Annonce
Ikast-Brande For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Ikast-Brande

Kører ligeud: Udlejningsfirma i Herning langer nogenlunde det samme over disken

Det er lykkedes for de ansatte i firmaet TJP Ejendomme ApS, der har adresse i Herning, at få omsætningen til at stige i det seneste år. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. Omsætningen blev på 126.000 kroner, året før var tallet 84.000.

I det seneste år er overskuddet krympet fra 18.204 til 16.304 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 45.904 kroner til 55.188 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne.

Sidste år steg egenkapitalen i Herning-virksomheden fra 49.748 til 54.282 kroner.

Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jens Peder Bank Olesen og Torben Nørgaard Jensen. I første omgang er det TNJ HOLDING HERNING ApS,JPBO HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Jens Peder Bank Olesen,Torben Nørgaard Jensen de dominerende ejere.

TJP Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom, udlejning af ejendomme, samt dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Regnskab klar: Ejendomsvirksomhed i Brande arbejder med sit minus

Brande-virksomheden Pak Ejendomme ApS. fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet formindsket fra -73.530 til -25.144 kroner før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 16.936 kroner til 99.280 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 633 til -54.205 kroner og er dermed blevet negativ.

Firmaet ledes af en direktion, der består af Peder Poulsgaard og Allan Baunsgaard. I første omgang er det Allan Baunsgaard,Poulsgaard Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Peder Poulsgaard,Allan Baunsgaard de dominerende ejere.

Pak Ejendomme ApS. hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Virksomhedens formål er at udleje af ejendomme"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Wengé Gulve A/S i Herning

Wengé Gulve A/S, der er et firma i Herning, har oplevet en relativ stor nedgang i indtjeningen i det seneste år. Det fremgår af det seneste regnskab for 2021, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet mere end halveret fra 7,0 millioner til 1,4 millioner kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst blev 2,017, der endte med et resultat før skat på 8,4 millioner kroner.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 23, året før var det 24.

Selskabets bruttofortjeneste er skrumpet noget fra 20,8 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 14,1 millioner kroner i det seneste regnskab - et fald på 32,1 procent.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et overskud på 1,1 millioner kroner efter skat, et overskud på 1,1 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Wengé Gulve A/S fra 10,8 millioner til 8,9 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Jens Peder Bank Olesen. I første omgang er det TNJ HOLDING HERNING ApS,JPBO HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Jens Peder Bank Olesen,Torben Nørgaard Jensen de dominerende ejere.

Wengé Gulve A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed, herunder gulvbelægningsvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Nedgang i indtjeningen i Herning-virksomheden Herning Dyrehospital ApS

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i firmaet Herning Dyrehospital ApS i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet reduceret fra 747.939 til 617.061 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Forrige år var der i gennemsnit 6 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 8 ansatte i seneste regnskabsår.

Selskabets bruttofortjeneste blev 3,6 millioner kroner, året før var tallet 3,4 millioner kroner.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Herning Dyrehospital ApS var ligesom året før på 1,5 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Jesper Ørom. I første omgang er det ØROM INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er Jesper Ørom den dominerende ejer.

Herning Dyrehospital ApS hører hjemme i branchen "Dyrlæger." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er udøvelse og drift af dyrelægepraksis"

Klik her for at se regnskabet.

Nyt regnskab: Gevinst hos Most Consult ApS

Der blev tjent penge i det seneste år i Snejbjerg-selskabet Most Consult ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 44.661 kroner. Det er selskabets første regnskab.

Årets bruttofortjeneste endte på 45.149 kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Snejbjerg-firmaet endte på 53.609 kroner.

Selskabet ledes af en direktion, der består af Stephan Møller Nielsen og Morten Høj Larsen. I første omgang er det Most Consult ApS,SKMN Holding Herning ApS,MK Holding Herning ApS, der står som ejere. I sidste ende er Stephan Møller Nielsen,Morten Høj Larsen de dominerende ejere.

Most Consult ApS tilhører branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning." Sit formål har virksomheden selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at yde serviceydelser og konsulentbistand til andre selskaber"

Klik her for at se regnskabet.

Begrænset nedgang: Bolco ApS i Herning fik lidt lavere overskud

Virksomheden Bolco ApS, der har adresse i Herning, har igen haft overskud. Det fremgår af det seneste regnskab for 2021, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet dalet fra 1,3 millioner til 1,2 millioner kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 1,4 millioner kroner.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 8 ansatte.

Firmaets bruttofortjeneste blev 1,7 millioner kroner, året før var tallet 1,9 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen i Bolco ApS var ligesom året før på 2,2 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Bo Højgaard. I første omgang er det Bo Højgaard Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er Bo Højgaard den dominerende ejer.

Bolco ApS hører hjemme i branchen "Reparation af jern- og metalvarer." Sit formål har virksomheden selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive handel og industri"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene er vendt: Taxa-firma i Hammerum fik vendt minus til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden GoShuttle ApS i Hammerum. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -53.112 til 87.651 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 3 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 1 ansat.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 477.272 kroner til 339.395 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Hammerum-virksomheden fra 55.735 til 122.539 kroner.

Firmaet ledes af direktør Chris Anton Østerby Kristensen, der også er ejer.

GoShuttle ApS tilhører branchen "Taxikørsel." Sit formål har firmaet selv beskrevet på denne måde: "Virksomhedens formål er persontransport og limousinekørsel"

Klik her for at se regnskabet.

Røde tal forsvandt: Underskud i byggeselskab i Herning er forvandlet til millionplus

Efter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden K/S Thors Bakke, der har adresse i Herning i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2021, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -385.168 til 21,4 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 120.664 kroner i det foregående regnskabsår til 21,9 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 52,8 millioner til 54,3 millioner kroner.

Firmaet ejes af A/S PSE NR.1957,KPC-BYG A/S,KPC FINANS I A/S,K/S LARSEN PROPERTIES,K/S PROPERTY PARTNERS.

