 2 ApS hører hjemme i branchen "Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Ejendommen Bredgade 42 ApS i GjellerupEjendommen Bredgade 42 ApS, der er en virksomhed i Gjellerup, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 202.905 til 95.440 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 375.118 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 223.728 kroner til 317.504 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Ejendommen Bredgade 42 ApS var ligesom året før på 2,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Søren Brøcker og Klaus Brøcker. I første omgang er det SØIB HOLDING ApS og KLABRO HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Søren Brøcker og Klaus Brøcker, der er de dominerende ejere. Ejendommen Bredgade 42 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at foretage investering i fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Mørup-virksomheden Maler Munksgaard ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Maler Munksgaard ApS, der er en virksomhed i Mørup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 723.209 til 455.007 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 723.209 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit otte i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 978.198 kroner i det foregående regnskab til 643.046 - et fald på -34 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Mørup-virksomheden fra 2,3 millioner til 2,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Fritz Wolf. I første omgang er det MØRUPVEJ HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Fritz Wolf, der er den dominerende ejer. Maler Munksgaard ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er udlejning af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Holdingselskab i Herning fik igen tabFinance Facility II ApS, der er et firma i Herning, har fået minus. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -217.043 til -224.320 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Virksomhedens bruttotab er gået i den forkerte retning fra -62.701 kroner til -89.182 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 10,4 millioner til 10,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Henrik André Borup. Virksomheden ejes af BORUP HOLDING ApS, LYNGVIG ApS, KASTBJERG INVEST ApS, PS EJENDOMME 2014 A/S, Hounisen Group ApS, SNT Invest ApS og Jaeger Holding Deutschland GmbH. Finance Facility II ApS hører hjemme i branchen "Gennemløbsholdingselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er finansiering af og investering i fast ejendom og ejendomsselskaber i ind- og udlandKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Havnegade 14, Nykøbing ApS fik større overskud end året førHavnegade 14, Nykøbing ApS, der er en virksomhed i Herning, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 79.712 til 110.521 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 119.608 kroner til 150.320 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 862.830 til 948.670. Firmaet ledes af direktør Ulrich Linnet. I første omgang er det Mindegade Holding ApS, U. Linnet Holding ApS og J. Linnet Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Bjarne Linnet, der er den dominerende ejer. Havnegade 14, Nykøbing ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive og udleje ejendomKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Nutty Vegan ApS i Simmelkær gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Nutty Vegan ApS i Simmelkær. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -33.369 til 8766 kroner før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -20.773 kroner året før til 25.412 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Simmelkær-firmaet fra 13.642 til 20.479. Virksomheden ledes af direktør Louise Maae. I første omgang er det L. Maae Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Louise Maae, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Nutty Vegan ApS anbragt i branchen "Detailhandel med dagligvarer via internet". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er produktion og handel og anden lignende virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Ejendomsselskabet 1971 ApS i Tjørring går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Ejendomsselskabet 1971 ApS, der er et firma i Tjørring. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 9368 til -45 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 2,8 millioner kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 24.465 kroner i det foregående regnskab til 19.400. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 132.298 til 132.275 kroner . Firmaet ledes af direktør Lars Anker Trankjær. I første omgang er det TRANKJÆR HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Anker Trankjær, der er den dominerende ejer. Ejendomsselskabet 1971 ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive virksomhed med tidtagning ved sportsevents og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Solidtec ApS fik millionoverskudSolidtec ApS, der er en virksomhed i Tjørring, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 185.584 til 1,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 693.795 kroner i det foregående regnskabsår til 2,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tjørring-virksomheden fra 269.757 til 1,5 millioner. Firmaet ledes af direktør Lars Anker Trankjær. I første omgang er det TRANKJÆR HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Anker Trankjær, der er den dominerende ejer. Solidtec ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at forestå produktion, handel og service og dermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i BirkOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i thinkability ApS, der er en virksomhed i Birk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 269.567 til 208.082 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 367.795 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet et, året før var det to. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 1,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 606.588 - et fald på -49 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 160.391 kroner efter skat, faldt formuen i thinkability ApS fra 393.991 til 354.383 kroner . Firmaet ledes af direktør Lars Laurids Gejl Baunwall. I første omgang er det thinktank ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Laurids Gejl Baunwall og Jannie Gejl Baunwall, der er de dominerende ejere. thinkability ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at konsulentbistand vedrørende informationsteknologi samt softwarevirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Hammerum går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Hammerum-virksomheden Humble by Sofie Bucka ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 110.543 til -72.786 kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 449.464 kroner i det foregående regnskab til 295.671 - et fald på -34 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 125.815 til 67.329 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Claus Bucka og Sofie Yderstræde Bucka. I første omgang er det Sofie Yderstræde Bucka og CBU HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Claus Bucka og Sofie Yderstræde Bucka, der er de dominerende ejere. Humble by Sofie Bucka ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af anden yderbeklædning". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er handel med beklædning og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Sunds-virksomheden Sunds Textiles A/SSunds Textiles A/S, der er en virksomhed i Sunds, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 104,5 millioner til 99,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 27 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 118,3 millioner kroner til 128,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Sunds-virksomheden fra 275,5 millioner til 358,3 millioner. Firmaet ledes af direktør Claus Vang Nielsen. I første omgang er det PVN HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Claus Vang Nielsen, der er den dominerende ejer. Sunds Textiles A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af boligtekstiler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er fabrikation og handelKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos holdingselskab i SnejbjergIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Future Farming Invest II ApS, der er et firma i Snejbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 144.015 til 22.468 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 144.015 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomheden er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Sidste år steg formuen i Snejbjerg-virksomheden fra 314.212 til 336.680. Virksomheden ledes af direktør Jan Due Haahr Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Anders Due Haahr Pedersen og Jan Due Haahr Pedersen. Future Farming Invest II ApS hører hjemme i branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber samt anden investeringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Virksomhed i Arnborg fik igen tabArnborg-virksomheden Arnborg Invest af 2006 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -13.416 til -14.974 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 55.588 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -9785 kroner til -10.984 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 486.413 til 471.439 kroner . Virksomheden ledes af direktør Henning Thybo. Arnborg Invest af 2006 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er er at drive udviklingsvirksomhed i Arnborg og udføre erhversfremmende aktiviteter med henblik på at styrke erhverslivet i Arnborg. Selskabet har endvidere til formål at styrke boligforholdene og landsby-miljøet i Arnborg. Selskabet kan købe, udleje, pantsætte og sælge fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i P. Hansen Invest ApS i HerningP. Hansen Invest ApS, der er en virksomhed i Herning, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 6,9 millioner til 3,1 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,8 millioner kroner til 3,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 16,6 millioner til 19,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Preben Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Preben Hansen. P. Hansen Invest ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og finansiering, værdipapir- og valutaarbitrageKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ventus ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ventus ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 297.080 til 524.919 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 386.838 kroner i det foregående regnskabsår til 606.922 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 1,1 millioner til 1,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ove Flemming Sørensen. I første omgang er det VENTUS HOLDING ApS, JS HOLDING ESBJERG ApS og US HOLDING HERNING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Ove Flemming Sørensen, der er den dominerende ejer. Ventus ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er formueforvaltningKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Krarup Herning ApS fik større overskud end året førKrarup Herning ApS, der er en virksomhed i Herning, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 157.446 til 168.954 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 276.491 kroner i det foregående regnskab til 255.889. