Annonce
Ikast-Brande For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Ikast-Brande

Næsten uændret: Lidt mindre underskud hos M. Brahe Invest ApS

M. Brahe Invest ApS, der er et firma i Herning, fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det splinternye regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet reduceret fra -65.854 til -43.537 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Egenkapitalen faldt fra 3,8 millioner til 3,4 millioner kroner.

Virksomheden er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud.

Selskabet ledes af direktør Marianne Østergaard Brahe, der også er ejer.

Firmaet beskriver selv sit formål sådan: "Selskabets formål er formuepleje"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Høj Ejendomsselskab ApS i Herning fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i virksomheden Høj Ejendomsselskab ApS, der har adresse i Herning. Det fremgår af regnskabet for 2021, som firmaet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,0 millioner til 3,4 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,3 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Herning-selskabet fra 8,3 millioner til 10,8 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Per Høj. I første omgang er det PER HØJ HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Per Høj den dominerende ejer.

Høj Ejendomsselskab ApS tilhører branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Selskabet beskriver selv sit formål på denne måde: "Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af fast ejendom og dermed tilknyttede aktiviteter"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Herning-virksomhed fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i firmaet MJT Rådgivning ApS, der har adresse i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 1,3 millioner til 2,0 millioner kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 5 ansatte.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 4,7 millioner kroner til 5,9 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Herning-selskabet fra 2 millioner til 2,6 millioner kroner.

Virksomheden ledes af en direktion, der består af Henning Moeskjær, Bent Hedegaard Moeskjær og Henrik Rosengren. I første omgang er det Moeskjær Holding Herning ApS,Rosengren Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er Henning Moeskjær,Bent Hedegaard Moeskjær,Henrik Rosengren de dominerende ejere.

I Erhvervsstyrelsens register er MJT Rådgivning ApS anbragt i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder." Virksomhedens formål er beskrevet således: "Selskabets formål er rådgivning indenfor byggeriet og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Indtjening går op: Gasbjerg Finans 2018 ApS i Brande har skåret tabet ned

Selv om tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i selskabet Gasbjerg Finans 2018 ApS i Brande. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet skåret ned fra -547.210 til -486.853 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2,017/18, der endte med et resultat før skat på -115.639 kroner.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 464.165 kroner til 455.657 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 65.223 til -311.541 kroner og er dermed blevet negativ.

Firmaet ledes af direktør Ronny Gasbjerg. I første omgang er det Brande Buslinier Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er Ronny Gasbjerg,Rune Gasbjerg de dominerende ejere.

Gasbjerg Finans 2018 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver." Selskabets formål har den selv beskrevet således: "Virksomhedens formål er finansiering af rutebusser"

Klik her for at se regnskabet.

Nye tal: Brande-virksomhed får plus

Der blev tjent penge i det seneste år i Brande-firmaet GF17 Leasing ApS. Det fremgår af det seneste regnskab for 2021, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 4471 kroner. Det er virksomhedens første regnskab.

Årets bruttofortjeneste endte på 28.934 kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Brande-virksomheden endte på 53.507 kroner.

Selskabet ledes af direktør Ronny Gasbjerg. I første omgang er det Brande Buslinier Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er Ronny Gasbjerg,Rune Gasbjerg de dominerende ejere.

GF17 Leasing ApS tilhører branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver." Virksomhedens formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er finansiering af rutebusser"

Klik her for at se regnskabet.

De røde tal er væk: Just Turist ApS i Brande gik fra underskud til overskud

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i selskabet Just Turist ApS, der har adresse i Brande. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -59.257 til 111.223 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 255.165 kroner til 420.412 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Brande-selskabet fra 250.705 til 337.459 kroner.

Firmaet ledes af direktør Aage Andreas Gasbjerg. I første omgang er det Brande Buslinier Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er Ronny Gasbjerg,Rune Gasbjerg de dominerende ejere.

Just Turist ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Turistkørsel og anden landpassagertransport." Selskabets formål har den selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er person og godsbefordring samt investering og dermed beslægtet virkksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Kom ikke over nulstregen: Brande-firmaet Gasbjerg Finans 2016 ApS i minus

Selskabet Gasbjerg Finans 2016 ApS i Brande har fået endnu et minus. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet blevet større fra -773.133 til -788.958 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018/19, der endte med et resultat før skat på -96.472 kroner.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 1,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 1,1 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et underskud på -614.182 kroner efter skat, voksede formuen i Gasbjerg Finans 2016 ApS sidste år fra 26.151 til 111.969 kroner.

