Annonce
Ikast-Brande For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Ikast-Brande

Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Herning-virksomheden Ole Meldgaard A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Ole Meldgaard A/S, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 474.801 til 315.914 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 474.801 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 359.214 kroner i det foregående regnskab til 350.624. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 246.419 kroner efter skat, faldt formuen i Ole Meldgaard A/S fra 6,5 millioner til 2,7 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Ole Meldgaard. I første omgang er det OLE MELDGAARD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Meldgaard, der er den dominerende ejer. Ole Meldgaard A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er handel med og reparation af motorkøretøjer samt handelsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Meldgaard & Meldgaard ApSHerning-virksomheden Meldgaard & Meldgaard ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -48.372 til -18.503 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 197.718 kroner til 295.702 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -99.281 til -113.713 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Ole Meldgaard. I første omgang er det OLE MELDGAARD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Meldgaard, der er den dominerende ejer. Meldgaard & Meldgaard ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Ikke-specialiseret engroshandel". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb og salg, udlejning og reparation af automobiler samt køb og salg af reservedele til sammeKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Hauz A/SHerning-virksomheden Hauz A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -16.730 til -26.256 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -15.540 kroner til -25.992 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -13.118 til -39.373 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Per Egebjerg. Virksomhedens reelle ejere er Per Egebjerg. Hauz A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at handle og udvikle løsninger på en bæredygtig mådeKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Byggefirmaet Brdr. Madsen ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Byggefirmaet Brdr. Madsen ApS, der er en virksomhed i Brande. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 766.000 til 1,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit seks fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til syv ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,0 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 4,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brande-virksomheden fra 2,9 millioner til 4 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Ronni Madsen og Lennart Bobek Madsen. I første omgang er det Lennart Madsen Holding ApS,Ronni Madsen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Ronni Madsen,Lennart Bobek Madsen, der er de dominerende ejere. Byggefirmaet Brdr. Madsen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Opførelse af bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor byggeri, herunder murer- og tømrervirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i LindIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i VF VILLEMOES ApS, der er et firma i Lind. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 158.892 til 79.037 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 244.933 kroner i det foregående regnskab til 194.077. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lind-virksomheden fra 154.868 til 213.868. Firmaet ledes af direktør Finn Villemoes Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Finn Villemoes Pedersen. VF VILLEMOES ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er konsulentvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Millionoverskud i virksomhed i HammerumDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Hammerum-virksomheden RC Danmark ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 1,7 millioner kroner. Det er firmaets første regnskab. Medarbejdertallet var på 17 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Årets bruttofortjeneste var på 10,9 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Kent Salling Fløe. I første omgang er det Sallinggaard Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kent Salling Fløe, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er RC Danmark ApS anbragt i branchen "Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udføre arbejde i forbindelse med afholdelse af arrangementer, herunder opsætning af scener, lyd og lys samt andet lignende arbejdeKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Herning Finércentral A/S fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Herning Finércentral A/S, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 286.972 til 378.694 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på to i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 786.445 kroner til 858.283 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 765.871 til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Bruno Bøgeskov Pedersen. I første omgang er det BRUNO BØGESKOV PEDERSEN, HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bruno Bøgeskov Pedersen, der er den dominerende ejer. Herning Finércentral A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af finerplader og træbaserede plader". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, håndværk og industri samt anden efter ledelsens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Ejendomsvirksomhed i Skovbyen tjente flere penge i seneste regnskabMMM-Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Skovbyen, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 25.328 til 178.518 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 246.528 kroner i det foregående regnskab til 244.409. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Skovbyen-virksomheden fra 1,5 millioner til 1,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Martin Guldberg Eriksen. I første omgang er det EMITEX ApS,Martin Eriksen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Martin Guldberg Eriksen,Martin Nygaard Christoffersen, der er de dominerende ejere. MMM-Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er investering i og drift af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Byggevirksomhed i Hammerum tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i ML Diamantskæring ApS, der er en virksomhed i Hammerum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 456.757 til 887.037 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på fire i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 862.464 kroner til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hammerum-virksomheden fra 481.211 til 816.440. Virksomheden ledes af direktør Flemming Birkelund. I første omgang er det FLEMMING BIRKELUND HOLDING ApS,Opstrup 1988 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Flemming Birkelund,Jannick Opstrup Nielsen, der er de dominerende ejere. ML Diamantskæring ApS hører hjemme i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er diamantskæring og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Ejendomsselskabet Nyvænget ApS i GjellerupEjendomsselskabet Nyvænget ApS, der er en virksomhed i Gjellerup, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,3 millioner til 513.517 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,3 millioner kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 706.396 kroner i det foregående regnskab til 640.379. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gjellerup-virksomheden fra 4,8 millioner til 4,9 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Michael Meedom Vejvad og Henrik Vejvad Hvolgaard. I første omgang er det MICHAEL VEJVAD HOLDING ApS,HVH HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Michael Meedom Vejvad, der er den dominerende ejer. Ejendomsselskabet Nyvænget ApS hører hjemme i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at erhverve ejendomme, projektudvikling, afhænde fast ejendom og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ejendomsvirksomhed i Sunds fik større overskud end året førEjendomsselskabet Drejervej 15 ApS, der er en virksomhed i Sunds, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 162.598 til 214.623 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 366.751 kroner til 489.262 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sunds-virksomheden fra 572.748 til 740.144. Firmaet ledes af direktør René Jensen. I første omgang er det RENÉ JENSEN HOLDING AF 14.11.2006 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det René Jensen, der er den dominerende ejer. Ejendomsselskabet Drejervej 15 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og udleje erhvervsejendomme, samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Lægdsgaard Ejendomme ApS i Hammerum er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Lægdsgaard Ejendomme ApS i Hammerum. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -20.881 til 87.222 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 59.513 kroner i det foregående regnskabsår til 199.232 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hammerum-firmaet fra 9097 til 77.148. Virksomheden ledes af direktør Rune Lægdsgaard. I første omgang er det H. A. Hammerum Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Rune Lægdsgaard, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Lægdsgaard Ejendomme ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive udlejningsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Næsten uændret: Lidt mindre underskud hos Viking Herning ApSHammerum-virksomheden Viking Herning ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -86.806 til -78.886 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 171.743 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 11.839 kroner i det foregående regnskabsår til 107.219 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 148.923 til 87.409 kroner . Firmaet ledes af en direktion, der består af Jens Ove Toftgaard og Rune Lægdsgaard. I første omgang er det Hammerum Autoværksted ApS,Toftgaard Invest Hammerum ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jens Ove Toftgaard,Rune Lægdsgaard, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Viking Herning ApS anbragt i branchen "Parkering og vejhjælp mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er autohjælp til alle typer biler samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Hammerum Autoværksted ApS i HammerumHammerum Autoværksted ApS, der er en virksomhed i Hammerum, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 788.798 til 377.651 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til seks ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 2,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 281.055 kroner efter skat, faldt formuen i Hammerum Autoværksted ApS fra 1,3 millioner til 997.902 kroner . Virksomheden ledes af direktør Rune Lægdsgaard. I første omgang er det H. A. Hammerum Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Rune Lægdsgaard, der er den dominerende ejer. Hammerum Autoværksted ApS hører hjemme i branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive traditionel autoværksted samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Sunds-virksomheden Haunstrup Isolering ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Haunstrup Isolering ApS, der er en virksomhed i Sunds. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 2,5 millioner til 1,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 40 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 36 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 23,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 21,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,3 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Haunstrup Isolering ApS fra 4,6 millioner til 4 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør René Jensen. I første omgang er det RENÉ JENSEN HOLDING AF 14.11.2006 ApS,Morten Lundgaard Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det René Jensen,Morten Mejdahl, der er de dominerende ejere. Haunstrup Isolering ApS hører hjemme i branchen "Anden bygningsinstallationsvirksomhed". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive handel og industriKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Haunstrup Brandsikring ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Sunds-virksomheden Haunstrup Brandsikring ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 346.721 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 1,3 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør René Jensen. I første omgang er det RENÉ JENSEN HOLDING AF 14.11.2006 ApS,MJ HOLDING IKAST ApS,Morten Lundgaard Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Michael Goran Radivojevic Tagliapietra Jensen,René Jensen, der er de dominerende ejere. Haunstrup Brandsikring ApS hører hjemme i branchen "Anden bygningsinstallationsvirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er foretage brandsikring og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Skolevej 2 ApS i Herning får underskudDet seneste år er endt med underskud i Herning-virksomheden Skolevej 2 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -86.944 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -17.272 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Michael Møller Elmholt. I første omgang er det M. ELMHOLT ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Møller Elmholt, der er den dominerende ejer. Skolevej 2 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Opførelse af bygninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er køb og salg af ejendomme samt drift heraf og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Elmholt Ejendomme ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Elmholt Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 241.212 til 291.108 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 418.656 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 799.269 kroner til 882.358 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 422.658 til 585.271. Virksomheden ledes af direktør Michael Møller Elmholt. I første omgang er det M. ELMHOLT ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Møller Elmholt, der er den dominerende ejer. Elmholt Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Formueforvaltning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er er køb og salg af ejendomme samt drift heraf og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Næsten uændret: Lidt mindre underskud hos Timringvej 5 ApSHerning-virksomheden Timringvej 5 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -59.834 til -59.063 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på -12.221 kroner. Medarbejdertallet var på 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 537 kroner i det foregående regnskabsår til 2533 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -18.960 til -65.027 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Michael Møller Elmholt. I første omgang er det M. ELMHOLT ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Møller Elmholt, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Timringvej 5 ApS anbragt i branchen "Formueforvaltning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er køb og salg af ejendomme samt drift heraf og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Murerfirmaet Elmholt ApS i Herning går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Murerfirmaet Elmholt ApS, der er et firma i Herning. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 533.599 til -169.617 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 1,5 millioner kroner. Medarbejdertallet var på et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 671.540 kroner i det foregående regnskabsår til 1,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 3,2 millioner til 3,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Michael Møller Elmholt. I første omgang er det M. ELMHOLT ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Møller Elmholt, der er den dominerende ejer. Murerfirmaet Elmholt ApS hører hjemme i branchen "Murere". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive murervirksomhed, handel og industriKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i Brande får underskudDet seneste år er endt med underskud i Brande-virksomheden Ejendomsselskabet Langeland 2020 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -8313 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -8313 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Michael Brandt. I første omgang er det Louise Larsen,Eqwiido Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Michael Brandt,Louise Larsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsselskabet Langeland 2020 ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af fast ejendom, samt enhver i forbindelse med hermed stående virksomhed
Overskud hos Italian Corner Scandinavia ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Snejbjerg-virksomheden Italian Corner Scandinavia ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 2222 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 3047 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Massimo Micera og Mircea Constantin Voicu. Virksomhedens reelle ejere er Massimo Micera,Mircea Constantin Voicu. Italian Corner Scandinavia ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med dagligvarer via internet". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Herning-virksomheden Fabrixs ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Fabrixs ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,8 millioner til 1,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 926.396 kroner efter skat, faldt formuen i Fabrixs ApS fra 3 millioner til 2,4 millioner kroner . Firmaet ledes af en direktion, der består af Torben Pedersen og Jan Nikolajsen. I første omgang er det JAN NIKOLAJSEN HOLDING LIND ApS,TORBEN PEDERSEN HOLDING LIND ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Torben Pedersen,Jan Nikolajsen, der er de dominerende ejere. Fabrixs ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med tekstiler". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at virke som handelsselskabKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Unico Garments ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Unico Garments ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 683.915 til 721.587 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 702.400 kroner til 710.833 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 583.457 til 612.857. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Torben Pedersen og Jan Nikolajsen. I første omgang er det Torben Pedersen,Jan Nikolajsen,FABRIXS ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Torben Pedersen,Jan Nikolajsen, der er de dominerende ejere. Unico Garments ApS hører hjemme i branchen "Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål består i handelsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Lind fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Helms TMT-Centret A/S, der er en virksomhed i Lind. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 13,4 millioner til 17,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 37, året før var det 38. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 33,6 millioner kroner til 37,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lind-virksomheden fra 56 millioner til 60,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Allan Spanggaard Helms. I første omgang er det HELMS GROUP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kristian Helms,Allan Spanggaard Helms,Jakob Kjær Helms, der er de dominerende ejere. Helms TMT-Centret A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive maskinhandel og i forbind- else dermed stående virksomhed samt investerings- og finansieringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Trio Property ApS fik større overskud end året førTrio Property ApS, der er en virksomhed i Herning, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 132.518 til 145.911 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 382.338 kroner til 389.648 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 1,7 millioner til 1,8 millioner. Firmaet ledes af direktør Michael Ejvind Bjerre Kudsk. I første omgang er det KIM BYRUM HOLDING ApS,BSM HOLDING, BJERRINGBRO ApS,MICHAEL KUDSK HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Michael Ejvind Bjerre Kudsk,Kim Byrum,Steen Sørensen, der er de dominerende ejere. Trio Property ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og drive virksomhed med udlejning af fast ejendom og hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos blikkenslagervirksomhed i SnejbjergIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i VVS-firmaet Mogens Jensen ApS, der er et firma i Snejbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 52.716 til 1823 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 82.253 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 608.109 kroner i det foregående regnskab til 476.842. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 550 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i VVS-firmaet Mogens Jensen ApS fra 319.007 til 263.057 kroner . Virksomheden ledes af direktør Mogens Bækkegaard Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Mogens Bækkegaard Jensen. VVS-firmaet Mogens Jensen ApS hører hjemme i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive et VVS firmaKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Tjørring-virksomheden Soulmate A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Soulmate A/S, der er en virksomhed i Tjørring. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 4,2 millioner til 2,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 6,1 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit ti fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til syv ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 9,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 6,8 millioner - et fald på -28 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tjørring-virksomheden fra 10,8 millioner til 13,1 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Poul Steen og Claus Borath Sørensen. I første omgang er det KIT KARNABY ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Poul Steen,Philip Steen, der er de dominerende ejere. Soulmate A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er handel med tekstilvarer og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Ikast og Brandes virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Horsens For abonnenter

