Annonce
Ikast-Brande For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Ikast-Brande

Tilbagegang: Furbo Accounting ApS i Sinding ramt af minus

Overskud er blevet til underskud i virksomheden Furbo Accounting ApS i Sinding. Det fremgår af det nye regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet under nul-stregen fra 4520 til -45.100 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Det gik bedst i 2,017, der endte med et resultat før skat på 140.774 kroner.

Omsætningen blev på 1600 kroner, året før var tallet 36.908.

Selskabets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra 36.908 kroner til -45.040 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne.

Egenkapitalen faldt fra 45.722 til 533 kroner.

Selskabet ledes af direktør Sune Hauge Furbo, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Furbo Accounting ApS anbragt i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning." Sit formål har virksomheden selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive virksomhed med at tilbyde hjælp til udarbejdelse af regnskab, heriblandt bogholderi og regnskabsassistance og hermed forbundet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene går op: Lindberg Økonomi ApS fik større overskud end året før

Overskuddet er blevet større i det seneste år i selskabet Lindberg Økonomi ApS i Snejbjerg. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 262.408 til 324.396 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Medarbejdertallet var på 1 i 2020/21, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 291.546 kroner til 376.539 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 248.504 kroner efter skat et overskud på 248.504 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Lindberg Økonomi ApS fra 340.379 til 300.883 kroner.

Selskabet ledes af direktør Kristina Støttrup Lindberg. I første omgang er det Lindberg Holding, Herning ApS, der står som ejer. I sidste ende er Kristina Støttrup Lindberg,Esben Bank Lindberg de dominerende ejere.

Lindberg Økonomi ApS hører hjemme i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning." Sit formål har virksomheden selv beskrevet således: "Selskabets formål er at yde økonomisk og administrativ rådgivning samt dermed tilknyttede aktiviteter"

Klik her for at se regnskabet.

Nyt regnskab: Overskud hos Neurolog Kilic ApS

Der blev tjent penge i det seneste år i Herning-firmaet Neurolog Kilic ApS. Det fremgår af det nye regnskab for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 91.729 kroner. Det er selskabets første regnskab.

Årets omsætning blev på 91.729 kroner.

Årets bruttofortjeneste blev på 91.729 kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden.

Formuen i Herning-selskabet endte på 70.065 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Demet Kilic. I første omgang er det Dr Kilic ApS, der står som ejer. I sidste ende er Demet Kilic den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Neurolog Kilic ApS anbragt i branchen "Praktiserende speciallæger." Virksomhedens formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at udfærdige speciallægeerklæringer, samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed"

Klik her for at se regnskabet.

Vibe Consultancy ApS i Brande er stabil: Holder fast i sit plus

Selskabet Vibe Consultancy ApS i Brande har igen haft overskud. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som firmaet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet svundet fra 144.278 til 136.505 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Det gik bedst i 2016, der endte med et resultat før skat på 221.882 kroner.

Selskabet oplyser ikke, hvor mange ansatte der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit 1, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 148.372 kroner til 136.839 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Brande-firmaet fra 756.579 til 863.007 kroner.

Firmaet ledes af direktør Kim Tranholm. I første omgang er det TRANHOLM INVEST ApS,VIBE INVEST ApS, der står som ejere. I sidste ende er Kim Tranholm,Connie Tranholm de dominerende ejere.

Vibe Consultancy ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse." Virksomhedens formål har den selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive rådgivningsvirksomhed indenfor finansiering, køb, salg, udlejning og opførelse af fast ejendom samt rådgivning om køb, salg og udvikling af erhvervsvirksomheder"

Klik her for at se regnskabet.

De røde tal er væk: Minus hos Ole Meldgaard & Co. ApS er blevet til gevinst

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i Ole Meldgaard & Co. ApS, der er et firma i Herning. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -26.811 til 24.236 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Det gik bedst i 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 452.723 kroner.

Antallet af ansatte var i gennemsnit på 3 i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 273.083 kroner til 245.901 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Herning-selskabet fra 511.512 til 530.054 kroner.