Firmaet ledes af direktør Ronny Gasbjerg. I første omgang er det Brande Buslinier Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er Ronny Gasbjerg,Rune Gasbjerg de dominerende ejere.

I Erhvervsstyrelsens register er Gasbjerg Finans 2016 ApS anbragt i branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Virksomhedens formål er finansiering af rutebusser"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Gasbjerg ApS i Brande fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i virksomheden Gasbjerg ApS, der har adresse i Brande. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 415.696 til 2,6 millioner kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 671.177 kroner i det foregående regnskabsår til 3,2 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Brande-virksomheden fra 1,9 millioner til 3,9 millioner kroner.

Firmaet ledes af en direktion, der består af Aage Andreas Gasbjerg og Ronny Gasbjerg. I første omgang er det Brande Buslinier Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er Ronny Gasbjerg,Rune Gasbjerg de dominerende ejere.

I Erhvervsstyrelsens register er Gasbjerg ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Selskabet beskriver selv sit formål på følgende måde: "Selskabets formål er udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang: Gasbjerg Finans 2017 ApS i Brande får milliontab igen

Også i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i Brande-firmaet Gasbjerg Finans 2017 ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet steget fra -2,4 millioner til -2,9 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 547.053 kroner.

Firmaets bruttofortjeneste er reduceret lidt fra 5,8 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 5,0 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et underskud på -2,3 millioner kroner efter skat voksede formuen i Gasbjerg Finans 2017 ApS sidste år fra 44.721 til 91.743 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Ronny Gasbjerg. I første omgang er det Brande Buslinier Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er Ronny Gasbjerg,Rune Gasbjerg de dominerende ejere.

Gasbjerg Finans 2017 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver." Sit formål har virksomheden selv beskrevet således: "Selskabets formål er finansiering af rutebusser"

Klik her for at se regnskabet.

Nyt regnskab: Brande-virksomheden Gasbjerg Finans 2021 Aps fik minus i det seneste regnskab

Det seneste år er endt med underskud i Gasbjerg Finans 2021 Aps, der er en virksomhed i Brande. Det fremgår af det nye regnskab for 2021, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -239.351 kroner. Det er selskabets første regnskab.

Årets bruttofortjeneste blev på 425.272 kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Brande-selskabet endte på -136.694 kroner og er dermed negativ.

Selskabet ledes af direktør Ronny Gasbjerg. I første omgang er det Brande Buslinier Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er Ronny Gasbjerg,Rune Gasbjerg de dominerende ejere.

Gasbjerg Finans 2021 Aps hører hjemme i branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver." Selskabets formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formål er finansiering af rutebusser"

Klik her for at se regnskabet.

Minus igen: Gasbjerg Finans 2020 ApS i Brande holder sig i rødt

Firmaet Gasbjerg Finans 2020 ApS i Brande fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -150.330 til -800.559 kroner før skat.

Virksomhedens bruttofortjeneste er har forandret sig flere gange fra 225.674 kroner i det foregående regnskabsår til 1,6 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 82.742 til 58.307 kroner.

Firmaet ledes af direktør Ronny Gasbjerg. I første omgang er det Brande Buslinier Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er Ronny Gasbjerg,Rune Gasbjerg de dominerende ejere.

Gasbjerg Finans 2020 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver." Sit formål har firmaet selv beskrevet på denne måde: "Virksomhedens formål er finansiering af rutebusser"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Nr. Bredgade 4-6 ApS i Gødstrup holdt fast i overskuddet

Overskuddet er blevet større i det seneste år i selskabet Nr. Bredgade 4-6 ApS, der har adresse i Gødstrup. Det fremgår af det seneste regnskab for 2021, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 284.258 til 300.611 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 601.935 kroner til 543.518 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Gødstrup-selskabet fra 1 millioner til 1,3 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Allan Bach. I første omgang er det ALLAN BACH HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Allan Bach den dominerende ejer.