K/S Thors Bakke har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Opførelse af bygninger." Selskabets formål er beskrevet med disse ord: "Virksomhedens formål er at investere i fast ejendom samt at udvikle, sælge, administrere og udleje fast ejendom"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Kajodahl Holding ApS holdt fast i sit overskud

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Sunds-virksomheden Kajodahl Holding ApS. Det fremgår af det nye regnskab for 2021, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet svundet fra 157.981 til 72.374 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Det gik bedst i 2,017, der endte med et resultat før skat på 937.401 kroner.

Firmaets bruttotab er gået fra -40.722 kroner til -35.583 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 56.233 kroner efter skat et overskud på 56.233 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Kajodahl Holding ApS fra 3,8 millioner til 3,7 millioner kroner.

Selskabet ledes af en direktion, der består af Helle Dybdahl Johansen og Karsten Johansen og ejes af Karsten Johansen.

Kajodahl Holding ApS tilhører branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Selskabets formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formål er handels-, service-, udlejnings- og investeringsvirksomhed, herunder at erhverve og eje aktier og anparter i andre selskaber"

Klik her for at se regnskabet.

Regnskab offentliggjort: Herning-virksomhed får milliontab igen

Selv om tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Fasterholtgård Skovdrift A/S, der er et selskab i Herning. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet uændret -1,1 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttotab er forbedret fra -533.582 kroner til -445.921 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 6,6 millioner til 5,5 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Vagn Clausen. I første omgang er det POULSEN RETAIL ApS,POULSEN RETAIL A/S,Kjolefabrikken af 1961 A/S,HETAG TAGDÆKNING A/S,HETAG HOLDING A/S,GV-HOLDING A/S, der står som ejere. I sidste ende er Vagn Clausen,Finn Poulsen de dominerende ejere.

I Erhvervsstyrelsens register er Fasterholtgård Skovdrift A/S anbragt i branchen "Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter." Selskabet beskriver selv sit formål med disse ord: "Selskabets formål er at drive skovbrug samt eje fast ejendom"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Nedgang i indtjeningen i Sunds-virksomheden Leth Holding, Sunds ApS

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i Sunds-virksomheden Leth Holding, Sunds ApS. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet reduceret fra 2,3 millioner til 1,6 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst gik det i 2,017, der endte med et resultat før skat på 3,5 millioner kroner.

Sidste år steg formuen i Sunds-selskabet fra 11 millioner til 12,2 millioner kroner.

Firmaet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud.

Virksomheden ledes af direktør Kaj Løkke Leth, der også er ejer.

Virksomhedens formål beskrives sådan: "Selskabets formål er at eje aktier/anparter i andre helt eller delvist ejede datterselskaber"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget hos byggefirma i Arnborg

Virksomheden JC Belægning og Sokkel ApS i Arnborg har oplevet en relativ stor nedgang i resultatet i det seneste år. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 273.196 til 47.715 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Det gik bedst i 2019/20, der endte med et resultat før skat på 273.196 kroner.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 910.192 kroner til 809.371 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Arnborg-firmaet fra 998.069 til 1 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Johnni Christensen. I første omgang er det JC Maskiner ApS, der står som ejer. I sidste ende er Johnni Christensen den dominerende ejer.

JC Belægning og Sokkel ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering." Sit formål har virksomheden selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at udføre smed-, belægning- og sokkelarbejde med dertil beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Regnskab klar: Bolik ApS i Herning har fået underskud

Bolik ApS, der er et firma i Herning, fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den dugfriske årsrapport for 2021, som virksomheden for kort tid siden har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet formindsket fra -5000 til -4697 kroner før skat.

Egenkapitalen faldt fra 35.000 til 30.303 kroner.

Firmaet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud.

Virksomheden ledes af direktør Knud Boel Troelsen, der også er ejer.

Virksomheden beskriver selv sit formål med disse ord: "Selskabets formål er investering i selskaber samt hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Cassøe Ejendomme ApS i Herning tjente flere penge i seneste regnskabsår

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Herning-selskabet Cassøe Ejendomme ApS. Det fremgår af det nye regnskab for 2021, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 283.503 til 443.175 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 483.768 kroner til 601.579 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 1,4 millioner til 1,7 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Michael Cassøe. I første omgang er det PD HOLDING, HERNING ApS,M. CASSØE HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Peter Cassøe Dalsgaard,Michael Cassøe de dominerende ejere.

I Erhvervsstyrelsens register er Cassøe Ejendomme ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Selskabet beskriver selv sit formål på denne måde: "Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom og virksomhed beslægtet hermed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger flere gange: Selskab i Blåhøj tjente mere i seneste regnskabsår

Overskuddet er blevet større i det seneste år i virksomheden G.H. Service ApS, der har adresse i Blåhøj. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset mange gange fra 239.792 til 860.139 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Omregnet var der i alt 1 fuldtidsmedarbejder i 2021. Året før blev tallet ikke oplyst.

Firmaets bruttofortjeneste er har forandret sig flere gange fra 296.115 kroner i det foregående regnskabsår til 1,2 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Blåhøj-selskabet fra 324.151 til 994.360 kroner.

Firmaet ledes af direktør Grazyna Jadwiga Marciniak, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er G.H. Service ApS anbragt i branchen "Kombinerede serviceydelser." Firmaet beskriver selv sit formål på følgende måde: "Selskabets formål er servicering af ejendomme herunder rengøring samt dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Roskildevej 374 ApS i Brande er stabil: Holder fast i sit overskud

I det seneste år har der igen været overskud i Roskildevej 374 ApS, der er en virksomhed i Brande. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 4865 til 47.335 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst gik det i 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 454.550 kroner.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 60.747 kroner til 97.387 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Brande-selskabet fra 146.129 til 189.152 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Linda Nielsen. I første omgang er det S.T.N. THORNDAHL HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Sven Thorndahl Nielsen den dominerende ejer.

