Annonce
Ikast-Brande For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Ikast-Brande

Tallene går op: Handelsfirma i Hammerum fik større overskud end året før

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Hammerum-virksomheden KTH Group ApS. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 306.334 til 394.877 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 869.394 kroner til 1,0 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Hammerum-firmaet fra 274.308 til 460.436 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Henrik Korsholm Pedersen. I første omgang er det HKP Hammerum Holding IVS,HKP Hammerum Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Henrik Korsholm Pedersen den dominerende ejer.

KTH Group ApS tilhører branchen "Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer." Sit formål har firmaet selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive virksomhed med engroshandel indenfor optik og accessories til optik og IT relaterede produkter"

Klik her for at se regnskabet.

Kom over stregen: Eva Hildebrand Instituttet ApS i Nørre Snede fik vendt underskud til overskud

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i selskabet Eva Hildebrand Instituttet ApS i Nørre Snede. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -2493 til 27.697 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra -654 kroner til 35.082 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Nørre Snede-virksomheden fra 170.833 til 192.135 kroner.

Selskabet ledes af direktør Jesper Vammen og ejes af Vivian Hansen,Eva Billeskov Hildebrand,Hanne Grønbech,Jesper Vammen.

Eva Hildebrand Instituttet ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden undervisning." Virksomhedens formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive undervisnings- og kursusvirksomhed, samt enhver aktivitet i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

De røde tal er væk: Dreams Do Come True ApS i Tjørring fik forvandlet underskud til overskud

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Dreams Do Come True ApS i Tjørring. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -47.000 til 75.920 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Omregnet var der i alt 1 fuldtidsmedarbejder i 2020/21. Året før blev tallet ikke oplyst.

Firmaets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra -3000 kroner til 231.520 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Tjørring-virksomheden fra -2000 til 72.584 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Dennis Rokkjær. I første omgang er det Rokkjær Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er Dennis Rokkjær den dominerende ejer.

Dreams Do Come True ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tøjforretninger." Selskabet beskriver selv sit formål således: "Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Minusserne blev mindre: Udlejningsfirma i Herning reducerer sit minus

Selv om tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Ejendomsselskabet Dalgasgade 24 ApS, der er et firma i Herning. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet mere end halveret fra -259.678 til -52.319 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttotab er gået fra -62.816 kroner til -38.429 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra -1,4 millioner til -1,5 millioner kroner og er dermed stadig negativ.

Selskabet ledes af direktør Henrik Hoffmann og ejes af KPC EJENDOMSADMINISTRATION A/S,KPC EJENDOMSUDVIKLING A/S.

Ejendomsselskabet Dalgasgade 24 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Virksomhedens formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg og udlejning af fast ejendom samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed"

Klik her for at se regnskabet.

Kom ikke over nulstregen: Rv 2019 ApS i Herning får minus

Herning-selskabet Rv 2019 ApS fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet blevet større fra -7176 til -8219 kroner før skat.

Selskabets bruttotab er gået fra -6875 kroner til -7975 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 33.733 til 26.904 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Henrik Hoffmann og ejes af DANSK EJENDOMSUDVIKLING OG MANAGEMENT A/S,PRO DEVELOPMENTS A/S,KPC EJENDOMSADMINISTRATION A/S,KPC EJENDOMSUDVIKLING A/S.

Rv 2019 ApS tilhører branchen "Opførelse af bygninger." Virksomhedens formål har den selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at erhverve ejendomme med henblik på udvikling, opførelse, udlejning og salg samt hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Tecpro ApS holdt fast i et plus

I det seneste år har der igen været overskud i firmaet Tecpro ApS i Hammerum. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 21.492 til 191.009 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Omsætningen blev på 572.037 kroner, året før var tallet 63.090.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 22.099 kroner til 468.721 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger.

Sidste år voksede formuen i Hammerum-selskabet fra 121.933 til 201.577 kroner.

Firmaet ledes af en direktion, der består af Thomas Kjærsgaard, Christian Skov Kjærsgaard og Thomas Gammelager Søgaard og ejes af Thomas Kjærsgaard,Christian Skov Kjærsgaard,Thomas Gammelager Søgaard.

