Annonce
Ikast-Brande For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Ikast-Brande

Tallene vendt: Herning Boligservice ApS i Sinding gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Herning Boligservice ApS i Sinding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -725.016 til 232.491 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 1,6 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 490.105 kroner i det foregående regnskab til 476.025. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sinding-firmaet fra 6,2 millioner til 6,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Casper Uffe Brøchner Søndergaard. Virksomhedens reelle ejere er Casper Uffe Brøchner Søndergaard. I Erhvervsstyrelsens register er Herning Boligservice ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb og udlejning af ejendommeKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Sinding får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Sinding-virksomheden HS Tømrer ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 176.040 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 706.929 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Casper Uffe Brøchner Søndergaard. Virksomhedens reelle ejere er Casper Uffe Brøchner Søndergaard,Henrik Sørensen. I Erhvervsstyrelsens register er HS Tømrer ApS anbragt i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve tømrervirksomhed samt anden beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Ejendomsvirksomhed i Herning er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Ejendomsanpartsselskabet Nystedvej 11 i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -101.208 til 76.972 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 195.376 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 9076 kroner i det foregående regnskabsår til 183.518 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-firmaet fra 4 millioner til 4,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jørgen Stig Mørup. I første omgang er det JØRGEN MØRUP HOLDING ApS. HERNING, der står som ejer. I sidste ende er det Jørgen Stig Mørup,Mette Pallishøj,Søren Stig Mørup,Dorthe Mørup, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsanpartsselskabet Nystedvej 11 anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og investering samt anden dermed beslægtet virksomhed samt jordbrugsdriftKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Finansvirksomhed i Herning går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Herning-virksomheden SJØRSLEV INVEST ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 569.772 til -499.122 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 569.772 kroner. Medarbejdertallet var på 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttotab er forbedret fra -49.789 kroner til -43.921 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Egenkapitalen faldt fra 6,2 millioner til 5,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Svend Erik Sjørslev. Virksomhedens reelle ejere er Svend Erik Sjørslev. I Erhvervsstyrelsens register er SJØRSLEV INVEST ApS anbragt i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er formueforvaltning
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos finansvirksomhed i HerningKonsortium via Manzoni A/S, der er en virksomhed i Herning, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 2,2 millioner til 726.912 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 2,2 millioner kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -25.752 kroner til -26.626 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 11 millioner til 11,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ole Nielsen. I første omgang er det COK HOLDING AF 20. JUNI 2001 ApS,Kjolefabrikken af 1961 A/S,MAS HOLDING AF 1. JULI 1999 ApS,S.R. Ejendomme ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Finn Poulsen, der er den dominerende ejer. Konsortium via Manzoni A/S hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder værdipapirer og handel med moderne kunstKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i HerningMM 2 Herning A/S, der er en virksomhed i Herning, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 254.559 til 59.895 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 9,3 millioner kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -17.286 kroner til -12.500 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. På trods af et overskud på 59.895 kroner efter skat, faldt formuen i MM 2 Herning A/S fra 4,3 millioner til 3,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Finn Poulsen. I første omgang er det Kjolefabrikken af 1961 A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Finn Poulsen, der er den dominerende ejer. MM 2 Herning A/S hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje kapitalandele i Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S, cvr-nr. 19752305Klik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ejendomsselskabet Rigas ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ejendomsselskabet Rigas ApS, der er en virksomhed i Brande. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 315.548 til 734.662 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 405.070 kroner til 483.389 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-virksomheden fra 2,2 millioner til 2,8 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Ronny Gasbjerg og Morten Rix Larsen. Virksomhedens reelle ejere er Ronny Gasbjerg,Morten Rix Larsen. Ejendomsselskabet Rigas ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive ejendomsinvestering, handel og finansieringKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Herning ryger fra overskud til underskudOverskuddet i KREA-U ApS, der er et firma i Herning, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 37.442 til -116.856 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 37.442 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 657.503 kroner i det foregående regnskabsår til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 97.244 til 5976 kroner . Virksomheden ledes af direktør Birgitte Enemark. Virksomhedens reelle ejere er Birgitte Enemark. I Erhvervsstyrelsens register er KREA-U ApS anbragt i branchen "Forhandlere af gaveartikler og brugskunst". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive kreativt værkstedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Herning fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i TO.WIN EJENDOMME ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 214.114 til 5,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 648.393 kroner i det foregående regnskabsår til 5,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 318.702 til 331.484. Virksomheden ledes af direktør Jesper Rasmussen. I første omgang er det J.R. HOLDING AF 4. APRIL 2001 ApS,CDK AF 15. JUNI 2006 ApS,WORTMANN HOLDING AF 1. APRIL 2008 ApS,Sille G.R. Holding ApS,Emma G.R. Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Søren Wortmann,Jesper Rasmussen, der er de dominerende ejere. TO.WIN EJENDOMME ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investering i og udlejning af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger: Comfysocks A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Comfysocks A/S, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 1,9 millioner til 5,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,6 millioner kroner til 9,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 14,4 millioner til 19 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ulrik Fusager Pallishøj. I første omgang er det JØRGEN MØRUP HOLDING ApS. HERNING,UP HOLDING HERNING ApS,LNMZ Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Ulrik Fusager Pallishøj,Mette Pallishøj, der er de dominerende ejere. Comfysocks A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at forestå strømpeproduktion samt efter bestyrelsens bestemmelse anden virksomhed, som står i naturlig forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Herning fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i FC Midtjylland A/S, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 12,7 millioner til 35,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 66,7 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 120 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 113 ansatte - en nedgang på 5,83 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 207,8 millioner kroner til 245,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 280,3 millioner til 307,5 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jacob Ørngreen Jørgensen, Claus Steinlein og Preben Rokkjær. I første omgang er det Impact Co A/S,Matthew Benham, der står som ejere. I sidste ende er det Anders Holch Povlsen,Matthew Benham, der er de dominerende ejere. FC Midtjylland A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Sportsklubber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive professionel fodbold og hermed forbundet virksomhed, herunder handel, service og investering, der kan ske i forbindelse med professionel fodboldKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i VelgårdeOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Ejendomsselskabet Rønne Allé 10 ApS, der er en virksomhed i Velgårde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 70.771 til 38.386 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 101.217 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 184.999 kroner i det foregående regnskab til 153.060. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 38.386 kroner efter skat, faldt formuen i Ejendomsselskabet Rønne Allé 10 ApS fra 350.492 til 275.878 kroner . Firmaet ledes af direktør Dorthe Hagensen. Virksomhedens reelle ejere er Dorthe Hagensen. Ejendomsselskabet Rønne Allé 10 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom samt driftsmidler mvKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: It-virksomhed i Hammerum er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet OpenFreeForm ApS i Hammerum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -83.594 til 23.853 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 120.287 kroner. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -81.838 kroner året før til 40.448 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hammerum-firmaet fra 76.418 til 100.271. Virksomheden ledes af direktør Christian Andersen Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Christian Andersen Christensen. I Erhvervsstyrelsens register er OpenFreeForm ApS anbragt i branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive Konsulentvirksomhed indenfor IT, samt anden hermed beslægtet virksomhed
Nyt regnskab: Herning-virksomheden Gladsaxe Butikscenter A/S fik også milliongevinst i seneste regnskabGladsaxe Butikscenter A/S, der er en virksomhed i Herning, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 2,2 millioner til 2,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 2,6 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Herning-firmaet fra 24,6 millioner til 25,9 millioner. Selskabet ledes af direktør Peter Guldbrandt Tromborg. Virksomheden ejes af GMJ AF 1/10 1994 ApS,KROGH ApS,H. SUN HOLDING ApS,BKG-FINANS ApS,CATPEN A/S,GLADSAXE BUTIKSCENTER A/S,HSN HOLDING AF 01.02.2010 ApS. I Erhvervsstyrelsens register er Gladsaxe Butikscenter A/S anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at erhverve erhvervsejendomme med henblik på erhvervsmæssig udlejning herafKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ejendomsselskabet Dyrmose ApS fik større overskud end året førEjendomsselskabet Dyrmose ApS, der er en virksomhed i Tjørring, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 112.567 til 321.036 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 662.144 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 361.139 kroner i det foregående regnskab til 287.763. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tjørring-virksomheden fra 916.447 til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Torben Dyrmose. Virksomhedens reelle ejere er Torben Dyrmose. Ejendomsselskabet Dyrmose ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med ejendomsinvestering og -udlejning, investeringer i øvrigt samt handelKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Herning tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i Vognmandsforretning A. Thomsen & Sønner ApS, Herning, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 321.148 til 620.233 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,0 millioner kroner til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 2,5 millioner til 2,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jan Mogens Thomsen. Virksomhedens reelle ejere er Jan Mogens Thomsen. Vognmandsforretning A. Thomsen & Sønner ApS, Herning hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive vognmandsforretning og handelKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Brande fik millionoverskudMRL Invest ApS, der er en virksomhed i Brande, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 124.088 til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 96.819 kroner i det foregående regnskabsår til 219.516 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-virksomheden fra 1,6 millioner til 2,7 millioner. Firmaet ledes af direktør Morten Rix Larsen. I første omgang er det MRL HOLDING BRANDE ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Morten Rix Larsen, der er den dominerende ejer. MRL Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udlejningsvirksomhed, handel og finansieringKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Nørre Snede-virksomheden Ripevial ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Ripevial ApS, der er en virksomhed i Nørre Snede. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 6,6 millioner til 4,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 6,6 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 548.512 kroner til 755.736 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Ripevial ApS var ligesom året før på 34,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Per Engholm Breinbjerg. Virksomhedens reelle ejere er Per Engholm Breinbjerg. Ripevial ApS hører hjemme i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje aktier og andre værdipapirerKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Nørre Snede-virksomheden Ripevial Boliger ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Ripevial Boliger ApS, der er en virksomhed i Nørre Snede. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 707.074 til 398.425 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 815.973 kroner i det foregående regnskab til 688.298. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nørre Snede-virksomheden fra 1 millioner til 1,4 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Per Engholm Breinbjerg og Rikke Breinbjerg. I første omgang er det RIPEVIAL ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Per Engholm Breinbjerg, der er den dominerende ejer. Ripevial Boliger ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje, erhverve og opføre ejendomme til udlejning og/eller videresalgKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Esbjerg Butikscenter Øst A/SSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Herning-virksomheden Esbjerg Butikscenter Øst A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -4,4 millioner til -934.097 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 2,1 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 2,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Egenkapitalen faldt fra 13,5 millioner til 12,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Peter Guldbrandt Tromborg. Virksomheden ejes af TORBEN HJORT ApS,LINDAN ApS,WOHLSTRAND HOLDING ApS,BKG-FINANS ApS,GUSTAV H.C. A/S,HELMS HOLDING A/S,LEO MADSEN HOLDING 2002 ApS,Bækdal Invest ApS,Bruun 2020 ApS. Esbjerg Butikscenter Øst A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at erhverve erhvervsejendomme med henblik på erhvervsmæssig udlejning herafKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Ejendomsvirksomhed i Herning fik lidt lavere overskudHolstebro Butikscenter Vest A/S, der er en virksomhed i Herning, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 1,1 millioner til 993.361 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 1,1 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 1,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,3 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 6,4 millioner til 7,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Guldbrandt Tromborg. Virksomheden ejes af AA HOLDING AF 1.1.1989 ApS,KROGH ApS,H. SUN HOLDING ApS,PHI HOLDING HERNING ApS,KOM INVEST A/S SKIVE,Bækdal Invest ApS. Holstebro Butikscenter Vest A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at erhverve, udvikle, udleje og administrere ejendommene matr.nr 10 F og 10 E Bisgård, Holstebro Jorder beliggende Banetoften 2-2A, 7500 Holstebro, matr.nr 10 A Bisgård, Holstebro Jorder, beliggende Banetoften 4, 7500 Holstebro samt ejerlejlighed nr. 4 af matr. nr 1032 Herning Bygrunde beliggende Dalgasgade 29A, 2. og 3. sal, 7500 HerningKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Sinding fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ejendommen H.C. Ørstedsvej 60-62 ApS, der er en virksomhed i Sinding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 283.324 til 1,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 477.083 kroner til 706.319 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sinding-virksomheden fra 1,1 millioner til 2,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Casper Uffe Brøchner Søndergaard. I første omgang er det US Invest 187 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Casper Uffe Brøchner Søndergaard, der er den dominerende ejer. Ejendommen H.C. Ørstedsvej 60-62 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at foretage investering i fast ejendom, samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Tjørring Gl. Bibliotek ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Tjørring Gl. Bibliotek ApS, der er en virksomhed i Sinding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 1,7 millioner til 6,7 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,6 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sinding-virksomheden fra 6,1 millioner til 11,3 millioner. Firmaet ledes af direktør Casper Uffe Brøchner Søndergaard. I første omgang er det RentHolding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Casper Uffe Brøchner Søndergaard, der er den dominerende ejer. Tjørring Gl. Bibliotek ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel med og investering i fast ejendom samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Rent Ikast ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Rent Ikast ApS, der er en virksomhed i Sinding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 463.192 til 2,9 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 656.157 kroner til 847.095 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sinding-virksomheden