Roskildevej 374 ApS tilhører branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Virksomhedens formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er besiddelse og udlejning af fast ejendom"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Virksomhed i Herning holdt fast i et overskud

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i Ejensomsselskabet Th. Nielsensgade 62, Herning ApS, der er et firma i Herning. Det fremgår af det seneste regnskab for 2021, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 147.881 til 100.161 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Det gik bedst i 2016, der endte med et resultat før skat på 446.567 kroner.

Firmaets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra 97.416 kroner til -23.559 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 78.143 kroner efter skat et overskud på 78.143 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Ejensomsselskabet Th. Nielsensgade 62, Herning ApS fra 240.354 til 203.143 kroner.

Selskabet ledes af direktør Kim Hedegaard Kronborg. I første omgang er det Ulla Andersen,Emmeli Thusing Kronborg,Andreas Georg Stamm,Laura Vibeke Stamm,KRONBORG HOLDING VILDBJERG ApS, der står som ejere. I sidste ende er Kim Hedegaard Kronborg den dominerende ejer.

Ejensomsselskabet Th. Nielsensgade 62, Herning ApS tilhører branchen "Almennyttige boligselskaber." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er køb, salg og udlejning affast ejendom og anden investeringsvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene er vendt: Mathiesen Invest ApS i Herning fik vendt minus til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i selskabet Mathiesen Invest ApS, der har adresse i Herning. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -50.000 til 465.710 kroner før skat.

Firmaets bruttotab er gået fra -30.000 kroner til -15.225 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Herning-selskabet fra -10.000 til 455.710 kroner.

Selskabet ledes af direktør Henrik Westergaard Mathiesen, der også er ejer.

Mathiesen Invest ApS tilhører branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik." Selskabets formål er beskrevet sådan: "At drive virksomhed med investering i aktier og anparter"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Finansvirksomhed i Gludsted fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i selskabet J.Ø.S. Invest ApS i Gludsted. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som virksomheden for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 478.282 til 3,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -82.782 kroner til -87.514 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Gludsted-firmaet fra 20,7 millioner til 23,2 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Sten Østergaard og ejes af Janni Ingeborg Østergaard.

I Erhvervsstyrelsens register er J.Ø.S. Invest ApS anbragt i branchen "Investeringsselskaber." Sit formål har selskabet selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed i fast ejendom og værdipapirer"

Klik her for at se regnskabet.

Regnskab offentliggjort: Gjellerup-virksomhed fik underskud i det seneste regnskab

Det seneste år er endt med underskud i Gjellerup-firmaet Huset i Badstuegade ApS. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -11.204 kroner. Det er firmaets første regnskab.

Årets bruttotab blev på -6872 kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Gjellerup-firmaet endte på 31.261 kroner.

Selskabet ledes af direktør Bodil Herta Kirstine From. I første omgang er det ApS KBUS 38 NR. 5347,J.F. HOLDING HERNING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Jørn From den dominerende ejer.

Huset i Badstuegade ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.." Virksomhedens formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger flere gange: Reffe.dk ApS tjente flere penge i seneste regnskabsår

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Hedebyen-firmaet Reffe.dk ApS.false Det fremgår af det nye regnskab for 2021, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 216.562 til 909.850 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var i gennemsnit på 1 i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst.

Virksomhedens bruttofortjeneste er har udviklet sig flere gange fra 327.934 kroner i det foregående regnskabsår til 1,1 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Hedebyen-firmaet fra 251.928 til 904.009 kroner.

Firmaet ledes af direktør Henrik Nielsen-Refs, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Reffe.dk ApS anbragt i branchen "Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er handel og reparation af spa-produkter samt dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Handelsfirma i Sunds er konstant: Holder fast i sit plus

I det seneste år har der igen været overskud i Sunds-firmaet Thorø-Nielsen A/S. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 26.000 til 119.573 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 262.000 kroner til 385.379 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Sunds-firmaet fra 543.000 til 636.604 kroner.

Selskabet ledes af direktør Kirsten Thorø Thies. I første omgang er det KWT HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Kirsten Thorø Thies,Wolfgang Thies de dominerende ejere.

Thorø-Nielsen A/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer." Sit formål har firmaet selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er produktion og handel"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Brande-virksomhed ramt af tab

Overskud er blevet til underskud i selskabet ADVENTOURS ApS i Brande. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet under nul-stregen fra 6025 til -20.431 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 70.739 kroner.

Selskabets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra 46.303 kroner til -19.165 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 159.178 til 138.748 kroner.

Virksomheden ledes af en direktion, der består af Per Niels Heindorff Frederiksen og Tony Peder Degn Hansen og ejes af Per Niels Heindorff Frederiksen,Tony Peder Degn Hansen.

ADVENTOURS ApS tilhører branchen "Andre sportsaktiviteter." Virksomhedens formål er beskrevet således: "Selskabets formål er drift af paintball/teambuilding-virksomhed samt dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Konsulentvirksomhed i Herning holdt fast i et plus

LedelsesRådgiveren ApS, der er et firma i Herning, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 173.015 til 572.331 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 814.530 kroner til 1,2 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Herning-firmaet fra 263.333 til 595.336 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Simon Kammersgaard Lauridsen, der også er ejer.

LedelsesRådgiveren ApS tilhører branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse." Sit formål har firmaet selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt investering i øvrigt"

Klik her for at se regnskabet.

Frisk regnskab: Underskud hos By Emery ApS

Det seneste år er endt med underskud i Brande-selskabet By Emery ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -9260 kroner. Det er selskabets første regnskab.

Årets bruttotab blev på -9030 kroner.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Brande-virksomheden endte på 31.897 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Kristine Emery Ruglykke. I første omgang er det Kristine Emery Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er Kristine Emery Ruglykke den dominerende ejer.

