Annonce
Ikast-Brande For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Ikast-Brande

Går tilbage: Konsulentvirksomhed i Herning går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Herning-virksomheden HOLM-DAHL ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 391.133 til -5071 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 391.133 kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -101 kroner til -100 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 540.964 til 535.893 kroner . Virksomheden ledes af direktør Steen Haxholm. Virksomhedens reelle ejere er Steen Haxholm. I Erhvervsstyrelsens register er HOLM-DAHL ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er formueadministration
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i HerningOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i EJENDOMSSELSKABET L.A ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 20.121 til 11.396 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 24.125 kroner i det foregående regnskab til 15.283 - et fald på -37 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 406.349 til 415.281. Virksomheden ledes af direktør Steen Haxholm. Virksomhedens reelle ejere er Erik Lodahl Andersen, Niels Lodahl Andersen, Henning Lodahl Andersen, Birthe Lodahl Haxholm, Inger Lodahl og Henrik Lodahl Andersen. EJENDOMSSELSKABET L.A ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom og anden i forbindelse hermed stående virksomhed
Tallene er vendt: Cykelvirksomhed i Tjørring er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet EU Import ApS i Tjørring. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -24.805 til 26.851 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 112.412 kroner til 152.416 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tjørring-firmaet fra 28.326 til 62.270. Virksomheden ledes af direktør Ibrahim Yalcin. Virksomhedens reelle ejere er Ibrahim Yalcin. I Erhvervsstyrelsens register er EU Import ApS anbragt i branchen "Cykel- og knallertforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel med scootere og biler samt hermed beslægtede virksomhed. Som underdivision er at finde rengøring af bygninger og hermed forbundne opgaverKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Lind-virksomheden Jola Ejendomme ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Jola Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Lind. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 222.044 til 151.462 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 222.044 kroner. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 311.200 kroner i det foregående regnskab til 214.686 - et fald på -31 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lind-virksomheden fra 339.254 til 453.862. Virksomheden ledes af direktør Lars Vinding Slot. I første omgang er det Lars Vinding Slot og Jola Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lars Vinding Slot, der er den dominerende ejer. Jola Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er køb, salg og udleje af ejendomme samt anden handel i øvrigt
Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i Tjørring får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Tjørring-virksomheden LSJJ Invest ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 117.688 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 132.823 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Lau Tang Jørgensen. I første omgang er det Jola Invest ApS og LPTJ Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lars Vinding Slot, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er LSJJ Invest ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med at købe, sælge og udleje af ejendomme primært til private samt anden handel i øvrigt
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i NyboNybo-virksomheden KORTGÅRDEN ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -51.912 til -4297 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -24.652 kroner året før til 36.568 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -483.118 til -487.415 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Birgitte Rødkær Pedersen. I første omgang er det BIRGITTE RØDKÆR PEDERSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Birgitte Rødkær Pedersen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er KORTGÅRDEN ApS anbragt i branchen "Anden trykning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er produktion og salg af postkort og dermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger: Østergaards Auto A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Østergaards Auto A/S, der er en virksomhed i Hedegård. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,5 millioner til 1,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit ti fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 12 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,7 millioner kroner til 8,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hedegård-virksomheden fra 5,8 millioner til 6,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mikkel Østergaard. I første omgang er det Østergaards Auto Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mikkel Østergaard, der er den dominerende ejer. Østergaards Auto A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drift af autoværkstedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Midtjydsk Gartnerhal A/SUnderskuddet i Herning-virksomheden Midtjydsk Gartnerhal A/S voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -247.601 til -684.388 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 151.972 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 13 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 4,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 3,3 millioner til 2,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Karsten Fjeldsted Antonsen. Virksomhedens reelle ejere er Karsten Fjeldsted Antonsen, Lise-Lotte Fjeldsted Pedersen og Jesper Fjeldsted Pedersen. Midtjydsk Gartnerhal A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Frugt- og grøntforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb og salg af frugt og grøntsager og hermed beslægtede varer, herunder detail- og engroshandelKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Pro Inventar ApS i HerningPro Inventar ApS, der er en virksomhed i Herning, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,3 millioner til 191.042 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,3 millioner kroner. Årets bruttofortjeneste blev noteret til 1,4 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 25.064 kroner efter skat, faldt formuen i Pro Inventar ApS fra 1,9 millioner til 1,8 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Chris Rasmus Jensen og Kasper Skaarup Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Chris Rasmus Jensen og Kasper Skaarup Hansen. Pro Inventar ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed samt andre dermed efter direktionens skøn beslægtede formål
Tallene vendt: Jyskporebeton ApS i Rishede gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Jyskporebeton ApS i Rishede. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -58.988 til 30.375 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rishede-firmaet fra -445.879 til -415.503. Virksomheden ledes af direktør Thomas Volkmann. Virksomhedens reelle ejere er Thomas Volkmann. I Erhvervsstyrelsens register er Jyskporebeton ApS anbragt i branchen "Opførelse af bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med opførelse af bygninger samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Murerfirmaet C & H Madsen ApS i HerningMurerfirmaet C & H Madsen ApS, der er en virksomhed i Herning, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 287.207 til 80.405 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 400.259 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,6 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 61.694 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Murerfirmaet C & H Madsen ApS fra 978.920 til 790.615 kroner . Virksomheden ledes af direktør Claus Tudborg Madsen. I første omgang er det CLAUS MADSEN HOLDING HERNING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Claus Tudborg Madsen, der er den dominerende ejer. Murerfirmaet C & H Madsen ApS hører hjemme i branchen "Murere". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive bygge- og anlægsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Bording er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Anpartsselskabet af 4. december 2013 under frivillig likvidation i Bording. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -2,1 millioner til 267.845 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 12,4 millioner kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -27.903 kroner til -38.476 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bording-firmaet fra -255.444 til 10.465. Virksomheden ejes af Gitthe Bekker. I Erhvervsstyrelsens register er Anpartsselskabet af 4. december 2013 under frivillig likvidation anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at være holdingselskab og foretage investering samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i BordingSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Bording-virksomheden Klostermann Aktieinvest ApS under frivillig likvidation. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -2,2 millioner til -23.546 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Firmaets bruttotab er forbedret fra -64.078 kroner til -23.315 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et underskud på -21.610 kroner efter skat voksede egenkapitalen i Klostermann Aktieinvest ApS under frivillig likvidation sidste år fra -16.237 til 271 . I første omgang er det ANPARTSSELSKABET AF 4. DECEMBER 2013, der står som ejer. I sidste ende er det Gitthe Bekker, der er den dominerende ejer. Klostermann Aktieinvest ApS under frivillig likvidation hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at handle med danske og udenlandske værdipapirer for egne midler, samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos it-virksomhed i BirkSmallworld denmark A/S, der er en virksomhed i Birk, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 949.000 til 371.753 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 2,2 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,9 millioner kroner til 4,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Birk-virksomheden fra 1,4 millioner til 1,8 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Tanja Rask Elbæk og Rolf Abraham Hillestad. Virksomheden ejes af Smallworld Systems AS. Smallworld denmark A/S hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed indenfor IT-branchen samt at markedsføre og udvikle softwareKlik her for at se regnskabet.