Selskabet ledes af direktør Jonas Hedegaard Grønbek. I første omgang er det J.AM. HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Jonas Hedegaard Grønbek den dominerende ejer.

Ole Meldgaard & Co. ApS hører hjemme i branchen "Autoreparationsværksteder mv.." Virksomhedens formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive autoværksted og hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Fald i tallene: Ejendomsudlejer i Herning ryger fra millionoverskud til underskud

Overskud er blevet til underskud i Herning-selskabet KUBUS ApS. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet under nul-stregen fra 4,8 millioner til -998.888 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2019/20, der endte med et resultat før skat på 4,8 millioner kroner.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet gik gået fra 6,1 millioner kroner i det foregående regnskab til -215.726 kroner i 2020/21.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 8,6 millioner til 4,3 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Torben Nylev Thuesen. I første omgang er det TORBEN THUESEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Torben Nylev Thuesen den dominerende ejer.

KUBUS ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er eje og udleje erhvervsejendomme og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Nedgang i indtjeningen i Ejstrupholm-virksomheden Carl Henning Qvortrup ApS

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Ejstrupholm-firmaet Carl Henning Qvortrup ApS. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet reduceret fra 751.809 til 557.089 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttotab er gået fra -14.093 kroner til -14.490 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Ejstrupholm-firmaet fra 2,7 millioner til 3,1 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Carl Henning Qvortrup, der også er ejer.

Carl Henning Qvortrup ApS hører hjemme i branchen "Dyrlæger." Selskabet beskriver selv sit formål således: "Selskabets formål er investering og handel med værdipapirer"

Klik her for at se regnskabet.

Holdingselskab i Herning er konstant: Holder fast i sit overskud

Selskabet Flemming Bøjgaard Frandsen Holding ApS, der har adresse i Herning, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den dugfriske årsrapport for 2020/21, som firmaet for kort tid siden har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 16.939 til 174.373 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 2,4 millioner til 2,5 millioner kroner.

Virksomheden er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud.

Virksomheden ledes af direktør Flemming Bøjgaard Frandsen, der også er ejer.

Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er investering i værdipapirer samt formueforvaltning i øvrigt"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Arnborg Ejendomsselskab ApS i Arnborg fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Arnborg Ejendomsselskab ApS, der er en virksomhed i Arnborg. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 1,1 millioner til 2,5 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 2,4 millioner kroner til 3,9 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Arnborg-firmaet fra 8,7 millioner til 10,9 millioner kroner.

Virksomheden ledes af en direktion, der består af Henrik Fuglede Nielsen og Karsten Marinus Nielsen. I første omgang er det KN ARNBORG HOLDING ApS,ARNBORG KLEINSMEDIE A/S,HN ARNBORG HOLDING A/S, der står som ejere. I sidste ende er Henrik Fuglede Nielsen,Karsten Marinus Nielsen de dominerende ejere.

I Erhvervsstyrelsens register er Arnborg Ejendomsselskab ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Virksomhedens formål har den selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er udlejning af ejendomme og maskiner"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Arnborg Kleinsmedie A/S i Arnborg holdt fast i overskuddet

Overskuddet er blevet større i det seneste år i firmaet Arnborg Kleinsmedie A/S, der har adresse i Arnborg. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 6,4 millioner til 6,6 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Medarbejdertallet var på 22 i 2020/21, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst.

Selskabets bruttofortjeneste er reduceret lidt fra 20,9 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 18,0 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Arnborg-virksomheden fra 8,7 millioner til 8,9 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Henrik Fuglede Nielsen. I første omgang er det KN ARNBORG HOLDING ApS,ARNBORG KLEINSMEDIE A/S,HN ARNBORG HOLDING A/S, der står som ejere. I sidste ende er Henrik Fuglede Nielsen,Karsten Marinus Nielsen de dominerende ejere.

Arnborg Kleinsmedie A/S tilhører branchen "Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf." Selskabets formål har den selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive smedeværksted og dertil knyttede aktiviteter"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Firma i Ejstrupholm fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i selskabet JØL Holding ApS, der har adresse i Ejstrupholm. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset mange gange fra 229.840 til 1,2 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 352.351 kroner i det foregående regnskabsår til 1,2 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Ejstrupholm-firmaet fra 5,7 millioner til 6,8 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Jes Øgaard Laursen, der også er ejer.