By Emery ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med tekstiler." Virksomhedens formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive virksomhed med handel med tekstiler, keramik og glas samt hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Ejendomsfirma i Herning holdt fast i overskuddet

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Jesper Blicher Lauritzen Holding ApS, der er et selskab i Herning. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 20,3 millioner til 20,4 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -6562 kroner til -6813 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Herning-selskabet fra 65,7 millioner til 86,5 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Jesper Blicher Lauritzen, der også er ejer.

Jesper Blicher Lauritzen Holding ApS tilhører branchen "Køb og salg af egen fast ejendom." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at fungere som moderselskab for datterselskaber"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Herning Ejendomsudvikling ApS i Herning fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i virksomheden Herning Ejendomsudvikling ApS i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 1,6 millioner til 2,0 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 5,2 millioner kroner.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 897.753 kroner til 968.732 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Herning-firmaet fra 7 millioner til 8,6 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Jesper Blicher Lauritzen. I første omgang er det JESPER BLICHER LAURITZEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Jesper Blicher Lauritzen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Herning Ejendomsudvikling ApS anbragt i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom." Virksomhedens formål har den selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er køb, salg og udvikling af ejendomme og hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn"

Klik her for at se regnskabet.

Nyt regnskab: Blicher Development 5 ApS i Herning får millionplus

Der blev tjent penge i det seneste år i Herning-firmaet Blicher Development 5 ApS. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 6,0 millioner kroner. Det er virksomhedens første regnskab.

Årets bruttofortjeneste blev noteret til 90.014 kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Herning-selskabet endte på 4,8 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Jesper Blicher Lauritzen. I første omgang er det JESPER BLICHER LAURITZEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Jesper Blicher Lauritzen den dominerende ejer.

Blicher Development 5 ApS hører hjemme i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Handelsselskab i Sunds holdt fast i et plus

Virksomheden Handelsselskabet Thorø Nielsen A/S i Sunds har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 30.000 til 454.246 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 1,7 millioner kroner til 2,3 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Sunds-selskabet fra 2 millioner til 2,3 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Kirsten Thorø Thies. I første omgang er det ApS SMBK NR. 1614,HANDELSSELSKABET THORØ NIELSEN ApS,ANPARTSSELSKABET AF 21/3 1994,KWT HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Kirsten Thorø Thies,Wolfgang Thies de dominerende ejere.

I Erhvervsstyrelsens register er Handelsselskabet Thorø Nielsen A/S anbragt i branchen "Engroshandel med kemiske produkter." Virksomheden beskriver selv sit formål på følgende måde: "Selskabets formål er at drive handel, prokuktion og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Frisk regnskab: Blicher Development 4 ApS i Herning får underskud

Det seneste år er endt med underskud i Blicher Development 4 ApS, der er et firma i Herning. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -25.709 kroner. Det er selskabets første regnskab.

Årets bruttotab blev noteret til -23.342 kroner.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Herning-firmaet endte på 18.847 kroner.

Firmaet ledes af direktør Jesper Blicher Lauritzen. I første omgang er det JESPER BLICHER LAURITZEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Jesper Blicher Lauritzen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Blicher Development 4 ApS anbragt i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter." Virksomhedens formål har den selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Blicher Development ApS i Herning fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i selskabet Blicher Development ApS i Herning. Det fremgår af det nye regnskab for 2021, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,8 millioner til 3,2 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst gik det i 2,017, der endte med et resultat før skat på 10,3 millioner kroner.

Selskabets bruttofortjeneste blev 1,8 millioner kroner, året før var tallet 1,7 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Herning-selskabet fra 13,6 millioner til 16 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Jesper Blicher Lauritzen. I første omgang er det JESPER BLICHER LAURITZEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Jesper Blicher Lauritzen den dominerende ejer.

Blicher Development ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er udvikling af fast ejendom, herunder salg og udlejning af fast ejendom"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Overskuddet svandt hos Blicher Development 2 ApS i Herning

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Herning-selskabet Blicher Development 2 ApS. Det fremgår af det nye regnskab for 2021, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 15,2 millioner til 9,2 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -134.002 kroner året før til 1,8 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Herning-selskabet fra 11,9 millioner til 19 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Jesper Blicher Lauritzen. I første omgang er det JESPER BLICHER LAURITZEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Jesper Blicher Lauritzen den dominerende ejer.

Blicher Development 2 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i indtjeningen hos Herning-firmaet Blicher Development 3 ApS

Firmaet Blicher Development 3 ApS, der har adresse i Herning, har oplevet en relativ stor nedgang i resultatet i det seneste år. Det fremgår af det seneste regnskab for 2021, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet mere end halveret fra 1,8 millioner til 232.439 kroner før skat.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 33.762 kroner til 47.568 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Herning-firmaet fra 1,4 millioner til 1,6 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Jesper Blicher Lauritzen. I første omgang er det JESPER BLICHER LAURITZEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Jesper Blicher Lauritzen den dominerende ejer.

Blicher Development 3 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom." Selskabets formål har den selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Indtjening går op: Underskuddet er blevet mindre hos Blicher Byg & Service ApS

Selv om tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Blicher Byg & Service ApS, der er et selskab i Herning. Det fremgår af det nye regnskab for 2021, som firmaet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -608.339 til -252.915 kroner før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 102.501 kroner til 58.558 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et underskud på -199.123 kroner efter skat voksede formuen i Blicher Byg & Service ApS sidste år fra -434.541 til 366.336 kroner.

Selskabet ledes af direktør Jesper Blicher Lauritzen. I første omgang er det JESPER BLICHER LAURITZEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Jesper Blicher Lauritzen den dominerende ejer.