Nr. Bredgade 4-6 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger." Sit formål har firmaet selv beskrevet således: "Selskabets formål er drive udlejningsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Fra plus til minus: Sinding Hovedgade ApS i Gødstrup går fra overskud til tab

Overskud er blevet til underskud i Gødstrup-firmaet Sinding Hovedgade ApS. Det fremgår af det nye regnskab for 2021, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet under nul-stregen fra 208.208 til -1270 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 208.208 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 242.023 kroner til 188.072 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Sinding Hovedgade ApS var ligesom året før på 1,6 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Allan Bach. I første omgang er det ALLAN BACH HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Allan Bach den dominerende ejer.

Sinding Hovedgade ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger." Virksomhedens formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at eje, herunder opføre erhvervs- og boligejendomme med henblik på erhvervsmæssig udlejning"

Klik her for at se regnskabet.

Røde tal forsvandt: Underskud i bilhandel i Tjørring er forvandlet til millionoverskud

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i Tjørring-selskabet Gunner Damsgaard Nielsen Automobiler ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -44.231 til 1,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -64.519 kroner til -68.900 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Tjørring-selskabet fra 10,9 millioner til 11,7 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Gunnar Damsgaard, der også er ejer.

Gunner Damsgaard Nielsen Automobiler ApS tilhører branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at drive transportvirksomhed, autohjælp og redningsarbejde"

Klik her for at se regnskabet.

Industrivej 2-60 ApS i Gjellerup er stabil: Holder fast i et plus

Industrivej 2-60 ApS, der er en virksomhed i Gjellerup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som firmaet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 10.595 til 190.793 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 705.754 kroner til 682.471 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Gjellerup-selskabet fra -5,8 millioner til -5,7 millioner kroner og er dermed stadig negativ.

Selskabet ledes af en direktion, der består af Anette Bach og Susanne Martinus Bach. I første omgang er det R. K. BYG ApS,BR TRADING ApS,ApS KBUS 38 NR. 2690,EJENDOMSSELSKABET FASTRUPVEJ 11 ApS,B.J.B. HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Anette Bach,Susanne Martinus Bach de dominerende ejere.

Industrivej 2-60 ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger." Sit formål har virksomheden selv beskrevet således: "Selskabets formål er at foretage erhvervsmæssig udlejning samt finansiering"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Brande-virksomhed holdt fast i sit plus

LFP ApS, der er et selskab i Brande, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2021, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 7241 til 7965 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst blev 2,017, der endte med et resultat før skat på 22.012 kroner.

Årets bruttotab var ligesom året før på -8125 kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Brande-firmaet fra 800.649 til 826.218 kroner.

Selskabet ledes af direktør Leif Fogt Petersen. I første omgang er det LFP HOLDING, BRANDE ApS, der står som ejer. I sidste ende er Leif Fogt Petersen den dominerende ejer.

LFP ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er formueadministration"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Blikkenslagerfirma i Brande fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i Brande-firmaet Rahbek VVS ApS. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 718.317 til 1,2 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 20, året før var det 21.

Firmaets bruttofortjeneste blev 10,9 millioner kroner, året før var tallet 10,3 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et overskud på 934.893 kroner efter skat, et overskud på 934.893 kroner efter skat, faldt formuen i Rahbek VVS ApS fra 3,5 millioner til 2,9 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Ole Tangen Søgaard. I første omgang er det ApS KBUS 17 NR. 3308,MØLGAARD HOLDING HERNING ApS,JSP Holding 2017 IVS,JSP Holding 2017 ApS,Tangen Holding IVS,Tangen Holding ApS,Andreas Christensen Holding Brande ApS, der står som ejere. I sidste ende er Benno Rahbek den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Rahbek VVS ApS anbragt i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger." Virksomhedens formål har den selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er VVS arbejde, entreprenørarbejde, handel, servicearbejde og alle dermed beslægtet aktiviteter"

Klik her for at se regnskabet.

Herning-virksomhed er konstant: Holder fast i et plus

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Herning-selskabet Ejendomsselskabet af 27.11.2008 ApS. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som virksomheden for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet svundet fra 58.790 til 42.182 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst blev 2018, der endte med et resultat før skat på 93.320 kroner.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 240.719 kroner til 196.822 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen i Ejendomsselskabet af 27.11.2008 ApS var ligesom året før på 1,1 millioner kroner.