Otte-årige Harry er snart fortid på Hovedgård skole: Efter 20 insulintilfælde og to indlæggelser i skoletiden flyttes han til ny skole

Annonce

Folketingskandidat ønsker borgmesteren død i facebookkommentar: - Må dig og din familie dø af Corona

Annonce
Annonce
Erhverv

Indehaver af kendt mæglerfirma har solgt sin boligbutik

Erhverv For abonnenter

To byer stopper samarbejde med lokalt firma, der skulle give dem fjernvarme: Forretningskonceptet skal ændres, erkender direktør

AC Horsens

Manden bag AC Horsens' succes i målet forlænger: Lars Winde på kontrakt til sommeren 2026

Kultur

Motorvejs-udvidelse åbner spor til en fjern, fjern fortid: Arkæologer finder andet end rester af bildæk og gamle udstødningsrør ved E45

Casper Christensen og Iben Hjejle deler ud af deres skilsmisse i nyt tv-program: Men hvad skal vi med de københavnerkendtes privatliv?

Horsens

44 nye rækkehuse på vej i Hatting: Der findes stadig købere til ejerboliger

Horsens For abonnenter

Venstrespids kalder muligt SV-samarbejde utroligt spændende, men slår fast: Det her må ikke og skal ikke handle om ministerbiler

Horsens

Uventede forhold stikker kæp i hjulet for Mo Lykkes drøm om takeaway i Horsens: Jeg var helt oppe at køre, så det er mega-trist

Massevis af danskere lader til at have glemt et fradrag: Så mange flere penge kan du få mellem hænderne næste år

Navne

Økonomi- og administrationschef i Fjernvarme Horsens er død som 50-årig: Henriks loyale og engagerede indsats har været uvurderlig

Farvel til saft og juice på plejehjem får heftig kritik: - Det her er simpelthen pinligt

Debat

Lav et House of Fame, hvor Mackie's tidligere havde til huse: Det kan være med til at genopfriske byens image som provinsens koncertby nr. 1

Erhverv For abonnenter

Design fra Horsens er global succes: Hay slog alle rekorder i et krævende år

Erhverv

Moderat støjende specialtog melder sin ankomst: Skal fræse revner væk på skinnerne i nattetimerne

Annonce