JØL Holding ApS tilhører branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Sit formål har firmaet selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at besidde kapitalandelene i Øgaards Lastvognsopbyg & Hydraulik ApS samt i andre selskaber"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Udlejningsfirma i Ejstrupholm holdt fast i sit overskud

Virksomheden JØL Ejendomsinvest ApS i Ejstrupholm har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 28.487 til 30.600 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 434.980 kroner til 436.619 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i JØL Ejendomsinvest ApS var ligesom året før på 2,9 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Jes Øgaard Laursen. I første omgang er det JØL HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Jes Øgaard Laursen den dominerende ejer.

JØL Ejendomsinvest ApS tilhører branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Virksomhedens formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Bilværksted i Ejstrupholm fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i Ejstrupholm-firmaet Øgaards Lastvognsopbyg & Hydraulik ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 285.603 til 1,4 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 13 ansatte.

Selskabets bruttofortjeneste er øget fra 2,3 millioner kroner til 3,1 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Ejstrupholm-virksomheden fra 1,9 millioner til 2,5 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Jes Øgaard Laursen. I første omgang er det JØL HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Jes Øgaard Laursen den dominerende ejer.

Øgaards Lastvognsopbyg & Hydraulik ApS hører hjemme i branchen "Autoreparationsværksteder mv.." Sit formål har virksomheden selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er drive virksomhed med reparation og opbygning af lastbiler samt anden virksomhed, som efter direktionens skøn står i forbindelse hermed"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget hos konsulentvirksomhed i Herning

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i firmaet B.V Averhoff Consult ApS, der har adresse i Herning. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 5,5 millioner til 1,9 millioner kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Det gik bedst i 2019/20, der endte med et resultat før skat på 5,5 millioner kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet noget fra 3,0 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 1,7 millioner kroner i det seneste regnskab - en formindskelse på 41,8 procent.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Herning-virksomheden fra 20,3 millioner til 21,7 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Bjarne Vestergaard Averhoff, der også er ejer.

B.V Averhoff Consult ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden teknisk rådgivning." Selskabet beskriver selv sit formål således: "Selskabets formål er at giver rådgivning inden for el og varmeproduktion"

Klik her for at se regnskabet.

Kom over stregen: Underskud hos Søren Overgaard Holding ApS er blevet til overskud

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i Søren Overgaard Holding ApS, der er et firma i Herning. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -20.000 til 312.089 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 426.000 kroner til 396.502 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Herning-selskabet fra 6,7 millioner til 6,8 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Søren Overgaard og ejes af Søren Overgaard,Vibeke Overgaard.

I Erhvervsstyrelsens register er Søren Overgaard Holding ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger." Virksomheden beskriver selv sit formål således: "Selskabets formål består i udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Kom over stregen: Svaneklink Holding 2012 ApS i Hammerum fik forvandlet minus til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i selskabet Svaneklink Holding 2012 ApS i Hammerum. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -7681 til 123.028 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttotab er gået fra -6901 kroner til -15.858 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Hammerum-firmaet fra 329.493 til 396.022 kroner.

Selskabet ledes af direktør Ebbe Svaneklink, der også er ejer.

Svaneklink Holding 2012 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Virksomhedens formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt investering i øvrigt"

Klik her for at se regnskabet.

Murerfirmaet Erik Dalbjerg ApS i Sunds er stabil: Holder fast i et overskud

Sunds-virksomheden Murerfirmaet Erik Dalbjerg ApS har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 11.155 til 44.065 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 618.221 kroner til 658.174 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Sunds-virksomheden fra 229.962 til 264.335 kroner.

Selskabet ledes af direktør Erik Dalbjerg Jensen. I første omgang er det ERIK DALBJERG HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Erik Dalbjerg Jensen den dominerende ejer.

Murerfirmaet Erik Dalbjerg ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Murere." Firmaets formål har den selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive murerforretning"

Klik her for at se regnskabet.