Blicher Byg & Service ApS hører hjemme i branchen "Kombinerede serviceydelser." Firmaets formål har den selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Herning-firmaet Blicher A/S

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i selskabet Blicher A/S i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet reduceret fra 6,0 millioner til 4,8 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Det gik bedst i 2016, der endte med et resultat før skat på 6,2 millioner kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 3,6 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Herning-firmaet fra 35,5 millioner til 39,7 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Jesper Blicher Lauritzen. I første omgang er det JESPER BLICHER LAURITZEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Jesper Blicher Lauritzen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Blicher A/S anbragt i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom." Virksomhedens formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af ejendomme herunder ejendomsudvikling og udlejning samt hermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn"

Klik her for at se regnskabet.

De røde tal er væk: Firma i Herning fik vendt minus til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i PGJ Byg Sunds ApS, der er et selskab i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -7818 til 246.765 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 7 ansatte.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 1,7 millioner kroner til 2,4 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Herning-selskabet fra -8922 til 179.670 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Peter Gammelgaard Josiassen, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er PGJ Byg Sunds ApS anbragt i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed." Selskabets formål har den selv beskrevet på denne måde: "Virksomhedens formål er byggevirksomhed, indenfør tømrer- snedker faget samt beslægtet virksomhed, samt tilsvarende iflg. generalforsamlingen skøn"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: M N Company ApS holdt fast i sit plus

M N Company ApS, der er et selskab i Herning, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 120.413 til 589.799 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Omregnet var der i alt 1 fuldtidsmedarbejder i 2021. Året før blev tallet ikke oplyst.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 73.830 kroner til 248.870 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Herning-virksomheden fra 1,7 millioner til 2,2 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Michael Nørager, der også er ejer.

M N Company ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi." Sit formål har firmaet selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Sunds-virksomhed er konstant: Holder fast i et overskud

Overskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i P.V. Nissen Invest ApS, der er et firma i Sunds. Det fremgår af det nye regnskab for 2021, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 107.395 til 44.335 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 133.964 kroner.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -37.515 kroner til -36.467 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 34.567 kroner efter skat et overskud på 34.567 kroner efter skat, faldt formuen i P.V. Nissen Invest ApS fra 2,9 millioner til 2,8 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Paul Vig Nissen, der også er ejer.

P.V. Nissen Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Selskabets formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formål er formueadministration"

Klik her for at se regnskabet.

Nye tal: Astrup Byg ApS i Kølkær fik gevinst i seneste regnskab

Der blev tjent penge i det seneste år i Kølkær-virksomheden Astrup Byg ApS. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 45.052 kroner. Det er selskabets første regnskab.

Medarbejdertallet var på 1 i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte.

Årets bruttofortjeneste var på 407.733 kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Kølkær-selskabet endte på 74.339 kroner.

Firmaet ledes af direktør Jacob Astrup Kempel, der også er ejer.

Astrup Byg ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed." Selskabet beskriver selv sit formål med disse ord: "Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: Ama'r Surf ApS i Herning ryger fra plus til millionminus

Overskud er blevet til underskud i firmaet Ama'r Surf ApS, der har adresse i Herning. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet under nul-stregen fra 1,7 millioner til -1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst blev 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 2,0 millioner kroner.

Firmaets bruttotab er gået fra -51.198 kroner til -51.656 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 8,8 millioner til 7,5 millioner kroner.

Virksomheden ledes af en direktion, der består af Henrik Jersild Rasmussen og Ole Keld Buchleithner. I første omgang er det HGDN ApS,Buchleithner ApS, der står som ejere. I sidste ende er Henrik Jersild Rasmussen,Ole Keld Buchleithner de dominerende ejere.

Ama'r Surf ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Forhandlere af sports- og campingudstyr." Selskabet beskriver selv sit formål sådan: "Selskabets formål er at forestå handel med vindsurfing-, ski- og skateudstyr samt dermed beslægtede produkter"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Ejendomsvirksomhed i Lind holdt fast i et plus

I det seneste år har der igen været overskud i J.S. Bolig I/S, der er en virksomhed i Lind. Det fremgår af det nye regnskab for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 86.561 til 198.268 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 121.376 kroner til 464.346 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Lind-selskabet fra 1,7 millioner til 2,3 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Jens Lundgaard. I første omgang er det , der står som . I sidste ende er Jens Lundgaard,Steen Bjarne Nielsen de dominerende ejere.

J.S. Bolig I/S hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Virksomhedens formål er investering i ejendomme"

Klik her for at se regnskabet.

Ned under nul-linjen: One Open Sky København A/S i Herning ryger fra plus til millionminus

Overskud er blevet til underskud i virksomheden One Open Sky København A/S, der har adresse i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 2,2 millioner til -1,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Det gik bedst i 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 2,7 millioner kroner.

Der var i gennemsnit 7 ansatte i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 5,1 millioner kroner til 610.717 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 6 millioner til 3,9 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Henrik Jersild Rasmussen. I første omgang er det AMA'R SURF ApS, der står som ejer. I sidste ende er Henrik Jersild Rasmussen,Ole Keld Buchleithner de dominerende ejere.

One Open Sky København A/S tilhører branchen "Forhandlere af sports- og campingudstyr." Selskabets formål har den selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at forestå handel med vindsurfing-, ski- og skateudstyr samt dermed beslægtede produkter"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Finansfirma i Lind fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i Lind-virksomheden 2K Invest ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 732.890 til 1,7 millioner kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttotab er gået fra -6188 kroner til -5053 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Lind-firmaet fra 8,1 millioner til 9,8 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Jens Lundgaard, der også er ejer.

2K Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber." Virksomheden beskriver selv sit formål på følgende måde: "Selskabets formål er at investere i aktier, samt dertil beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Snejbjerg-virksomhed ramt af røde tal

Overskud er blevet til underskud i Snejbjerg-firmaet KongeByg ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet under nul-stregen fra 4000 til -93.911 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Det gik bedst i 2018, der endte med et resultat før skat på 14.000 kroner.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 1, året før var det 2.

Selskabets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra 60.000 kroner til -58.898 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 68.000 til -25.896 kroner og er dermed blevet negativ.

