Annonce
Ikast-Brande For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Ikast-Brande

Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i BirkOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Den Erhvervsdrivende Fond Lifestyle & Design Cluster, der er en virksomhed i Birk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 276.278 til 205.708 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 339.859 kroner. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 21 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 27 ansatte - en fremgang på 28,57 procent. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 15,6 millioner kroner til 18,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 145.802 kroner efter skat, faldt formuen i Den Erhvervsdrivende Fond Lifestyle & Design Cluster fra 3 millioner til 2,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Betina Simonsen. Den Erhvervsdrivende Fond Lifestyle & Design Cluster hører hjemme i branchen "Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer". Virksomhedens formål er skrevet således: Fonden har til formål at etablere og drive et udviklingscenter, der skal styrke den danske bolig- og beklædningsbranches udviklingsmuligheder og konkurrenceevne, og herigennem sikre beskæftigelsen i brancherne. Fonden har endvidere til formål at skabe og formidle samarbejde mellem branchens virksomheder og uddannelses- , rådgivnings- og forskningsinstitutioner og dermed styrke den samlede mængde af viden og kompetence på bolig- og beklædningsområdet i Danmark. Fondens formål opnås ved at iværksætte initiativer, indgå samarbejde med andre parter og yde støtte til projekter, som opfylder fondens formål. Fondens primære opgave vil være at etablere, sikre og fastholde et udviklingsmiljø for bolig- og beklædningsbrancherne igennem drift af et Innovationsnetværk som defineret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt fungere som ko- ordinator mellem de projekter, som iværksættes under det InnovationsnetværketKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Sunds Murerfirma A/S fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Sunds Murerfirma A/S, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 473.372 til 618.161 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit syv fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 3,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 2,2 millioner til 2,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Carsten Rokkjær. I første omgang er det ROKKJÆR HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Carsten Rokkjær, der er den dominerende ejer. Sunds Murerfirma A/S hører hjemme i branchen "Murere". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive murervirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Minus vokser: Virksomhed i Bording får milliontabUnderskuddet i Bording-virksomheden Bording Minkfodercentral A.m.b.A. voksede sidste år. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -4,7 millioner til -9,8 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,9 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit otte fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til et ansat - en nedgang på 87,5 procent. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 772.656 kroner året før til -8,6 millioner kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 9,3 millioner til -664.931 kroner og er dermed blevet negativ . Bording Minkfodercentral A.m.b.A. har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Foreningens formål er i videst muligt omfang at sikre medlemmerne foder til deres minkfarme. Det af foreningen leverede foder skal være den efter forholdene bedst mulige kvalitet, og den til medlemmerne mest fordelagtige pris. Medlemmer, der på grund af deres farmes beliggenhed, tillige skal være medlem af en pelsfoderforening, jf. par. 3, skal afhente foderet på Bording MinkfordercentralKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Tjørring fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i MP Knitwear ApS, der er en virksomhed i Tjørring. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 455.239 til 628.500 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet to, året før var det tre. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 1,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,1 millioner - et fald på -26 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tjørring-virksomheden fra -586.921 til 34.341. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Morten Bundgaard og Hans-Henrik Olsen. I første omgang er det MP DENMARK A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Poul Plougmann, Morten Bundgaard og Søren Iversen, der er de dominerende ejere. MP Knitwear ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af trikotagestoffer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at producere fladstrik og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Tjørring fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i mp Denmark A/S, der er en virksomhed i Tjørring. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 5,3 millioner til 10,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 115 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 117 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 34,7 millioner kroner til 39,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tjørring-virksomheden fra 27,2 millioner til 35,4 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Morten Bundgaard og Hans-Henrik Olsen. I første omgang er det Poul Plougmann, PENDO ApS, H2O BUSINESS CONTROLLING ApS og MORTEN BUNDGAARD HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Poul Plougmann, Morten Bundgaard og Søren Iversen, der er de dominerende ejere. mp Denmark A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af strikkede og hæklede strømpevarer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive fabrikation og handelKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i LindOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i BRYGGERIET DJÆVLEBRYG ApS, der er en virksomhed i Lind. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 25.828 til 14.617 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 25.828 kroner i det foregående regnskab til 14.617 - et fald på -43 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i Lind-virksomheden fra 40.531 til 55.649. Virksomheden ledes af direktør Jan Becher. Virksomheden ejes af Per Olaf Huusfeldt, Ryan Bruno Martinelli, Marit Lindgreen, Stinus Lindgreen og Morten Bartvig. BRYGGERIET DJÆVLEBRYG ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af øl". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er brygning af øl og udøvelse af virksomhed med handel af øl samt aktiviteter i tilknytning hertil indenfor de grænser, bestyrelsen finder rigtigeKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Brande fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Samm-Sall ApS, der er en virksomhed i Brande. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 552.754 til 644.588 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fire, året før var det fem. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 2,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-virksomheden fra 1,4 millioner til 1,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jørgen Jensen. I første omgang er det FJ 3 HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jørgen Jensen, der er den dominerende ejer. Samm-Sall ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er salg og produktion af legeudstyrKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Clinique H ApS i Herning gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Clinique H ApS i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -141.062 til 12.193 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 35.918 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 318.276 kroner til 340.329 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-firmaet fra -9882 til -622. Virksomheden ledes af direktør Teresa Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Teresa Jensen. I Erhvervsstyrelsens register er Clinique H ApS anbragt i branchen "Skønheds- og hudpleje". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med skønhedsbehandlinger og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Byggevirksomhed i Herning er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet EH 2012 ApS i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -49.833 til 574.063 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -7852 kroner til -19.728 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-firmaet fra 2,3 millioner til 2,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Bo Boulund Knudsen. Virksomheden ejes af KPC FINANS II A/S. I Erhvervsstyrelsens register er EH 2012 ApS anbragt i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er erhverve og udvikle ejendomme med henblik på videresalgKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Engesvang-virksomheden Stea Varmeforsyning ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Stea Varmeforsyning ApS, der er en virksomhed i Engesvang. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 336.329 til 284.283 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 448.556 kroner i det foregående regnskab til 401.591. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Engesvang-virksomheden fra 561.184 til 782.899. Virksomheden ledes af direktør Johnny Fiskbæk. I første omgang er det STEA HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Johnny Fiskbæk, der er den dominerende ejer. Stea Varmeforsyning ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Varmeforsyning". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor drift af flisfyret varmeværk samt andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Stea Miljø ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårStea Miljø ApS, der er en virksomhed i Engesvang, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 189.801 til 627.903 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 317.421 kroner i det foregående regnskabsår til 742.335 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Engesvang-virksomheden fra 914.101 til 1,4 millioner. Firmaet ledes af direktør Johnny Fiskbæk. I første omgang er det STEA HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Johnny Fiskbæk, der er den dominerende ejer. Stea Miljø ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor miljøbehandling af emballage samt andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Nik Nik ApS i Hammerum gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Nik Nik ApS i Hammerum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -41.465 til 41.147 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -40.964 kroner året før til 41.354 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hammerum-firmaet fra 10.147 til 43.770. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Ole Nørrum Skovhuus og Poul Balling Sørensen. I første omgang er det NIKI KIDS WEAR A/S, PB CONSULTING og KARUP ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Ole Nørrum Skovhuus og Poul Balling Sørensen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Nik Nik ApS anbragt i branchen "Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at handle med sportsartikler, tøj og sko og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Træningshuset Lind ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårTræningshuset Lind ApS, der er en virksomhed i Herning, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 6177 til 116.273 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet to, året før var det tre. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 989.702 kroner i det foregående regnskab til 978.191. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 175.365 til 267.523. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Lene Gildbjerg og Helene Skovgaard Klint Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Lene Gildbjerg og Helene Skovgaard Klint Pedersen. Træningshuset Lind ApS hører hjemme i branchen "Fitnesscentre". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive træningscenter og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i ØrreOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Ejendomsselskabet Sjællandsgade Herning ApS, der er en virksomhed i Ørre. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 334.919 til 290.311 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 603.217 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 377.062 kroner i det foregående regnskab til 370.669. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 226.456 kroner efter skat, faldt formuen i Ejendomsselskabet Sjællandsgade Herning ApS fra 2,5 millioner til 725.030 kroner . Firmaet ledes af direktør Jens Peter Ilkjær Thorsen. I første omgang er det JPIT HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jens Peter Ilkjær Thorsen, der er den dominerende ejer. Ejendomsselskabet Sjællandsgade Herning ApS hører hjemme i branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at købe og eje udlejningsejendomme med henblik på administration af disse og anden lignende virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ejendomsvirksomhed i Ørre fik større overskud end året førTA.PE.T INVEST ApS, der er en virksomhed i Ørre, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 93.855 til 135.375 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 24.731 kroner i det foregående regnskabsår til 43.041 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ørre-virksomheden fra 1,6 millioner til 1,8 millioner. Firmaet ledes af direktør Jens Peter Ilkjær Thorsen. I første omgang er det Lone Thorsen, Tanja Thorsen og Pernille Thorsen, der står som ejere. I sidste ende er det Lone Thorsen, der er den dominerende ejer. TA.PE.T INVEST ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udlejning af fast ejendom og investeringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Auto Group Nordvest A/S i TjørringAuto Group Nordvest A/S, der er en virksomhed i Tjørring, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 4,4 millioner til 1,7 millioner kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit 41 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 42 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 25,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 22,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,2 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Auto Group Nordvest A/S fra 33,1 millioner til 16,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Kenneth Tang. Virksomheden ejes af TANG BILER A/S, A. C. VEJGAARD HOLDING ApS og Haaning Automobiler A/S. Auto Group Nordvest A/S hører hjemme i branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er drift af handel med og servicering af biler og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Millionoverskud i ejendomsvirksomhed i TjørringDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Tjørring-virksomheden Auto Group Nordvest Ejendomme A/S. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 1,5 millioner kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 2,8 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Kenneth Tang. Virksomheden ejes af TANG BILER A/S, A. C. VEJGAARD HOLDING ApS og Haaning Automobiler A/S. I Erhvervsstyrelsens register er Auto Group Nordvest Ejendomme A/S anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er besiddelse og udlejning af fast ejendom og anden hermed beslægtet virk-somhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ejendomsvirksomhed i Ørre fik større overskud end året førEjendomsselskabet Smedegade ApS, der er en virksomhed i Ørre, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 96.622 til 118.359 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 108.024 kroner til 129.010 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 92.334 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Ejendomsselskabet Smedegade ApS fra 1,4 millioner til 500.565 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jens Peter Ilkjær Thorsen. I første omgang er det TA.PE.T. INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lone Thorsen, der er den dominerende ejer. Ejendomsselskabet Smedegade ApS hører hjemme i branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at købe og eje udlejningsejendomme med henblik på administration af disse og anden lignende virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i ØrreUnderskuddet i Ørre-virksomheden PIT & Co ApS voksede sidste år. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -311.607 til -514.529 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 302.223 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -32.071 kroner til -111.611 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2 millioner til 1,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jens Peter Ilkjær Thorsen. I første omgang er det JPIT HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jens Peter Ilkjær Thorsen, der er den dominerende ejer. PIT & Co ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er ejendomsadministration, rådgivningsvirksomhed samt anlægsinvesteringKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Brandt's Plantage ApSØrre-virksomheden Brandt's Plantage ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -188.620 til -239.607 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på -188.620 kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -16.593 kroner til -37.421 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -186.874 kroner efter skat, voksede formuen i Brandt's Plantage ApS sidste år fra 3,2 millioner til 13,1 millioner . Virksomheden ledes af direktør Jens Peter Ilkjær Thorsen. I første omgang er det JPIT HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jens Peter Ilkjær Thorsen, der er den dominerende ejer. Brandt's Plantage ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Evolog Logistix ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Evolog Logistix ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 466.389 til 1,8 millioner kroner før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var fem fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 13 ansatte - en fremgang på 160 procent. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 1,9 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 6,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 403.169 til 2,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Thomas Ørskov. I første omgang er det Logistix Holding ApS, ABDJ Holding ApS, Pedersen Askløf ApS og Evolog Nakliyat Ve Lojistik Hizmetleri Ticaret Limited Sirket, der står som ejere. I sidste ende er det Thomas Ørskov, der er den dominerende ejer. Evolog Logistix ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Oplagrings- og pakhusvirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive et E-commcerce lagerhotel med levering world wideKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Aage Damgaard ApS i Herning er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Aage Damgaard ApS i Herning. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -90.000 til 4,0 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 9,8 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 66 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 70 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 25,7 millioner kroner til 33,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-firmaet fra 116,9 millioner til 120,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lars Damgaard. I første omgang er det AAGE DAMGAARD ApS, SØRENS A/S og LD HOLDING HERNING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Søren Andreas Damgaard og Lars Damgaard, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Aage Damgaard ApS anbragt i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handels-, fabrikations-, restaurations- og investeringsvirksomhed, samt at drive jordbrugKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Herning fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i ELGAARD ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,1 millioner til 1,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -12.194 kroner til -19.332 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 2 millioner til 3,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lene Elgaard Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Lene Elgaard Christensen. ELGAARD ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede virksomheder eller hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Stubkjær Invest A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Stubkjær Invest A/S, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 113,0 millioner til 281,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit tre ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Firmaets bruttotab er forbedret fra -419.244 kroner til -286.388 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 282,3 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Stubkjær Invest A/S fra 2,5 milliarder til 1,7 milliarder kroner . Virksomheden ledes af direktør Villy Vraa Nielsen. I første omgang er det Peter Stubkjær Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Stubkjær Sørensen, der er den dominerende ejer. Stubkjær Invest A/S hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at foretage investeringer, og herunder eje aktier og anparter i en række selskaberKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Stubkjær Invest 1 ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Stubkjær Invest 1 ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 141,0 millioner til 356,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -178.344 kroner til -136.500 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 1,3 milliarder til 1,6 milliarder. Virksomheden ledes af direktør Villy Vraa Nielsen. I første omgang er det STUBKJÆR INVEST A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Stubkjær Sørensen, der er den dominerende ejer. Stubkjær Invest 1 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at foretage investeringer i fast ejendom, værdipapirer, aktier og anden kapitalanbringelse samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Ermo Glasfiber ApS i Sunds går fra overskud til underskudOverskuddet i Sunds-virksomheden Ermo Glasfiber ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 167.132 til -213.504 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 451.690 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 827.343 i det foregående regnskabsår til 303.269 - et fald på -63 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 408.375 til 238.089 kroner . Virksomheden ledes af direktør Leif Hansen. I første omgang er det SIMA HOLD ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Leif Hansen, der er den dominerende ejer. Ermo Glasfiber ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af bygningsartikler af plast". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og industri og dermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Herning fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Stubkjær Invest og Kapital ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 2,0 millioner til 4,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -59.487 kroner til -59.750 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 18,7 millioner til 22,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Villy Vraa Nielsen. I første omgang er det STUBKJÆR INVEST A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Stubkjær Sørensen, der er den dominerende ejer. Stubkjær Invest og Kapital ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investeringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Ejendomsvirksomhed i Fasterholt tjente flere penge i seneste regnskabUdviklingsselskabet Fasterholt ApS, der er en virksomhed i Fasterholt, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 101.541 til 332.587 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 120.541 kroner i det foregående regnskabsår til 194.558 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Fasterholt-virksomheden fra 940.572 til 1,2 millioner. Firmaet ledes af direktør Per Allan Jensen. Virksomheden ejes af Agner Laursen Thisgaard, Ivan Rahbæk og Jonna Pedersen. Udviklingsselskabet Fasterholt ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive udviklingsvirksomhed i Fasterholt og udføre erhvervsfremmende aktiviteter med henblik på at styrke erhvervslivet i Fasterholt. Selskabet har endvidere til formål at styrke boligforholdene og landsbymiljøet i Fasterholt. Selskabet kan købe, udleje, pantsætte og sælge fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Herning-virksomheden Italia Herning ApSItalia Herning ApS, der er en virksomhed i Herning, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 