Begrænset nedgang: Ejendomsudlejer i Herning fik lidt lavere overskud

Overskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Ejendomsselskabet Bredgade 24-28, Vildbjerg ApS, der er en virksomhed i Herning. Det fremgår af det nye regnskab for 2021, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet krympet fra 620.189 til 561.006 kroner før skat.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 267.681 kroner til 299.294 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 440.539 kroner efter skat et overskud på 440.539 kroner efter skat, faldt formuen i Ejendomsselskabet Bredgade 24-28, Vildbjerg ApS fra 1,3 millioner til 480.539 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Kim Hedegaard Kronborg. I første omgang er det KRONBORG HOLDING VILDBJERG ApS, der står som ejer. I sidste ende er Kim Hedegaard Kronborg den dominerende ejer.

Ejendomsselskabet Bredgade 24-28, Vildbjerg ApS tilhører branchen "Anden udlejning af boliger." Firmaets formål har den selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom og anden investeringsvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene går op: Ejendomsvirksomhed i Herning fik større overskud end året før

Overskuddet er blevet større i det seneste år i selskabet Ejendomsselskabet Østergade 6, Vildbjerg ApS, der har adresse i Herning. Det fremgår af det seneste regnskab for 2021, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 213.916 til 305.580 kroner før skat.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 111.144 kroner til 138.491 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et overskud på 240.632 kroner efter skat, et overskud på 240.632 kroner efter skat, faldt formuen i Ejendomsselskabet Østergade 6, Vildbjerg ApS fra 656.855 til 280.632 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Kim Hedegaard Kronborg. I første omgang er det KRONBORG HOLDING VILDBJERG ApS, der står som ejer. I sidste ende er Kim Hedegaard Kronborg den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsselskabet Østergade 6, Vildbjerg ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger." Firmaets formål har den selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom og anden investeringsvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene går op: Ejendomsudlejer i Herning fik større overskud end året før

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Herning-firmaet Ejendomsselskabet Østergade 13, Vildbjerg ApS. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 232.021 til 261.003 kroner før skat.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 163.957 kroner til 209.603 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 205.889 kroner efter skat et overskud på 205.889 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Ejendomsselskabet Østergade 13, Vildbjerg ApS fra 1,1 millioner til 245.889 kroner.

Firmaet ledes af direktør Kim Hedegaard Kronborg. I første omgang er det KRONBORG HOLDING VILDBJERG ApS, der står som ejer. I sidste ende er Kim Hedegaard Kronborg den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsselskabet Østergade 13, Vildbjerg ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger." Sit formål har virksomheden selv beskrevet således: "Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom og anden investeringsvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Nedgang i indtjeningen hos udlejningsfirma i Herning

Overskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i virksomheden Ejendomsselskabet Højgade 4, Hammerum ApS, der har adresse i Herning. Det fremgår af det nye regnskab for 2021, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 215.824 til 117.677 kroner før skat.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 139.924 kroner til 160.928 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et overskud på 94.764 kroner efter skat, et overskud på 94.764 kroner efter skat, faldt formuen i Ejendomsselskabet Højgade 4, Hammerum ApS fra 2 millioner til 134.764 kroner.

Selskabet ledes af direktør Kim Hedegaard Kronborg. I første omgang er det KRONBORG HOLDING VILDBJERG ApS, der står som ejer. I sidste ende er Kim Hedegaard Kronborg den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsselskabet Højgade 4, Hammerum ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom og anden investerings-virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Ejendomsvirksomhed i Herning tjente mindre i seneste regnskabsår

Overskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Ejendomsselskabet Nørregade 36, Videbæk ApS, der er et firma i Herning. Det fremgår af det nye regnskab for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet faldet fra 511.056 til 256.332 kroner før skat.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 180.344 kroner til 238.590 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et overskud på 203.191 kroner efter skat, et overskud på 203.191 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Ejendomsselskabet Nørregade 36, Videbæk ApS fra 2,3 millioner til 243.191 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Kim Hedegaard Kronborg. I første omgang er det KRONBORG HOLDING VILDBJERG ApS, der står som ejer. I sidste ende er Kim Hedegaard Kronborg den dominerende ejer.