Virksomheden ledes af direktør Daniel Møller Kongsgaard, der også er ejer.

KongeByg ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at udøve virksomhed med tømrerforretning samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Herning-virksomhed holdt fast i et overskud

FL Teknik ApS, der er et selskab i Herning, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 171.787 til 181.544 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Forrige år var der i gennemsnit 1 fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til 4 ansatte i seneste regnskabsår.

Virksomhedens bruttofortjeneste er øget fra 786.446 kroner til 1,5 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Herning-firmaet fra 743.597 til 885.092 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Flemming Svendsen-Tune. I første omgang er det FL TEKNIK ApS,FL Teknik og Handel ApS, der står som ejere. I sidste ende er Flemming Svendsen-Tune den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er FL Teknik ApS anbragt i branchen "Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at ide- og produktudvikle udstyr samt at drive handels- og investeringsvirksomhed efter direktionens beslutning"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Handelsfirma i Fasterholt ramt af røde tal

Overskud er blevet til underskud i virksomheden Thorø Nielsen Export-Import ApS, der har adresse i Fasterholt. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet under nul-stregen fra 135.000 til -1748 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Det gik bedst i 2019/20, der endte med et resultat før skat på 135.000 kroner.

Firmaets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra 136.000 kroner til -1419 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 543.000 til 341.527 kroner.

Selskabet ledes af direktør Steen Thorø-Nielsen og ejes af Birgit Thorø Grau,Steen Thorø-Nielsen,Kirsten Thorø Thies,Helle Thorø-Nielsen.

Thorø Nielsen Export-Import ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med kemiske produkter." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive handel og industri"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Selskab i Herning holdt fast i sit plus

Overskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i selskabet FL Teknik og Handel ApS, der har adresse i Herning. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 26.951 til 23.815 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst blev 2,016, der endte med et resultat før skat på 34.191 kroner.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 40.234 kroner til 33.314 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et overskud på 18.332 kroner efter skat, et overskud på 18.332 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i FL Teknik og Handel ApS fra 274.925 til 182.057 kroner.

Selskabet ledes af direktør Flemming Svendsen-Tune, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er FL Teknik og Handel ApS anbragt i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik." Selskabet beskriver selv sit formål sådan: "Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt at drive handels- og investeringsvirksomhed efter direktionens bestemmelse"

Klik her for at se regnskabet.

Nye tal offentliggjort: Rengøringsselskab i Bording får tab

Det seneste år er endt med underskud i selskabet GC Erhverv ApS i Bording. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -95.404 kroner. Det er firmaets første regnskab.

Antallet af ansatte var i gennemsnit på 4 i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere.

Årets bruttofortjeneste endte på 580.638 kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Bording-firmaet endte på -35.539 kroner og er dermed negativ.

Firmaet ledes af direktør Dorte Mia Fejsø. I første omgang er det GC Erhverv Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er Dorte Mia Fejsø den dominerende ejer.

GC Erhverv ApS hører hjemme i branchen "Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler." Virksomhedens formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive rengørings- og erhvervsservicevirksomhed og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Nye tal offentliggjort: Igen milliongevinst i ejendomsudlejer i Herning

I det seneste år har der igen været overskud i Ejendomsselskabet Platanvej 2-4, Herning ApS, der er et firma i Herning. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet uændret 2,9 millioner kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttofortjeneste blev 3,1 millioner kroner, året før var tallet 3,0 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Herning-virksomheden fra 24,4 millioner til 26,7 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Frans Bredmose Langkjær. I første omgang er det STUBKJÆR EJENDOMME ApS, der står som ejer. I sidste ende er Peter Stubkjær Sørensen,Charlotte Stubkjær Lindhard,Mette Stubkjær Højfeldt,Louise Stubkjær Sørensen de dominerende ejere.

Ejendomsselskabet Platanvej 2-4, Herning ApS tilhører branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Virksomhedens formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive virksomhed med fast ejendom, herunder investere i og administrere fast ejendom, og enhver i forbindelse hermed stående virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Ejendomsselskabet 2009 ApS i Herning holdt fast i overskuddet

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Ejendomsselskabet 2009 ApS, der er et firma i Herning. Det fremgår af regnskabet for 2021, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 632.918 til 648.382 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Det gik bedst i 2,017, der endte med et resultat før skat på 750.354 kroner.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 635.890 kroner til 656.387 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Ejendomsselskabet 2009 ApS var ligesom året før på 11,1 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Frans Bredmose Langkjær. I første omgang er det STUBKJÆR EJENDOMME ApS, der står som ejer. I sidste ende er Peter Stubkjær Sørensen,Charlotte Stubkjær Lindhard,Mette Stubkjær Højfeldt,Louise Stubkjær Sørensen de dominerende ejere.

I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsselskabet 2009 ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Virksomhedens formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom og dermed tilknyttede aktiviteter"

Klik her for at se regnskabet.

Sandvad-selskab er konstant: Holder fast i sit overskud

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i SERVICE CENTER SANDVAD ApS, der er et firma i Sandvad. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet krympet fra 48.023 til 21.893 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst blev 2019/20, der endte med et resultat før skat på 48.023 kroner.

Medarbejdertallet var på 1 i 2020/21, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 61.702 kroner til 35.350 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Sandvad-virksomheden fra 54.727 til 73.320 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Steen Quorning, der også er ejer.

SERVICE CENTER SANDVAD ApS tilhører branchen "Reparation af jern- og metalvarer." Sit formål har selskabet selv beskrevet således: "Selskabets formål er at drive handel og industri, samt dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Evobis ApS i Birk fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i selskabet Evobis ApS i Birk. Det fremgår af det nye regnskab for 2021, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,3 millioner til 1,6 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 1,6 millioner kroner til 2,2 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Birk-firmaet fra 1,3 millioner til 1,5 millioner kroner.