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 671.578 til 689.845. Virksomheden ledes af direktør Jesper Hiromi Pajbjerg. Virksomhedens reelle ejere er Jesper Hiromi Pajbjerg. Krarup Herning ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb og udlejning af ejendomme samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Ejendomsmæglervirksomhed i Brande er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet CTL Brande ApS i Brande. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -331.342 til 23.010 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til et ansat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 494.620 kroner til 718.076 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-firmaet fra 33.862 til 51.485. Virksomheden ledes af direktør Claus Thorbjørn Larsen. I første omgang er det THORBJØRN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Claus Thorbjørn Larsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er CTL Brande ApS anbragt i branchen "Ejendomsmæglere mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drift af ejendomsmæglervirksomhed, herunder ejendomsvurdering samt udlejning af ejendommeKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Bloom K ApS i Herning gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Bloom K ApS i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -98.060 til 197.501 kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 691.946 kroner til 941.364 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-firmaet fra 183.665 til 337.339. Virksomheden ledes af direktør Karen Smedegaard Kirkegaard. Virksomhedens reelle ejere er Karen Smedegaard Kirkegaard. I Erhvervsstyrelsens register er Bloom K ApS anbragt i branchen "Blomsterforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel, håndværk, industri og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Herning fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i KD Invest, Herning ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,2 millioner til 1,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,6 millioner kroner til 1,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 8,7 millioner til 9,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Max Plejdrup Dalsgaard. I første omgang er det KD GRUPPEN ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Max Plejdrup Dalsgaard, der er den dominerende ejer. KD Invest, Herning ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje ejendomme og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Brande fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Maskinfabrikken APOLLO A/S, der er en virksomhed i Brande. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,4 millioner til 2,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet seks, året før var det syv. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,5 millioner kroner til 5,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-virksomheden fra 4,1 millioner til 4,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Søren Vesterager Madsen. I første omgang er det SVM GROUP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Vesterager Madsen, der er den dominerende ejer. Maskinfabrikken APOLLO A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Herning fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i KD Emballage A/S, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 6,9 millioner til 10,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 31 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 24,1 millioner kroner til 29,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 13,1 millioner til 17,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Max Plejdrup Dalsgaard. I første omgang er det KD GRUPPEN ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Max Plejdrup Dalsgaard, der er den dominerende ejer. KD Emballage A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel indenfor emballage og kontorartikler og dermed naturligt tilknyttet og beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Tjørring-virksomheden Carclub, Herning A/SCarclub, Herning A/S, der er en virksomhed i Tjørring, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 524.000 til 31.770 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 524.000 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 1,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,4 millioner - et fald på -29 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tjørring-virksomheden fra 1,8 millioner til 1,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Hansen. I første omgang er det CARCLUB A/S, RASCAM HOLDING ApS og Bilhuset Arnum Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Michael Hansen, der er den dominerende ejer. Carclub, Herning A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel med biler og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Herning er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Vognmandsfirmaet Morten Pedersen Hauge ApS i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -17.630 til 159.539 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -8921 kroner til -25.586 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-firmaet fra 941.800 til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Morten Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Morten Pedersen og Inger Buhl Pedersen. I Erhvervsstyrelsens register er Vognmandsfirmaet Morten Pedersen Hauge ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med vognmands- forretning og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Anette Løvdal ApS i Gjellerup gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Anette Løvdal ApS i Gjellerup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -197.074 til 53.035 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttotab er forbedret fra -27.304 kroner til -24.233 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 53.035 kroner efter skat, faldt formuen i Anette Løvdal ApS fra 1,4 millioner til 1,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Anette Laurs Løvdal. Virksomhedens reelle ejere er Anette Laurs Løvdal. I Erhvervsstyrelsens register er Anette Løvdal ApS anbragt i branchen "Sundhedsvæsen i øvrigt". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at yde personlig rådgivning herunder kostvejledningKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Genega Ejendomme ApS fik større overskud end året førGenega Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Herning, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 76.253 til 91.034 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste erskåret ned fra 360.405 kroner i det foregående regnskab til 269.415 - et fald på -25 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 434.972 til 505.982. Virksomheden ledes af direktør Niels-Otto Mortensen. I første omgang er det NOM HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Niels-Otto Mortensen, der er den dominerende ejer. Genega Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje fast ejendom og dermed tilknyttede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Nevada ApS i Engesvang gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Nevada ApS i Engesvang. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -18.391 til 22.096 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 89.683 kroner til 117.182 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -96.496 til -118.664 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Steen Madsen. I første omgang er det MADSEN HOLDING og PÅRUP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steen Madsen og Jan Jakobsen Madsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Nevada ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb og udlejning af ejendomme samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Nedergaard Maskiner ApSBording-virksomheden Nedergaard Maskiner ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -19.820 til -8040 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er forbedret fra -19.133 kroner til -8040 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -108.385 til -116.424 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Sonja Frølund Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Sonja Frølund Hansen. Nedergaard Maskiner ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er fabrikation af, handel med og udlejning af elektroniske produkter samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Virksomhed i Birk fik igen tabOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i CEFEG Nordic ApS, der er et firma i Birk. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -826.935 til -973.642 kroner før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttotab er forbedret fra -370.250 kroner til -297.259 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -607.886 til -1,8 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Karl Hans-Georg Reichel. I første omgang er det CEFEG GmbH Federn- und Verbindungstechnik Chemnitz, der står som ejer. I sidste ende er det Karl Hans-Georg Reichel og Torsten Kerl, der er de dominerende ejere. CEFEG Nordic ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af trådvarer, kæder og fjedre". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er handel og distribution af stempler, bøjninger, tekniske fjedre og sammenmonterede dele samt anden virksomhed relateret hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Engesvang fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Pårup kro ApS, der er en virksomhed i Engesvang. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 257.311 til 4,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fem, året før var det seks. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,1 millioner kroner til 2,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Engesvang-virksomheden fra 12,4 millioner til 15,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Steen Madsen. I første omgang er det MADSEN HOLDING og PÅRUP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steen Madsen og Jan Jakobsen Madsen, der er de dominerende ejere. Pårup kro ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Hoteller". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drift af hotel- og restaurationsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Engesvang er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet JET Gulvteknik ApS i Engesvang. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -25.213 til 272.225 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 970.702 kroner til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Engesvang-firmaet fra 193.454 til 405.704. Virksomheden ledes af direktør Jette Thestrup. I første omgang er det JT-Holding 2015 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jette Thestrup, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er JET Gulvteknik ApS anbragt i branchen "Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er salg og montering af gulv og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Danish Bottling Company A/S i Skerris er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Danish Bottling Company A/S i Skerris. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -2,2 millioner til 2,0 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 34 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 31 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 21,9 millioner kroner til 24,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Skerris-firmaet fra 21,9 millioner til 23,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mona Baltzer Fløe Nørgaard. I første omgang er det HARALD NYBORG A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Kurt Eduard Daell og Erling Daell, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Danish Bottling Company A/S anbragt i branchen "Fremstilling af læskedrikke: fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel, produktion og finansieringKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Min Pub ApS i Lind går fra overskud til underskudOverskuddet i Lind-virksomheden Min Pub ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 143.000 til -529.085 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 211.000 kroner. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til syv ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 303.000 til -110.019 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Lars Fenger og Ingvard Sand. I første omgang er det Lars Fenger og SAND SPEDITION HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lars Fenger og Ingvard Sand, der er de dominerende ejere. Min Pub ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med restauration og pub og hermed efter ledelses opfattelse forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Danish Bottling A/SSkerris-virksomheden Danish Bottling A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -8562 til -11.324 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 3425 kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -8562 kroner til -8687 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Danish Bottling A/S var ligesom året før på -18,8 millioner kroner og er dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Bernt Skov Jensen. I første omgang er det COMPANY WATER INTERNATIONAL A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Kurt Eduard Daell og Erling Daell, der er de dominerende ejere. Danish Bottling A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel, produktion og finansieringKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Ejendomsvirksomhed i Engesvang fik lidt lavere overskudJS Ejendomme Pårup ApS, der er en virksomhed i Engesvang, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 552.634 til 542.475 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 793.633 kroner i det foregående regnskab til 732.708. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Engesvang-virksomheden fra 2,9 millioner til 3,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Steen Madsen. I første omgang er det MADSEN HOLDING og PÅRUP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steen Madsen og Jan Jakobsen Madsen, der er de dominerende ejere. JS Ejendomme Pårup ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve køb/salg af ejendomme, ejendomsudlejning samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Defo App ApSSunds-virksomheden Defo App ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -10.747 til -11.797 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -10.026 kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -10.737 kroner til -11.745 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 38.497 til 29.296 kroner . Virksomheden ledes af direktør Anders Rosenlund Sønderbæk. I første omgang er det ARS GROUP ApS, Sønderbæk Invest 93 ApS og Sndbk Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Anders Rosenlund Sønderbæk, Martin Rosenlund Sønderbæk og Daniel Rosenlund Sønderbæk, der er de dominerende ejere. Defo App ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udgivelse af software". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er erhvervsmæssigt at udvikle og udnytte software og drive hermed beslægtet virksomhed
Vending: S2020 Ejendomme ApS i Hammerum er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden S2020 Ejendomme ApS i Hammerum. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -5892 til 21.629 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 23.038 kroner i det foregående regnskabsår til 80.569 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hammerum-virksomheden fra 34.613 til 48.455. Virksomheden ledes af direktør Martin Rosenlund Sønderbæk. I første omgang er det ARS GROUP ApS og Sønderbæk Invest 93 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Anders Rosenlund Sønderbæk og Martin Rosenlund Sønderbæk, der er de dominerende ejere. S2020 Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er drift af udlejningsejendom og dermed beslægtet virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Brande-virksomheden Baldur's Archery ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Baldur's Archery ApS, der er en virksomhed i Brande. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 526.292 til 393.970 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 306.621 kroner efter skat, faldt formuen i Baldur's Archery ApS fra 1,2 millioner til 1,1 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Niels Baldur Andersen. I første omgang er det BALDUR HOLDING ApS og Martin Damsbo Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Niels Baldur Andersen og Martin Damsbo Christensen, der er de dominerende ejere. Baldur's Archery ApS hører hjemme i branchen "Forhandlere af sports- og campingudstyr". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er er handel med jagtbuer og bueskydningsmateriale og dermed tilknyttede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Brande fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Tømrer- og Snedkerfirmaet Knud Sørensen P/S, der er en virksomhed i Brande. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 218.581 til 265.322 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 3,2 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 265.322 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Tømrer- og Snedkerfirmaet Knud Sørensen P/S fra 1,4 millioner til 857.197 kroner . Virksomheden ledes af direktør Kasper Beck Burgdorff Sørensen. I første omgang er det Kasper Beck Burgdorff Sørensen og KNUD OG KASPER SØRENSEN KOMPLEMENTAR ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kasper Beck Burgdorff Sørensen, der er den dominerende ejer. Tømrer- og Snedkerfirmaet Knud Sørensen P/S hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive tømrer og snedkerfirma samt anden dertil naturlig knyttet virksomhed efter bestyrelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Ejendomsvirksomhed i Brande fik lidt lavere overskudKnud og Kasper Sørensen Komplementar ApS, der er en virksomhed i Brande, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 42.421 til 38.831 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 74.264 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 52.773 kroner i det foregående regnskab til 45.564. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-virksomheden fra 251.411 til 281.632. Virksomheden ledes af direktør Kasper Beck Burgdorff Sørensen. Virksomhedens reelle ejere er Kasper Beck Burgdorff Sørensen. Knud og Kasper Sørensen Komplementar ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at være komplementar i Tømrer- og Snedkerfirmaet Knud Sørensen P/SKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Bilværksted i Brande fik lidt lavere overskudMidtAuto ApS, der er en virksomhed i Brande, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 773.563 til 739.614 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til seks ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,8 millioner kroner til 3,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-virksomheden fra 740.311 til 1,1 millioner. Firmaet ledes af direktør Tommy Duelund Sørensen. I første omgang er det T. Duelund Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Tommy Duelund Sørensen, der er den dominerende ejer. MidtAuto ApS hører hjemme i branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive mekanikerværksted samt, af ledelsen vurderede, hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Finn D. Sørensen ApS fik større overskud end året førFinn D. Sørensen ApS, der er en virksomhed i Lind, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 73.992 til 107.637 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 159.181 kroner til 172.974 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lind-virksomheden fra 2 millioner til 2,1 millioner. Firmaet ledes af direktør Finn Dalgaard Sørensen. Virksomhedens reelle ejere er Finn Dalgaard Sørensen. Finn D. Sørensen ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er ejendomsudlejning og dermed tilknyttede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Herning fik millionoverskudReTo Invest Herning ApS, der er en virksomhed i Herning, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 123.799 til 1,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 246.387 kroner i det foregående regnskabsår til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 1,5 millioner til 2,8 millioner. Firmaet ledes af direktør René Krøjgaard Knudsen. I første omgang er det T.N.HOLDING, HERNING ApS og AIJF INVEST ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Torben Nielsen og René Krøjgaard Knudsen, der er de dominerende ejere. ReTo Invest Herning ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Herning tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i FAKRO Danmark A/S, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 208.590 til 531.980 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet tre, året før var det fire. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,2 millioner kroner til 4,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 210.650 til 742.630. Virksomheden ledes af direktør Jon Tougaard. I første omgang er det Fakro sp. z.o.o., der står som ejer. I sidste ende er det Ryszard Stefan Florek og Krystyna Kazimiera Florek, der er de dominerende ejere. FAKRO Danmark A/S hører hjemme i branchen "Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel med byggematerialer og tilbehør samt serviceydelser inden for byggeområdet og anden i forbindelse hermed stående virksomhed samt eje aktier og anparter i andre selskaberKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Holdingselskab i Herning fik igen tabHerning-virksomheden FF Management ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -3455 til -5198 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 44.128 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -3000 kroner til -4485 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -5198 kroner efter skat, voksede formuen i FF Management ApS sidste år fra 80.971 til 555.773 . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Michael Nygaard Appel og Henrik André Borup. I første omgang er det BORUP HOLDING ApS og SNT Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Michael Nygaard Appel og Henrik André Borup, der er de dominerende ejere. FF Management ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Gennemløbsholdingselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er management, administration og finansiering af og investering i fast ejendom og ejendomsselskaber i ind- og udlandKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i BrandeOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i AT2 ApS, der er en virksomhed i Brande. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 755.204 til 645.834 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 917.343 kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -4255 kroner til -3805 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-virksomheden fra 3,4 millioner til 3,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Søren Vesterager Madsen. I første omgang er det SVM GROUP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Vesterager Madsen, der er den dominerende ejer. AT2 ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at at drive finansiel virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Damhusvej 95 ApS i BrandeDamhusvej 95 ApS, der er en virksomhed i Brande, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,5 millioner til 647.728 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,8 millioner kroner. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 757.976 kroner i det foregående regnskab til 701.764. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-virksomheden fra 4 millioner til 4,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Søren Vesterager Madsen. I første omgang er det SVM GROUP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Vesterager Madsen, der er den dominerende ejer. Damhusvej 95 ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udvikle, opføre og udleje ejendomme til boligformål, endvidere administrere udlejningsboligerKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Herning ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Herning-virksomheden KKE Invest A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 8,8 millioner til -200.742 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 8,8 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit seks fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 11,3 millioner kroner året før til -244.217 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 24,4 millioner til 23,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Bente Ringaa Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Børge Tornvig Jensen. I Erhvervsstyrelsens register er KKE Invest A/S anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investeringsvirksomhed, herunder at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber, formuepleje, besiddelse af fast ejendom, samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i Herning får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Herning-virksomheden Overgaard Huse Gl. Ørskovvej ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 241.962 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 518.275 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Niels Arne Markussen og Jakob Remme Overgaard. I første omgang er det AVERHOFF PROPERTIES APS og Overgaard Group Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Niels Arne Markussen og Jakob Remme Overgaard, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Overgaard Huse Gl. Ørskovvej ApS anbragt i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at opføre, sælge og udleje fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Overgaard Huse Aps fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Overgaard Huse Aps, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 578.259 til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 889.212 kroner i det foregående regnskabsår til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 508.859 til 1,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jakob Remme Overgaard. I første omgang er det Overgaard Group Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jakob Remme Overgaard, der er den dominerende ejer. Overgaard Huse Aps har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at opføre, sælge og udleje fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos maler-virksomhed i HerningOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Malerfirmaet Bonde & Mogensen ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 4,5 millioner til 3,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 4,5 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 46 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 50 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 24,0 millioner kroner til 28,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 6 millioner til 7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Bonde. I første omgang er det Michael Bonde Holding Herning ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Bonde, der er den dominerende ejer. Malerfirmaet Bonde & Mogensen ApS hører hjemme i branchen "Malerforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive malerfirma og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsselskabet Bonde ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ejendomsselskabet Bonde ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 849.058 til 4,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,7 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 4,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 5,1 millioner til 8,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Bonde. I første omgang er det Michael Bonde Holding Herning ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Bonde, der er den dominerende ejer. Ejendomsselskabet Bonde ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Ejendomsvirksomhed i Herning er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Ejendomsselskabet Nystedvej 23 Herning ApS i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -25.185 til 59.038 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 60.283 kroner i det foregående regnskabsår til 120.961 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-firmaet fra 922.296 til 968.047. Virksomheden ledes af direktør Michael Bonde. I første omgang er det EJENDOMSSELSKABET BONDE ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Bonde, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsselskabet Nystedvej 23 Herning ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at købe, sælge og udleje fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Finansvirksomhed i Sunds tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i AMF, Sunds Invest ApS, der er en virksomhed i Sunds. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 332.469 til 890.269 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -15.245 kroner til -15.277 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sunds-virksomheden fra 7,7 millioner til 8,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Villy Bukbjerg Fiedler. Virksomhedens reelle ejere er Villy Bukbjerg Fiedler. AMF, Sunds Invest ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed ved investering i og besiddelse af aktier og andre værdipapirerKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Body Recovr ApS i Herning får underskudDet seneste år er endt med underskud i Herning-virksomheden Body Recovr ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -150.460 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -148.800 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Carsten Thomas Ladefoged. I første omgang er det Slight Edge Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Carsten Thomas Ladefoged, der er den dominerende ejer. Body Recovr ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med bøger, kontorartikler, musik eller film via internet". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er salg via internethandel og postordre og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Sunds-virksomheden Riki Invest ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Riki Invest ApS, der er en virksomhed i Sunds. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 672.472 til 465.642 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -21.625 kroner til -18.389 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sunds-virksomheden fra 1,9 millioner til 2,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Villy Bukbjerg Fiedler. I første omgang er det VBF Holding ApS, KBF Holding ApS og RVF Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Villy Bukbjerg Fiedler, der er den dominerende ejer. Riki Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er kapitalinvestering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Konsulentvirksomhed i Sunds er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet VBF Consult ApS i Sunds. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -57.483 til 374.805 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 21.901 kroner året før til -32.547 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sunds-firmaet fra 4,6 millioner til 5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Villy Bukbjerg Fiedler. I første omgang er det AMF og SUNDS INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Villy Bukbjerg Fiedler, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er VBF Consult ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investering i værdipapirer, herunder aktier, både som unoterede anlægspapirer og som børsnoterede omsætningspapirer, samt udøvelse af rådgivningsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Virksomhed i Herning fik igen tabHerning-virksomheden BTJ Ejendomme ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -75.000 til -99.091 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 202.000 kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -129.000 kroner til -30.560 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 265.000 til 156.718 kroner . Virksomheden ledes af direktør Bente Ringaa Jensen. I første omgang er det BTJ HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bente Ringaa Jensen, der er den dominerende ejer. BTJ Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at erhverve og drive fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Vildmarksoplevelser ApS i Brande går fra overskud til underskudOverskuddet i Brande-virksomheden Vildmarksoplevelser ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 102.522 til -127.800 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 102.522 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 475.326 kroner i det foregående regnskab til 326.882 - et fald på -31 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 107.964 til 8230 kroner . Virksomheden ledes af direktør Mads Fogh Kragelund. I første omgang er det Mads Kragelund Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mads Fogh Kragelund, der er den dominerende ejer. Vildmarksoplevelser ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Undervisning inden for sport og fritid". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af vildmarkoplevelser, såsom trænings- og yoga retreats, mindfulness og coaching, teambuilding og gastronomi, campingophold og udlejning af bjælkehytte, samt udlejning af grej og vildmarksudstyr til private og virksomheder og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Sunds går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Sunds-virksomheden EGON SØNDERGAARD ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 36.898 til -9341 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 36.898 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 37.636 kroner året før til -3000 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 147.593 til 138.252 kroner . Virksomheden ledes af direktør Villy Bukbjerg Fiedler. I første omgang er det Villy Bukbjerg Fiedler og VBF CONSULT ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Villy Bukbjerg Fiedler, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er EGON SØNDERGAARD ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er formueplejeKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos finansvirksomhed i SundsKBF Invest, Århus ApS, der er en virksomhed i Sunds, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 634.017 til 259.409 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -8125 kroner til -8124 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sunds-virksomheden fra 1 millioner til 1,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Villy Bukbjerg Fiedler. I første omgang er det RIKI INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Villy Bukbjerg Fiedler, der er den dominerende ejer. KBF Invest, Århus ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at foretage kapitalinvestering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Lab-at-home ApS i Birk får underskudDet seneste år er endt med underskud i Birk-virksomheden Lab-at-home ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -50.358 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -50.358 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Johann Christian Lührs, Robin Prosch og Eike Wilhelm Kottkamp. Virksomheden ejes af AVOR Nordics ApS og InnoME Ventures UG. Lab-at-home ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er forskning, udvikling, udrulning af diagnostiske testsæt og udstyr, samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i TjørringOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i DLP Badget ApS, der er en virksomhed i Tjørring. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 580.118 til 508.590 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 717.098 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -52.321 kroner til -58.938 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tjørring-virksomheden fra 6,1 millioner til 6,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Dorthe Lund Povlsen. Virksomhedens reelle ejere er Dorthe Lund Povlsen. DLP Badget ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og investere i kapitalandele i andre kapitalselskaber samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Kvægdyrlægerne Midt ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Kvægdyrlægerne Midt ApS, der er en virksomhed i Bording. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 808.991 til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit ti ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,5 millioner kroner til 6,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bording-virksomheden fra 719.556 til 1 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jørgen Kragsig Peschardt Olesen og Charlotte Bakkegaard. I første omgang er det JØRGEN KRAGSIG OLESEN ApS og Charlotte Bakkegaard Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jørgen Kragsig Peschardt Olesen og Charlotte Bakkegaard, der er de dominerende ejere. Kvægdyrlægerne Midt ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Dyrlæger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drift af dyrlægepraksis og anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Martello ApS i TjørringOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Martello ApS, der er et firma i Tjørring. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 141.007 til 26.953 kroner før skat. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 655.427 kroner til 812.635 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tjørring-virksomheden fra 349.986 til 370.835. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Martin Therkildsen og John Stengård Johansen. Virksomheden ejes af Martin Therkildsen, John Stengård Johansen, LYNGSØ HOLDING ApS og NIELS ORLOFF BILBERG HOLDING ApS. Martello ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med beklædning". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er handel med tekstiler i ind- og udland