Ejendomsselskabet Nørregade 36, Videbæk ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom og anden investeringsvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ejendomsvirksomhed i Herning er konstant: Holder fast i sit plus

Herning-virksomheden Ejendomselskabet Vestergade 8, Struer ApS har igen haft overskud. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 56.169 til 54.802 kroner før skat.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 77.103 kroner til 121.414 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Herning-virksomheden fra 74.578 til 82.764 kroner.

Virksomheden ledes af en direktion, der består af Kim Hedegaard Kronborg og Steen Zaulich. I første omgang er det KRONBORG HOLDING VILDBJERG ApS,SZ INVEST ApS, der står som ejere. I sidste ende er Kim Hedegaard Kronborg,Steen Zaulich de dominerende ejere.

Ejendomselskabet Vestergade 8, Struer ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger." Sit formål har selskabet selv beskrevet således: "Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom og anden investeringsvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Kom over stregen: Underskud i Ejstrupholm-virksomhed er blevet til gevinst

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i BJØRDI INVEST ApS, der er en virksomhed i Ejstrupholm. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -130.354 til 608.367 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -50.626 kroner til -21.382 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Ejstrupholm-selskabet fra 7,8 millioner til 8,2 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Niels Søndergaard Hansen, der også er ejer.

BJØRDI INVEST ApS hører hjemme i branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er formueadministration samt anden virksomhed, som efter direktionens skøn står i forbindelse med ovennævnte formål"

Klik her for at se regnskabet.

Nyt regnskab: Gl. Thyregodvej 65 ApS i Brande får tab

Brande-selskabet Gl. Thyregodvej 65 ApS fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet begrænset fra -39.530 til -16.244 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttotab er gået fra -8190 kroner til -4689 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 33.479 til 20.809 kroner.

Firmaet ledes af direktør Tage Verner Hansen. I første omgang er det T.V.H. HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Tage Verner Hansen den dominerende ejer.

Gl. Thyregodvej 65 ApS tilhører branchen "Køb og salg af egen fast ejendom." Sit formål har virksomheden selv beskrevet sådan: "Virksomhedens formål er investering i ejendomme, herunder udlejning og anden beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Holdingselskab i Bording holdt fast i overskuddet

Overskuddet er blevet større i det seneste år i JC Invest 2015 ApS, der er et selskab i Bording. Det fremgår af det splinternye regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 751.486 til 816.931 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Sidste år voksede egenkapitalen i Bording-firmaet fra 2,1 millioner til 2,9 millioner kroner.

Firmaet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud.

Selskabet ledes af direktør Jeppe Christensen, der også er ejer.

Selskabets formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er investering herunder investering i andre selskaber samt derved beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Handelsvirksomhed i Bording fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i Bording-virksomheden AutoMUS ApS. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 985.068 til 1,0 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,1 millioner kroner.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Bording-virksomheden fra 2,1 millioner til 2,8 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Jeppe Christensen. I første omgang er det JC Invest 2015 ApS, der står som ejer. I sidste ende er Jeppe Christensen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er AutoMUS ApS anbragt i branchen "Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser." Selskabets formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive handel med biler og andre hermed beslægtede aktiviteter"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Midtjysk Pladebearbejdning ApS tjente mindre i seneste regnskabsår

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Sunds-firmaet Midtjysk Pladebearbejdning ApS. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet faldet fra 834.363 til 532.992 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Det gik bedst i 2016/17, der endte med et resultat før skat på 1,4 millioner kroner.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 6 ansatte.

Virksomhedens bruttofortjeneste blev 5,6 millioner kroner, året før var tallet 5,8 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Sunds-virksomheden fra 2,1 millioner til 2,5 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Erik Gammelgaard. I første omgang er det PRO MONTAGE ApS,PRO MONTAGE A/S, der står som ejere. I sidste ende er Erik Gammelgaard den dominerende ejer.

Midtjysk Pladebearbejdning ApS tilhører branchen "Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf." Selskabets formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive byggevirksomhed - indenfor pladebearbejdning til facader!"

Klik her for at se regnskabet.

