Annonce
Ikast-Brande For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Ikast-Brande

Vending: Brunbjerg Ejendomme Aps i Sunds er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Brunbjerg Ejendomme Aps i Sunds. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -11.862 til 28.149 kroner før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -9849 kroner året før til 42.559 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sunds-virksomheden fra 30.748 til 52.704. Virksomheden ledes af direktør Jesper Kjelstrup Brunbjerg. Virksomhedens reelle ejere er Jesper Kjelstrup Brunbjerg. Brunbjerg Ejendomme Aps har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er boligudlejning
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Herning-virksomheden Midtjysk Leasing ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Midtjysk Leasing ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 57.548 til 32.842 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 57.186 kroner i det foregående regnskab til 33.104 - et fald på -42 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 501.066 til 528.706. Virksomheden ledes af direktør Lars René Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Lars René Jensen. Midtjysk Leasing ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer og dermed beslægtet virksomhed
Vending: L3 ApS i Engbyen er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden L3 ApS i Engbyen. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -12.803 til 40.296 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -12.485 kroner året før til 40.578 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Engbyen-firmaet fra 26.442 til 66.738. Virksomheden ledes af direktør Jesper Sahl Lystbæk. Virksomhedens reelle ejere er Jesper Sahl Lystbæk, Michael Sahl Lystbæk og Anders Sahl Lystbæk. I Erhvervsstyrelsens register er L3 ApS anbragt i branchen "Detailhandel med andre varer via internet". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed via internethandel med tæpper og andet indbo, samt dertil knyttet aktivitet
Overskuddet stiger: Virksomhed i Herning fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Kastberg IS ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 424.557 til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit seks fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til syv ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,5 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 4,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 3,4 millioner til 3,5 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jes Nordentoft og Joachim Kastberg Brandt Andersen. I første omgang er det Iskold ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Joachim Kastberg Brandt Andersen, der er den dominerende ejer. Kastberg IS ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er fremstilling og salg af is samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Herning har underskudHerning-virksomheden AUHE Midtvest's Støttefond fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -110.276 til -106.062 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -74.999 kroner til -65.863 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,4 millioner til 2 millioner kroner . I Erhvervsstyrelsens register er AUHE Midtvest's Støttefond anbragt i branchen "Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål". Virksomhedens formål er skrevet således: Fondens formål er at støtte aktiviteter og projekter mellem AUH (Aarhus Universitet Herning) og virksomheder i Midt- og Vestjylland og derigennem medvirke til at skabe et øget samspil mellem universitetsafdelingen og områdets virksomheder for på den måde at imødekomme erhvervslivets behov for højtuddannede medarbejdere. Endvidere er det fondens formål at støtte aktiviteter for at tiltrække studerende fra den midtvestlige del af regionen og engagere virksomhederne til at benytte de studerende til opgaveløsninger samt motivere dem til at ansætte dimittender fra AUH med henblik på at styrke virksomhedernes kompetencer, kreativitet og innovation. Fondens formål omfatter herudover at etablere indtægtsskabende aktiviteter ved at engagere lærere og studerende fra AUH med henblik på at løse opgaver, projekter og lignende for regionens virksomheder og institutioner. Formålet kan fremmes på enhver måde, der efter bestyrelsens skøn er hensigtsmæssigt. Støtte kan, foruden ved direkte pengeydelser, ske i form af långivningKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Drantum Godstransport ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårDrantum Godstransport ApS, der er en virksomhed i Fasterholt, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 45.438 til 334.223 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er forbedret fra -17.600 kroner til -17.512 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Fasterholt-virksomheden fra 2,4 millioner til 2,7 millioner. Firmaet ledes af direktør Asger Gylling Kristensen. I første omgang er det AGK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Asger Gylling Kristensen, der er den dominerende ejer. Drantum Godstransport ApS hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive godstransport og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Jysk Armering ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Jysk Armering ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,5 millioner til 3,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit syv ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,0 millioner kroner til 6,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 4 millioner til 4,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Günther Hehlert. I første omgang er det HEHLERT HOLDING ApS, JA Holding og Kibæk ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Günther Hehlert og Jesper Abildtrup Nickelsen, der er de dominerende ejere. Jysk Armering ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive bygge- og anlægsvirksomhed samt rådgivning i forbindelse hermed, tillige med handel med jernvarer, herunder eksport og importKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i GråmoseOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i JHV ApS, der er en virksomhed i Gråmose. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 628.458 til 357.615 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 709.542 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,3 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gråmose-virksomheden fra 619.809 til 896.950. Virksomheden ledes af direktør Janne Harling Villumsen. I første omgang er det JHV HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Janne Harling Villumsen, der er den dominerende ejer. JHV ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb og salg, konsulentvirksomhed, opførelse og renovering af fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Herning tjente flere penge i seneste regnskabM-Medier ApS, der er en virksomhed i Herning, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 126.002 til 387.589 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 605.696 kroner i det foregående regnskab til 476.788. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 151.660 til 353.803. Virksomheden ledes af direktør Lars Facius Madsen. I første omgang er det LFM-Medier Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Facius Madsen, der er den dominerende ejer. M-Medier ApS hører hjemme i branchen "Reklameplads i medier". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at yde medierådgivning, reklame og filmproduktionKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Herning ryger fra overskud til underskudOverskuddet i DLP-Medier ApS, der er et firma i Herning, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 862 til -7359 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 53.797 kroner. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 1892 kroner året før til -6879 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 41.745 til 36.004 kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Facius Madsen. I første omgang er det LFM-Medier Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Facius Madsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er DLP-Medier ApS anbragt i branchen "Reklameplads i medier". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er er at yde medierådgivning, reklame og filmproduktionKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Fletco Carpets A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Fletco Carpets A/S, der er en virksomhed i Bording. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 2,8 millioner til 14,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 57, året før var det 58. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 38,9 millioner kroner til 49,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bording-virksomheden fra 71,4 millioner til 72,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Nils Juul Larsen. Virksomheden ejes af Fletco Investment A/S. Fletco Carpets A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af tæpper". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er produktion af og handel med tæpperKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Sand Road Freight A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Sand Road Freight A/S, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 5,5 millioner til 7,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit ti fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 12 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 7,5 millioner kroner til 9,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 10,1 millioner til 12,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Palle Korsholm Villadsen. I første omgang er det VILLADSEN HOLDING ApS, SAND SPEDITION HOLDING ApS, A. THORSEN HOLDING ApS, HOLM HOLDING SUNDS ApS, K. PHILIP HOLDING ApS og FKAP INVEST 2012 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Frode Jensen og Palle Korsholm Villadsen, der er de dominerende ejere. Sand Road Freight A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Vejgodstransport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udførelse af transport- og logistikopgaverKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos J. S. Vestergaard ApSEngesvang-virksomheden J. S. Vestergaard ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -49.755 til -31.721 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 253.128 kroner i det foregående regnskab til 135.333 - et fald på -47 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -9755 til -41.476 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Heine Vendelbo. Virksomhedens reelle ejere er Heine Vendelbo. J. S. Vestergaard ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Reparation af maskiner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er reparation af maskiner, maskinkørsel og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Funch ApS i Herning er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Funch ApS i Herning. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -6723 til 281.190 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 317.511 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 898.426 kroner i det foregående regnskab til 865.425. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-firmaet fra 144.551 til 304.451. Virksomheden ledes af direktør Henriette Funch Svane. Virksomhedens reelle ejere er Henriette Funch Svane. I Erhvervsstyrelsens register er Funch ApS anbragt i branchen "Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er handel med tekstilvarer og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Elteco ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Elteco ApS, der er en virksomhed i Tjørring. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 1,1 millioner til 2,3 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,4 millioner kroner til 7,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tjørring-virksomheden fra 2,3 millioner til 3,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Torben Pilgaard. I første omgang er det TP Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Torben Pilgaard, der er den dominerende ejer. Elteco ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med elektronisk udstyr". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handels- og grossistvirksomhed med salg af elektriske artikler samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Virksomhed i Brande fik lidt lavere overskudMES A.m.b.a., der er en virksomhed i Brande, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 22,8 millioner til 21,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 54,4 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 25 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 26 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 24,2 millioner kroner til 26,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Brande-virksomheden fra 591,2 millioner til 611,7 millioner. Firmaet ledes af direktør Majbritt Skriver Mortensgaard. MES A.m.b.a. hører hjemme i branchen "Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at sørge for fremskaffelse af elektricitet til andelshavernes behov. Selskabet kan sammen med sine datterselskaber udføre opgaver i henhold til bevilling og kan drive kommerciel virksomhed indenfor energisektoren. Selskabet vil fungere som moderselskab, og vil kunne udøve de administrative funktioner, der knytter sig til selskabets og dets datterselskabers virksomheder. Efter bestyrelsens nærmere bestemmelse kan selskabet drive anden virksomhed vedrø-rende fremskaffelse, transport og levering af andre former for energi. Selskabet kan her-udover drive virksomhed med etablering, besiddelse, drift og udlejning af bredbånd, in-ternetforbindelser og andre netværk samt dermed beslægtet virksomhed, såfremt dette sker i et selskab med begrænset ansvar. Selskabet kan til opfyldelse af sit formål deltage i fællesskaber i ind- og udlandKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Brande fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i MES Fibernet A/S, der er en virksomhed i Brande. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 583.000 til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 7,0 millioner kroner til 8,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Brande-virksomheden fra 51,1 millioner til 51,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Majbritt Skriver Mortensgaard. Virksomheden ejes af MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.M.B.A.. MES Fibernet A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fastnetbaseret telekommunikation". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje fibernet, samt drive handel håndværk og industri foretage finansiering og investering samt udøve anden virksomhed der efter bestyrelsens skøn står i naturlig forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i SundsOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i WESTERGAARD & POULSEN ApS, der er en virksomhed i Sunds. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 611.441 til 509.910 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 800.336 kroner i det foregående regnskab til 630.878. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sunds-virksomheden fra 832.436 til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Mads Meedom Poulsen og Christian Vestergaard. Virksomhedens reelle ejere er Mads Meedom Poulsen og Christian Vestergaard. WESTERGAARD & POULSEN ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at investere i, eje, drive samt udleje fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Carriwell ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Carriwell ApS, der er en virksomhed i Gjellerup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4,7 millioner til 5,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit syv fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til otte ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 9,8 millioner kroner til 10,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gjellerup-virksomheden fra 9,2 millioner til 13,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Dean Grobler. I første omgang er det D & C HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Dean Grobler, der er den dominerende ejer. Carriwell ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med tekstiler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er en gros handel med beklædning og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Tandlæge Tomas Bjerre ApS i Brande er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Tandlæge Tomas Bjerre ApS i Brande i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -453.475 til 1,1 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til et ansat. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,5 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-firmaet fra 2,2 millioner til 3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Tomas Bjerre. Virksomhedens reelle ejere er Tomas Bjerre. I Erhvervsstyrelsens register er Tandlæge Tomas Bjerre ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og virksomhed der er naturlig forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Ejendomsselskabet Mørupvej ApSNybo-virksomheden Ejendomsselskabet Mørupvej ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -2853 til -10.469 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Selskabets bruttotab er forbedret fra -7875 kroner til -6875 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -8166 kroner efter skat, voksede formuen i Ejendomsselskabet Mørupvej ApS sidste år fra 241 til 2075 . Virksomheden ledes af direktør Palle Korsholm Villadsen. I første omgang er det FKAP INVEST 2012 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Frode Jensen og Palle Korsholm Villadsen, der er de dominerende ejere. Ejendomsselskabet Mørupvej ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive udlejning af erhvervsejendomme og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Stubkjær Group ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Stubkjær Group ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 1,4 millioner til 12,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Selskabet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 65,1 millioner til 67,7 millioner. Firmaet ledes af direktør Frans Bredmose Langkjær. I første omgang er det St. Sandfeld ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Stubkjær Sørensen, Charlotte Stubkjær Lindhard, Mette Stubkjær Højfeldt og Louise Stubkjær Sørensen, der er de dominerende ejere. Stubkjær Group ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt investering i øvrigtKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: St. Sandfeld ApS i Herning er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden St. Sandfeld ApS i Herning i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -2,2 millioner til 17,7 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fire, året før var det fem. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -210.351 kroner til -502.675 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-firmaet fra 362,5 millioner til 382,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Stubkjær Sørensen. I første omgang er det Stubkjær Family Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Stubkjær Sørensen, Charlotte Stubkjær Lindhard, Mette Stubkjær Højfeldt og Louise Stubkjær Sørensen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er St. Sandfeld ApS anbragt i branchen "Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive erhvervsmæssig virksomhed, herunder med skovdrift og administration samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Nikodan Process Equipment A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Nikodan Process Equipment A/S, der er en virksomhed i Nørre Snede. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 20,3 millioner til 30,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 44 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 49 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 48,8 millioner kroner til 65,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nørre Snede-virksomheden fra 23,9 millioner til 42,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jan Gram Jensen. Virksomheden ejes af LAGERCRANTZ A/S. Nikodan Process Equipment A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og industriKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Herning er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet GULD & URE BRYGGEN ApS i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -349.097 til 112.331 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -253.620 kroner året før til 219.417 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-firmaet fra -3,3 millioner til -3,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jane Damkjær Hansen. I første omgang er det PBDH HOLDING 1 ApS og CJS HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Per Borg Hansen og Jacob Skotte, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er GULD & URE BRYGGEN ApS anbragt i branchen "Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er detailhandel med ure, smykker, guld- og sølvvarer og dermed beslægtet virksomhed