Overskuddet stiger: Virksomhed i Herning tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i NOM 2021 ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 455.088 til 812.922 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet et, året før var det to. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 665.495 til 1,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Niels-Otto Mortensen. I første omgang er det NOM HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Niels-Otto Mortensen, der er den dominerende ejer. NOM 2021 ApS hører hjemme i branchen "Bedemænd og begravelsesvæsen". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive begravelsesforretning med dertil knyttede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Optiker Wichmann Herning A/S fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Optiker Wichmann Herning A/S, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 569.657 til 878.851 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit seks ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,0 millioner kroner til 4,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 1 millioner til 1,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Morten Birch Jensen. I første omgang er det MBJ HOLDING SKANDERBORG ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Morten Birch Jensen, der er den dominerende ejer. Optiker Wichmann Herning A/S hører hjemme i branchen "Optikere". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive optikervirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed samt forestå dermed knyttede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Birk er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Center for Erhvervsforskning - Fond i Birk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -10.418 til 20.539 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -32.587 kroner til -29.553 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Birk-firmaet fra 662.491 til 683.030. I Erhvervsstyrelsens register er Center for Erhvervsforskning - Fond anbragt i branchen "Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Fondens formål er at formidle og udføre forsknings- mæssige og de heraf afledte udviklings- og uddannelses- mæssige opgaver for og i samarbejde med private og offentlige virksomheder og organer med henblik på fremme af den erhvervsmæssige og strukturelle udvikling i samfundetKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Maler-virksomhed i Sunds går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Sunds-virksomheden Malerfirmaet Peder Vestergaard ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 170.181 til -67.400 kroner før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet to, året før var det tre. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 1,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 902.473 - et fald på -34 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 172.276 til 117.745 kroner . Virksomheden ledes af direktør Marianne Christina Jakholm. I første omgang er det MJ Holding 2020 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Marianne Christina Jakholm, der er den dominerende ejer. Malerfirmaet Peder Vestergaard ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Malerforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Nørre Snede-virksomhed fik også milliongevinst i seneste regnskabOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ejendom/Midtjysk ApS, der er en virksomhed i Nørre Snede. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,8 millioner til 1,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,4 millioner kroner til 4,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nørre Snede-firmaet fra 3,7 millioner til 4,9 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Mick Hansen og Kim Ole Schjermer. I første omgang er det MICK HANSEN HOLDING ApS og KIM SCHJERMER HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Mick Hansen og Kim Ole Schjermer, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Ejendom/Midtjysk ApS anbragt i branchen "Oplagrings- og pakhusvirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom og dermed sammenhængende aktiviteter samt drive virksomhed med lager samt pakning og distribution af varer og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Boest fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Østergaard Knudsens Familiefond, der er en virksomhed i Boest. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 204.535 til 1,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -329.893 kroner året før til 10.219 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Boest-virksomheden fra 7 millioner til 8,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Niels Michael Østergaard Knudsen. Østergaard Knudsens Familiefond har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Fondens formål er: Ud over tilegnelsen af den nytteviden, samfundets love anser for obligatoriske, er det fondets opgave at yde økonomisk støtte til yderligere erhvervelse heraf Fondets midler skal altså primært bruges til uddannels- formål fra vugge til grav med en særlig hensyntagen til de yngste generationerKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Ejendomsvirksomhed i Herning fik igen tabHerning-virksomheden Udlejningsselskabet Gudenåvej, Herning ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -107.955 til -162.935 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 463.651 kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -21.966 kroner til -14.999 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 3,1 millioner til 3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Hugo Toft. Virksomhedens reelle ejere er Hugo Toft. Udlejningsselskabet Gudenåvej, Herning ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering og udlejning af fast ejendom samt andre investeringerKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Herning går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Herning-virksomheden HERNING CONSULT ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 192.651 til -5942 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 296.197 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 193.488 kroner året før til -4000 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 395.359 til 390.882 kroner . Virksomheden ledes af direktør Kai Hyllested Graugaard. I første omgang er det GRAUGAARD GRUPPEN ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jytte Allis Lind Graugaard, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er HERNING CONSULT ApS anbragt i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er ingeniørfirma med speciale i energi og byggeteknik og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Graugaard Consult ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårGraugaard Consult ApS, der er en virksomhed i Herning, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 188.164 til 596.540 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 459.047 kroner i det foregående regnskabsår til 727.128 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra -495.566 til 469.131. Virksomheden ledes af direktør Kai Hyllested Graugaard. I første omgang er det GRAUGAARD GRUPPEN ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jytte Allis Lind Graugaard, der er den dominerende ejer. Graugaard Consult ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og industri m.mKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Brande-virksomheden Bents Ejendomme ApSBents Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Brande, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 351.165 til 343.321 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 360.030 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 441.245 kroner til 453.280 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-virksomheden fra 5,1 millioner til 5,4 millioner. Firmaet ledes af direktør Bent Søgaard Jensen. I første omgang er det BSJ Brande Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bent Søgaard Jensen, der er den dominerende ejer. Bents Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom og dermed tilknyttede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Herning fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i GRAUGAARD GRUPPEN ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 393.170 til 460.006 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -34.318 kroner til -19.154 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 1,1 millioner til 1,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kai Hyllested Graugaard. Virksomhedens reelle ejere er Jytte Allis Lind Graugaard. GRAUGAARD GRUPPEN ApS hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel, industri, håndværk rådgivning og byggeri i ind og udlandKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Hesteklinik Herning ApS i Nybo gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Hesteklinik Herning ApS i Nybo. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -155.843 til 26.796 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 187.402 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 739.877 kroner til 747.570 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nybo-firmaet fra 581.174 til 601.769. Virksomheden ledes af direktør Niels Tellerup. I første omgang er det NITEL HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Niels Tellerup, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Hesteklinik Herning ApS anbragt i branchen "Dyrlæger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udøvelse og drift af dyrlægepraksisKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i HerningHerning-virksomheden RFM ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -95.035 til -12.964 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 135.035 kroner. Medarbejdertallet var på to i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -35.843 kroner året før til 44.777 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 557.162 til 544.198 kroner . Firmaet ledes af direktør Hanne Madsen. Virksomhedens reelle ejere er Hanne Madsen. I Erhvervsstyrelsens register er RFM ApS anbragt i branchen "Forhandlere af sports- og campingudstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er salg af teknisk sportsudstyr samt udvikling heraf. Udvikling af elektronik til kommunikationsudstyr