Vending: Låsekompagniet ApS i Herning er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Låsekompagniet ApS i Herning. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -27.703 til 66.018 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -26.758 kroner året før til 67.555 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-firmaet fra 116.605 til 168.099. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Anders Haunstrup Mathiasen og Jesper Snedker. I første omgang er det SNEDKER HOLDING ApS og MATHIASEN HOLDING 2010 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Anders Haunstrup Mathiasen og Jesper Snedker, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Låsekompagniet ApS anbragt i branchen "Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udførelse af låsesmedearbejdeKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Tambour ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Tambour ApS, der er en virksomhed i Tjørring. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 982.846 til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet et, året før var det to. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 906.486 kroner i det foregående regnskab til 897.290. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tjørring-virksomheden fra 6 millioner til 6,1 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jørgen Valdemar Andresen og Ib Thorben Jensen. I første omgang er det ITJ Holding, Herning ApS, JA Holding og Herning ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jørgen Valdemar Andresen og Ib Thorben Jensen, der er de dominerende ejere. Tambour ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udgivelse af bøger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve udlejningvirksomhed af driftsmidler og dermed efter bestyrelsens skøn beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Torben Klinkby Invest ApS i HerningTorben Klinkby Invest ApS, der er en virksomhed i Herning, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,1 millioner til 395.296 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,1 millioner kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -9494 kroner til -19.573 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 4 millioner til 4,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Torben Klinkby Kristensen. Virksomhedens reelle ejere er Torben Klinkby Kristensen. Torben Klinkby Invest ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og foretage formueanbringender samt hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Ejstrupholm-virksomheden Madera ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Madera ApS, der er en virksomhed i Ejstrupholm. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 3,9 millioner til 3,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 5,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 5,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 2,6 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Madera ApS fra 5,7 millioner til 5,3 millioner kroner . Firmaet ledes af en direktion, der består af Lars Skaarup Olesen og Dion Hansen. I første omgang er det Madera Holding Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Skaarup Olesen og Dion Hansen, der er de dominerende ejere. Madera ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er handel og produktion indenfor træindustrien samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos finansvirksomhed i IlskovOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i ILSKOV INVEST A/S, der er en virksomhed i Ilskov. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 160.795 til 124.642 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 222.493 kroner i det foregående regnskab til 179.778. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i Ilskov-virksomheden fra 1,7 millioner til 1,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ejnar Voetmand. Virksomheden ejes af Mourits Dam Sørensen, Mogens Erling Danielsen og Eigil Holtz. ILSKOV INVEST A/S hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at etablere egnede moderne seniorboliger i Ilskov-området og medvirke til byfornyelsesarbejder, herunder opførsel af udlejningsejendomme og at forestå salg og udleje af boliger til helårsbeboelse
Overskuddet stiger: Byggevirksomhed i Sunds fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Sky-Work A/S, der er en virksomhed i Sunds. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 290.230 til 1,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 19 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 21 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 11,3 millioner kroner til 16,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sunds-virksomheden fra 1,3 millioner til 2,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Claus Bjørn-Diderichsen. I første omgang er det CBD Holding ApS, Graversen Holding, Herning ApS, Jago Holding ApS og MF Ganderup Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Martin Frank Ganderup, Thorin Jago Mutschler Hermansen, Jeppe Kragelund Graversen og Claus Bjørn-Diderichsen, der er de dominerende ejere. Sky-Work A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: virksomhedens formål er at drive virksomhed med anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialiseringKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i SundsOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i DanCrash ApS, der er en virksomhed i Sunds. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 2,1 millioner til 1,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 2,5 millioner kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit fem i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 6,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 5,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,3 millioner kroner efter skat, faldt formuen i DanCrash ApS fra 2,4 millioner til 2,2 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Thomas Wind. Virksomheden ejes af PER BO HANSEN HOLDING ApS og THOMAS WIND HOLDING ApS. DanCrash ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning indenfor uheldsanalyse og rekonstruktion samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Herning ryger fra overskud til underskudOverskuddet i MOESBY EJENDOMSSERVICE ApS, der er et firma i Herning, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 5891 til -24.734 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 5891 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 198.613 kroner i det foregående regnskab til 171.442. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -33.995 til -58.171 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Marco Samuel Moesby Tinggaard. I første omgang er det Marco Samuel Moesby Tinggaard og TINGGAARD HOLDING 2006 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jan Moesby Tinggaard, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er MOESBY EJENDOMSSERVICE ApS anbragt i branchen "Kombinerede serviceydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udføre renovering samt vedligeholdelse af ejendomme med dertil beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i HerningOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i JENSEN FRAGT A/S, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 828.493 til 517.087 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 15 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 16 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 6,5 millioner kroner til 6,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 403.693 kroner efter skat, faldt formuen i JENSEN FRAGT A/S fra 3,5 millioner til 3,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Ole Jensen. I første omgang er det JENSEN FRAGT HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Jensen og Preben Jensen, der er de dominerende ejere. JENSEN FRAGT A/S hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive vognmandsforretning og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Vejvad Biler A/S fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Vejvad Biler A/S, der er en virksomhed i Tjørring. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 405.366 til 752.203 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 566.698 kroner i det foregående regnskab til 478.648. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tjørring-virksomheden fra 19,7 millioner til 20,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Erik Flemming Vejvad. I første omgang er det VEJVAD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Erik Flemming Vejvad og Michael Meedom Vejvad, der er de dominerende ejere. Vejvad Biler A/S hører hjemme i branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive automobilforhandling samt al i forbindelse hermed stående virksomhed. Selskabet kan erhverve og eje fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Tjørring-virksomheden Vejvad Ejendomme ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Vejvad Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Tjørring. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 77.509 til 48.784 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 81.805 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 58.742 kroner til 81.563 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tjørring-virksomheden fra 3,9 millioner til 4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Erik Flemming Vejvad. I første omgang er det VEJVAD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Erik Flemming Vejvad og Michael Meedom Vejvad, der er de dominerende ejere. Vejvad Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udlejning af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Hammerum-virksomheden Klaus Stubkjær Ejendomme ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Klaus Stubkjær Ejendomme ApS, der er et firma i Hammerum. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 153.348 til 12.320 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 153.348 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 238.652 i det foregående regnskabsår til 97.721 - et fald på -59 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hammerum-virksomheden fra 198.163 til 207.773. Virksomheden ledes af direktør Klaus Stubkjær. I første omgang er det Klaus Stubkjær og KLAUS STUBKJÆR HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Klaus Stubkjær, der er den dominerende ejer. Klaus Stubkjær Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er investering i fast ejendom, samt deraf udledte forretningerKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Hammerum-virksomheden John Enevoldsen A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i John Enevoldsen A/S, der er en virksomhed i Hammerum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,9 millioner til 986.215 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,9 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit ti fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 12 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 6,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 6,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 767.555 kroner efter skat, faldt formuen i John Enevoldsen A/S fra 2,8 millioner til 2,6 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Klaus Stubkjær. I første omgang er det KLAUS STUBKJÆR HOLDING ApS, MTS Holding og Lind ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Klaus Stubkjær og Martin Tang Sørensen, der er de dominerende ejere. John Enevoldsen A/S hører hjemme i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er VVS installationsvirksomhed og hermed beslægtet forretningKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Vestergade 22 Ejstrupholm ApS i Ejstrupholm gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Vestergade 22 Ejstrupholm ApS i Ejstrupholm. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -81.734 til 5540 kroner før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -80.125 kroner året før til 11.090 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ejstrupholm-firmaet fra 333.632 til 339.172. Virksomheden ledes af direktør Herluf Stilou. Virksomhedens reelle ejere er Herluf Stilou og Edith Marie Stilou. I Erhvervsstyrelsens register er Vestergade 22 Ejstrupholm ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive ejendommen Vestergade 22, Ejstrupholm samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Herning tjente flere penge i seneste regnskabsårPBE ApS, der er en virksomhed i Herning, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 128.676 til 206.279 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 315.259 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 194.443 kroner til 256.304 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 1,5 millioner til 2,4 millioner. Firmaet ledes af direktør Per Borg Hansen. I første omgang er det PBDH Holding 2 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Per Borg Hansen, der er den dominerende ejer. PBE ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg og udlejning af faste ejendomme og dermed beslægtet virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Herning-virksomheden Byggefirmaet Elmholt ApSByggefirmaet Elmholt ApS, der er en virksomhed i Herning, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 679,6 millioner til 3015 kroner før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit ti fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til otte ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 894,5 millioner i det foregående regnskabsår til 238.250 - et fald på -100 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 2185 kroner efter skat, faldt formuen i Byggefirmaet Elmholt ApS fra 1,9 milliarder til 1,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Johannes Grønbæk Elmholt. I første omgang er det Christopher Birkebæk Elmholt, Nicholai Birkebæk Elmholt og ELMHOLT HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Johannes Grønbæk Elmholt, Christopher Birkebæk Elmholt og Nicholai Birkebæk Elmholt, der er de dominerende ejere. Byggefirmaet Elmholt ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel, håndværk og industri indenfor byggebranchenKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i HerningHerning-virksomheden AdmiFlow ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -6139 til -1593 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 46.015 kroner til 48.206 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -116.151 til -117.393 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af en direktion, der består af Allan Berthelsen Christensen og Ejvind Christensen. I første omgang er det Holdingselskabet Ikast ApS og EC HERNING HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Allan Berthelsen Christensen og Ejvind Christensen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er AdmiFlow ApS anbragt i branchen "Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med administration, bogføring, elektronisk bilagshåndtering samt andre aktiviteter i forbindelse hermed
Overskuddet stiger flere gange: Rosin ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i Rosin ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 204.281 til 689.723 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -5526 kroner året før til 64.112 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 2 millioner til 2,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Bjarke Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Bjarke Hansen. Rosin ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt investering i øvrigtKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Linnebjerg ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårLinnebjerg ApS, der er en virksomhed i Sunds, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 123.847 til 728.550 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,3 millioner kroner til 1,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sunds-virksomheden fra 4 millioner til 8,2 millioner. Firmaet ledes af direktør Ole Kristen Overgaard. I første omgang er det OLE OVERGAARD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Kristen Overgaard, der er den dominerende ejer. Linnebjerg ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive landbrugsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overgaard Genetics ApS i Bording ryger fra overskud til millionunderskudForrige års overskud i Bording-virksomheden Overgaard Genetics ApS blev sidste år afløst af røde tal. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 2,6 millioner til -13,3 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 11,5 millioner kroner. Medarbejdertallet var på 14 i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 8,9 millioner kroner året før til -7,2 millioner kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -7,2 millioner til -19,9 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Ole Kristen Overgaard og Per Overgaard. I første omgang er det HESTLUND ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Kristen Overgaard og Per Overgaard, der er de dominerende ejere. Overgaard Genetics ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Produktion af slagtesvin". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive landbrug, herunder svineproduktion og maskinstationsdrift og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Herning får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Herning-virksomheden BerkoTech Consulting ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 743.233 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 1,9 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Kim Wium Laursen. Virksomhedens reelle ejere er Kim Wium Laursen. I Erhvervsstyrelsens register er BerkoTech Consulting ApS anbragt i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er rådgivende ingeniørvirksomhed inden for marine, offshore olie, gas og vind samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Reklamevirksomhed i Herning tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i AR Skilte ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 415.688 til 804.739 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 13 i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,3 millioner kroner til 6,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 2,7 millioner til 3,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Daniel Didriksen. I første omgang er det 1D Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Daniel Didriksen og David Didriksen, der er de dominerende ejere. AR Skilte ApS hører hjemme i branchen "Reklamebureauer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med design, produktion, salg og montering af skilte samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Ejendomsvirksomhed i Herning hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ejendomsselskabet 3D ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 234.234 til 252.429 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 437.516 kroner til 440.197 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 773.091 til 969.676. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Daniel Didriksen og David Didriksen. I første omgang er det 1D Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Daniel Didriksen og David Didriksen, der er de dominerende ejere. Ejendomsselskabet 3D ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb, salg og administration af fast ejendom og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Ejendomsvirksomhed i Herning hold fast i overskuddetEjendomsselskabet 2D ApS, der er en virksomhed i Herning, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 114.418 til 122.837 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 195.955 kroner til 196.880 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 562.133 til 657.946. Firmaet ledes af en direktion, der består af Daniel Didriksen og David Didriksen. I første omgang er det 1D Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Daniel Didriksen og David Didriksen, der er de dominerende ejere. Ejendomsselskabet 2D ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og forestå udlejning af fast ejendom, herunder ejendomsudvikling, og dermed tilknyttede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Auto Fit A/S fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Auto Fit A/S, der er en virksomhed i Tjørring. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 357.000 til 373.335 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,4 millioner kroner til 1,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tjørring-virksomheden fra 515.000 til 805.690. Virksomheden ledes af direktør Ole Degn. I første omgang er det Flexibil Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Degn, der er den dominerende ejer. Auto Fit A/S hører hjemme i branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med specialindretning af biler og busser, og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Stea A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Stea A/S, der er en virksomhed i Engesvang. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 2,6 millioner til 14,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 48 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 55 ansatte - en fremgang på 14,58 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 22,9 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 43,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Engesvang-virksomheden fra 21 millioner til 31,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Daniel Claudius de Renouard Dal. I første omgang er det STEA HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Johnny Fiskbæk, der er den dominerende ejer. Stea A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive produktion og handel med salg af paller og øvrige emballageløsningerKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Mette Bendtsen ApS i Herning gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Mette Bendtsen ApS i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -83.285 til 21.216 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 873.292 kroner. Selskabets bruttotab er forbedret fra -15.504 kroner til -10.375 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-firmaet fra 2,5 millioner til 2,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henrik Nygård Bendtsen. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Nygård Bendtsen og Mette Vestergaard Bendtsen. I Erhvervsstyrelsens register er Mette Bendtsen ApS anbragt i branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er formueadministration og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Brande tjente flere penge i seneste regnskabsårPND og BBA Udlejning A/S, der er en virksomhed i Brande, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 22.998 til 34.993 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -14.961 kroner til -13.242 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 27.249 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i PND og BBA Udlejning A/S fra 987.272 til 788.521 kroner . Virksomheden ledes af direktør Preben Nørgaard Danielsen. Virksomhedens reelle ejere er Preben Nørgaard Danielsen og Benny Brandt Andersen. PND og BBA Udlejning A/S hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er formueadministrationKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i MørupOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i AGNER KRISTIAN FLENSBORG'S FOND, der er en virksomhed i Mørup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 336.198 til 219.975 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 337.564 kroner i det foregående regnskab til 223.228 - et fald på -34 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. På trods af et overskud på 171.597 kroner efter skat, faldt formuen i AGNER KRISTIAN FLENSBORG'S FOND fra 25,2 millioner til 16,8 millioner kroner . AGNER KRISTIAN FLENSBORG'S FOND hører hjemme i branchen "Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål". Virksomhedens formål er skrevet således: Fondens formål er at sikre og bevare aktiemajorite- ten i A. Flensborg Herning Maskinfabrik A/S, Herning og bevare og styrke selskabets fortsatte beståen og udvik- ling Fondens formål kan udvides til også at omfatte andre virksomheder, som bestyrelsen efter almindelig forret- ningsmæssige synspunkter skønner det rimeligt at erhver- ve kapitalen i helt eller delvist Det er endvidere fondens formål at yde støtte til mine efterkommere og til ansatte i de virksomheder, hvor fonden ejer kapitalen helt eller delvist. Støtten kan endvidere ydes til tidligere ansatte eller disses efter- ladte. Støtten kan ydes i form af legater, gaver eller lån til uddannelse, til at stifte hjem, til at grundlæg- ge egen selvstændig virksomhed eller lignende. Besty- relsen afgør i hvert enkelt tilfælde, under hvilken form støtten skal ydes Der kan endvidere tildeles støtte til uddannelse og forskning inden for landbrugsområdet og til naturbeva- rende foranstaltninger, sociale, kunstneriske og erhvervsmæssige formål, såfremt den samlede bestyrelse er enige heriKlik her for at se regnskabet.
Minus vokser: Virksomhed i Mørup får milliontabUnderskuddet i Mørup-virksomheden A. FLENSBORG A/S voksede sidste år. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -3,9 millioner til -8,8 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 843.680 kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 28 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 19 ansatte - en nedgang på 32,14 procent. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 6,4 millioner i det foregående regnskabsår til 762.695 - et fald på -88 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 16 millioner til 7,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Norbert Frimann Veje Ravnsbæk. I første omgang er det AGNER KRISTIAN FLENSBORG'S FOND, der står som ejer. I sidste ende er det Sven Agergaard, Jesper Høy, Brian Lillelund Pedersen og Kjeld Poulsen, der er de dominerende ejere. A. FLENSBORG A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er maskinfabrikation og maskinhandel, herunder handel med reservedele samt reparationsværksted og øvrige i forbindelse med maskinfabrikation og maskin- handel stående forretningerKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Maskinfabrikken Eskimo ApS i HerningMaskinfabrikken Eskimo ApS, der er en virksomhed i Herning, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 3,4 millioner til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 17 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 10,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 9,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 6,6 millioner til 8,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Søren Christian Madsen. I første omgang er det JASA HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Christian Madsen, der er den dominerende ejer. Maskinfabrikken Eskimo ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af håndværktøj". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er fabrikation og handelKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i HammerumOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i CS af 1.4.2016 A/S, der er en virksomhed i Hammerum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 772.886 til 392.467 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 772.886 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -5008 kroner til -67.049 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hammerum-virksomheden fra 4,5 millioner til 4,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jeppe Lundgaard Skovhuus. I første omgang er det JEPPE LUNDGAARD SKOVHUUS HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jeppe Lundgaard Skovhuus, der er den dominerende ejer. CS af 1.4.2016 A/S hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive fabrikation af og handel med tekstil- og andre varer - evt. gennem datterselskabsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Hammerum-virksomheden Niki Kids Wear A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Niki Kids Wear A/S, der er en virksomhed i Hammerum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,3 millioner til 945.784 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttotab er forbedret fra -119.457 kroner til -59.460 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hammerum-virksomheden fra 19,6 millioner til 19,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ole Nørrum Skovhuus. I første omgang er det Ole Nørrum Skovhuus og Ole Nørrum Skovhuus, der står som ejere. I sidste ende er det Ole Nørrum Skovhuus, der er den dominerende ejer. Niki Kids Wear A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af underbeklædning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive fabrikation og udøve handel endvidere investering som finansieringsvirksomhed samt udføre transportvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i HerningOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i PRAXIS HERNING A/S, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 12,5 millioner til 10,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 12 i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 14,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 12,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 8,5 millioner kroner efter skat, faldt formuen i PRAXIS HERNING A/S fra 13 millioner til 11,7 millioner kroner . Firmaet ledes af en direktion, der består af Søren Wortmann og Jesper Rasmussen. Virksomheden ejes af 7days Praxis HoldCo ApS. PRAXIS HERNING A/S hører hjemme i branchen "Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er handel og fabrikation med arbejdstøj til klinikbrug