Røde tal forsvandt: Underskud hos Pro Montage A/S er forvandlet til milliongevinst

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i Pro Montage A/S, der er et firma i Sunds. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -11,3 millioner til 3,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 38 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 36 ansatte.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 12,5 millioner kroner til 26,3 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Sunds-firmaet fra -727.629 til 1,7 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Erik Gammelgaard. I første omgang er det PRO MONTAGE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Erik Gammelgaard den dominerende ejer.

Pro Montage A/S tilhører branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed." Firmaets formål har den selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er opførelse af råhuse samt beklædning af samme, samt anden hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene er vendt: Regulerkraft Ikast ApS i Herning vender minus til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Regulerkraft Ikast ApS i Herning. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -45.620 til 14.092 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 1,3 millioner kroner til 671.550 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Regulerkraft Ikast ApS var ligesom året før på -1,6 millioner kroner og er dermed stadig negativ.

Virksomheden ledes af direktør Bjarne Vestergaard Averhoff. I første omgang er det B.V. AVERHOFF HOLDING ApS,B.V. AVERHOFF CONSULT ApS, der står som ejere. I sidste ende er Bjarne Vestergaard Averhoff den dominerende ejer.

Regulerkraft Ikast ApS hører hjemme i branchen "Produktion af elektricitet." Virksomheden beskriver selv sit formål således: "Selskabets formål er at stå til rådighed for markedet med henblik på produktion af el og i øvrigt forestå aktiviteter i tilknytning hertil efter bestyrelsens nærmere bestemmelser"

Klik her for at se regnskabet.

De røde tal er væk: Selskab i Herning vender minus til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i Herning-firmaet Østermose BioEnergi ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -385.021 til 244.774 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomheden oplyser ikke, hvor mange ansatte der har været i 2020/21. Året før var der i gennemsnit 1, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 259.071 kroner til 747.476 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Herning-virksomheden fra -15,6 millioner til -15,5 millioner kroner og er dermed stadig negativ.

Firmaet ledes af direktør Bjarne Vestergaard Averhoff. I første omgang er det B.V. AVERHOFF HOLDING ApS,B.V. AVERHOFF CONSULT ApS, der står som ejere. I sidste ende er Bjarne Vestergaard Averhoff den dominerende ejer.

Østermose BioEnergi ApS tilhører branchen "Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive reservekraftanlæg vedrørende elproduktion og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene er vendt: Danling Growing ApS i Hammerum gik fra minus til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i Danling Growing ApS, der er et firma i Hammerum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -128.256 til 391.817 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 66.413 kroner til 513.049 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Hammerum-virksomheden fra 131.084 til 375.101 kroner.

Selskabet ledes af en direktion, der består af Anders Obling og Dannie Kvist Feldbak og ejes af Anders Obling,Dannie Kvist Feldbak.

Danling Growing ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Dyrkning af andre flerårige afgrøder." Firmaets formål har den selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er produktion af planter til CO2-neutral energiudnyttelse"

Klik her for at se regnskabet.

De røde tal er væk: Danish Power Service ApS i Herning gik fra underskud til overskud

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Danish Power Service ApS, der har adresse i Herning. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -6336 til 85.015 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttotab er gået fra -18.839 kroner til -11.449 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Danish Power Service ApS var ligesom året før på 1,8 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Bjarne Vestergaard Averhoff. I første omgang er det B.V. AVERHOFF HOLDING ApS,B.V. AVERHOFF CONSULT ApS, der står som ejere. I sidste ende er Bjarne Vestergaard Averhoff den dominerende ejer.

Danish Power Service ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden teknisk rådgivning." Virksomheden beskriver selv sit formål således: "Selskabets formål er at tilbyde konsulentydelser indenfor området af elproducerende anlæg, køb og salg af elproduktionsanlæg, samt dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Simmelkjær Autolakering ApS i Simmelkær er stabil: Holder fast i et overskud

Simmelkær-selskabet Simmelkjær Autolakering ApS har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 156.401 til 355.249 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst blev 2016/17, der endte med et resultat før skat på 530.919 kroner.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 10, året før var det 9.