Røde tal forsvandt: Byggevirksomhed i Sunds er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Sky-Energy ApS i Sunds. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -13.255 til 626.748 kroner før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -13.170 kroner året før til 627.937 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sunds-firmaet fra 27.245 til 516.163. Virksomheden ledes af direktør Martin Frank Ganderup. Virksomheden ejes af Sky-Ventures ApS. I Erhvervsstyrelsens register er Sky-Energy ApS anbragt i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering. Selskabets formål er desuden at arbejde indenfor offshore, vedligeholdelse, reparation, opstilling og montage af vindmøller samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Christina Properties ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Christina Properties ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 875.001 til 3,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,6 millioner kroner til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 19,2 millioner til 22 millioner. Virksomheden ledes af direktør Claus Skødt Hembo. I første omgang er det CHRISTINA HEMBO ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christina Hembo og Claus Skødt Hembo, der er de dominerende ejere. Christina Properties ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom og beslægtet virksomhed hermedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Herning-virksomheden Christina Design London ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Christina Design London ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 7,9 millioner til 4,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 7,9 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 25 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 23 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 17,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 12,4 millioner - et fald på -29 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 3,1 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Christina Design London ApS fra 32,5 millioner til 15,6 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Claus Skødt Hembo. I første omgang er det CHRISTINA HEMBO ApS, Mæng Holding ApS, Alfrean Holding ApS og Vadsbach Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Christina Hembo og Claus Skødt Hembo, der er de dominerende ejere. Christina Design London ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er salg og distribution af produkterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Eiskjær Byg ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårEiskjær Byg ApS, der er en virksomhed i Gludsted, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 15.000 til 60.619 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 563.000 kroner til 587.578 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gludsted-virksomheden fra 125.000 til 168.912. Firmaet ledes af direktør Henrik Eiskjær Sørensen. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Eiskjær Sørensen. Eiskjær Byg ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive tømrer- og montagevirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ejendomsvirksomhed i Herning fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i DC Property ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 267.837 til 301.206 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 399.308 kroner til 410.204 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 1,4 millioner til 1,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Dean Grobler. I første omgang er det D & C HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Dean Grobler, der er den dominerende ejer. DC Property ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udleje fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Uniquemade A/S i Hammerum går fra overskud til underskudOverskuddet i Hammerum-virksomheden Uniquemade A/S blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 49.691 til -74.989 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 49.691 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 59.103 kroner i det foregående regnskabsår til 177.343 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 465.505 til 407.233 kroner . Virksomheden ledes af direktør Bente Irene Juul Vestergaard. I første omgang er det JUUL VESTERGAARD ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bente Irene Juul Vestergaard, der er den dominerende ejer. Uniquemade A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med tekstiler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med engroshandel og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Herning fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i KPC Finans II A/S, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 8,1 millioner til 8,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -418.000 kroner til -146.000 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 76,7 millioner til 85,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Susanne Poulsen. Virksomheden ejes af ACK HOLDING ApS og KPC INVEST A/S. KPC Finans II A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og entreprenørvirksomhed samt handel med og drift af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed samt erhvervsmæsigt at stille kaution og anden sikkerhed for andre byggeselskaberKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Herning-virksomheden Conventus A/SConventus A/S, der er en virksomhed i Herning, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 2,8 millioner til 2,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 2,8 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 7,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 6,9 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 2,0 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Conventus A/S fra 5,3 millioner til 5,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jimmy Damgaard. I første omgang er det DANIEL DAMGAARD HOLDING ApS og JIMMY DAMGAARD HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jimmy Damgaard og Daniel Vennevold Damgaard, der er de dominerende ejere. Conventus A/S hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udvikle og sælge IT-relaterede ydelser og -programmel, samt at udøve hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Bøllingsø Bryghus A/S i Engesvang er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Bøllingsø Bryghus A/S i Engesvang. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -42.368 til 123.136 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 379.049 kroner til 386.745 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Engesvang-firmaet fra 537.676 til 706.812. Virksomheden ledes af direktør Tom Færg Pedersen. I Erhvervsstyrelsens register er Bøllingsø Bryghus A/S anbragt i branchen "Fremstilling af øl". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er bryggerivirksomhed og dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Tony Andersen ApS i HerningOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Tony Andersen ApS, der er et firma i Herning. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 97.143 til 45.648 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 711.818 kroner i det foregående regnskab til 422.593 - et fald på -41 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 34.651 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Tony Andersen ApS fra 239.163 til 203.814 kroner . Firmaet ledes af direktør Tony Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Tony Andersen. Tony Andersen ApS hører hjemme i branchen "Almindelig rengøring i bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er virksomhed med drift af lydstudie samt drift af ejendomsservice og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Backwheel Advertising ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårBackwheel Advertising ApS, der er en virksomhed i Herning, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 18.965 til 162.514 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 397.641 kroner i det foregående regnskabsår til 1,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 54.298 til 177.541. Firmaet ledes af en direktion, der består af Henrik Jensen og Steen Steensgaard Gade. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Jensen og Steen Steensgaard Gade. Backwheel Advertising ApS hører hjemme i branchen "Reklamebureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive et reklamebureau samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Boest får underskudDet seneste år er endt med underskud i Boest-virksomheden C&M Multi Service ApS . Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -10.130 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 25.454 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Mike Riber Leth og Carsten Struve Baastrup Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Mike Riber Leth og Carsten Struve Baastrup Andersen. I Erhvervsstyrelsens register er C&M Multi Service ApS anbragt i branchen "Landskabspleje". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med haveservice samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Herning fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i KPC Finans I A/S, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3,1 millioner til 5,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 3,6 millioner i det foregående regnskabsår til 1,0 millioner - et fald på -72 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 3,9 millioner kroner efter skat, faldt formuen i KPC Finans I A/S fra 155,8 millioner til 130 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Susanne Poulsen. I første omgang er det KPC INVEST A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Gitte Poulsen, Peter Michael Thoustrup Poulsen og Susanne Poulsen, der er de dominerende ejere. KPC Finans I A/S hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel og entreprenørvirksomhed samt handel med og drift af fast ejendom og hermed beslægtet virksomhed samt erhvervsmæssigt at stille kaution og anden sikkerhed for andre byggeselskaberKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Sand Spedition A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Sand Spedition A/S, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 6,2 millioner til 13,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit ti ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,1 millioner kroner til 7,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 18,2 millioner til 27,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ingvard Sand. I første omgang er det ALPI DANMARK A/S, SAND SPEDITION HOLDING ApS og LARS VISTISEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Ingvard Sand, der er den dominerende ejer. Sand Spedition A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Speditører". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er er at drive speditions-, logistik- og transportvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Sand Distribution A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Sand Distribution A/S, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 642.000 til 1,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit otte ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,4 millioner kroner til 3,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 159.000 til 1,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ingvard Sand. I første omgang er det SAND SPEDITION A/S, Malle Sand Holding ApS og Kalle Sand Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Ingvard Sand, der er den dominerende ejer. Sand Distribution A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Vejgodstransport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive speditions-, logistik- og transportvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Birk får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Birk-virksomheden InLoad ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 53.597 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 341.012 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Rasmus Jægergaard Nielsen. I første omgang er det Elwood ApS og Icosahedron Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Rasmus Jægergaard Nielsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er InLoad ApS anbragt i branchen "Webportaler". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Kontor Hjælp Herning ApS i Tjørring gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Kontor Hjælp Herning ApS i Tjørring. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -46.247 til 10.091 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 145.562 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 213.333 kroner til 258.159 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tjørring-firmaet fra 191.837 til 195.834. Virksomheden ledes af direktør Allan Tølbøll Christensen. I første omgang er det TØLBØLL HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Allan Tølbøll Christensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Kontor Hjælp Herning ApS anbragt i branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er administrationsydelser, bogføring og dermed beslægtet virksomhed samt anlægsinvestering i værdipapirerKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Sanita Footwear A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Sanita Footwear A/S, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 509.000 til 6,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 217 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 229 ansatte - en fremgang på 5,53 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 30,6 millioner kroner til 38,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 2 millioner til 7,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Karsten Nørbjerg Christensen. I første omgang er det FOOTWISE HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Jens Rosenmeier og Jesper Klein-Petersen, der er de dominerende ejere. Sanita Footwear A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med fodtøj". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel, finansiering, fabrikation og anden efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Witt Hvidevarer A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Witt Hvidevarer A/S, der er en virksomhed i Gødstrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 115,6 millioner til 148,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 117 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 126 ansatte - en fremgang på 7,69 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 174,7 millioner kroner til 219,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Gødstrup-virksomheden fra 284,5 millioner til 390,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Allan Witt Kempel. I første omgang er det WITT INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kasper Witt Kempel, Allan Witt Kempel og Nanna Witt Kempel, der er de dominerende ejere. Witt Hvidevarer A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med hårde hvidevarer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel med hårde hvidevarer samt efter bestyrelsens bestemmelse anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Finansvirksomhed i Herning er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Birthe og Peder Kold ApS i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -175.109 til 432.437 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -26.249 kroner til -32.013 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 336.209 kroner efter skat, faldt formuen i Birthe og Peder Kold ApS fra 8,1 millioner til 8 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Anders Peder Knudsen Kold og Birthe Vedding Kold. Virksomhedens reelle ejere er Anders Peder Knudsen Kold og Birthe Vedding Kold. I Erhvervsstyrelsens register er Birthe og Peder Kold ApS anbragt i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investeringsvirksomhed og formueplejeKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Sunds-virksomheden Eli Sangild ApSEli Sangild ApS, der er en virksomhed i Sunds, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 139.527 til 134.046 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 146.042 kroner i det foregående regnskab til 143.255. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Eli Sangild ApS var ligesom året før på 2,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Eli Sangild. Virksomhedens reelle ejere er Eli Sangild. Eli Sangild ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive finansiel virksomhed og eventuel drift af landbrugsvirksomhed med speciale i korn og kartoflerKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Friza Invest ApSHerning-virksomheden Friza Invest ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -122.395 til -551.794 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 1,2 millioner kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -16.490 kroner til -26.275 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 751.964 til 200.170 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jesper Friis Kühlwein Poulsen og Steen Zaulich. I første omgang er det FRIIS POULSEN INVEST ApS og ZASA ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jesper Friis Kühlwein Poulsen og Steen Zaulich, der er de dominerende ejere. Friza Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investering i fast ejendom, ejendomsudvikling og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Entreprenør Ole Hauge ApS fik større overskud end året førEntreprenør Ole Hauge ApS, der er en virksomhed i Gjellerup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 182.129 til 258.460 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 1,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 870.501. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gjellerup-virksomheden fra 306.707 til 380.363. Virksomheden ledes af direktør Ole Hauge. Virksomhedens reelle ejere er Ole Hauge. Entreprenør Ole Hauge ApS hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Herning-virksomheden Friza Ejendomme ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Friza Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 794.949 til 550.947 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 3,5 millioner til 3,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Steen Zaulich. I første omgang er det JFP Ejendomsinvest ApS og ZASA ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jørgen Aleks Friis Poulsen og Jesper Friis Kühlwein Poulsen, der er de dominerende ejere. Friza Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er investering i fast ejendom og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Næsten uændret: Lidt mindre underskud hos United 2 ApSHerning-virksomheden United 2 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -4138 til -3755 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 232.246 kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -3625 kroner til -3125 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -24.510 til -28.265 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af en direktion, der består af Karsten Nørbjerg Christensen og Michael Sundwall. I første omgang er det Michael Sundwall og KNC HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Karsten Nørbjerg Christensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er United 2 ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje anparter/aktier i datterselskaber, værdipapirer i øvrigt samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Minus vokser: Virksomhed i Gødstrup får milliontabUnderskuddet i Gødstrup-virksomheden WittCare Smerte- og Sportsklinik ApS voksede sidste år. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -582.032 til -1,4 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -22.457 kroner. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 456.388 kroner til 593.605 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -857.390 til -1,9 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Allan Witt Kempel. I første omgang er det WCC Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kasper Witt Kempel, Allan Witt Kempel og Nanna Witt Kempel, der er de dominerende ejere. WittCare Smerte- og Sportsklinik ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Sundhedsvæsen i øvrigt". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive klinik og udvikle terapiformer med baggrund i fysioterapi og maskiner relateret til dette, herunder vakuum produkterKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Herning Erhvervsudlejning ApS fik større overskud end året førHerning Erhvervsudlejning ApS, der er en virksomhed i Herning, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 132.841 til 208.723 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 340.430 kroner til 402.734 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 174.626 til 337.311. Firmaet ledes af direktør Karsten Nørbjerg Christensen. I første omgang er det DACAPO INVEST A/S, JERO HOLDING ApS og KNC HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jens Rosenmeier, Karsten Nørbjerg Christensen og Jesper Klein-Petersen, der er de dominerende ejere. Herning Erhvervsudlejning ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er investering í og udlejning af erhvervsejendomme samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Herning Helicopters ApSUnderskuddet i Sunds-virksomheden Herning Helicopters ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -470.622 til -350.558 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet et, året før var det to. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -61.706 kroner året før til 104.288 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -833.239 til -961.049 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Stephan Dickmann Erlandsen. Virksomhedens reelle ejere er Stephan Dickmann Erlandsen. Herning Helicopters ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Charter- og taxiflyvning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er helikopterflyvning med personer samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Green Times ApS i Sunds gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Green Times ApS i Sunds. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -11.959 til 21.736 kroner før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -11.005 kroner til -40.979 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sunds-firmaet fra 28.041 til 47.356. Virksomheden ledes af direktør Stephan Dickmann Erlandsen. I første omgang er det Dickmann Erlandsen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Stephan Dickmann Erlandsen og Lotte Dickmann Erlandsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Green Times ApS anbragt i branchen "Rejsebureauer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er direkte eller gennem investeringer i andre selskaber at drive virksomhed indenfor rejse-, luftfarts-, charter-, turist- og hotelbranchen. Selskabet kan tillige investere i andre aktiver eller aktiviteter efter direktionens nærmere beslutningKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i HerningKVIK Rengøring Herning ApS, der er en virksomhed i Herning, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 395.492 til 85.967 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 645.095 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit otte ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 3,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,9 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 2 millioner til 2,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Thomas Studsgaard Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Thomas Studsgaard Nielsen. KVIK Rengøring Herning ApS hører hjemme i branchen "Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er rengøring for både privat- og erhvervskunder samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Ejendomsvirksomhed i HerningHerning-virksomheden KVIK Ejendomme Herning ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -128.382 til -34.436 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 66.437 kroner i det foregående regnskabsår til 222.096 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -276.157 til -284.230 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Thomas Studsgaard Nielsen. I første omgang er det KVIK RENGØRING HERNING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Studsgaard Nielsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er KVIK Ejendomme Herning ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Sundssø Camp Invest A/S i Sunds får underskudDet seneste år er endt med underskud i Sunds-virksomheden Sundssø Camp Invest A/S. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -26.653 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 1,2 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Kristian Ostenfeldt Jensen. I første omgang er det Sundssø Camp Holding A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Lene Kølbæk Jensen, John Stroustrup Henriksen og Kristian Ostenfeldt Jensen, der er de dominerende ejere. Sundssø Camp Invest A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at opføre, eje, udleje og bortforpagte ejendommeKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Restaurant Søgaarden ApS i Sunds er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Restaurant Søgaarden ApS i Sunds. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -676.528 til 1,1 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ni ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,8 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 4,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sunds-firmaet fra -357.982 til 516.354. Virksomheden ledes af direktør Kristian Ostenfeldt Jensen. I første omgang er det Søgaarden MH ApS og Sundssø Camp Holding A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Lene Kølbæk Jensen, John Stroustrup Henriksen og Kristian Ostenfeldt Jensen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Restaurant Søgaarden ApS anbragt i branchen "Anden restaurationsvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er restaurationsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Sunds tjente flere penge i seneste regnskabLK Food ApS, der er en virksomhed i Sunds, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 16.639 til 51.828 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 47.698 kroner til 69.113 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sunds-virksomheden fra -176.584 til -101.898. Firmaet ledes af direktør Kristian Ostenfeldt Jensen. I første omgang er det LK HOLDING 2012 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lene Kølbæk Jensen og Kristian Ostenfeldt Jensen, der er de dominerende ejere. LK Food ApS hører hjemme i branchen "Anden restaurationsvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets primære formål er at drive investering i fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Organichygge ApS i Gødstrup går fra overskud til underskudOverskuddet i Gødstrup-virksomheden Organichygge ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 22.188 til -54.068 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 22.527 kroner året før til -53.217 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 67.307 til 25.134 kroner . Virksomheden ledes af direktør Allan Witt Kempel. I første omgang er det WITT INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kasper Witt Kempel, Allan Witt Kempel og Nanna Witt Kempel, der er de dominerende ejere. Organichygge ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at formidler produkter, services og udvikler produkter indenfor fødevarerKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Vipcom ApSØrre-virksomheden Vipcom ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -80.670 til -66.116 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -4570 kroner. Selskabets bruttotab er forbedret fra -80.410 kroner til -65.716 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 103.356 til 51.804 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jimmy Damgaard. I første omgang er det JIMMY DAMGAARD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jimmy Damgaard, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Vipcom ApS anbragt i branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at produktudvikle og sælge produkter primært til fritidsindustrienKlik her for at se regnskabet.
Minus vokser: Virksomhed i Gødstrup får milliontabUnderskuddet i Gødstrup-virksomheden WittCare ApS voksede sidste år. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -683.472 til -1,5 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på -683.472 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 254.018 kroner i det foregående regnskabsår til 463.641 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 8,9 millioner til 7,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Allan Witt Kempel. I første omgang er det WCC Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kasper Witt Kempel, Allan Witt Kempel og Nanna Witt Kempel, der er de dominerende ejere. WittCare ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Sundhedsvæsen i øvrigt". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at formidle produkter, services og udvikle terapi koncepter samt eje og drive klinikkerKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Ejendomsvirksomhed i Gødstrup fik lidt lavere overskudEjendomsselskabet Nystedvej 3 Herning ApS, der er en virksomhed i Gødstrup, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 455.230 til 410.252 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 809.983 kroner i det foregående regnskab til 773.998. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gødstrup-virksomheden fra 6,8 millioner til 7,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henrik Nielsen. I første omgang er det Witt Kig Herning ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kasper Witt Kempel, Allan Witt Kempel og Nanna Witt Kempel, der er de dominerende ejere. Ejendomsselskabet Nystedvej 3 Herning ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje eller administrere faste ejendomme, herunder varetage den herved forbundne investering- og udlejningsvirksomhed, samt efter direktionens bestemmelse anden virksomhed der står i naturlig forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Damgaards Bogholderi ApSHedebyen-virksomheden Damgaards Bogholderi ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -88.000 til -51.623 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 245.000 kroner til 261.551 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -29.000 til -69.597 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Vibeke Damgaard. Virksomhedens reelle ejere er Vibeke Damgaard. Damgaards Bogholderi ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er bogholderi og administration og anden virksomhed, som står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Storegade 28 ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Herning-virksomheden Storegade 28 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 53.407 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 55.177 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Henrik Hoffmann og Preben Kristensen. I første omgang er det KPC FINANS II A/S og Projektas A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Preben Kristensen, der er den dominerende ejer. Storegade 28 ApS hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at erhverve ejendomme med henblik på udvikling, opførelse, udlejning og salg samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Brande-virksomheden Jysk Vandrensning A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Jysk Vandrensning A/S, der er en virksomhed i Brande. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,0 millioner til 890.785 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,3 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit syv ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 4,0 millioner kroner til 4,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 691.512 kroner efter skat, faldt formuen i Jysk Vandrensning A/S fra 1,7 millioner til 1,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Knud Nielsen. I første omgang er det KNUD NIELSEN HOLDING ApS og GREEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Knud Nielsen, der er den dominerende ejer. Jysk Vandrensning A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med håndværk og industri samt virksomhed med naturlig tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Witt Ejendomme ApS i GødstrupWitt Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Gødstrup, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 909.882 til 187.724 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 1,1 millioner kroner. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 6,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 5,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gødstrup-virksomheden fra 105,5 millioner til 105,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Allan Witt Kempel. I første omgang er det WITT INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kasper Witt Kempel, Allan Witt Kempel og Nanna Witt Kempel, der er de dominerende ejere. Witt Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje eller administrere faste ejendomme, herunder varetage den hermed forbundne investering- og udlejningsvirksomhed, samt efter direktionens bestemmelse anden virksomhed der står i naturlig forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Virksomhed i Gødstrup har skåret underskuddet nedUnderskuddet i Gødstrup-virksomheden WittClinic Herning ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -824.196 til -532.786 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 35.499 kroner i det foregående regnskabsår til 485.141 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -27.241 til -443.100 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Allan Witt Kempel. I første omgang er det WCC Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kasper Witt Kempel, Allan Witt Kempel og Nanna Witt Kempel, der er de dominerende ejere. WittClinic Herning ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Sundhedsvæsen i øvrigt". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at formidle produkter, services og udvikle terapi koncepter samt eje og drive klinikker samt udføre terapiKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Jysk Ejendomsudleje A/SHerning-virksomheden Jysk Ejendomsudleje A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -43.194 til -100.807 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på -43.194 kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -44.373 kroner til -100.807 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-firmaet fra 7,7 millioner til 7,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Gram Kirkegaard. I første omgang er det ALERIS HAMLET HOSPITALER A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Peder Erik Pråhl, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Jysk Ejendomsudleje A/S anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med ejendomsudlejning og dermed forbundne aktiviteter, samt at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaberKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Murervirksomhed i Ilskov er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet MidtJysk Murer ApS i Ilskov. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -240.529 til 281.707 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 209.538 kroner i det foregående regnskabsår til 719.483 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ilskov-firmaet fra -200.529 til 70.442. Virksomheden ledes af direktør Bjarke Baastrup Ibsen. Virksomhedens reelle ejere er Anders Lisby Sommer Berthelsen og Bjarke Baastrup Ibsen. I Erhvervsstyrelsens register er MidtJysk Murer ApS anbragt i branchen "Murere". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive murervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Tækkefirmaet Kim Andersen ApS fik større overskud end året førTækkefirmaet Kim Andersen ApS, der er en virksomhed i Hammerum, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 64.546 til 147.198 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,4 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hammerum-virksomheden fra 857.579 til 971.467. Selskabet ledes af direktør Kim Mohrsen Andersen. I første omgang er det Kim Mohrsen Andersen og KIM M. ANDERSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kim Mohrsen Andersen, der er den dominerende ejer. Tækkefirmaet Kim Andersen ApS hører hjemme i branchen "Tagdækningsvirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive tækkervirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Snejbjerg går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Snejbjerg-virksomheden Tømrerfirmaet Asger M. Svendsen ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 69.373 til -52.265 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 123.727 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 202.094 i det foregående regnskabsår til 90.361 - et fald på -55 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 80.680 til 39.913 kroner . Virksomheden ledes af direktør Asger Maarbjerg Svendsen. Virksomhedens reelle ejere er Asger Maarbjerg Svendsen. I Erhvervsstyrelsens register er Tømrerfirmaet Asger M. Svendsen ApS anbragt i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Møller Brande ApS i Brande gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Møller Brande ApS i Brande. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -24.361 til 528 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 167.009 kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -18.680 kroner til -25.010 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Møller Brande ApS var ligesom året før på 1,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jens Kristian Holdflod Møller. Virksomhedens reelle ejere er Jens Kristian Holdflod Møller. I Erhvervsstyrelsens register er Møller Brande ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er formueplejeKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Jensen Company, Herning ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Jensen Company, Herning ApS, der er en virksomhed i Birk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3,1 millioner til 5,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var ti fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 18 ansatte - en fremgang på 80 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,8 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 10,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Birk-virksomheden fra 4 millioner til 6,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Christoffer Clausager Jensen. I første omgang er det CLAUSAGER JENSEN HOLDING ApS, Christoffer Clausager Holding ApS og Linnea Clausager Holding Aps, der står som ejere. I sidste ende er det Svend Kurt Jensen, Christoffer Clausager Jensen og Linnea Clausager Jensen, der er de dominerende ejere. Jensen Company, Herning ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med elektriske husholdningsapparater". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel indenfor hvidevarebranchen og belysning samt forestå dermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i FloritsFlorits-virksomheden Kni-Pen ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -61.492 til -13.802 kroner før skat. Firmaet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Selskabets bruttotab er forbedret fra -14.585 kroner til -11.672 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -9492 til -20.294 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Martin Rahbek. I første omgang er det Kirbek Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Rune Kirk Jakobsen og Martin Rahbek, der er de dominerende ejere. Kni-Pen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udvikling, produktion og salg af hjælpeværktøjer til handel, industri og lagerKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Konsulentvirksomhed i Birk tjente flere penge i seneste regnskabRECOME ApS, der er en virksomhed i Birk, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 147.000 til 535.705 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet et, året før var det to. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 800.000 kroner til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Birk-virksomheden fra 788.000 til 1,1 millioner. Firmaet ledes af direktør Marianne Spandet Jakobsen. I første omgang er det MF & BM HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Marianne Spandet Jakobsen og Finn Sten Jakobsen, der er de dominerende ejere. RECOME ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at forestå virksomhed med konsulentydelser, herunder mediation, organisationsudvikling, ledelsesudvikling og strategiimplementering samt anden form for rådgivningsvirksomhed samt foretage investeringerKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Ejendomsvirksomhed i Lind er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet JK EJENDOMSINVEST, BORDING ApS i Lind. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -92.370 til 377 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 623.750 kroner. Selskabets bruttotab er forbedret fra -42.086 kroner til -7379 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lind-firmaet fra 881.241 til 881.554. Virksomheden ledes af direktør Jesper Klausen. I første omgang er det JK HOLDING 2011 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Klausen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er JK EJENDOMSINVEST, BORDING ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investering i samt udlejning af fast ejendom, og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i SnejbjergNHV 2 ApS, der er en virksomhed i Snejbjerg, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 800.764 til 13.199 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 918.124 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 800.826 i det foregående regnskabsår til 18.284 - et fald på -98 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i NHV 2 ApS var ligesom året før på 2,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Anders Due Haahr Pedersen. Virksomheden ejes af Anders Due Haahr Pedersen, Jan Due Haahr Pedersen og DHP Invest ApS. NHV 2 ApS hører hjemme i branchen "Produktion af elektricitet". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at besidde ejerandele i vindmøllerelaterede virksomhederKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Snejbjerg tjente flere penge i seneste regnskabNHV 11 ApS, der er en virksomhed i Snejbjerg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 10.765 til 157.362 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 10.817 kroner i det foregående regnskabsår til 158.032 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Snejbjerg-virksomheden fra 249.341 til 372.083. Firmaet ledes af direktør Anders Due Haahr Pedersen. Virksomheden ejes af Anders Due Haahr Pedersen, Jan Due Haahr Pedersen og DHP Invest ApS. NHV 11 ApS hører hjemme i branchen "Produktion af elektricitet". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at besidde ejerandele i vindmøllerelaterede virksomhederKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i SundsOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Handel og Klima ApS, der er en virksomhed i Sunds. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 491.403 til 348.864 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 1,1 millioner kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -152.292 kroner til -41.983 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sunds-virksomheden fra 3,1 millioner til 3,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ole Hyldgaard Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Tove Andersen. Handel og Klima ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med værktøjsmaskiner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje aktier/anparter i helt eller delvist ejede datterselskaber samt foretage investering i øvrigtKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Pasteursvej ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Pasteursvej ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3,0 millioner til 3,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 7,3 millioner kroner til 7,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 2,5 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Pasteursvej ApS fra 17 millioner til 16,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Bo Boulund Knudsen. Virksomheden ejes af KPC FINANS II A/S. Pasteursvej ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at erhverve og udvikle ejendomme med henblik på efterfølgende udlejning samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Byggevirksomhed i Herning er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet AR I 2019 ApS i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -110.573 til 5,0 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -106.917 kroner året før til 5,0 millioner kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-firmaet fra -64.288 til 3,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henrik Hoffmann. I første omgang er det KPC INVEST A/S og RAUNDAHL & MOESBY A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Carsten Raundahl, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er AR I 2019 ApS anbragt i branchen "Opførelse af bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at erhverve ejendomme med henblik på udvikling, opførelse, udlejning og salg samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i byggevirksomhed i HerningHerning-virksomheden HP 2021 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -25.308 til -52.872 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -5753 kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -9175 kroner til -6920 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 25.773 til -15.467 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Kurt Poulsen. I første omgang er det KPC FINANS I A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Gitte Poulsen, Peter Michael Thoustrup Poulsen og Susanne Poulsen, der er de dominerende ejere. HP 2021 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Opførelse af bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at erhverve og udvikle ejendomme med henblik på efterfølgende udlejning og salg samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Byggevirksomhed i Lind tjente flere penge i seneste regnskabBygGo ApS, der er en virksomhed i Lind, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 5532 til 493.592 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på to i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 41.655 kroner i det foregående regnskabsår til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lind-virksomheden fra 85.230 til 469.566. Firmaet ledes af en direktion, der består af Mads Bräuner Poulsen og Christian Sandfeld Frandsen. I første omgang er det CM HOLDINGSELSKAB ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mads Bräuner Poulsen og Christian Sandfeld Frandsen, der er de dominerende ejere. BygGo ApS hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive bygge- og håndværkervirksomhed, herunder nedlægning af EDB-gulve, og dermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Millionoverskud hos Herning City Hotel ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Herning-virksomheden Herning City Hotel ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 1,6 millioner kroner. Det er firmaets første regnskab. Medarbejdertallet var på fem i 2020/21, når man regner om til fuldtidsansatte. Årets bruttofortjeneste var på 4,1 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Vinnie Neve Olesen. I første omgang er det Grønvangs Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Vinnie Neve Olesen og Jesper Stadsvold Olesen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Herning City Hotel ApS anbragt i branchen "Hoteller". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er hoteldrift, værelsesudlejning og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Daekke ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårDaekke ApS, der er en virksomhed i Sunds, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4970 til 31.183 kroner før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -8790 kroner til -10.045 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sunds-virksomheden fra 167.975 til 192.646. Firmaet ledes af direktør Karsten Holst. Virksomhedens reelle ejere er Karsten Holst. Daekke ApS hører hjemme i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at besidde kapitalandele samt udøve virksomhed med handel og service og aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Finansvirksomhed i Herning får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Herning-virksomheden Selskabet af 06.01.2021 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 138.189 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -12.470 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Bo Boulund Knudsen. Virksomheden ejes af KPC INVEST A/S og ACK Holding 2019 ApS. I Erhvervsstyrelsens register er Selskabet af 06.01.2021 ApS anbragt i branchen "Investeringsselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at erhverve og eje kapitalandele samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Konsulentvirksomhed i Birk går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Birk-virksomheden CNR Consulting ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 53.552 til -36.728 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 53.552 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 419.845 kroner i det foregående regnskab til 395.016. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 25.341 til 11.211 kroner . Virksomheden ledes af direktør Charlotte Betinna Nytoft. Virksomhedens reelle ejere er Charlotte Betinna Nytoft. I Erhvervsstyrelsens register er CNR Consulting ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: CNR Consulting yder rådgivning til små og mellemstore virksomheder, ifbm virksomhedernes vækst og internationalisering med særligt fokus på eksport til volumenmarkeder som Tyskland og USAKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Street Art Transport ApS i Kollund går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Street Art Transport ApS, der er et firma i Kollund. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 315.711 til -152.538 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 315.711 kroner. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 191.094 i det foregående regnskabsår til 87.685 - et fald på -54 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 451.916 til 331.895 kroner . Virksomheden ledes af direktør Mikael Damgaard Laugesen. Virksomhedens reelle ejere er Mikael Damgaard Laugesen. Street Art Transport ApS hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive vognmandsvirksomhed og hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Herning tjente flere penge i seneste regnskabsårCoCo Herning ApS, der er en virksomhed i Herning, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 43.377 til 82.107 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 12.796 i det foregående regnskabsår til 4510 - et fald på -65 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 235.302 til 317.409. Firmaet ledes af direktør Adrian Marras Gustavussen. Virksomhedens reelle ejere er Adrian Marras Gustavussen. CoCo Herning ApS hører hjemme i branchen "Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje anparter i Ristorante Pizzeria Marco Polo ApS samt at eje anparter / aktier i andre helt eller delvis ejede datterselskaberKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Ørre ryger fra overskud til underskudOverskuddet i Røddinglund Plantage Herning A/S, der er et firma i Ørre, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 17.900 til -67.623 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 22.470 kroner året før til -7961 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Røddinglund Plantage Herning A/S var ligesom året før på 8,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jens Peter Ilkjær Thorsen. I første omgang er det TS HOLDING ApS og JPIT HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jens Peter Ilkjær Thorsen og Torkild Lundsby Salling, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Røddinglund Plantage Herning A/S anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at erhverve, eje, drive og videresælge skovejendomme samt investere i andre selskaber, der ejer skovejendommeKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Virksomhed i Herning hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i Cruing.Dk ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 684.809 til 720.633 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,5 millioner kroner til 1,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Cruing.Dk ApS var ligesom året før på 1,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jan Lynge Jespersen. I første omgang er det J LYNGE HOLDING ApS, Cruing Italy s.r.l. og Trevor Barnes, der står som ejere. I sidste ende er det Jan Lynge Jespersen, der er den dominerende ejer. Cruing.Dk ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med værktøjsmaskiner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er salg af Cruing produkterKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Ikast og Brandes virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Hedensted For abonnenter