Firmaet ledes af en direktion, der består af Jonas Bjerke Hansen, Mikkel Løvengren og Bjarke Røjgaard Jensen. I første omgang er det Røjgaard Holding IVS,Røjgaard Holding ApS,Løvengren Holding IVS,Løvengren Holding ApS,Bjerke Hansen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Jonas Bjerke Hansen,Mikkel Løvengren,Bjarke Røjgaard Jensen de dominerende ejere.

I Erhvervsstyrelsens register er Evobis ApS anbragt i branchen "Computerprogrammering." Sit formål har virksomheden selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at udøve virksomhed med konsulentassistance og udvikling af software, samt aktiviteter knyttet hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Bæktoftgaard ApS holdt fast i sit overskud

I det seneste år har der igen været overskud i Snejbjerg-selskabet Bæktoftgaard ApS. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 68.627 til 213.018 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 299.970 kroner til 142.645 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Snejbjerg-firmaet fra 565.536 til 769.958 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Erik Møller Thomsen. I første omgang er det E. THOMSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Erik Møller Thomsen den dominerende ejer.

Bæktoftgaard ApS tilhører branchen "Anden fremstillingsvirksomhed." Selskabets formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formål er at drive leasing aktiviteter, og dermed beslægtet virksomhed, samt anden handelsvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Advokatforum ApS holdt fast i sit plus

I det seneste år har der igen været overskud i Advokatforum ApS, der er et firma i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 67.094 til 358.947 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Virksomhedens bruttofortjeneste er øget fra 1,1 millioner kroner til 1,3 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Herning-virksomheden fra 1,1 millioner til 1,3 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Kurt Lunde, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Advokatforum ApS anbragt i branchen "Juridisk bistand." Virksomhedens formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ejendomsudlejer i Herning er konstant: Holder fast i et plus

Ejendomsselskabet Mindegade 2, Herning ApS, der er en virksomhed i Herning, har igen haft overskud. Det fremgår af det nye regnskab for 2021, som virksomheden for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet krympet fra 193.036 til 177.605 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 270.741 kroner til 256.765 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Herning-selskabet fra 372.423 til 510.710 kroner.

Selskabet ledes af en direktion, der består af Eilif Sølager og Marianne Kallesøe Bale. I første omgang er det EJLIF SØLAGER SØRENSEN HOLDING ApS,Bale Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Eilif Sølager,Marianne Kallesøe Bale de dominerende ejere.

Ejendomsselskabet Mindegade 2, Herning ApS tilhører branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er udlejning af fast ejendom"

Klik her for at se regnskabet.

Går tilbage: Uhre Æg ApS må se underskud i øjnene

Overskud er blevet til underskud i selskabet Uhre Æg ApS, der har adresse i Brande. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet under nul-stregen fra 628.655 til -342.591 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 2,6 millioner kroner.

Medarbejdertallet var på 1 i 2020/21, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 1,1 millioner kroner til 582.071 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 3,6 millioner til 3,3 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Peter Gasbjerg. I første omgang er det Gasbjerg Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er Peter Gasbjerg den dominerende ejer.

Uhre Æg ApS hører hjemme i branchen "Fjerkræavl." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Virksomhedens formål er at drive ægproduktion, samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

På vej mod plus: Underskuddet er blevet mindre hos Kærby Æg Aps

Selv om tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Kærby Æg Aps, der er et firma i Brande. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -598.393 til -340.814 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Det gik bedst i 2016/17, der endte med et resultat før skat på 2,4 millioner kroner.

Der var i gennemsnit 1 ansat i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst.

Selskabets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra -728.544 kroner til 648.561 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 4,2 millioner til 3,9 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Peter Gasbjerg. I første omgang er det Gasbjerg Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er Peter Gasbjerg den dominerende ejer.

Kærby Æg Aps tilhører branchen "Fjerkræavl." Virksomhedens formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formål er at drive ægproduktion og anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

De røde tal er væk: Crosshouse ApS i Høgild fik forvandlet minus til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i selskabet Crosshouse ApS, der har adresse i Høgild. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -26.000 til 500.611 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 61.000 kroner til 769.752 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Høgild-selskabet fra -40.000 til 325.978 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Lars Højgaard Green. I første omgang er det Mr Green Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er Lars Højgaard Green den dominerende ejer.

Crosshouse ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Agenturhandel med blandet sortiment." Selskabets formål har den selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service, udlejning af ejendomme samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Kom over stregen: Minus hos Herninger blevet til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i Herning-firmaet Cova Collection ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -249.762 til 27.371 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst blev 2016, der endte med et resultat før skat på 113.417 kroner.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 152.333 kroner til 148.357 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 21.387 kroner efter skat et overskud på 21.387 kroner efter skat, faldt formuen i Cova Collection ApS fra 416.972 til 325.359 kroner.

Selskabet ledes af en direktion, der består af Connie Lentz Thomsen og Vagn Yde Jensen og ejes af Connie Lentz Thomsen.

I Erhvervsstyrelsens register er Cova Collection ApS anbragt i branchen "Engroshandel med andre husholdningsartikler." Selskabets formål har den selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri"

Klik her for at se regnskabet.

Kom ikke over nulstregen: Herning-virksomhed i minus

Firmaet AN Holding Herning ApS, der har adresse i Herning, fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet blevet større fra -49.326 til -51.786 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst blev 2016/17, der endte med et resultat før skat på 69.113 kroner.

Årets bruttotab var ligesom året før på -1250 kroner.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 146.331 til 94.545 kroner.

Selskabet ledes af direktør Anders Nejsigbro Nicolajsen, der også er ejer.

AN Holding Herning ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Virksomheden beskriver selv sit formål med disse ord: "Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

På vej mod plus: Sønderkær Æg ApS i Brande har skåret tabet ned

Selv om tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Sønderkær Æg ApS, der er et firma i Brande. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet kraftigt reduceret fra -307.717 til -214.050 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Omregnet var der i alt 1 fuldtidsmedarbejder i 2020/21. Året før blev tallet ikke oplyst.

Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 1,4 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 1,2 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra -627.634 til -796.426 kroner og er dermed stadig negativ.

Selskabet ledes af direktør Peter Gasbjerg. I første omgang er det Gasbjerg Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er Peter Gasbjerg den dominerende ejer.

Sønderkær Æg ApS hører hjemme i branchen "Fjerkræavl." Virksomhedens formål er beskrevet sådan: "Virksomhedens formål er at drive ægproduktion, samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Fald i tallene: Et år efter milliongevinst må Asp Event A/S se tab i øjnene

Overskud er blevet til underskud i selskabet Asp Event A/S i Høgild. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet under nul-stregen fra 2,0 millioner til -190.144 kroner før skat.

Selskabets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra 2,1 millioner kroner til -52.178 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 1,9 millioner til 289.340 kroner.

Selskabet ledes af direktør Lars Højgaard Green. I første omgang er det Mr Green Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er Lars Højgaard Green den dominerende ejer.

Asp Event A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Andre sportsaktiviteter." Selskabet beskriver selv sit formål på følgende måde: "Selskabets formål er at udøve virksomhed med SuperCross arrangementer samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Stenlund Invest ApS i Bording er stabil: Holder fast i et plus

Stenlund Invest ApS, der er et firma i Bording, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 183.573 til 185.652 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -13.736 kroner til -50.918 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Bording-firmaet fra 224.962 til 1,6 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Hans Christian Kærgaard Hansen. I første omgang er det Anna Grethe Sangild Nielsen,Jens Jørgen Hansen,Jacob Sig Treldal Hansen,Knud Kærgaard Kusk-Hansen,Niels Skovsgaard,Erik Sig Hansen,HANS CHR. HANSEN HOLDING ApS,MULTICARGO ApS, der står som ejere. I sidste ende er Anna Grethe Sangild Nielsen,Jens Jørgen Hansen,Hans Christian Kærgaard Hansen,Jacob Sig Treldal Hansen,Knud Kærgaard Kusk-Hansen,Niels Skovsgaard,Erik Sig Hansen de dominerende ejere.

Stenlund Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Virksomhedens formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formål er almindelig finansierings- og investeringsvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Næsten uændret: Older ApS i Herning får underskud

Virksomheden Older ApS i Herning fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -166.322 til -17.671 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst blev 2018/19, der endte med et resultat før skat på 1,1 millioner kroner.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 1, året før var det 2.

Firmaets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra 326.218 kroner til -13.521 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 833.959 til 816.288 kroner.

Firmaet ledes af direktør Morten Thuesen og ejes af Letizia Caramia.

I Erhvervsstyrelsens register er Older ApS anbragt i branchen "Industriel design og produktdesign." Virksomheden beskriver selv sit formål på følgende måde: "Selskabets formål er at drive virksomhed med design, produktion og salg af modetøj og dermed beslægtede aktiviteter"

Klik her for at se regnskabet.

Under nul-stregen: Stines ApS må se underskud i øjnene

Overskud er blevet til underskud i Stines ApS, der er et firma i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet under nul-stregen fra 303.109 til -163.487 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 810.936 kroner.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 8, året før var det 7.

Selskabets bruttofortjeneste blev 2,7 millioner kroner, året før var tallet 3,0 millioner kroner.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 1 millioner til 904.018 kroner.

Firmaet ledes af direktør Stine Dahl Niebuhr. I første omgang er det SDN Holding, Silkeborg ApS, der står som ejer. I sidste ende er Stine Dahl Niebuhr den dominerende ejer.

Stines ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Skønheds- og hudpleje." Sit formål har selskabet selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive kosmetolog- og hudplejeklinik"

Klik her for at se regnskabet.

Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Ikast og Brandes virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Horsens For abonnenter

Madanmeldelse: Restaurant bød på noget af det allerbedste og det allerværste - og snublede så på målstregen

Annonce

Hvem er du mest enig eller uenig med? Tag kandidattesten her

Annonce
Annonce
Horsens

Fem nye chikaner på vej: Nu skal farten dæmpes i Østergade

Hedensted For abonnenter

Slut med gratis idrætshaller for foreningerne: Besparelse på 4,4 mio. kroner rammer i forvejen økonomisk trængte foreninger hårdt

Horsens

Tyv kan holde varmen i længere tid: Stjal stor mængde træ fra skov

Leder For abonnenter

Godt, at der kæmpes for at bevare kunsten på rådhuset, men et væsentligt spørgsmål trænger sig på

Afgørelse afslører kæmpe svigt: Patient fik skåret begge ben af ved en fejl

Horsens

Berit føler sig nedprioriteret som cyklist i Horsens: Ærgrer sig over bøde på 1000 kroner

Ikast-Brande For abonnenter

Finn døjer med smerter og hukommelsessvigt - så nu er genbrugsforretningen lukket: Men der er nye planer i lokalerne

Odder

Se videoen: Hotellet sydede af god energi, da Byens Bedste blev fejret

Grev Ingolf og grevinde Sussie forlader godset og skal ned på den halve plads: - Når vi er på plads, sælger vi Egeland

Horsens

Julen bliver ikke, som den plejer: Nu er der truffet beslutning om årets julebelysning

For abonnenter

Familie med fire børn lever for 1250 kroner om ugen og har sparet yderligere under energikrisen: Se deres 10 sparetips her

AC Horsens

AC Horsens forstyrrer verdensfreden i Superligaen: Jens Berthel Askous mandskab er blevet en irriterende sten i fodboldstøvlen

Horsens For abonnenter

Myldretrafik på pendler-åre er lammet af gravearbejde - nu er der en god og en dårlig nyhed til utålmodige bilister

Horsens

Mystisk forurening i fjorden er vendt tilbage - og iltindholdet er faldet: Det er meget mærkeligt det hele, siger afdelingsleder

Annonce