fra 3,3 millioner til 5,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Casper Uffe Brøchner Søndergaard. I første omgang er det RentHolding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Casper Uffe Brøchner Søndergaard, der er den dominerende ejer. Rent Ikast ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel med og investering i fast ejendom samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Sinding fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i BL Tæpper ApS, der er en virksomhed i Sinding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 711.336 til 1,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,5 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,4 millioner kroner efter skat, faldt formuen i BL Tæpper ApS fra 679.766 til 406.109 kroner . Virksomheden ledes af direktør Casper Uffe Brøchner Søndergaard. I første omgang er det Nicklas Eisenberg Hentze,US Invest 187 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Casper Uffe Brøchner Søndergaard,Nicklas Eisenberg Hentze, der er de dominerende ejere. BL Tæpper ApS hører hjemme i branchen "Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er montering og salg af gulvbelægning og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Sinding fik millionoverskudUS Boligudlejning 2 ApS, der er en virksomhed i Sinding, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 130.296 til 1,0 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 115.453 kroner i det foregående regnskab til 88.213. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sinding-virksomheden fra 134.098 til 931.183. Virksomheden ledes af direktør Casper Uffe Brøchner Søndergaard. I første omgang er det US Invest 187 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Casper Uffe Brøchner Søndergaard, der er den dominerende ejer. US Boligudlejning 2 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er investering i og udlejning af fast ejendom og andre hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Rent Herning ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Rent Herning ApS, der er en virksomhed i Sinding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 3,7 millioner til 12,5 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,5 millioner kroner til 2,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sinding-virksomheden fra 6,2 millioner til 15,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Casper Uffe Brøchner Søndergaard. I første omgang er det US Invest 187 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Casper Uffe Brøchner Søndergaard, der er den dominerende ejer. Rent Herning ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investering i og udlejning af fast ejendom og andre hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Henrik Ellerbæk A/S i HerningHenrik Ellerbæk A/S, der er en virksomhed i Herning, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 473.886 til 143.102 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 595.392 kroner. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 2,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 110.562 kroner efter skat, faldt formuen i Henrik Ellerbæk A/S fra 3,1 millioner til 2,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Rodan Ellerbæk. I første omgang er det LARS ELLERBÆK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Rodan Ellerbæk, der er den dominerende ejer. Henrik Ellerbæk A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af trikotagestoffer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive fabrikation og handel af hvilken som helst art, herunder eksport og importKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Bilhandel i Lind ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Lind-virksomheden KDN af 1/7 2001 ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 6,8 millioner til -792.503 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 6,8 millioner kroner. Medarbejdertallet var på et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -200.204 kroner året før til 60.178 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 44,6 millioner til 44 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Knud Damsgaard Nielsen. I første omgang er det Knud Damsgaard Nielsen,Claus Damsgaard Nielsen,Anne-Mette Damsgaard Nielsen,JOHN DAMSGAARD NIELSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Knud Damsgaard Nielsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er KDN af 1/7 2001 ApS anbragt i branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er formueforvaltning og udlejning af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Herning-virksomheden Pander Ejendomsselskab ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Pander Ejendomsselskab ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 292.276 til 240.331 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 380.089 kroner i det foregående regnskab til 334.275. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 409.930 til 597.403. Virksomheden ledes af direktør Rasmus Pander. I første omgang er det Pander Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Rasmus Pander, der er den dominerende ejer. Pander Ejendomsselskab ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed ved køb, salg og udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i HerningRenoPan ApS, der er en virksomhed i Herning, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 467.617 til 159.079 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 467.617 kroner. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 847.352 kroner i det foregående regnskab til 555.695 - et fald på -34 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 789.149 til 952.447. Virksomheden ledes af direktør Rasmus Pander. Virksomhedens reelle ejere er Rasmus Pander. RenoPan ApS hører hjemme i branchen "Anden bygningsfærdiggørelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med bygningsrenovering og vedligeholdelse, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos finansvirksomhed i Nørre SnedeOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i DS EUROPE ApS, der er en virksomhed i Nørre Snede. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 5,2 millioner til 4,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 5,5 millioner kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -94.451 kroner til -32.030 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 4,3 millioner kroner efter skat, faldt formuen i DS EUROPE ApS fra 92,4 millioner til 42,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Carsten Nørmark Christensen. I første omgang er det CNC Invest ApS,DS Europe Holding 2 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Bo Anders Olesen,Jonas Anders Olesen,Jacob Eiskjær Olesen, der er de dominerende ejere. DS EUROPE ApS hører hjemme i branchen "Finansielle hovedsæders virksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er aktie- og anpartsbesiddelse samt investering samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Overgaard Solutions ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Overgaard Solutions ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 520.689 til 746.684 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,0 millioner kroner til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra -64.667 til 513.879. Virksomheden ledes af direktør Ole Overgård. I første omgang er det OOV Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Overgård, der er den dominerende ejer. Overgaard Solutions ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med virksomhedsrådgivning, handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Herning-virksomheden Dyreborg Transport ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Dyreborg Transport ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 441.205 til 320.191 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,6 millioner kroner til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 742.197 til 877.744. Virksomheden ledes af direktør Carsten Dyreborg. Virksomhedens reelle ejere er Carsten Dyreborg. Dyreborg Transport ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Vejgodstransport". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve vognmands- og servicevirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Herning-virksomheden Herning Containerfabrik ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Herning Containerfabrik ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,0 millioner til 641.823 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet syv, året før var det otte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 4,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Herning Containerfabrik ApS var ligesom året før på 3,5 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Hans Ole Mortensen. I første omgang er det V.P. HOLDING HERNING ApS,FE HC HOLDING ApS,HM HC HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Hans Ole Mortensen, der er den dominerende ejer. Herning Containerfabrik ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer: fremstilling af påhængsvogne og sættevogne". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabts formål er fabrikationsvirksomhed og handelKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Herning går fra overskud til underskudOverskuddet i DENWOOD ApS, der er et firma i Herning, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 253.927 til -436.914 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 253.927 kroner. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 11 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 18 ansatte - en fremgang på 63,64 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,0 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 4,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -112.757 til -452.045 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Jakob Køser Bressendorf. I første omgang er det Horn Business Group ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ove Fog Jørgensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er DENWOOD ApS anbragt i branchen "Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er import og handel med trævarer samt anden handelsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Midtjysk Fordring ApS i Herning er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Midtjysk Fordring ApS i Herning. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -2093 til 18.511 kroner før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -28.179 kroner til -19.209 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 897.907 til 912.458. Virksomheden ledes af direktør Finn Poulsen. I første omgang er det WITT INVEST ApS,STEEN HESSEL HOLDING ApS,Kjolefabrikken af 1961 A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Sten Hedelund Hessel,Finn Poulsen, der er de dominerende ejere. Midtjysk Fordring ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel- og investeringsvirksomhed, herunder opkøb af fordringer, samt al virksomhed som efter direktionens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Råstof, Ikast ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårRåstof, Ikast ApS, der er en virksomhed i Lind, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 28.824 til 383.385 kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit 0 fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til 12 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 28.964 kroner i det foregående regnskabsår til 2,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lind-virksomheden fra 61.234 til 329.097. Firmaet ledes af direktør Mads Meldgaard Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Mads Meldgaard Pedersen,Linette Corfixen,René Fenger Kongsted. Råstof, Ikast ApS hører hjemme i branchen "Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive social konsulentvirksomhed i forhold til offentlige situationer samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Industriparken 32 Herning ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Industriparken 32 Herning ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 267.278 til 294.165 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 296.714 kroner til 322.692 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 2 millioner til 2,2 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Claus Erik Andersen og Poul Erik Nielsen. I første omgang er det PEN KIBÆK HOLDING ApS,CEA HERNING HOLDING ApS,INDUSTRIPARKEN 32 HERNING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Claus Erik Andersen,Poul Erik Nielsen, der er de dominerende ejere. Industriparken 32 Herning ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og drive ejendommen Industriparken 32, Lind, 7400 Herning og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i GjellerupOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i JM-Target ApS, der er en virksomhed i Gjellerup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 24.164 til 14.287 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 152.326 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 193.757 i det foregående regnskabsår til 40.170 - et fald på -79 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gjellerup-virksomheden fra 146.565 til 157.709. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jesper Lund Timmermann og Mette Lund Timmermann. Virksomhedens reelle ejere er Jesper Lund Timmermann,Mette Lund Timmermann. JM-Target ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at investere i værdipapirer og investering i øvrigt samt at udføre regnskabs- og konsulentopgaver af finansiel karakter