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Brohøj ApSUnderskuddet i Lind-virksomheden Brohøj ApS voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -278.146 til -479.728 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -106.415 kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -89.564 kroner til -194.799 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -374.188 kroner efter skat, voksede formuen i Brohøj ApS sidste år fra 2,7 millioner til 18,3 millioner . Virksomheden ledes af direktør Mikael Sloth. I første omgang er det Mikes Holding 2015 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mikael Sloth, der er den dominerende ejer. Brohøj ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er drive virksomhed med udlejning af maskiner samt køb og salg af handelsvarer og maskiner m.v. og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i SnejbjergIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i SonneKoncept ApS, der er et firma i Snejbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 107.514 til 18.933 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019/20, der endte med et resultat før skat på 107.514 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 539.136 kroner i det foregående regnskabsår til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Snejbjerg-virksomheden fra 693.130 til 707.069. Firmaet ledes af direktør Jacob Ib Sonne-Schmidt. I første omgang er det JISS Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jacob Ib Sonne-Schmidt, der er den dominerende ejer. SonneKoncept ApS hører hjemme i branchen "Forhandlere af sports- og campingudstyr". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Overskud hos Brande Følgebiler ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Brande-virksomheden Brande Følgebiler ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 155.999 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 733.429 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Kate Larsen. Virksomhedens reelle ejere er Kate Larsen. Brande Følgebiler ApS hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at køre følgebil og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Tjørring får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Tjørring-virksomheden SteenN ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 52.341 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 394.571 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Steen Mark Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Steen Mark Nielsen. I Erhvervsstyrelsens register er SteenN ApS anbragt i branchen "Kombinerede serviceydelser". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udføre legepladsinspektion, vedligeholdelse af legepladser og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i BrandeIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i NML Ejendomsservice ApS, der er et firma i Brande. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 131.013 til 33.836 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 230.925 kroner til 278.135 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-virksomheden fra 159.828 til 184.644. Firmaet ledes af direktør Mikal Zacho Rasmussen. Virksomhedens reelle ejere er Mikal Zacho Rasmussen. NML Ejendomsservice ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Selskabets formål er beskrevet sådan: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med køb og salg af fast ejendom, med opførelse og vedligeholdelse af fast ejendom, opkøb af virksomhed samt investering og udlejning af ejendomme og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Kodoc ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårKodoc ApS, der er en virksomhed i Brande, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4793 til 81.201 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 291.670 kroner til 401.617 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-virksomheden fra 58.190 til 139.124. Firmaet ledes af direktør Jens Erik Kongsted. I første omgang er det Kodoc Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jens Erik Kongsted, der er den dominerende ejer. Kodoc ApS hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er rådgivning ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i LerretAN-TRANSPORT ApS, der er en virksomhed i Lerret, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 404.649 til 110.610 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 424.383 kroner. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 829.506 kroner i det foregående regnskab til 554.554 - et fald på -33 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lerret-virksomheden fra 3,7 millioner til 3,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Allan Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Allan Nielsen. AN-TRANSPORT ApS hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med transport, spedition og investering
Røde tal forsvandt: Brande Autosadelmageri A/S i Brande er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Brande Autosadelmageri A/S i Brande i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -240.235 til 1,4 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 15, året før var det 16. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 5,0 millioner kroner til 7,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-firmaet fra 4,9 millioner til 6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Per Søgaard Rasmussen. I første omgang er det PRWF Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Per Søgaard Rasmussen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Brande Autosadelmageri A/S anbragt i branchen "Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drift af autosadelmageri, grafisk virksomhed og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Hærvejssalt ApS fik større overskud end året førHærvejssalt ApS, der er en virksomhed i Brande, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 25.199 til 31.816 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 127772,88 mia. i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 392.102 kroner til 492.013 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-virksomheden fra 80.948 til 105.448. Firmaet ledes af direktør Bjarne Sørensen. Virksomhedens reelle ejere er Stine Vistisen Månsson, Rikke Vistisen Sørensen, Maria Vistisen Sørensen og Søren Vistisen Sørensen. Hærvejssalt ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af smagspræparater og krydderier". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er køb og salg af salt samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Birk-virksomheden Webko ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Webko ApS, der er en virksomhed i Birk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 346.270 til 285.861 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 346.270 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,6 millioner kroner til 1,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Birk-virksomheden fra 491.449 til 600.920. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jacob Max Jensen og Jacob Soelberg. Virksomhedens reelle ejere er Jacob Max Jensen og Jacob Soelberg. Webko ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive computer programmeringsvirksomhed - fortrinsvis overfor virksomhederKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos regnskabsvirksomhed i SundsKBRD ApS, der er en virksomhed i Sunds, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,1 millioner til 65.095 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,1 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 208.534 kroner til 266.178 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sunds-virksomheden fra 1,7 millioner til 1,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Karsten Brøchner. Virksomhedens reelle ejere er Karsten Brøchner. KBRD ApS hører hjemme i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at besidde aktier og anparter, forestå konsulentarbejde mv. samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Silverfox Properties ApS i SundsSilverfox Properties ApS, der er en virksomhed i Sunds, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 706.336 til 279.725 kroner før skat. Selskabet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Sidste år steg formuen i Sunds-virksomheden fra 746.474 til 777.200. Firmaet ledes af direktør Karsten Brøchner. I første omgang er det KBRD ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Karsten Brøchner, der er den dominerende ejer. Silverfox Properties ApS hører hjemme i branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at besidde aktier og anparter samt aktiviteter i tilknytning hertil samt anden aktivitet, der efter direktionens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Byggefirmaet Lambæk ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Byggefirmaet Lambæk ApS, der er en virksomhed i Gjellerup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 742.718 til 752.465 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Antallet af ansatte var i gennemsnit syv i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 974.228 kroner til 1,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 586.092 kroner efter skat, faldt formuen i Byggefirmaet Lambæk ApS fra 994.425 til 980.517 kroner . Virksomheden ledes af direktør Per Stamp Lambæk. I første omgang er det PER STAMP LAMBÆK HOLDING ApS og DL Holding Herning ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Per Stamp Lambæk og Daniel Hald Lambæk, der er de dominerende ejere. Byggefirmaet Lambæk ApS hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive bygge- og anlægsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Ejendomsvirksomhed i Herning går fra overskud til underskudOverskuddet i Ejendomsselskabet Aagaarden ApS, der er et firma i Herning, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 688.105 til -817.267 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 688.105 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 918.977. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 6,6 millioner til 6 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Gitte Sundstrup Nielsen og Hans Christian Jensen. I første omgang er det Privat pleje & omsorg Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Gitte Sundstrup Nielsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsselskabet Aagaarden ApS anbragt i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at udleje fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Næsten uændret: Lidt mindre underskud hos Engedal Møbler A/SBording-virksomheden Engedal Møbler A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -132.952 til -129.449 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 259.661 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er forbedret fra -116.110 kroner til -109.535 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 400.880 til 271.431 kroner . Firmaet ledes af direktør Claus Anton Engedal. I første omgang er det HENRIK ENGEDAL HOLDING ApS, TORBEN ENGEDAL HOLDING ApS og CLAUS ENGEDAL HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Claus Anton Engedal, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Engedal Møbler A/S anbragt i branchen "Fremstilling af kontor- og butiksmøbler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive fabrikation og handel, herunder im- og eksport, fortrinsvis indenfor møbelbranchenKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i KlovborgNIMO Fabrication ApS, der er en virksomhed i Klovborg, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,5 millioner til 376.327 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,5 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fire, året før var det fem. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 5,0 millioner i det foregående regnskabsår til 2,2 millioner - et fald på -55 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Klovborg-virksomheden fra 3,6 millioner til 3,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Morten Lyhne Wihrs. I første omgang er det NIMO HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Nina Wihrs og Morten Lyhne Wihrs, der er de dominerende ejere. NIMO Fabrication ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive produktionsvirksomhed med fremstilling af beklædning til industrielle maskiner og hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos tandlæge-virksomhed i HerningOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Tandlæge Niels Harald Østergaard ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,8 millioner til 982.069 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er forbedret fra -286.738 kroner til -181.186 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 7,9 millioner til 8,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Niels Harald Østergaard. Virksomhedens reelle ejere er Niels Harald Østergaard. Tandlæge Niels Harald Østergaard ApS hører hjemme i branchen "Praktiserende tandlæger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at besidde ejerandele i et tandlægeinteressentskabKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i Klovborg får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Klovborg-virksomheden Ejendomsselskabet NIMO ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 105.780 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 400.816 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Nina Wihrs. I første omgang er det NIMO HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Nina Wihrs og Morten Lyhne Wihrs, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsselskabet NIMO ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at besidde investere i og udleje fast ejendom, samt efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Herning ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Herning-virksomheden NHMB ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 3,5 millioner til -32.373 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 3,5 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 3,7 millioner kroner året før til -12.148 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i NHMB ApS var ligesom året før på 2,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Nail Bayram. I første omgang er det HANABAY HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Nail Bayram, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er NHMB ApS anbragt i branchen "Køreskoler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive køreskole samt anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos tandlæge-virksomhed i HerningOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Tandlæge Peter Boel Hovmøller ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 304.903 til 209.355 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -64.136 kroner til -92.897 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 2 millioner til 2,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Boel Hovmøller. Virksomhedens reelle ejere er Peter Boel Hovmøller. Tandlæge Peter Boel Hovmøller ApS hører hjemme i branchen "Praktiserende tandlæger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at besidde ejerandele i et tandlægeinteressentskabKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Kold Invest ApS i Herning går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Kold Invest ApS, der er et firma i Herning. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 65.739 til -4780 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 120.470 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 6025 kroner året før til -50.439 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 314.666 til 310.674 kroner . Virksomheden ledes af direktør Henrik Kold. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Kold. Kold Invest ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, konsulentvirksomhed samt handel med cykler og komponenterKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Den Gamle Gymnastiksal ApS i Herning gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Den Gamle Gymnastiksal ApS i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -303.364 til 39.032 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -205.086 kroner året før til 133.912 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-firmaet fra -274.619 til -235.587. Virksomheden ledes af direktør Peter Michael Thoustrup Poulsen. I første omgang er det PETER POULSEN HOLDING ApS og KOLD INVEST ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Peter Michael Thoustrup Poulsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Den Gamle Gymnastiksal ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Finansvirksomhed i Herning har skåret underskuddet nedHerning-virksomheden Østergaard, Pade og Hovmøller Ejendomme ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -99.195 til -67.656 kroner før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -33.073 kroner til -3389 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 63.766 til 7382 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Niels Harald Østergaard, Peter-Christian Wallenius Pade og Peter Boel Hovmøller. I første omgang er det TANDLÆGE NIELS HARALD ØSTERGAARD ApS, TANDLÆGE PETER PADE ApS og TANDLÆGE PETER BOEL HOVMØLLER ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Niels Harald Østergaard, Peter-Christian Wallenius Pade og Peter Boel Hovmøller, der er de dominerende ejere. Østergaard, Pade og Hovmøller Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive ejendoms- og investeringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Readunit ApS fik større overskud end året førReadunit ApS, der er en virksomhed i Brande, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 195.474 til 313.209 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,0 millioner kroner til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-virksomheden fra 378.078 til 610.381. Firmaet ledes af en direktion, der består af Rene Søndergaard og Torben Kofoed. I første omgang er det RENE SØNDERGAARD HOLDING ApS og TKO2402 HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Rene Søndergaard og Torben Kofoed, der er de dominerende ejere. Readunit ApS hører hjemme i branchen "Anden udgivelse af software". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er salg af varer og tjenesteydelserKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Virksomhed i Herning hold fast i overskuddetEjendomsselskabet Nørregade 50, Herning ApS, der er en virksomhed i Herning, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 149.470 til 156.495 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 316.028 kroner i det foregående regnskab til 310.524. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 595.349 til 706.106. Virksomheden ledes af direktør Niels Harald Østergaard. I første omgang er det TANDLÆGE NIELS HARALD ØSTERGAARD ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Niels Harald Østergaard, der er den dominerende ejer. Ejendomsselskabet Nørregade 50, Herning ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive ejendoms- og investeringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Virksomhed i Herning hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i Fonden for Innovatorium Herning, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,6 millioner til 1,7 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 64.797 i det foregående regnskabsår til 21.435 - et fald på -67 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 3 millioner til 6,7 millioner. Fonden for Innovatorium Herning hører hjemme i branchen "Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Fondens formål er at erhverve og besidde aktier i Innovatorium Herning A/S, samt derigennem at sikre opfyldelse af Innovatorium Herning A/S vedtægtsbestemte formål om udlejning af selskabets ejendom i Birk til virksomheder og institutioner, som virker for at fremme et forsknings- og udviklingsmiljø inden for læring, det merkantile, det designmæssige og/eller det miljømæssige område, og således derved skabe gode, fleksible og attraktive rammer for erhvervsfremmeaktører, vækstvirksomheder m.flKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Brande-virksomheden Søndergaard Wind ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Søndergaard Wind ApS, der er en virksomhed i Brande. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 14.038 til 12.377 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 14.507 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -8750 kroner til -8855 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-virksomheden fra 133.262 til 144.015. Virksomheden ledes af direktør Rene Søndergaard. I første omgang er det RENE SØNDERGAARD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Rene Søndergaard, der er den dominerende ejer. Søndergaard Wind ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering i værdipapirer og vindmølleandele samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Laurbo Træhuse ApS i HygildOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Laurbo Træhuse ApS, der er et firma i Hygild. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 180.019 til 85.234 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 478.684 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet et, året før var det to. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 484.020 kroner i det foregående regnskab til 455.271. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hygild-virksomheden fra 131.981 til 197.742. Firmaet ledes af direktør Kenneth Reichstein Hansen. I første omgang er det Reichstein-Hansen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kenneth Reichstein Hansen, der er den dominerende ejer. Laurbo Træhuse ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive tømrer-, snedker- og entreprenørvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Haraldslund Beslagsmed ApSBording-virksomheden Haraldslund Beslagsmed ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -79.912 til -42.634 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 91.436 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 249.211 kroner i det foregående regnskab til 155.115 - et fald på -38 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 515.075 til 415.941 kroner . Virksomheden ledes af direktør Leif Hvolbøll Bundgaard. Virksomhedens reelle ejere er Leif Hvolbøll Bundgaard. I Erhvervsstyrelsens register er Haraldslund Beslagsmed ApS anbragt i branchen "Serviceydelser i forbindelse med husdyravl". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive håndværk og industriKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: A. Søndergaard A/S tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i A. Søndergaard A/S, der er en virksomhed i Brande. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 282.265 til 930.326 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit syv fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til otte ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,0 millioner kroner til 4,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-virksomheden fra 749.903 til 1,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Rene Søndergaard. I første omgang er det RENE SØNDERGAARD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Rene Søndergaard, der er den dominerende ejer. A. Søndergaard A/S hører hjemme i branchen "El-installation". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med elinstallationsforretning, salg af elartikler m.v. samt virksomhed med naturlig tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Virksomhed i Lind fik igen tabMT Dressage ApS, der er et firma i Lind, har fået minus. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -200.871 til -210.586 kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Virksomhedens bruttotab er forbedret fra -148.409 kroner til -117.984 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -160.871 til -371.457 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Michael Søndergaard Nielsen og Tanja Søndergaard Nielsen. I første omgang er det M.T. Nielsen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Søndergaard Nielsen og Tanja Søndergaard Nielsen, der er de dominerende ejere. MT Dressage ApS hører hjemme i branchen "Serviceydelser i forbindelse med husdyravl". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Herning er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Statsautoriseret Fodterapeut Lineke Nielsen ApS i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -74.977 til 213.472 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på to i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 523.569 kroner til 758.550 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-firmaet fra 351.811 til 518.321. Virksomheden ledes af direktør Lineke Elisabeth Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Lineke Elisabeth Nielsen. I Erhvervsstyrelsens register er Statsautoriseret Fodterapeut Lineke Nielsen ApS anbragt i branchen "Sundhedsvæsen i øvrigt". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed inden for statsautoriseret fodterapeutisk behandlingKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Herning går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Herning-virksomheden AVANCE INTERNATIONAL A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 269.579 til -2919 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 269.579 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 331.853 i det foregående regnskabsår til 114.702 - et fald på -65 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -81.409 til -84.328 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Yongmei Liang. Virksomhedens reelle ejere er Chihua Wu. I Erhvervsstyrelsens register er AVANCE INTERNATIONAL A/S anbragt i branchen "Engroshandel med radio og tv mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er - direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber - at handle med højtalere og lydanlæg mv. samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet dermed
Overskuddet stiger: Virksomhed i Herning fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i OYOY Living Design A/S, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 6,8 millioner til 8,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 17 i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 12,1 millioner kroner til 14,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 9,5 millioner til 13,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Søren Anker Hansen. I første omgang er det L.Ø.F. Holding ApS og SAWH Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lotte Øster Fynboe og Søren Anker Hansen, der er de dominerende ejere. OYOY Living Design A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Industriel design og produktdesign". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er design af og handel med brugsgenstande samt hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Herning fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ejendomsselskabet Midtjylland ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 8,9 millioner til 11,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 11 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 13 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 8,7 millioner kroner til 10,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 60,3 millioner til 69,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Morten Bonde Baisner. I første omgang er det HPH ULFBORG ApS, P. FRANDSEN HOLDING ApS og JSJ HOLDING HERNING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Poul Frandsen og Jan Sandahl Jørgensen, der er de dominerende ejere. Ejendomsselskabet Midtjylland ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at besidde, købe, sælge, og udleje fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Herning-virksomheden Skov Them ApSSkov Them ApS, der er en virksomhed i Herning, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 199.137 til 198.335 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 244.575 kroner i det foregående regnskab til 241.518. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Skov Them ApS var ligesom året før på 2,8 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Verner Skov Them. Virksomhedens reelle ejere er Verner Skov Them. Skov Them ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive finansiel virksomhed og eventuel drift af landbrugsvirksomhed med speciale i korn og kartoflerKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Dyshøj ApS fik større overskud end året førDyshøj ApS, der er en virksomhed i Hammerum, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 19.845 til 20.633 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 47.087 kroner til 47.996 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen i Dyshøj ApS var ligesom året før på 1,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Erik Søndergaard Kristiansen. Virksomhedens reelle ejere er Erik Søndergaard Kristiansen, Inga Søndergaard Ejlersen og Else Kirstine Gasbjerg. Dyshøj ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er eje og drive landbrug og udleje jordbrug samt forestå dermed forbundne aktiviteter, samt eje aktier/anparter i andre helt eller delvist ejede datterselskaberKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Herning fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Rehab Care DK ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,8 millioner til 4,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit otte fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ni ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,6 millioner kroner til 6,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 6,6 millioner til 8,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Martin Erik Gam. I første omgang er det MEG HOLDING ApS, INVESTERINGSSELSKABET HJEJLEVEJ ApS og Morten A. Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Poul Kristian Stokholm, Niels Martin Stokholm, Morten Abildgaard og Martin Erik Gam, der er de dominerende ejere. Rehab Care DK ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udvikle, producere og sælge produkter indenfor Rehab-området til egne kunderKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Midtjysk Gulvmontering ApS i Hammerum gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Midtjysk Gulvmontering ApS i Hammerum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -85.240 til 50.917 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 102.037 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 358.167 kroner til 395.167 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hammerum-firmaet fra 333.350 til 371.806. Virksomheden ledes af direktør Christian Ruders Moesgaard. Virksomhedens reelle ejere er Christian Ruders Moesgaard. I Erhvervsstyrelsens register er Midtjysk Gulvmontering ApS anbragt i branchen "Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er gulvmontering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Ikast og Brandes virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Navne For abonnenter