48.077 til 47.801 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 74.219 kroner til 74.911 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen i Italia Herning ApS var ligesom året før på 1,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Franco Luigi Marras. I første omgang er det FRANCO FAMILY ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Franco Luigi Marras, der er den dominerende ejer. Italia Herning ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investering i og udlejning af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Restaurantvirksomhed i Herning tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ristorante Pizzeria Marco Polo ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 249.425 til 545.962 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på ti i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,8 millioner kroner til 3,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 1,2 millioner til 1,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Franco Luigi Marras. I første omgang er det COCO HERNING ApS og FRANCO FAMILY ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Franco Luigi Marras, der er den dominerende ejer. Ristorante Pizzeria Marco Polo ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Sondergaard Bros. ApSGjellerup-virksomheden Sondergaard Bros. ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -108.251 til -57.697 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 66.859 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 5095 kroner i det foregående regnskabsår til 59.150 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -9393 til -54.472 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Michael Søndergaard. Virksomhedens reelle ejere er Michael Søndergaard. I Erhvervsstyrelsens register er Sondergaard Bros. ApS anbragt i branchen "Anden reklamevirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er salg af reklame- og markedsføringsaktiviteter samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i BrandeEjendomsselskabet Kirstinehøj 62, Kastrup ApS, der er en virksomhed i Brande, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 2,2 millioner til 290.008 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 2,2 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 3,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,5 millioner - et fald på -33 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-virksomheden fra 17,1 millioner til 25,8 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Bjarne Hedelund Hessel og Jan Benjamin Mahr. Virksomheden ejes af EJNER HESSEL EJENDOMSSELSKAB A/S. Ejendomsselskabet Kirstinehøj 62, Kastrup ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje, forvalte og udleje ejendommen beliggende Kirstinehøj 62, 2770 KastrupKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: E. Hessel, Brande ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i E. Hessel, Brande ApS, der er en virksomhed i Brande. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 6,4 millioner til 64,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -20.910 kroner til -19.778 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-virksomheden fra 27 millioner til 77,6 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Bjarne Hedelund Hessel og Jan Benjamin Mahr. Virksomheden ejes af EJNER HESSEL A/S. E. Hessel, Brande ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og finansieringKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejner Hessel A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ejner Hessel A/S, der er en virksomhed i Brande. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 180,1 millioner til 345,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 983 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 1.064 ansatte - en fremgang på 8,24 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 765,3 millioner kroner til 867,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Brande-virksomheden fra 556,6 millioner til 752,2 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Bjarne Hedelund Hessel og Jan Benjamin Mahr. Virksomheden ejes af EJNER HESSEL HOLDING A/S. Ejner Hessel A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel, håndværk og industri samt finansieringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i HerningHerning-virksomheden Selskabet af 12.09.2017 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -15.287 til -24.129 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttotab er forbedret fra -7675 kroner til -7535 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Selskabet af 12.09.2017 ApS var ligesom året før på 2,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Bo Boulund Knudsen. I første omgang er det KPC INVEST A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Gitte Poulsen, Peter Michael Thoustrup Poulsen og Susanne Poulsen, der er de dominerende ejere. Selskabet af 12.09.2017 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at besidde kapital- og ejerinteresser i andre selskaber og at udøve investeringsvirksomhed samt al virksomhed, som er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejner Hessel Carranty A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ejner Hessel Carranty A/S, der er en virksomhed i Brande. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 6,5 millioner til 64,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -18.616 kroner til -18.853 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-virksomheden fra 20,8 millioner til 71,6 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Bjarne Hedelund Hessel og Jan Benjamin Mahr. Virksomheden ejes af EJNER HESSEL A/S. Ejner Hessel Carranty A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel, håndværk og industri samt finansieringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Hessel Finans A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Hessel Finans A/S, der er en virksomhed i Brande. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 10,5 millioner til 15,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 21,0 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 42,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-virksomheden fra 11 millioner til 23,4 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Bjarne Hedelund Hessel og Jan Benjamin Mahr. Virksomheden ejes af EJNER HESSEL A/S. Hessel Finans A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med leasing af automobiler og beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Brande fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ejner Hessel Ejendomsselskab A/S, der er en virksomhed i Brande. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 20,2 millioner til 30,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 62,0 millioner kroner til 64,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-virksomheden fra 179,7 millioner til 218,1 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Bjarne Hedelund Hessel og Jan Benjamin Mahr. Virksomheden ejes af EJNER HESSEL HOLDING A/S. Ejner Hessel Ejendomsselskab A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Ejendomsvirksomhed i Herning ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Herning-virksomheden Ejendomsselskabet af 29.06.2006 A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 13,7 millioner til -549.595 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 13,7 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttotab er forbedret fra -74.424 kroner til -65.925 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 15,9 millioner til 6,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Bo Boulund Knudsen og Peter Christophersen. Virksomheden ejes af ACK HOLDING ApS, PETER POULSEN HOLDING ApS, SUSANNE POULSEN HOLDING ApS, GITTE POULSEN HOLDING ApS og LP AF 15.08.2007 ApS. I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsselskabet af 29.06.2006 A/S anbragt i branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering, udvikling, administration, handel og formidling af fast ejendom, samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Byggeselskab i Herning er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Entreprenør Keld Regner Jørgensen ApS i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -124.897 til 421.384 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 425.615 kroner i det foregående regnskabsår til 1,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-firmaet fra 378.136 til 699.297. Virksomheden ledes af direktør Keld Regner Jørgensen. I første omgang er det KELD REGNER JØRGENSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Keld Regner Jørgensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Entreprenør Keld Regner Jørgensen ApS anbragt i branchen "Forberedende byggepladsarbejder". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed og dermed tilknyttede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Nanoq Media Group ApSLind-virksomheden Nanoq Media Group ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -25.635 til -99.358 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 249.012 til 111.994 kroner . Virksomheden ledes af direktør Morten Flø Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Morten Flø Nielsen. Nanoq Media Group ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med telekommunikationsudstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med forhandling af medierelaterede produkter via web og engroshandel, herunder mobiltelefoner, tilbehør til mobiltelefoner, sms tjenester, musik og film medier samt virksomhed og investeringer i relation hertilKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Ejendomsvirksomhed i Herning har skåret underskuddet nedUnderskuddet i Herning-virksomheden Ejendomsselskabet af 09.12.2005 A/S er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -670.905 til -542.158 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 121.100 kroner i det foregående regnskabsår til 240.947 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1 millioner til 468.096 kroner . Virksomheden ledes af direktør Bo Boulund Knudsen. Virksomheden ejes af EJENDOMSSELSKABET AF 29.06.2006 A/S. Ejendomsselskabet af 09.12.2005 A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje, udleje og administrere fast ejendom samt anden dermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Gjellerup fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Søren Knudsen, Entreprenørforretning A/S, der er en virksomhed i Gjellerup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4,3 millioner til 7,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 165 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 163 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 97,9 millioner kroner til 105,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gjellerup-virksomheden fra 17 millioner til 21,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Anders Hornshøj. I første omgang er det S.K. HOLDING og HERNING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Anton Hornshøj og Anders Hornshøj, der er de dominerende ejere. Søren Knudsen, Entreprenørforretning A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive entreprenørforretning samt enhver aktivitet, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Ejendomsvirksomhed i Gjellerup tjente flere penge i seneste regnskabS.K. Ejendomsselskab A/S, der er en virksomhed i Gjellerup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 178.852 til 539.192 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 487.230 kroner i det foregående regnskabsår til 862.495 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gjellerup-virksomheden fra 2,8 millioner til 3,2 millioner. Firmaet ledes af direktør Anders Hornshøj. I første omgang er det S.K. HOLDING og HERNING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Anton Hornshøj og Anders Hornshøj, der er de dominerende ejere. S.K. Ejendomsselskab A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og drive fast ejendom og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Konsulentvirksomhed i Lind fik lidt lavere overskudDSIB ApS, der er en virksomhed i Lind, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 780.278 til 768.217 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,3 millioner kroner til 1,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lind-virksomheden fra 1,3 millioner til 1,8 millioner. Firmaet ledes af direktør Jannik Andersen. I første omgang er det COMI HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jannik Andersen, der er den dominerende ejer. DSIB ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning vedrørende udvikling og styring af IT-systemer og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Bording fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i XL-Byg Brejnholt Bording A/S, der er en virksomhed i Bording. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3,7 millioner til 5,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 11 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 12 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 8,3 millioner kroner til 12,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bording-virksomheden fra 13,4 millioner til 15,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lars Lausten. Virksomheden ejes af BREJNHOLT HOLDING ApS, XL-BYG Brejnholt Bording A/S og LAUSTEN HOLDING ApS. XL-Byg Brejnholt Bording A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive trælasthandel og byggemarkedsvirksomhed samt anden beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Nettrælasten A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Nettrælasten A/S , der er en virksomhed i Bording. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3,3 millioner til 6,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet otte, året før var det ni. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 7,4 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 11,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bording-virksomheden fra 5 millioner til 9,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Brian Hesselvig Ellegaard. Virksomheden ejes af BREJNHOLT HOLDING ApS og B. Ellegaard Holding ApS. Nettrælasten A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive trælasthandel og byggemarkedsvirksomhed samt anden beslægtet virksomhed alt på InternettetKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Herning har underskudHerning-virksomheden A/S af 20.02.2014 fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -101.973 til -96.733 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -73.000 kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -98.448 kroner til -92.531 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 298.597 til 222.363 kroner . Firmaet ledes af en direktion, der består af Kurt Poulsen og Bo Boulund Knudsen. I første omgang er det KPC Finans III A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Gitte Poulsen, Peter Michael Thoustrup Poulsen og Susanne Poulsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er A/S af 20.02.2014 anbragt i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel og entreprenørvirksomhed samt handel med og drift af fast ejendom og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Finansvirksomhed i Herning fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i KPC Totalentreprise A/S, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 248.705 til 5,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -65.327 kroner til -57.505 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 48,2 millioner til 51,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kurt Poulsen. Virksomhedens reelle ejere er Anna Birthe Poulsen. KPC Totalentreprise A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er passiv kapitalanbringelse samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Den Gamle Stald ApS i Velgårde gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Den Gamle Stald ApS i Velgårde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -275.310 til 299.082 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 487.118 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 146.699 kroner i det foregående regnskab til 132.546. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Velgårde-firmaet fra 13,6 millioner til 13,7 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Bjarne Mosbech Pedersen og Ulla Jul Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Bjarne Mosbech Pedersen. I Erhvervsstyrelsens register er Den Gamle Stald ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel og serviceydelserKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Virksomhed i Tjørring fik lidt lavere overskudTJ Reklame Thorben Jensen ApS, der er en virksomhed i Tjørring, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 191.005 til 173.907 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 353.677 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 804.841 kroner i det foregående regnskab til 768.103. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tjørring-virksomheden fra 3,1 millioner til 3,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Thorben Lykkegaard Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Thorben Lykkegaard Jensen. TJ Reklame Thorben Jensen ApS hører hjemme i branchen "Anden reklamevirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og investeringKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i HerningBSG Herning ApS, der er en virksomhed i Herning, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 862.811 til 373.224 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 422.068 til 4,7 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Kurt Poulsen og Bo Boulund Knudsen. Virksomheden ejes af KPC FINANS II A/S. BSG Herning ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at erhverve den gamle brandstationsgrund i Herning, beliggende på hjørnet af Nygade og Skolegade, og udvikle ejendommen med henblik på efterfølgende videresalgKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i HerningOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Investeringsselskabet af 21.01.2019 ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 29.069 til 15.984 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 30.261 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -12.100 kroner til -21.725 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 2 millioner til 2,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Bo Boulund Knudsen. I første omgang er det KPC INVEST A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Gitte Poulsen, Peter Michael Thoustrup Poulsen og Susanne Poulsen, der er de dominerende ejere. Investeringsselskabet af 21.01.2019 ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at besidde kapital- og ejerinteresser i andre selskaber og at udøve investeringsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Carbi ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Carbi ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 984.409 til 3,5 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,6 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 7,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 2,1 millioner til 4,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Carsten Jansen. I første omgang er det Carbi Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Carsten Jansen, der er den dominerende ejer. Carbi ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udvikle og sælge skraldespande og øvrige beslægtede produkterKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i HerningOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i AV33 ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 365.305 til 199.975 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 326.919 kroner i det foregående regnskab til 289.680. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 155.501 kroner efter skat, faldt formuen i AV33 ApS fra 7,2 millioner til 1,3 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Bo Boulund Knudsen. Virksomheden ejes af KPC FINANS II A/S. AV33 ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at erhverve ejendomme med henblik på efterfølgende udlejning samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Byggevirksomhed i Herning fik lidt lavere overskudLV 2013 ApS, der er en virksomhed i Herning, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 765.007 til 700.825 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 5,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 5,6 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 8,2 millioner til 8,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Bo Boulund Knudsen. Virksomheden ejes af KPC FINANS II A/S. LV 2013 ApS hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at opføre en ejendom til brug for Landsarkiv for Nørrejylland i Viborg samt herefter ved en OPP-aftale at stille ejendommen til rådighed for BygningsstyrelsenKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Sunds-virksomheden Sunds Entreprenør ApSSunds Entreprenør ApS, der er en virksomhed i Sunds, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 999.000 til 968.795 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 2,2 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet seks, året før var det syv. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 1,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,2 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 753.655 kroner efter skat, faldt formuen i Sunds Entreprenør ApS fra 4,1 millioner til 3,8 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Henry Vestergaard Povlsen og Anette Hedegaard Fyhn. I første omgang er det ANETTE FYHN HOLDING ApS og HENRY POVLSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Henry Vestergaard Povlsen og Anette Hedegaard Fyhn, der er de dominerende ejere. Sunds Entreprenør ApS hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er entreprenørvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Herning tjente flere penge i seneste regnskabSVANE KØKKENET HERNING ApS, der er en virksomhed i Herning, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 71.818 til 784.481 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit syv ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 4,4 millioner kroner til 4,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 458.330 til 1,1 millioner. Firmaet ledes af direktør René Møller Andersen. I første omgang er det RMA MEJDAL HOLDING ApS og PEDER MØLLER ANDERSEN ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Peder Møller Andersen og René Møller Andersen, der er de dominerende ejere. SVANE KØKKENET HERNING ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med andre varer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at fungere som handelsselskab indenfor køkkenbranchen og dertil tilknyttede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Allan Maul ApS i Herning går fra overskud til underskudOverskuddet i Herning-virksomheden Allan Maul ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 673.622 til -974.306 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 18,1 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -14.998 kroner til -19.008 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 25,3 millioner til 24,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Allan Melhedegaard Maul. Virksomhedens reelle ejere er Allan Melhedegaard Maul. Allan Maul ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed som webbureau og systemudviklingshus herunder udvikling af standarbrancheløsninger, samt at eje aktier/anpartre i selskaber indenfor IT-branchenKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Sarstedt ApS i Bording er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Sarstedt ApS i Bording i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -7,1 millioner til 19,7 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 16 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 20 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 7,1 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 33,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i Bording-firmaet fra -17,8 millioner til -2,5 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Daniel Hougård Blak, Timo Schretzmair og Rainer Schuster. I første omgang er det BLAK HOLDING ApS og SARSTEDT AG & Co. KG, der står som ejere. I sidste ende er det Doris Sarstedt og Jürgen Sarstedt, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Sarstedt ApS anbragt i branchen "Engroshandel med læge- og hospitalsartikler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor udvikling, salg, service og vedligeholdelse af blodprøvetransportsystemer og distribution af varer og instrumenter til medicinsk, videnskabelig og industriel anvendelse samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Arnborg-virksomheden Entreprenør Jørgen Anton ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Entreprenør Jørgen Anton ApS, der er en virksomhed i Arnborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 338.239 til 282.080 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 691.084 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 947.831. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Arnborg-virksomheden fra 2 millioner til 2,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jørgen Kristensen. Virksomhedens reelle ejere er Jørgen Kristensen. Entreprenør Jørgen Anton ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Forberedende byggepladsarbejder". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Helvi Design ApS fik større overskud end året førHelvi Design ApS, der er en virksomhed i Bording, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 72.029 til 111.103 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 85.235 kroner i det foregående regnskabsår til 145.329 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bording-virksomheden fra 18.744 til 107.161. Firmaet ledes af direktør Vivi Korshøj Rimmer Lassen. Virksomhedens reelle ejere er Vivi Korshøj Rimmer Lassen. Helvi Design ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er salgsvirksomhed, rådgivning om livsstilsændring, investering i og udlejning af ejendomme, at foretage investerings- og finansieringsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Andersen & Stender A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Andersen & Stender A/S, der er en virksomhed i Birk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,8 millioner til 3,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 11 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 8,4 millioner kroner til 9,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Birk-virksomheden fra 5,2 millioner til 6,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jacob Ryssel. I første omgang er det RYSSEL HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jacob Ryssel, der er den dominerende ejer. Andersen & Stender A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med tekstiler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel, industri og finan- siering af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Fasterholt fik større overskud end året førPMP Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Fasterholt, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 65.461 til 77.396 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 82.377 kroner til 93.174 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Fasterholt-virksomheden fra 881.416 til 939.553. Firmaet ledes af direktør Per Allan Jensen. I første omgang er det PMP HOLDING FASTERHOLT ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Per Allan Jensen, der er den dominerende ejer. PMP Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og udleje ejendommene Godsbanegade 2A, Godsbanegade 2B og Godsbanegade 2, 1.sal, alle 7330 Brande samt handel med og drift af fast ejendom i øvrigt, herunder udlejningKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Ejendomsvirksomhed i Birk fik lidt lavere overskudDEN DANSKE EKSPORTSKOLE'S FOND, der er en virksomhed i Birk, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 1,4 millioner til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,4 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,6 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Birk-virksomheden fra 17,8 millioner til 17,9 millioner. DEN DANSKE EKSPORTSKOLE'S FOND hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål har den selv beskrevet sådan: Fondens formål er at skabe en formue, der kan medvirke til at give Teko Center Danmarks afdeling for eksport/handel/indkøb (handelsafdelingen), i det følgende kaldet Teko Center Danmarks handelsafdeling, økonomisk grundlag for aktiviteter, hvortil dansk undervisningslovgivning ikke hjemler støtte og til at forbedre Teko Center Danmarks handelsafdelings økonomiske grundlag for aktiviteter, hvortil dansk undervisningslovgivning tillige hjemler støtte, herunder gennem kontante tilskud eller lån: a) at yde støtte til driften af Teko Center Danmarks handelsafdeling. b) at yde støtte til eksportfremmende initiativer, der iværksættes af Teko Center Danmarks handelsafdeling og dennes studerende. c) at medvirke til at stimulere og spændendegøre miljøet på Teko Center Danmarks handelsafdeling, blandt andet ved ansættelse af gæstelærere, kunstnere, indkøb af undervisningsmateriel og lignende. d) at yde støtte til forbedring eller udvidelse af Teko Center Danmarks handelsafdelings lokaleforhold og de studerendes boligforholdKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Sinodan Floor ApSBrande-virksomheden Sinodan Floor ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -11.820 til -10.406 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -2161 kroner. Selskabets bruttotab er forbedret fra -7668 kroner til -7548 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -26.668 til -37.075 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Per Allan Jensen. I første omgang er det DAN GROUP IKAST HOLDING ApS og PMP HOLDING FASTERHOLT ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Ivan Rahbæk og Per Allan Jensen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Sinodan Floor ApS anbragt i branchen "Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er import af trægulv byggematerialer og herunder lignende materialer, med videresalg for øjeKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Konsulentvirksomhed i Sinding tjente flere penge i seneste regnskabsårROVI Consulting ApS, der er en virksomhed i Sinding, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 111.884 til 191.861 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 273.145 kroner til 345.683 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sinding-virksomheden fra -66.927 til 82.286. Firmaet ledes af direktør Preben Vinther Sørensen. I første omgang er det ROVI HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Preben Vinther Sørensen, der er den dominerende ejer. ROVI Consulting ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er konsulent arbejde og dermed beslægtet virksomhed
Tallene går op: Midtjysk Akva ApS fik større overskud end året førMidtjysk Akva ApS, der er en virksomhed i Velgårde, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 192.099 til 199.895 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Velgårde-virksomheden fra 627.102 til 777.387. Firmaet ledes af direktør Ove Ahlgreen. Virksomhedens reelle ejere er Ove Ahlgreen og Jacob Trærup Ahlgreen. Midtjysk Akva ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drift virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Arvad Multibyg ApS fik større overskud end året førArvad Multibyg ApS, der er en virksomhed i Kølkær, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 124.567 til 152.642 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 271.438 kroner i det foregående regnskabsår til 558.074 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Kølkær-virksomheden fra 95.341 til 214.289. Firmaet ledes af direktør Christina Fisker Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Christina Fisker Christensen. Arvad Multibyg ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Overskuddet stiger: Byggevirksomhed i Fasterholt tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i Byggefirmaet PMP ApS, der er en virksomhed i Fasterholt. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 369.722 til 802.693 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,4 millioner kroner til 2,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Fasterholt-virksomheden fra 790.295 til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Per Allan Jensen og Jacob Vedel Thomsen. I første omgang er det PMP HOLDING FASTERHOLT ApS, JVBT Holding og Brande ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Per Allan Jensen og Jacob Vedel Thomsen, der er de dominerende ejere. Byggefirmaet PMP ApS hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er totalentreprise og fagentreprise indenfor byggebranchen og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Ikast og Brandes virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Hedensted For abonnenter