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i HerningHerning-virksomheden ABS FUGER ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -43.046 til -65.315 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 18.082 kroner. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 339.279 kroner i det foregående regnskab til 235.672 - et fald på -31 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -19.950 til -32.175 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Johny Sørensen. I første omgang er det R G INVEST & FINANS ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Rasmus Geerthsen, der er den dominerende ejer. ABS FUGER ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden bygningsfærdiggørelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Underskuddet er blevet mindre hos Brdr. Søby Invest ApSNortvig-virksomheden Brdr. Søby Invest ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -78.536 til -20.559 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -2636 kroner året før til 90.538 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -41.258 til -57.294 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Morten Søby og Peter Søby. I første omgang er det SØBY FINANS ApS,Peter Søby Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Morten Søby,Peter Søby, der er de dominerende ejere. Brdr. Søby Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med opførsel og salg af ejendomme og beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Yutaka ApS fik større overskud end året førYutaka ApS, der er en virksomhed i Herning, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 152.054 til 152.464 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 684.912 kroner. Forrige år var der i gennemsnit ni fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ti ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,7 millioner kroner til 4,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 555.740 til 679.577. Firmaet ledes af direktør Jens Peder Damgaard Jensen. I første omgang er det Per Nørmark Thinggaard,JPDJ HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jens Peder Damgaard Jensen,Per Nørmark Thinggaard, der er de dominerende ejere. Yutaka ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive restaurant og dermed tilknyttede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Herning-virksomheden Fontana Estate Danmark A/SFontana Estate Danmark A/S, der er en virksomhed i Herning, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 1,7 millioner til 1,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 2,0 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 4,9 millioner til 6,1 millioner. Selskabet ledes af direktør Finn Poulsen. I første omgang er det PRE ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Finn Poulsen, der er den dominerende ejer. Fontana Estate Danmark A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom i anlægsøjemed samt forestå dermed forbundne aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Oyster Capital Group A/SHerning-virksomheden Oyster Capital Group A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -6750 til -7375 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -6250 kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -6750 kroner til -7375 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra -52.250 til -59.625 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Finn Poulsen. I første omgang er det Kjolefabrikken af 1961 A/S,2010 HOLDING, FJERRITSLEV ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jan Middelboe,Finn Poulsen, der er de dominerende ejere. Oyster Capital Group A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investering i værdipapirer og fast ejendom samt dermed tilknyttede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Branel Automatik A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Branel Automatik A/S, der er en virksomhed i Brande. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4,6 millioner til 4,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 14 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 15 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 12,3 millioner kroner til 13,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-virksomheden fra 5,8 millioner til 6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Carsten Christian Jensen. I første omgang er det BARTH'S HOLDING ApS,CAJLVH HOLDING ApS,MESNICKOW HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Carsten Christian Jensen, der er den dominerende ejer. Branel Automatik A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion og handelKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Herning-virksomheden Frydendal Boligudlejning ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Frydendal Boligudlejning ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 63.372 til 34.834 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 48.419 kroner til 69.874 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 88.654 til 124.632. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Brian Frydendal Færch og Britta Frydendal Færch. Virksomhedens reelle ejere er Brian Frydendal Færch,Britta Frydendal Færch. Frydendal Boligudlejning ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive boligudlejning, investering, softwareudvikling og andre hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Ikast og Brandes virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Erhverv For abonnenter