Tecpro ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden teknisk rådgivning." Sit formål har selskabet selv beskrevet med disse ord: "Virksomhedens formål er at drive virksomhed med arbejde med el og energioptimering og salg samt dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Udlejningsfirma i Herning holdt fast i et plus

Firmaet ApS SPKR 4 NR 2460 i Herning har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 46.350 til 51.349 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Det gik bedst i 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 54.831 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 79.779 kroner til 82.786 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Herning-selskabet fra 359.094 til 394.735 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Arne Frost Thorhauge og ejes af Bjarne Møller,Arne Frost Thorhauge.

ApS SPKR 4 NR 2460 tilhører branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Virksomheden beskriver selv sit formål sådan: "Selskabets formål er at besidde og drive udlejning af fast ejendom samt drive liberalt erhverv"

Klik her for at se regnskabet.

Frisk regnskab: Herning-virksomhed fik tab i det seneste regnskab

Det seneste år er endt med underskud i NORD ESSENTIALS ApS, der er et firma i Herning. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -30.917 kroner. Det er firmaets første regnskab.

Der var i gennemsnit 1 ansat i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere.

Årets bruttotab blev noteret til -30.620 kroner.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Herning-firmaet endte på 15.885 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Cornelia Steenberg. I første omgang er det C. J. STEENBERG ApS, der står som ejer. I sidste ende er Cornelia Steenberg,Jesper Steenberg de dominerende ejere.

NORD ESSENTIALS ApS tilhører branchen "Detailhandel med andre varer." Sit formål har virksomheden selv beskrevet således: "Selskabets formål er detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet"

Klik her for at se regnskabet.

Bording Brugtbilcenter ApS i Bording er stabil: Holder fast i sit overskud

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Bording Brugtbilcenter ApS, der er et selskab i Bording. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 150.769 til 43.890 kroner før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 8 ansatte.

Firmaets bruttofortjeneste blev 2,5 millioner kroner, året før var tallet 2,3 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Bording-firmaet fra 156.273 til 188.904 kroner.

Virksomheden ledes af en direktion, der består af Flemming Hansen og Per Fejerskov Hansen. I første omgang er det Flemming Hansen,PER HANSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Flemming Hansen,Per Fejerskov Hansen de dominerende ejere.

I Erhvervsstyrelsens register er Bording Brugtbilcenter ApS anbragt i branchen "Autoreparationsværksteder mv.." Sit formål har virksomheden selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive autoværksted og andet som ledelsen måtte anse for beslægtet hermed"

Klik her for at se regnskabet.

Bording Biler ApS i Bording er stabil: Holder fast i et overskud

I det seneste år har der igen været overskud i selskabet Bording Biler ApS, der har adresse i Bording. Det fremgår af det seneste regnskab for 2021, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 33.665 til 193.710 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 661.855 kroner til 803.767 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Bording-virksomheden fra 479.108 til 672.819 kroner.

Virksomheden ledes af en direktion, der består af Flemming Hansen og Per Fejerskov Hansen. I første omgang er det Inger Grete Fejerskov Hansen,PER HANSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Inger Grete Fejerskov Hansen,Per Fejerskov Hansen de dominerende ejere.

Bording Biler ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er reparation, lakering og salg af biler"

Klik her for at se regnskabet.

Frisk regnskab: Butik i Brande får underskud

Det seneste år er endt med underskud i Brande-firmaet JHS Vin ApS. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -249.851 kroner. Det er selskabets første regnskab.

Omregnet var der i alt 1 fuldtidsmedarbejder i 2020/21.

Årets bruttofortjeneste blev på 193.305 kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Brande-firmaet endte på -156.045 kroner og er dermed negativ.

Virksomheden ledes af direktør Jens Hjerrild Sørensen, der også er ejer.