Fire mænd dømt for forsøg på avanceret millionbedrageri mod pengeautomater udvist for bestandigt: De kom kun til Danmark for at begå kriminalitet

Mette Frederiksen forventer voldsom kritik fra Minkkommissionen

Annonce
Annonce
Annonce
Horsens

Demente, hjertepatienter, ensomme og pigerne: DBU og Horsens Kommune laver aftale, der skal få endnu flere i gang med bolden

Erhverv For abonnenter

Der blev råbt ad os ansatte, og vi måtte kun gå på toilet i pauserne: Seks tidligere ansatte retter skarp kritik mod industrivirksomhed - direktør afviser

Debat

Nye Borgerlige: Konsekvensen af 'motivationstarif' bliver en forøgelse af forskellen mellem rig og fattig for Fjernvarme Horsens' kunder

Horsens

Skole er stadig truet af flytning og nedrivning: Jeg vil skyde på, at inden for et par år eller tre, finder vi ud af, hvad der skal ske, siger formand

Unges mentale helbred fortsætter med at forværres: - Vi har skabt et samfund, hvor kun de psykisk stærkeste unge klarer sig, mens resten tabes

Kultur

Som dragqueen og homoseksuel møder Mark hadet i Horsens: Byens første pride bliver et genmæle

Hedensted For abonnenter

Mangel på dagplejere øger risiko for at få tilbudt pasning flere byer væk: Line må vente tre måneder på at få passet sit barn i egen by

Horsens

Byrådet bevilgede 2,5 mio. kr. ekstra: Nu kan vi komme i mål med det hele, siger formand

Se Jakob Ellemann-Jensens tale ved sin fars mindehøjtidelighed: - Du gjorde verden til et bedre sted

Hedensted

Ups: Skybrud endte med alternativ parkering

101-årig vagt fra koncentrationslejr får fem års fængsel

Odder

Alice og Jørgen har købt plads nr. 124 under bøgetræerne: Mest naturligt for os at blive begravet i skoven

Navne For abonnenter

Ejendomsmægleren, der elsker sin by, fylder 50 år: - Horsens er min sikre base, jeg altid vender hjem til igen

Horsens

39-årig kvinde lå og sov, da en tyv gik ind i huset

Annonce