Fire mænd dømt for forsøg på avanceret millionbedrageri mod pengeautomater udvist for bestandigt: De kom kun til Danmark for at begå kriminalitet

Se Jakob Ellemann-Jensens tale ved sin fars mindehøjtidelighed: - Du gjorde verden til et bedre sted

Annonce
Annonce
Annonce
Hedensted For abonnenter

Mangel på dagplejere øger risiko for at få tilbudt pasning flere byer væk: Line må vente tre måneder på at få passet sit barn i egen by

Erhverv For abonnenter

Der blev råbt ad os ansatte, og vi måtte kun gå på toilet i pauserne: Seks tidligere ansatte retter skarp kritik mod industrivirksomhed - direktør afviser

Horsens

Byrådet bevilgede 2,5 mio. kr. ekstra: Nu kan vi komme i mål med det hele, siger formand

Odder

Alice og Jørgen har købt plads nr. 124 under bøgetræerne: Mest naturligt for os at blive begravet i skoven

Morten Messerschmidt er de unge DF'eres mand: - Han er et kæmpe retorisk talent, som vi sjældent har set mage til

Kultur

Som dragqueen og homoseksuel møder Mark hadet i Horsens: Byens første pride bliver et genmæle

Navne For abonnenter

Ejendomsmægleren, der elsker sin by, fylder 50 år: - Horsens er min sikre base, jeg altid vender hjem til igen

Horsens

39-årig kvinde lå og sov, da en tyv gik ind i huset

101-årig vagt fra koncentrationslejr får fem års fængsel

Hedensted

Ups: Skybrud endte med alternativ parkering

Undgå trafikkaos: Sådan kommer du bedst frem til Tour de France

Kultur

København har det, Montreux har det, og nu får Horsens det også: Læs her, hvad du kan se frem til i august

Erhverv For abonnenter

Underskud er fortid: Nye ejere, ny direktør og nye butikker har forandret Bytorv Horsens

AC Horsens

AC Horsens sender OB-talent til hjørne: To ting falder i øjnene

Annonce