JHS Vin ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med drikkevarer." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er salg af vin og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: Nørgaard Andersen Trading ApS fik sit overskud reduceret noget

Overskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Nørgaard Andersen Trading ApS, der er et selskab i Nørre Snede. Det fremgår af det seneste regnskab for 2021, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 998.108 til 375.908 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Det gik bedst i 2019/20, der endte med et resultat før skat på 998.108 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra -83.433 kroner til 512.745 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Nørre Snede-selskabet fra 5,4 millioner til 5,7 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Ole Nørgaard Andersen. I første omgang er det NAMA HOLDING ApS,ONA HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Ole Nørgaard Andersen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Nørgaard Andersen Trading ApS anbragt i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr." Virksomhedens formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at drive handel med maskiner og tilbehø, finansiering af samme, investeringsvirksomhed herunder investering i fast ejendom og anden dermed i forbindelse stående virksomhed efter direktionens skøn"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: D. Güler Ejendomme ApS i Herning fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i selskabet D. Güler Ejendomme ApS, der har adresse i Herning. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet mere end fordoblet fra 714.552 til 2,0 millioner kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttofortjeneste er øget fra 1,3 millioner kroner til 2,0 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Herning-firmaet fra 6,2 millioner til 7,7 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Teksin Güler. I første omgang er det Teksin Güler,M. GÜLER HOLDING ApS,DMT HERNING HOLDING ApS,DTM HERNING HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Teksin Güler den dominerende ejer.

D. Güler Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er investering i og administration af fast ejendom"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Tjørring-virksomhed holdt fast i sit plus

Selskabet Christian Rasmussen Holding ApS i Tjørring har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 199.361 til 814.681 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttotab er gået fra -24.491 kroner til -30.289 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Tjørring-firmaet fra 4 millioner til 4,5 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Christian Merrild Rasmussen og ejes af Christian Merrild Rasmussen,Bente Elise Bækgaard Rasmussen.

Christian Rasmussen Holding ApS hører hjemme i branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver." Sit formål har virksomheden selv beskrevet således: "Selskabets formål er at eje aktier/anparter i andre helt eller delvist ejede datterselskaber"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Herning-firma tjente flere penge i seneste regnskabsår

Overskuddet er blevet større i det seneste år i firmaet OB Industrilak ApS i Herning. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet mere end fordoblet fra 207.609 til 423.916 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 9 ansatte.

Virksomhedens bruttofortjeneste er øget fra 3,5 millioner kroner til 4,1 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Herning-virksomheden fra 1,2 millioner til 1,4 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Ole Toft-Sandgaard. I første omgang er det OB INDUSTRILAK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Ole Toft-Sandgaard den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er OB Industrilak ApS anbragt i branchen "Reparation af møbler og boligudstyr." Selskabets formål har den selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er produktionsvirksomhed og hertil tilknyttet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Rådgivningsvirksomhed i Nørre Snede tjente flere penge i seneste regnskabsår

Overskuddet er blevet større i det seneste år i NC Consulting ApS, der er et firma i Nørre Snede. Det fremgår af det seneste regnskab for 2021, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 207.018 til 350.384 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 251.351 kroner til 357.876 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Nørre Snede-selskabet fra 83.816 til 276.134 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Peder Nielsen, der også er ejer.

NC Consulting ApS tilhører branchen "Anden teknisk rådgivning." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning inden for fiskeriindustri og aquakultur samt anden virksomhed, som efter direktionens skøn står i forbindelse hermed"

Klik her for at se regnskabet.

Minus igen: Virksomhed i Herning får underskud

Virksomheden MH6 ApS i Herning fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2021, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -5071 til -8777 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 38.649 kroner.

Firmaets bruttotab er gået fra -1210 kroner til -1395 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 785.111 til 778.266 kroner.

Firmaet ledes af direktør Søren Pingel Dalsgaard, der også er ejer.

MH6 ApS tilhører branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Selskabets formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er investering i værdipapirer, herunder besiddelse af aktier og anparter i datterskaber, investering af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos rådgivningsfirma i Tjørring

Overskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Nonstop-IT ApS, der er et firma i Tjørring. Det fremgår af det seneste regnskab for 2021, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet reduceret fra 1,2 millioner til 1,1 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst blev 2,017, der endte med et resultat før skat på 1,3 millioner kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttofortjeneste blev 2,3 millioner kroner, året før var tallet 2,4 millioner kroner.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et overskud på 827.064 kroner efter skat, et overskud på 827.064 kroner efter skat, faldt formuen i Nonstop-IT ApS fra 1,3 millioner til 1,2 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Jens Møller Kristensen. I første omgang er det JPO INVEST ApS,Up & Up Capital ApS,Up & Up Capital A/S, der står som ejere. I sidste ende er Jens Møller Kristensen den dominerende ejer.