Ejendomsmægleren, der elsker sin by, fylder 50 år: - Horsens er min sikre base, jeg altid vender hjem til igen

Undgå trafikkaos: Sådan kommer du bedst frem til Tour de France

Annonce
Annonce
Annonce
Kultur

Som dragqueen og homoseksuel møder Mark hadet i Horsens: Byens første pride bliver et genmæle

Erhverv For abonnenter

Underskud er fortid: Nye ejere, ny direktør og nye butikker har forandret Bytorv Horsens

Erhverv

Transportdirektør skriger efter handling sammen med resten af bilisterne: - Det er jo totalt, himmelråbende sindssygt

Kultur

Mek Pek og Mikkel Rugholm underholder til gademusik-hygge

- Lad være med at køre på ferie den dag: Tour de France kan skabe trafikkaos uden fortilfælde

Horsens

Først blev busrute reduceret til få afgange om dagen. Nu bliver tæppet trukket helt væk under regional rute

Erhverv For abonnenter

Metalfirma tredobler millionoverskud, speditør opruster, og malerfirma siger farvel til ansatte: Her er 16 friske regnskaber fra lokalområdet

Sport For abonnenter

56-årige Peter fra Ølholm vil helt tæt på Tour de France-starten i Danmark: Har selv kørt etapeløbet fem gange

Uffe Ellemann gav os både sit kolde og sit kærlige blik

Erhverv

Hun er 18 år, blev mobbet i skolen - nu er hun sprunget ud som selvstændig

Bekymrede turister bliver afvist ved danske læger - bureauer frygter højsæsonen

Brædstrup

Nye natteravne fik en blid debut - og masser af tilfredse kommentarer

Erhverv For abonnenter

Energiprojekt til halvanden milliard på vej til Hornsyld: - Vi har været for dårlige til at forklare, hvad det handler om

Kultur

Denne gang er det ikke coronaens skyld: Store teaterplaner er sat på pause i Borgergade

Annonce