Overskuddet stiger: Virksomhed i Brande fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Bents Tæppe- og Gulvbelægning ApS, der er en virksomhed i Brande. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,1 millioner til 3,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit syv fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til fem ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,0 millioner kroner til 6,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-virksomheden fra 7,1 millioner til 7,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Bent Søgaard Jensen. I første omgang er det BSJ Brande Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bent Søgaard Jensen, der er den dominerende ejer. Bents Tæppe- og Gulvbelægning ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med tæppe- og gulvbelægning og dermed tilknyttede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Birk-virksomhed fik også milliongevinst i seneste regnskabFRIIHOF+SIIG ApS, der er en virksomhed i Birk, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 1,0 millioner til 1,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på seks i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,4 millioner kroner til 3,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 772.859 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i FRIIHOF+SIIG ApS fra 1 millioner til 930.347 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Hannah Harivola Andersen og Lena Kirkegaard Andersen. I første omgang er det FRIIHOF Holding ApS og SIIG Holding 2016 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Hannah Harivola Andersen og Lena Kirkegaard Andersen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er FRIIHOF+SIIG ApS anbragt i branchen "Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er produktion og salg af smykker og dermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Herning-virksomheden Henriette Siggaard Knudsen ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Henriette Siggaard Knudsen ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 326.457 til 230.269 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 375.319 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -14.690 kroner til -64.270 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 6 millioner til 6,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henriette Siggaard Knudsen. Virksomhedens reelle ejere er Henriette Siggaard Knudsen. Henriette Siggaard Knudsen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel,investeringer samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Vagns Krostue Brande ApSUnderskuddet i Brande-virksomheden Vagns Krostue Brande ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -335.631 til -181.845 kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 423.082 kroner i det foregående regnskabsår til 738.113 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -223.575 til -365.897 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Jane Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Jane Hansen. Vagns Krostue Brande ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drift af krostue og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Kølkær fik større overskud end året førKSJ ApS, der er en virksomhed i Kølkær, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 6570 til 8099 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 4000 kroner til 4875 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kølkær-virksomheden fra 78.429 til 84.746. Firmaet ledes af en direktion, der består af Kaj Stokholm Jørgensen, Steen Grostøl Andersen og Jan Thorleif Olesen. Virksomhedens reelle ejere er Kaj Stokholm Jørgensen, Steen Grostøl Andersen og Jan Thorleif Olesen. KSJ ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at være komplementar i K/S Medvind (herefter "Kommanditselskabet"), samt at administrere Kommanditselskabet og driften af Kommanditselskabets aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Brande-virksomheden Give Steel A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Give Steel A/S, der er en virksomhed i Brande. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 16,9 millioner til 13,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 24,9 millioner kroner. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 311 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 355 ansatte - en fremgang på 14,15 procent. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 65,8 millioner kroner til 67,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i Brande-virksomheden fra 68,3 millioner til 72,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Torben Larsen. I første omgang er det Fox Holding II ApS og Bechmann Pedersen Holding II ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Torben Larsen, der er den dominerende ejer. Give Steel A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er salg, fremstilling og montering af stålkonstruktioner og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Virksomhed i Herning fik igen tabJe.dk A/S, der er et firma i Herning, har fået minus. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -734.085 til -745.598 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 508.485 kroner. Forrige år var der i gennemsnit 18 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 19 ansatte i det seneste regnskabsår. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 6,7 millioner kroner til 7,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,6 millioner til 2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Bo Handberg Madsen. I første omgang er det HANDBERG HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Dann Handberg Madsen, der er den dominerende ejer. je.dk A/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med kufferter og lædervarer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er handels-, produktions- og udlejningsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Kølkær er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet K/S Medvind 2011 i Kølkær. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -98.368 til 1,8 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,0 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 4,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kølkær-firmaet fra 5,8 millioner til 7,6 millioner. Virksomheden ejes af Kaj Stokholm Jørgensen, Steen Grostøl Andersen og Jan Thorleif Olesen. I Erhvervsstyrelsens register er K/S Medvind 2011 anbragt i branchen "Produktion af elektricitet". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er handel, udvikling, opførelse, ejerskab og drift af vindmøller og vindmøllerparkerKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Gss Ejendomme ApS i BrandeOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Gss Ejendomme ApS, der er et firma i Brande. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 182.052 til 81.611 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 562.490 kroner i det foregående regnskab til 467.348. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-virksomheden fra 515.702 til 579.339. Firmaet ledes af en direktion, der består af Torben Larsen og Teil Philmann Bechmann Pedersen. I første omgang er det Give Steel A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Torben Larsen, der er den dominerende ejer. Gss Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er køb og salg af ejendomme og investeringer i øvrigtKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Virksomhed i Engesvang fik igen tabEngesvang-virksomheden Vognmandsfirmaet Due Jensen ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -2750 til -3000 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på -2500 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -2750 kroner til -3000 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -150.340 til -153.340 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Per Due Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Per Due Jensen. Vognmandsfirmaet Due Jensen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Vejgodstransport". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er formueforvaltningKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ulla Bjerg ApS fik større overskud end året førUlla Bjerg ApS, der er en virksomhed i Herning, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 157.874 til 163.922 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 188.662 kroner i det foregående regnskab til 181.923. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 1,3 millioner til 1,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ulla Bjerg Sørensen. Virksomhedens reelle ejere er Ulla Bjerg Sørensen. Ulla Bjerg ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udlejningsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Lind får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Lind-virksomheden DesignUS ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 19.132 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 173.741 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Trine Bording Hestbek. I første omgang er det Trine Bording Hestbek og TA 0513 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Trine Bording Hestbek og Claus Anton Märcher Jensen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er DesignUS ApS anbragt i branchen "Kommunikationsdesign og grafisk design". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er design af grafisk materiale til online og offline brug. Design, 3D tegning og indretning af butikker, restauranter, kontorer samt af inventar og displaysKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Murervirksomhed i Bjørnskov ryger fra overskud til underskudOverskuddet i TJ Byg ApS, der er et firma i Bjørnskov, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 4083 til -422.936 kroner før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 42.015 til -379.469 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Tanja Susanne Jensen. I første omgang er det TJensen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Tanja Susanne Jensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er TJ Byg ApS anbragt i branchen "Murere". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Forlaget Skalmeje ApSSunds-virksomheden Forlaget Skalmeje ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -67.759 til -68.454 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -15.084 kroner til -15.758 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -14.023 til -67.417 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Hanne Foverskov og Meta Jørgensen. Virksomhedens reelle ejere er Hanne Foverskov og Meta Jørgensen. Forlaget Skalmeje ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udgivelse af bøger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive forlagsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Ikast og Brandes virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Hedensted For abonnenter