Nonstop-IT ApS tilhører branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi." Sit formål har selskabet selv beskrevet således: "Selskabets formål er at drive edb-virksomhed og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene går op: Firma i Tjørring fik større overskud end året før

Overskuddet er blevet større i det seneste år i JPO Invest ApS, der er et selskab i Tjørring. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 516.441 til 695.920 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttotab er gået fra -8938 kroner til -2591 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Tjørring-selskabet fra 2,3 millioner til 2,8 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Jens Møller Kristensen, der også er ejer.

JPO Invest ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at eje aktier og anparter og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

De røde tal er væk: Tab i selskab i Ørre er blevet til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i Røddinglund Plantage Herning A/S, der er et selskab i Ørre. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -947.400 til 17.900 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst blev 2016/17, der endte med et resultat før skat på 196.032 kroner.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 23.720 kroner til 22.470 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen i Røddinglund Plantage Herning A/S var ligesom året før på 8,2 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Jens Peter Ilkjær Thorsen. I første omgang er det TS HOLDING ApS,JPIT HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Jens Peter Ilkjær Thorsen,Torkild Lundsby Salling de dominerende ejere.

I Erhvervsstyrelsens register er Røddinglund Plantage Herning A/S anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at erhverve, eje, drive og videresælge skovejendomme samt investere i andre selskaber, der ejer skovejendomme"

Klik her for at se regnskabet.

Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Ikast og Brandes virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Horsens For abonnenter

Antallet af sommerindbrud fordoblet i Horsens Kommune: Få hellere ny hoveddør frem for nyt køkken, lyder rådet fra tidligere betjent

Martin frygter, han fik fjernet benet ved en fejl: Nu har en beslutning fra skandaleramt region fået ham til helt at miste tilliden

Annonce
Annonce
Annonce
Hedensted

Ville bare være lige så sej som Ninja Turtles: Nu er han europamester

Horsens For abonnenter

Ned i kælderen og op i himlen: Eydes serverede himmerigs-mundfulde på stribe

Byens Bedste

Efter de første dage - over 200 indstillinger har skudt Byens Bedste 2022 i gang

AC Horsens

Tålmodighedstest i AC Horsens: Vi skal nok hen til de sidste timer af transfervinduet, før der falder en afgørelse

De amputerer mere end dem, der startede skandalen - alligevel vil Region Syddanmark ikke love patienter svar på, om de unødigt har mistet benene

Erhverv

Nyt liv i Torntoft & Mortensen-byggeri efter konkurs: 39 lejligheder klar til jul

HH Elite For abonnenter

Norsk raket og nyt energibundt: Derfor sprang HH Elites nyindkøb i øjnene i træningskamp - lignede to yderst velcastede spillere

Horsens

Først hjælper de hinanden med at kvæle konkurrenterne, senere bliver de selv konkurrenter: Sådan er livets gang i Rugballegård Skov

Majken sad fast i forlystelse med sine børn: Her er hendes ros til medarbejderne i Djurs Sommerland

Hedensted For abonnenter

Lå dummebøde bag besøg med skarpladt pistol? Øksemand og narkohandler er uenige

Mette solgte gården og sendte en ansøgning afsted - Under et døgn senere ringede telefonen med et tilbud: - Det er absolut et job, der giver mening

Brædstrup

Planklagenævn stopper antennemast: Nu bliver det svært at få bedre mobildækning, spår lokalformand

Horsens For abonnenter

Her kommer kvinderne typisk først, når de frygter for deres liv eller for, at kommunen tager børnene: Fuldt hus på nyt krisecenter

Horsens

Total optur efter år med sygdom, konkurs og presset økonomi: Børnefamilie har fundet lykken på Oddervej og fået de bedste venner i familieklub

Annonce