Først var der Bruun Kola: Nu vil lokal colaproducent lave flere typer sodavand

Annonce
For abonnenter

Judi hængte sig i familiens gyngestativ: Nu håber hans mor at andre unge kan få hjælp i tide

Annonce
Annonce
Trafik og politi

Alvorlig ulykke spærrede motorvejen i over 7 timer: Nu er der igen åbent

Kultur For abonnenter

Festival-lukning får en bekymret Frank Panduro på barrikaderne: Er Horsens omdømme ved at smuldre?

Horsens

I Horsens cykler vi da! Eller..? Her er læsernes undren over cykelforholdene i byen

Navne For abonnenter

Efter dødsulykke fik Bente udsigt til et liv som barnløs og bundet til en kørestol: - Det er alligevel rart, at læger også kan tage fejl

50-59-årige sakker bagud med boostervaccine: - Man får det bare ikke gjort

Horsens

Mand kørt ihjel på motorvejen: Gik formentlig rundt ude på kørebanen

I øvrigt mener jeg For abonnenter

Brug inspiration fra Oldenburg og Berlin: Horsens mangler bytræer

Odder For abonnenter

Præst og datter advarer mod flere nedskæringer: Vi børn af ældre gør allerede, hvad vi kan

Novo Nordisk tjener kassen på, at de rige i Hollywood hamstrer fedmemedicin - nu er der bare ikke nok til sukkersygepatienterne

Kultur

Ny museumsleder har fundet sit drømmejob 150 kilometer fra bopælen: - Jeg måtte bare gå efter det

Kim glemte alt om nummerpladen - nu skylder han 252.500 kroner: Han er ikke den eneste

HH Elite For abonnenter

Ingen råd til fejltagelser: Nøglen til succes for HH Elite skal findes i disse tre kampe og evnen til at kompensere for tabet af profil

Leder For abonnenter

Når man gambler og taber på sit boliglån, vil vi ikke høre hverken brok eller klagesang

Kultur

Lille museum er i stor knibe: Blev udsultet i årevis mener støtteforening

Annonce