Mangel på dagplejere øger risiko for at få tilbudt pasning flere byer væk: Line må vente tre måneder på at få passet sit barn i egen by

101-årig vagt fra koncentrationslejr får fem års fængsel

Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv For abonnenter

Der blev råbt ad os ansatte, og vi måtte kun gå på toilet i pauserne: Seks tidligere ansatte retter skarp kritik mod industrivirksomhed - direktør afviser

Navne For abonnenter

Ejendomsmægleren, der elsker sin by, fylder 50 år: - Horsens er min sikre base, jeg altid vender hjem til igen

Kultur

København har det, Montreux har det, og nu får Horsens det også: Læs her, hvad du kan se frem til i august

Hedensted

Ups: Skybrud endte med alternativ parkering

Se billederne: Familie, venner og kollegaer tager afsked med Uffe Ellemann-Jensen

Kultur

Som dragqueen og homoseksuel møder Mark hadet i Horsens: Byens første pride bliver et genmæle

Erhverv For abonnenter

Underskud er fortid: Nye ejere, ny direktør og nye butikker har forandret Bytorv Horsens

Horsens

Først blev busrute reduceret til få afgange om dagen. Nu bliver tæppet trukket helt væk under regional rute

Undgå trafikkaos: Sådan kommer du bedst frem til Tour de France

Erhverv

Hun er 18 år, blev mobbet i skolen - nu er hun sprunget ud som selvstændig

Uffe Ellemann gav os både sit kolde og sit kærlige blik

AC Horsens

AC Horsens sender OB-talent til hjørne: To ting falder i øjnene

Sport For abonnenter

56-årige Peter fra Ølholm vil helt tæt på Tour de France-starten i Danmark: Har selv kørt etapeløbet fem gange

Erhverv

Transportdirektør skriger efter handling sammen med resten af bilisterne: - Det er jo totalt, himmelråbende sindssygt

Annonce