Selskabets bruttofortjeneste blev 4,6 millioner kroner, året før var tallet 4,3 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Simmelkær-selskabet fra 2,6 millioner til 2,8 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Ole Sepstrup. I første omgang er det OLE SEPSTRUP HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Ole Sepstrup den dominerende ejer.

Simmelkjær Autolakering ApS tilhører branchen "Karosseriværksteder og autolakererier." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive autolakerervirksomhed og skiltemaling samt dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Lidt tilbage: Underskud i Brydesø Ejendomme ApS

Brydesø Ejendomme ApS, der er et firma i Herning, fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -69.400 til -569.196 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst blev 2017/18, der endte med et resultat før skat på 73.541 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 312.569 kroner til 163.322 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et underskud på -411.939 kroner efter skat voksede formuen i Brydesø Ejendomme ApS sidste år fra 1,8 millioner til 4,9 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Poul Lyngholm. I første omgang er det POUL LYNGHOLM HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Poul Lyngholm den dominerende ejer.

Brydesø Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Sit formål har virksomheden selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er udlejning af ejendomme"

Klik her for at se regnskabet.

Minus igen: Nautrup Invest ApS i Hammerum får minus

Nautrup Invest ApS, der er en virksomhed i Hammerum, fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet blevet større fra -1250 til -3750 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst blev 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 1875 kroner.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -1250 kroner til -3750 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 3188 til -562 kroner og er dermed blevet negativ.

Virksomheden ledes af en direktion, der består af Fie Bach Møller Thomsen og Rene' Nautrup og ejes af Fie Bach Møller Thomsen,Rene' Nautrup.

I Erhvervsstyrelsens register er Nautrup Invest ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Selskabets formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele og værdipapirer samt hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Indtjening går op: Bekmand ApS i Hammerum reducerer underskuddet

Selv om tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Bekmand ApS, der er et selskab i Hammerum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet kraftigt reduceret fra -527.903 til -297.626 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst blev 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 645.855 kroner.

Omregnet var der i alt 1 fuldtidsmedarbejder i 2020/21. Året før blev tallet ikke oplyst.

Virksomhedens bruttotab er forbedret fra -352.911 kroner til -127.297 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 679.271 til 443.649 kroner.

Selskabet ledes af direktør Keld Bekmand. I første omgang er det BEKMAND ApS,BEK HOLDING ApS,B Vision ApS, der står som ejere. I sidste ende er Keld Bekmand den dominerende ejer.

Bekmand ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Arkitektvirksomhed." Firmaet beskriver selv sit formål på følgende måde: "Selskabets formål er at udføre tegne- og byggeopgaver med dertil beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Fra plus til minus: House 4 Vision ApS må se underskud i øjnene

Overskud er blevet til underskud i firmaet House 4 Vision ApS i Hammerum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet under nul-stregen fra 737.807 til -261.002 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst blev 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 6,3 millioner kroner.

Omregnet var der i alt 1 fuldtidsmedarbejder i 2020/21. Året før blev tallet ikke oplyst.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 1,4 millioner kroner til 975.319 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 9,1 millioner til 8,9 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Keld Bekmand. I første omgang er det BEKMAND ApS,BEK HOLDING ApS,B Vision ApS, der står som ejere. I sidste ende er Keld Bekmand den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er House 4 Vision ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger." Selskabets formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er investering i, salg af og drift af fast ejendom og udlejningsejendomme og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Klitdalen 1 ApS i Herning er stabil: Holder fast i sit overskud

I det seneste år har der igen været overskud i virksomheden Klitdalen 1 ApS i Herning. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 93.175 til 4,5 millioner kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var i gennemsnit på 1 i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst.

Selskabets bruttotab er gået den forkerte vej - fra -134.075 kroner til -149.132 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Herning-firmaet fra 49,5 millioner til 52,9 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Anette Markussen, der også er ejer.

Klitdalen 1 ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Virksomhedens formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive virksomhed med formuepleje og investering"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Konsulentvirksomhed i Herning holdt fast i et plus

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i Herning-firmaet AEA Biopower ApS. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet skrumpet fra 1646 til 803 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -3631 kroner til -4577 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Herning-firmaet fra 175.898 til 176.524 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Bjarne Vestergaard Averhoff. I første omgang er det BJARNE V. AVERHOFF HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Bjarne Vestergaard Averhoff den dominerende ejer.