Virksomheden ledes af en direktion, der består af Kenneth Koed Lauritzen, Poul Sand, Claus Fedder Sørensen og Henrik Lysgaard og ejes af Claus Fedder Sørensen,BILFORUM HOLDING ApS UNDER STIFTELSE,BILFORUM HOLDING HERNING ApS,C K L HOLDING ApS,POUL SAND ApS,POUL SAND A/S.

I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsselskabet af 27.11.2008 ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Selskabets formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at eje fast ejendom og dermed tilknyttede aktiviteter"

Klik her for at se regnskabet.

Minus igen: Selskab i Brande i minus

FRYDE ApS, der er et firma i Brande, fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -4895 til -48.154 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst blev 2,017/18, der endte med et resultat før skat på -4721 kroner.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 3813 kroner til 4375 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 30.617 til -17.537 kroner og er dermed blevet negativ.

Firmaet ledes af direktør Kenneth Virkelyst Frydensbjerg, der også er ejer.

FRYDE ApS tilhører branchen "Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik." Virksomhedens formål har den selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er direktte og indirekte som holdingselskab, at drive handel, håndværk og industri, foretage finansiering og investering samt udøve anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: Overskuddet svandt relativt meget hos elinstallatør i Klovborg

Klovborg-firmaet Østermarks El-Service ApS har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste år. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet mere end halveret fra 215.325 til 5643 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Det gik bedst i 2019/20, der endte med et resultat før skat på 215.325 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 583.046 kroner til 480.980 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et overskud på 4407 kroner efter skat, et overskud på 4407 kroner efter skat, faldt formuen i Østermarks El-Service ApS fra 287.890 til 242.297 kroner.

Selskabet ledes af direktør Daniel Østermark, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Østermarks El-Service ApS anbragt i branchen "El-installation." Firmaet beskriver selv sit formål således: "Selskabets formål er at drive elinstallatørforretning og hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Ikast og Brandes virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Horsens For abonnenter

Længe ventede lyssignaler har flyttet problem med kø fra motorvej til indfaldsvej: Det skal nok ende godt, lyder det fra Vejdirektoratet

Annonce

Karsten skiftede fra gasfyr til varmepumpe og frygter nu strømblackouts til vinter: - Jeg føler mig snydt

Annonce
Annonce
Horsens

Tabte noget og prøvede at få det op: 67-årig døde i forbindelse med fald ned i affaldscontainer

Erhverv For abonnenter

Per Rasmussen solgte sin virksomhed for millionbeløb: Nu har han stiftet en ny, selvom pensionsalderen nærmer sig

Hedensted

Har du set en 14 fods motorbåd med blå trekanter? Så vil ejeren gerne have den tilbage

Leder For abonnenter

Logik for politikere: Der er naturligvis ingen grund til at blive for klog i et videnssamfund

Dalls analyse: Mette Frederiksen har en uge tilbage - her er fordelene og ulemperne ved dagene i næste uge

Erhverv

Nordmark lukker vindmølleproduktion i Hedensted: 40 ansatte afskediges eller flyttes

Odder For abonnenter

Ejer af restaurant ærgrer sig over sur smiley: Sommeren 2022 har været ekstra svær

Erhverv For abonnenter

Et enormt projekt kræver et enormt spadestik: - Måske er det, fordi vi er de dummeste?

Peter var seks måneder gammel, da han blev sat på et fly til Danmark: Han troede, han var forældreløs - nu kæmper han for sandheden

Hedensted

Ups - legeredskaber til 75.000 kroner blev skåret i småstykker af kommunen: Folk havde klaget over manglende græsslåning

Kendt cremedronning er en elendig leder: Der er egentlig ikke ret mange ting, jeg er rigtig god til

AC Horsens For abonnenter

Flere millioner på spil for AC Horsens: De rigtige resultater i næste spillerunde kan være guld værd - de forkerte en dyr fornøjelse

AC Horsens For abonnenter

Her er James Gomez' fremtidsplaner: AC Horsens-talentet ser frem til vinterens transfervindue og har fokus på to klare krav

Brædstrup

Varmeværk varsler prisstigninger: Vi kommer ud med underskud i år

Annonce