AEA Biopower ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden teknisk rådgivning." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at udvikle, producere og sælge kraftvarme-teknologi og -produkter baseret på biomasse brændsel samt at udøve hermed forbundne aktiviteter"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Herning-virksomhed holdt fast i sit plus

BOOMERANG KURÉRSERVICE ApS, der er et selskab i Herning, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 131.701 til 534.665 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst blev 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 1,0 millioner kroner.

Der var i gennemsnit 7 ansatte i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 404.404 kroner til 862.384 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Herning-firmaet fra 1,6 millioner til 2 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Sune Backmann Grøn. I første omgang er det Sune Backmann Grøn,Brian Sommer,VICH 7010 ApS,FSLN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Sune Backmann Grøn,Brian Sommer,Betina Lunde Bunch de dominerende ejere.

BOOMERANG KURÉRSERVICE ApS tilhører branchen "Andre post- og kurertjenester." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er kurérservice"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: Tømrerfirmaet Sølager ApS tjente færre penge i seneste regnskabsår

Tømrerfirmaet Sølager ApS, der er et firma i Engesvang, har oplevet en relativ stor nedgang i indtjeningen i det seneste år. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet mere end halveret fra 319.238 til 99.561 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Det gik bedst i 2016/17, der endte med et resultat før skat på 506.765 kroner.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 6, året før var det 5.

Firmaets bruttofortjeneste blev 2,0 millioner kroner, året før var tallet 2,2 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Engesvang-virksomheden fra 878.345 til 895.382 kroner.

Selskabet ledes af direktør Flemming Flensborg Hansen. I første omgang er det FFH Holding - Bording ApS, der står som ejer. I sidste ende er Flemming Flensborg Hansen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Tømrerfirmaet Sølager ApS anbragt i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed." Virksomhedens formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formål er at drive tømrerforretning og hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Ikast og Brandes virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Erhverv For abonnenter

Aktindsigt afslører, at DSV truede med at kunne trække sig fra jordkøb: 17 måneder efter kæmpe millionhandel skulle der dokumentation på bordet

Amalie blev kun 21: Alle, der græder over Amalies for tidlige død, bør tilmelde sig donorregistret

Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv

Danias uddannelser når nye højder: 50 nye studerende rykker ind på 13. sal

Navne For abonnenter

60 års livligt ægteskab: - Det er nemmere at sætte sig i sofaen og sige, at det orker vi ikke. Men sådan skal det ikke være.

Hedensted

Børnehave evakueret: Tordenfluer satte gang i brandalarm

Horsens

Kahlu havde ikke vundet et eneste løb i år. Nu er hun dansk mester

Massive prisstigninger på strøm ser ud til at fortsætte: Det ser slemt ud, siger ekspert

Erhverv

Kæmpe Horsens-virksomhed er solgt for tre-cifret millionbeløb: - Det er mit barn, jeg sælger

HH Elite For abonnenter

HH Elite tandløs i sidste testkamp: Cheftræneren skuffet over undervældende indstilling - men to spillere sprang i øjnene for det positive

Kultur

Efter flere forsinkelser ser planen nu ud til at blive sat i gang: Nybyggeri på på Husodde Strand kan stå klar om et-to år

21-årige Amalie nåede at få sit budskab ud i hele Danmark på få dage: Nu er hun død

Erhverv

35 lokale arbejdspladser går tabt, når typehusgigant forlader Horsens: Vi er påvirket af massive udfordringer

En metallyd var det sidste Nadiya hørte, før døden slog ned

Hedensted

Mor udlover stor dusør for forsvunden kat: Derfor er den så vigtig for familien

Horsens For abonnenter

De startede i skole i 1945 i en ren pigeklasse, har grinet, grædt og rejst sammen og mødes stadig hvert år: Det holder os i live

Kultur

- Det er sindssygt svært at få en fod indenfor i vores egen by, siger Smøller. Nu gør hun noget ved sagen

Annonce